Nyheder fra 2010

 31. december 2010

Danske Cirkus i 2011. Når man ser på de snemasser, som i december er væltet ned over Danmark og stadig ligger der, er det svært at forestille sig, at cirkussæsonen begynder om kun 2½ måned. Den megen sne betyder, at cirkusfolkene kan se frem til, at pladserne i starten af sæsonen vil være meget sumpede.

Cirkus Arena har premiere i København den 15. marts. Cirkus Benneweis har premiere i Hillerød den 18. marts. Cirkus Baldoni har premiere i Lyngby den 23. marts. Cirkus Dannebrog har premiere i slutningen af marts. Cirkus Arli har premiere i Fløng i begyndelsen af april. Premieredatoerne for Cirkus Krone og Cirkus Mascot kendes endnu ikke. Et godt gæt er, at de to cirkus lægger ud i første halvdel af april i henholdsvis Tørring og Roslev. – Cirkuskalenderen er nu opdateret til og med marts 2011 med de cirkusforestillinger og andre arrangementer, som jeg kender.

Hvis du tror, at cirkusdirektørerne og deres nærmeste medarbejdere bare driver den af uden for sæsonen, må du tro om. Der er meget, som skal på plads, før en sæson går i gang. Her nævner jeg blot nogle få ting:

Ethvert cirkus modtager året rundt hver eneste uge adskillige e-mails med link til YouTube-optagelser fra artister, som håber på job, eller fra agenter, som søger jobs til deres kunstnere. Tidligere sendte artisterne dvd’er rundt. Det er der stadig enkelte, som gør. På grundlag af artisthenvendelser samt besøg i andre cirkus, varieteer, festivaler m.v. skal man finde årets artister og sørge for, at forestillingen kan hænge sammen og blive tilpas varieret.

De fleste artistkontrakter er for længst på plads. Der kan dog være en række praktiske detaljer, som skal aftales, lige som der skal følges op på, at artisterne leverer aftalt pressemateriale, noder m.v.

Udlændingeservice skal søges om arbejdstilladelse for de artister, som ikke kommer fra et EU/EØS-land. EU/EØS-statsborgere skal i stedet søge om et registreringsbevis hos Statsforvaltningen.

Miljøstyrelsen skal søges om dispensation fra kravet om partikelfiltre ved kørsel med lastbiler i miljøzoner.

Man skal kontakte kommuner m.v. om leje af cirkuspladser, og man skal omhyggeligt gennemgå de krav, som de enkelte kommuner stiller. Både med hensyn til pris og vilkår er der stor forskel fra sted til sted.

Programmer, plakater og andet reklamemateriale skal produceres.

Hvis der er dyr med i forestillingen skal man senest 4 uger inden turnestart sende Fødevarestyrelsen en anmeldelse med oplysninger om følgende forhold:

1) Danske eller videnskabelige betegnelser for de dyrearter, der fremvises

2) Antallet af dyr, der fremvises

3) Hvor dyrene skal optræde, herunder kopi af turnéplan

Fødevarestyrelsen kan dispensere fra nr. 1 og nr. 3.

Reglerne gælder også, selv om et cirkus kun har fx hunde med i forestillingen.

Cirkus og artister skal i år være opmærksom på de nye regler for hold og fremvisning af dyr i cirkus. Reglerne trådte i kraft 1. oktober 2010 og får dermed deres reelle premiere i den kommende sæson. Som et eksempel på de nye regler citerer jeg reglerne for elefanter:

§ 28. Loftshøjden i stalde, hvor der opstaldes elefanter, skal være mindst 5 m.

Stk. 2. Ved opstaldning enkeltvis i boks skal gulvarealet være mindst 80 m², og den korteste side af boksen skal være mindst 8 m.

Stk. 3. Ved gruppeopstaldning skal gulvarealet være mindst 60 m² pr. dyr.

§ 29. Elefanter skal under turnéer opstaldes i transportvogne om natten.

Stk. 2. Loftshøjden i transportvognen skal være mindst 3,20 m, og gulvarealet skal være mindst 20 m².

Stk. 3. Ved opstaldning af flere elefanter i samme transportvogn skal gulvarealet være så stort, at alle elefanter kan ligge ned samtidig.

§ 30. Elefanter skal have adgang til fold.

Stk. 2. Folde, der benyttes af elefanter under turnéer, skal mindst have et areal på 100 m², hvoraf den korteste side skal være mindst 10 m. Benyttes folden af mere end to elefanter på samme tid, forøges arealkravet med 50 m² pr. dyr.

Stk. 3. Folde i tilknytning til faste anlæg skal mindst have et areal på 200 m², hvoraf den korteste side skal være mindst 10 m. Benyttes folden af mere end to elefanter på samme tid, forøges arealkravet med 50 m² for hvert yderligere dyr.

§ 31. Elefanter skal i mindst 2 timer dagligt motioneres eller gives fri bevægelse på fold.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 kan fraviges, hvis veterinære eller vejrmæssige forhold taler afgørende herfor.

Stk. 3. Hvis det på grund af vejrmæssige forhold ikke er muligt at give elefanter adgang til fold under turnéen, skal der etableres et opvarmet staldtelt, hvor elefanterne kan opstaldes i løbet af dagen.

§ 32. Folde, der benyttes af elefanter under turnéer, skal være indhegnet af et elektrisk hegn samt et yderligere hegn, der etablerer en sikkerhedsafstand på mindst 2 m mellem elefantfolden og det område, som publikum har adgang til.

Stk. 2. Under opholdet på en fold omfattet af stk. 1 skal hver elefant være under konstant opsyn af en person, der har kontrol over elefanten.

§ 33. Elefanter skal holdes i socialt harmoniske grupper.

Stk. 2. Hanelefanter skal holdes enkeltvis i den periode, hvor de er i musth.

Stk. 3. Justitsministeren kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra stk. 1.

Selv om næsten langt de fleste at de artister, som fremviser dyr i cirkus, er fra udlandet, findes bekendtgørelsen kun på dansk. Det fritager dog ikke de pågældende for at skulle overholde reglerne. Også udenlandske cirkus, som finder på at besøge Danmark, skal overholde reglerne.

Bekendtgørelsen kan læses på www.retsinformation.dk/_GETDOC_/ACCN/B20090136505-regl

klovn.gif (1460 bytes)

31. december 2010

Runde dage i 2011. Flere inden for den danske cirkus- og artistverden kan fejre en rund dag i løbet af 2011. Den 19. januar fylder elefant- og kameldressøren Bernhard Kaselowsky 50 år. Den 28. januar fylder Einar Trie 60 år. Einar drev i årene 1988-2007 Cirkus Charlie og er i dag involveret i arbejde med børne- og ungdomscirkus. Den 11. februar fylder Josette Carmen Dubsky 80 år. Hun er datter af klovnen Polo Rivel og gift med klovnen Joseph Dubsky. I mange år optrådte hun som klovn sammen med sin mand under navnet Dubsky-Rivel family. Den 7. juli fylder Dina Theodora Mosgård Steckel-Schmidt 85 år. Hun er enke efter klovnen Frederik ”Gugele” Schmidt og var i mange år sin mands partner i klovnenummeret. Den 3. august fylder Benny Berdino, Cirkus Arena, 65 år.

Send mig en e-mail, hvis du er opmærksom på andre runde dage, som jeg burde have haft med i oversigten.

 klovn.gif (1460 bytes)

31. december 2010

Monte Carlo 2011. Listen over artister ved årets festival, som afholdes i dagene 20. til 30. januar, ser således ud:

Den italienske domptør Flavio Togni præsenterer en mængde dyr: 16 heste i frihedsdressur, skoleridt, fem gyldne og hvide tigre samt en gruppe indiske elefanter.

Den tyske tårnlinetrup Geschwister Weisheit bygger menneskelige pyramider på linen højt oppe under cirkuskuplen. Højdepunktet er den legendariske syvmands pyramide: 2 x 2 personer bærer på en barre 2 personer, som igen på en barre bærer det sidste trupmedlem. Tricket blev gjort verdensberømt af Karl Wallenda og hans trup the Great Wallendas. Det er bestemt ikke ufarligt. Under en optræden den 30. januar 1962 i State Fair Coliseum i Detroit gik det således galt for the Great Wallendas. Pyramiden kollapsede, og tre af artisterne styrtede ned. To af dem blev dræbt og den sidste lammet fra taljen og nedefter.

Herudover møder man

Bello Nock - Le Clown des Clowns (Etat Unis)

Andrey Romanosvki - numéro de tube (Russie)

The Strangers - numéro de perches (Russie)

Les Pompiers de Paris - présentation de deux numéros barres parallèles et numéro de sauts (France)

Valérie - Roue Cyr (Canada)

Troupe Vorobiev - numéro de balançoire (Russie)

Troupe du Cirque Globus (Roumanie)

Pavel Roujilo - jongleur (Russie)

Royal Brothers - Equilibristes (Italie)

Troupe Khubaev - acrobates (Russie)

Super Silva - numéro aérien (Brésil)

Anton et Victor Franke - comédies (Russie)

Troupe The White Birds - numéro de trapèze (Kazakhstan)

Troupe de Dalian - bicyclettes (Chine)

Roman Khaperskiy - Equilibriste (Russie)

Troupe du Drapeau - numéro d'équilibre sur ampoules (Chine)

Enfants d'Izhevsk - acrobates, l'avenir du Cirque (Russie)

klovn.gif (1460 bytes)

31. december 2010

Cirkus i Danmark 2010 på CD-rom. Hvis du er interesseret, kan du mod at betale forsendelsesomkostningerne lige som tidligere år få en CD-rom indeholdende alt det, som blev lagt på nyhedssiden og kalendersiden i 2010 samt en oversigt over optrædende i danske cirkus m.v. i 2010. Send mig en mail, hvis du ønsker at modtage en kopi af CD-rommen, som vil være klar i løbet af februar.

 klovn.gif (1460 bytes)

28. december 2010

DET SKER I PARIS --  mer jul-cirkus--- CIRQUE CHRISTIANE BOUGLIONE presenterar sedan 15 år tillbaka en riktigt trevlig och barn-publik-vänlig cirkus-föreställning: LE CIRQUE DE NOEL.

Det spelas Onsdag, Lördag, Söndag och i år fick vi se:

DAVID MASCOT, reprise-clown och komiker med flera muntra entréer.

ELENA AND ELENA, flott och elegant luftnummer.

SANDRINE AND JENNIFER BEAUTOUR med klassisk hästdressyr.

SARAH SCHWARTZ med ett orginellt nummer på spänd lina, verkligen en flott och sammanhängande presentation där musiken stämde perfekt, bara detta nummer var värt besöket !!!

Från Syd-Tyskland, Bayern, kom JOSEFINE AND DANIEL IGEN med de två nummer som kanske mest tilltalade barnen och väckte deras förtjusning: dresserade bergs-getter/gede/ som gjorde vad getter naturligt gör ute i naturen uppe i bergen, nämligen att balansera, hoppa och klättra uppåt. Vidare ett nummer med tio hundar som likaledes gjorde vad de naturligt gör - hoppa, springa och balansera på ett podium. Båda dessa nummer är inramade av tyroler-musik, flotta rekvisitor, JOSEFINE AND DANIEL bär tyroler-kostymer - och deras unga dotter är numera med i båda dessa nummer. Intressepunkten ligger mycket i att barnen kan identifiera sig med dessa djur, även stads-barn har sett getter .... JOSEFINE AND DANIEL IGEN sågs i Cirkus Dannebrog i 2006.

CIRQUE CHRISTIANE BOUGLIONE hade ytterligare artister, bl a en skicklig jonglör, men jag fick inte fatt i  deras namn.

Tältet, 900 platser, har alltså  mänskliga dimensioner vilket passar bra för mindre barn som kan bli rädda/bange i en stor och för dem ganska okänd miljö.

Speltid: 2 timmar med paus.

Ringmaster: XAVIER FAGNON.

En utmärkt jul-show --- DET SKER I PARIS !!!

---------------------------------------------------------------------reported by ZARRO ZARRO

 

Josefine Igen og hundene. Foto fra Cirkus Dannebrog 2006

                                         klovn.gif (1460 bytes)

25. december 2010

Året, der gik

Indledning

Kvaliteten af forestillingerne i de danske cirkus var også i 2010 høj. Det gjaldt både i de 3 store cirkus (Arena, Benneweis og Dannebrog), i det mellemstore Cirkus Baldoni og i de 3 mindre cirkus (Arli, Krone og Mascot).

Trods flotte forestillinger betød den økonomiske krise, at de fleste cirkus oplevede fald i antallet af tilskuere. Teatre, biografer, professionelle fodboldklubber m.fl. oplevede det samme. Hertil kom, at de danske cirkus for andet år i træk oplevede konkurrence fra DR Big Bandet og Muskelsvindfondens Cirkus Summarum, hvor mange af de kendte figurer fra DR’s børneunivers mødtes i cirkusmanegen, men hvor man helt manglede rigtige cirkusindslag. Blandt andet takket være intensiv gratis reklame i DR’s børneudsendelser besøgte 83.000 publikummer en af Summarums forestillinger. For en del af gæsternes vedkommende skete det på bekostning af et besøg i et af de rigtige cirkus.

Hertil kom, at de tilskuere, som gik i cirkus, lagde færre penge i kioskerne end tidligere år. Forsalg til firmaer var sværere end for nogle år siden. Og fulde huse så man flest af de gange, hvor en forestilling var solgt til fx et supermarked. Det giver ikke samme indtægt, som hvis billetterne er solgt gennem cirkuskassen.

I modsætning til andre kunstarter får de danske cirkus ikke så meget som én krone i offentlige tilskud. Den eneste cirkusform, som modtager støtte fra Kulturministeriet, er de såkaldte nycirkus, af hvilke mange er udenlandske kompagnier på kort besøg i København.

Nogle kommuner købte tidligere særlige børneforestillinger til børnehavebørn m.v. Økonomiske nedskæringer i kommunerne har betydet, at den indtægtskilde næsten helt er tørret ud. Samtidig er pladslejen mange steder sat op. Hertil kommer ofte krav om bekostelig renovering af pladser efter brug. Også selv om en plads er så fugtig, at selv en cykel uundgåeligt ville efterlade spor på pladsen. Ikke mindst i marts/april og august/september var mange pladser utrolig sumpede.

Visse kommuner stiller cirkuspladser gratis til rådighed. Det gælder eksempelvis Allerød, Hvidovre og København. Et flot eksempel, som flere kommuner burde følge. Det er alligevel ikke pladsleje for cirkusbesøg, som får kommunernes økonomi til at hænge sammen. Noget af det unikke ved cirkus er, at de kommer rundt hvor publikum bor i modsætning til de fleste andre forlystelser, som man skal udenbys for at besøge.

Beredskabsloven giver i dag en kommune ret til at beslutte, om der skal være brandvagt ved cirkusforestillinger. De fleste kommuner har frafaldet kravet om brandvagt. Cirkustelte er i dag lavet af materiale, som ikke kan brænde, og i de turnerende danske cirkus har man har dansktalende medarbejdere, som har gennemgået kurser i elementær brandbekæmpelse. Der er dog stadig enkelte kommuner, som kræver brandvagt og dermed pålægger cirkus en omkostning, som synes overflødig. Det vil være lykkeligt, om også de sidste kommuner ville frafalde kravet om brandvagt. Det vil ikke engang koste kommunerne noget!

Årets forestillinger

I skolernes vinterferie gav Cirkus Krone forestillinger på Gellerupscenen. Benny Schumann producerede forestillinger for såvel Vestsjællandscentret som Helsingør Bycenter. Cirkus Mascot optrådte i Herning Centret og Aalborg Storcenter. Cirkus Landino (produceret af Benny Berdino) kunne opleves i Ballerup Centret. I Odense producerede Isabella Enoch cirkusforestillinger for den indendørs forlystelsespark Slaraffenland i Odense Congress Center. 

Den 16. marts havde Nordens største cirkus, Cirkus Arena, landspremiere på Bellahøj.

Arenas forestilling fulgte traditionen fra de senere år: spektakulære numre i store rammer. Og så fastholdt Arena sin tradition med et eller flere numre, hvis oprindelse er markedsgøglet. I år var det et gensyn med dødsdromen: DIORIOS var tilbage i cirkus Arena, nu med 6 ryttere, der kørte ”med livet som indsats og døden som modstander”. Dernæst var der pauseklovnen JIMMI FOLCO i en entre, der mindede om det muntre køkken i tivoli. Et forsøg på at uddanne 4 assistenter fra publikum endte planmæssigt i mange skår – uden at der gik skår i glæden hos de 4 assistenter og publikum.

Forestillingen blev indledt af LAURA BERDINO, ægtefælle til Jackie. Publikum modtog hende med hjertelighed og varme.

Laura Berdino. Foto: Cirkus Arena/Christian Warrer

Derefter bød direktør BENNY BERDINO velkommen, inden ROBY BEROUSEK jonglerede. JIMMY FOLCO kom ind første gang – med marionetdukken, som forvandles til hans egen søn. Derefter kom SAILORS - 5 kinesiske bungeespringere. Og derefter kom et virkelig seværdigt nummer. MERRYLU CASSELLY one woman pas de deux! Overraskende og nyt, fordi ballerinaen både lynomklædte og svingede med hulahop-ringe, mens hun lod sig transportere på sin jyske bryggerhest.

MAX VELDY viste sit komiske fuldemandsnummer på trampolin. Dejligt nyt var et dansk exotnummer. PATRICK BERDINO fremførte heste, zebraer og lamaer, inden 1. afdeling blev afsluttet med DIORIOS dødsdrom.

Diorios – 6 crossmotorcykler i høj fart i kuglen af båndflettet stål

2. afdeling blev indledt med kinesertruppen SAILORS i truppens hovednummer – spring gennem tøndebånd fra russisk gynge, meget højt op i luften. KONSTANTIN MOURAVIEV var uhyre veloplagt i sit komiske nummer i Rhönrad. WOLFGANG LAUENBURGER har vundet pris ved Monte Carlo-festivalen. Man forstod hvorfor. Hans 9 hunde – vistnok alle gadekryds, i hvert fald af forskellig race, skabte velvære helt op på de bageste rækker. Det var en leg – for og med dyr, og man undres over, hvor få kommandoer, hundene behøvede. De nærmest snublede over hinanden i iver efter at komme til.

RENÉ CASSELLY rundede forestillingen af med sine 4 elefanter, men forinden var der et fantastisk luftnummer, TRIO WOZNIEVSKY, hvor en mand arbejdede som fanger med to kvindelige partnere. Nummeret var enestående, fordi det forener alle elementer i cirkusartistikken: elegance, fart, styrke, tyngde og lethed, æstetik og gys.

Cirkus Arena sluttede sæsonen 5. september i Køge.

Merrylu Casselly og to af elefanterne. Foto: Cirkus Arena/Christian Warrer

Traditionen tro havde Cirkus Arena i begyndelsen af oktober en forestilling på turne på Grønland. Blandt de optrædende var BETTINA OG MARTIN ARLI, klovnen DON CHRISTIAN, DUO DARIUS med stigebalance og en jonglørentré samt WOLF BROTHERS med et håndstandsnummer og en kaskadørentré.

Som i 2010 holdt Cirkus Arena vinterkvarteret i Årslev åbent i vinterferien, sommerferien og efterårsferien. Arena Cirkusland, som det kaldes, bød på træning af cirkusdyr i prøvemanegen, crazyshow med tryllekunstneren Sune, søløveshow, ponyridning, cirkusteater, legeland, museum m.v. samt i sommerferien på Cirkus Landino. De medvirkende her var SUZANNE BERDINO og hendes børn samt klovnene DUO SALVINI.  

Onsdag 17. marts havde Cirkus Benneweis landspremiere i Hillerød på sæson nr. 123.

Diana Benneweis og hendes team, herunder instruktøren Jan Hertz, havde skabt en fremragende forestilling. Der var stående ovationer efter forestillingen, og forestillingens topnavn, kinesiske CONG TIAN, blev også mødt med spontane stående ovationer efter sit formidable nummer. Noget, som jeg ellers kun har oplevet i Monte Carlo, hvor Cong Tian da for resten også har hentet en sølvklovn.

Inden forestillingen gik i gang kom en rengøringskone, frau Schmidt, ind for at feje i manegen. Det lykkedes dog aftenens sprechstallmeister KIM KENNETH at få den surt udsende frau Schmidt verfet ud, så han kunne præsentere aftens første nummer. Dog ikke uforstyrret, for en 3 x 34-vognmand kom kørende ind med en stor pakke. Vognmanden viste sig at være årets repriceklovn DON CHRISTIAN. Inde i pakken fandt man en af de unge artister fra ART ALLÉ ENSEMBLE, som derpå entrede manegen. Truppen bød på en herlig og humørfyldt blanding af alle mulige artistiske discipliner og var en flot start på forestillingen.

Art Allé Ensemble. Foto: Cirkus Benneweis/Arne og Vibeke Maj Magnussen

Mange klovne spiller på klokker, også med publikum som hjælpere. Det gjorde Don Christian også i sin første klovnereprice. Men i stedet for at dele klokkerne ud til en række gæster på første række, inviterede han en knægt ind i manegen og bad ham på rette tidspunkter slå takt på en stor gongong, som Don Christian havde spændt fast på sin bagdel, medens han selv spillede på klokker.

Derpå fulgte et luftnummer: parret YVES OG AMBRA med tango, sang og tissue  med en spektakulær sluteffekt. Næste nummer var et gensyn med en af sidste års stjerner: ROSI HOCHEGGER sammen med en flot knapstrupperhest i en skoleridtsagtig entré uden rytter. Derpå fulgte 3 unge artister fra Art Allé-truppen med en flot og sjovt akrobatnummer. Så var det tid til endnu en klovneentré: Don Christians hovednummer, en bokseringsentré, hvor han fik hjælp af 5 publikummer.  Sidste nummer inden pausen var brødrene CHRISTIAN OG ALEX GÄRTNER med deres 2 indiske kæmpeelefanter.

Første nummer efter pausen var den kendte klovneentré, hvor der står 3 spande på et bord, og hvor klovnens hoved flytter plads under spandene. Hos Benneweis var det sprechstallmeister og tryllekunstner Kim Kenneth, som flyttede rundt på spandene, og Don Christian som lagde hoved til. Efter klovnerepricen kom det nummer, som var det mest imponerende noget dansk cirkus bød på i sæson 2010: den kinesiske artist CONG TIAN på slap line. Cong Tians nummer var i særklasse bedre end noget andet slap-line-nummer, jeg nogensinde har set. Han kunne ikke alene gå på linen og slå koldbøtter. Han gik også på hænder, cyklede på en halvhøj monocykel og drejede rundt på linen.

Cong Tian. Foto: Cirkus Benneweis/Arne og Vibeke Maj Magnussen

Efter ham kom YVES NICOLS med en jonglørentre med fodbolde m.v. Inden næste artistnummer havde Kim Kenneth en tryllereprice, hvor han på magisk vis fik vand i en bowle til at skifte farve, hældte farvet sand ned i bowlen og rørte rundt for derefter på ubegribelig vis at få sandet tørt op af bowlen og tilbage i de vinglas, han havde taget det fra. For så at røre lidt mere rundt i bowlen, hvis vand igen blev klart. Efter Kim kom den surmulende frau Schmidt igen ind for at gøre rent. Det viste sig nu, at hun var partner i det formidable komiske cykelnummer FARELLOS, hvor parret blandt andet hopper op og ned af en trappe på hans monocykel og med den surmulende Jaqueline på skulderen. Hun kan da for resten også stå på hans hoved. Så var det blevet tid til gensyn med Rosi Hochegger, som havde indøvet et helt nyt hundenummer. Et charmerende nummer, hvor man klart oplevede Rosis glæde ved at arbejde med sine hunde og deres glæde ved af arbejde med deres ”mor”. Forestillingens sidste nummer var en tempo- og humørfyldt sjippeentré med Art Allé ensemble.

Cirkus Benneweis sluttede sæsonen 12. september på Bellahøj.

Farellos. Foto: Cirkus Benneweis/Arne og Vibeke Maj Magnussen. Klik her for at se flere fotos fra forestillingen.

Cirkus Baldoni havde landspremiere på Cirkuspladsen i Lyngby 18. marts. Sæson 2010 bød på en kinesertrup, en ungarsk familie og et engelsk artistpar samt klovnen Danilo og ejerparret Thessa og René Mønster.

Årets forestilling begyndte med, at DANILO entrede scenen (Baldonis manege er en stor rund scene, nogenlunde af sædvanlig manegestørrelse) med en kurv, som han samlede lys i. Efter Cirkus Baldonis traditionelle velkomstsang, mødte man YUAN GUOSHENG-TRUPPEN med ”jumper-spring”, dvs. spring, hvor artisterne havde en art fjedre spændt fast på benene. 

Yuan Guosheng-truppen

Efter et kort mellemspil med klovnene Danilo og Danila viste MIGUEL PERIS et udmærket slinky-nummer. RENÉ MØNSTER optrådte oprindeligt som tryllekunstner og viste flotte illusionsnumre i bl.a. Cirkus Arena. I de senere år har han koncentreret sig om bugtaleri, og løven Leonardo og René er et uundværligt indslag i Cirkus Baldoni, hvor de i fællesskab præsenterer forestillingen. Ikke mindst den unge del af publikum var derfor glade for, at det var René og Leonardo, som præsenterede det næste nummer: den ungarske VARADI-FAMILIE med et humørfyldt tallerkenjonglørnummer.  De blev afløst af ALICIA PERIS med et charmerende lasso- nummer. Dernæst mødte man Danilo og Danila, som udklædt som indianere viste det kendte knivkaster-gag med en publikummer som medhjælper. Sidste nummer før pausen var to kvindelige medlemmer af Guosheng-truppen: GUAN HUIFANG OG LI LING. De udførte et spektakulært balancenummer, som også viste de to artisters færdigheder som kontortionister (slangemennesker).

Guan Huifang og Li Ling

Første nummer efter pausen var bungee-jump udført af de 4 mandlige medlemmer af Guosheng-truppen.  Dernæst havde Danilo en entre, hvor han formåede to publikummer til at agere sangere, medens han malede dem. Han blev afløst af den unge jonglør NANDOR VARADI, som jonglerer med både køller, bolde og ringe. Han kan klare ikke mindre end 7 køller og hele 9 ringe. Hans forældre Diana og Michi Varadi viste derpå et charmerende nummer med 5 glade puddelhunde og en lille chihuahua.

Dernæst mødte man Danilo og Danila som mr. Hokus og miss Fokus i en komisk trylleentré. Sidste nummer inden grand finale var DUO PERIS med et rulleskøjtenummer, som bød på alle de tricks, som man kan forvente af et topnummer inden for denne disciplin.

Cirkus Baldoni sluttede den danske sommersæson den 26. august i Ølstykke, men turnerede frem til 9. september på Færøerne.

Nandor Varadi. Klik her for link til flere fotos fra forestillingen.

I slutningen af november samt december kunne man opleve Baldoni’s Julecirkus. Det var en festlig og glad forestilling med masser af nisse-artister. Selv julemanden fandt vej til forestillingen. Nis alias klovnen Danilo optrådte som bugtaler sammen med julegrisen Anton Antonius. Han havde også flere klovneentréer. Man oplevede også hans kæreste Cindy som nissepigen Vanilla. De fire medlemmer af GaoChen truppen oplevede man med diabolo, løvedans, som kaskadører, med tallerkenjonglering og – som forestillings sidste nummer – flot akrobatik. Tjekkiske Eduard Janacek mødte man som jonglør og med et rola-rola nummer, hvor han endte med at spille på to trompeter! Nisseline alias direktørfruen Thessa klovnede og tryllede. René Mønster havde en humørfyldt entre som ballonklovn. Jonas Beck og Sergejs Scerbin viste sammen med Thessa et festligt spandenummer.

GaoChen-truppen i Baldoni’s Julecirkus. Klik her for at se flere fotos fra forestillingen.

Den 25. marts lagde Cirkus Dannebrog ud i Vojens. Årets forestilling hed En hyldest til Haddy Enoch. Grundlæggeren af det nuværende Cirkus Dannebrog døde i november 2009. Artistnumrerne var dog allerede bookede, så sæson 2010 kan kaldes den sidste, som var sammensat af den gamle mester. Som sædvanligt var den sat i scene af Isabella Enoch i den kendte og festlige varietestil med ballet, lys og farver.

Forestillingen indledtes med at alle de medvirkende kom i manegen og udførte et par tricks. Akkompagneret af sang: AURA GUERRERO, som man genså i forestillings sidste nummer, har en flot sangstemme.

Første nummer på programmet var de marokkanske tumblere CASABLANCA TRUPPEN i en flot entré med opbygning af menneskelige pyramider. Dernæst kom BERNHARD KASELOWSKY i manegen med sine kameler. Han blev afløst af luftakrobatik med KSENIA OG PASHA (Pavel Voladas), som optrådte i tissue (også kaldet aerial silks eller simpelthen silke, da rekvisitten er lodrethængende stofbaner). Næste nummer var et wild west show med lasso og pisk, fremfør at to medlemmer af VESLOV-TRUPPEN. I den slags numre er det ofte den mandlige partner, som laver det hele, medens den kvindelige partner blot er staffage. I Veslovs charmerende entré var opgaverne dog mere ligeligt delt mellem M & K.

Der er ikke let at få dygtige klassiske musikalske klovner. Men igen i år havde familien Enoch sikret sig nogle af de allerbedste inden for genren: THE MICHELS med deres formidable udgave af vandentréen. Som sædvanligt blev entreen både indledt og afsluttet med musikalske indslag. Sidste nummer før pausen var Bernhard Kaselowsky, som assisteret bl.a. af datteren Melanie fremførte sin elefant i en fin entre.

Bernhard Kaselowskys elefant. Foto: Lise Kokholm

Efter pausen indledte man med illusionsnummeret Black and White med illusionisten AUGUSTO GONCALVES og et par kvindelige assistenter. Entreen bød på flere elegant udførte tricks, herunder også et face-liftet version af den kendte substitution trunk. Derefter kom Veslovski-familien tilbage med et rulleskøjtenummer. Save your love my darling, save your love hed et 1982 hit med duoen Renée og Renato. Mange andre har sunget eller mimet til nummeret, men i mine øjne har ingen gjort det så fremragende som José Michel, som havde en formidabel repriseentré med det efter rulleskøjterne. Derpå mødte man PAVEL VOLADAS i reck i en tangoinspireret entré, hvor han fik assistance af danseren RIKKE DALL-HANSEN.

Voladas. Foto: Lise Kokholm

Næste nummer var GABI DONNERT med elegante og velplejede heste, der kunne alt, hvad man kan forvente af et veludført frihedsdressurnummer. I en stor og lille entre fik han assistance af sin datter. Forestillingens sidste nummer var tårnlinenummeret DUO GUERREROS, 2 gange belønnet med en sølvklovn i Monte Carlo og en gang med juryens specialpris. Man forstår det godt, når man ser deres imponerende entre, hvor Aura synger under nummeret, som byder på tricks som at han hopper hen over hende, at hun med bind for øjnene går over linen og sætter sig på en stige, at hun går over linen med ham på skulderen og at han med hende på skulderen går ned af skrålinen.

Cirkus Dannebrog sluttede sæsonen 26. september i Gram.

Duo Guerreros under nedstigningen. Foto: Lise Kokholm. Klik her for at se flere fotos fra forestillingen

28. marts havde Cirkus Arli landspremiere i Fløng på deres 40 års jubilæumsforestilling.”Der er overhængende fare for at blive smittet af den vanedannende virus minimalistisk cirkushygge, når man besøger Cirkus Arli. Den er umulig at slippe af med når man først er ramt.  Bacillen har nu været resistent i 40 festlige år og er i flot udbrud igen …Et mere hyggeligt, jordnært og intimt alternativ til de store imponerende cirkus findes ikke,” skrev Rud Kofoed i Ekstra Bladet. Og det kan de, som oplevede Cirkus Arlis 2010-forestilling kun være helt enige i.

MARTIN ARLI indledte forestillingen med den poetiske entre, hvor klovnen sminker sig i manegen – en entré, som Cirkus Arli introducerede helt tilbage i 1978. Således omskabt til klovnen Martino tog han sin rumsterstang og sang ”Længe leve cirkus” – en tekst og melodi, som Martin oprindelig lavede til 1994-forestillingen Længe leve cirkus:

Hvor møder man altid det bedste humør

Vi siger længe leve cirkus

Hvad er det som gi´r livet en anden kulør

Når man si´r længe leve cirkus

Når teltet på marken mod himlen bli´r rejst

så si´r vi længe leve cirkus

og når publikum viser den helt rette gejst

ja så´det længe leve cirkus

 

for når det bli´r sommer, ved man cirkus kommer

og man glæder sig der til

for ud af cirkusvognen, kommer cirkusklovnen

hvad mon i år han vise vil.

 

Hvor møder man altid det bedste humør

Vi siger længe leve cirkus

Nu skal i møde den gamle cirkusdirektør

Vi si´r velkommen Søren Arli

De sidste 2 linier var lavet til årets forestilling og introducerede selvsagt cirkusdirektøren Søren Arli, som bød publikum velkommen og derpå overlod mikrofonen til sin svigerdatter Bettina Arli, der som sædvanligt på kompetent og charmerende vis ledte publikum gennem forestillingen.

Første artist var jongløren RIUS (Darius) med en udmærket entré, hvor han jonglerede med fodbolde. Han blev afløst at KRISTAPS, som i farverige piratkostumer viste magiske tricks.

Kristaps

Derpå var turen igen kommer til Martino, som med bistand fra et par børn viste det nummer, hvor de omhyggeligt binder hans hænder sammen og dækker dem under et klæde, hvilket dog ikke forhindre Martino i at pege rundt med den ene hånd. Det er altid spændende at se, hvilken ny entré multitalentet ALEXANDER ARLI præsenterer. I år var det en stepdansentré med jonglørislæt, som Susanne Breuning havde hjulpet ham med at binde flot sammen. Er der mon noget, som den knægt ikke kan?

Dernæst kom DARIUS tilbage med et udmærket stigebalancenummer, hvor han fik bistand af sin partnerske.

I mange år var geden Bukke et fast indslag i Cirkus Arlis forestilling – rent faktisk var der vist gennem årene mere end én Bukke. Det er derfor naturligt, at man valgte at fejre det lille cirkus’ sæson nr. 40 med et gensyn med gedenummeret – i år med hele 3 geder, fint fremført af Martino. Han blev afløst af GOGOL i en minuputentré, hvor en husar og hans pige danser rundt i manegen.

Gogol

De fleste hundenumre i cirkus er med pudler. MISSINA mestrer imidlertid også at træne de langt mere egensindige gravhunde, som hun fremviste i en god entré, hvor man mærkede, at også hundene nød forestillingen. Et helt uundværligt indslag i en Arli-forstillingen er klovnerne MARTINO & CO. – Martin og Alexander Arli, bistået af Bettina. I år kom de musicerende ind i manegen med mexicaner hatte. Senere i nummeret spillede Alexander på klokker, og Martin spillede jazz på båthorn, fastgjort til kostumet. Derpå fulgte ballonskydningsentréen, hvor adskillige balloner ”mister livet” – og selvfølgelig var der vand i den sidste ballon! Nummeret sluttede med en musikalsk entré, hvor Martin spillede på trombone og Alexander på kornet. Efter klovnene kom INA SOPOVA med et elegant fodjonglørnummer, hvor hun var iført støvler med høje hæle. Som nævnt startede forestillingen poetisk med at Martin sminkede sig. Slutningen var lige så poetisk – han kom ind i manegen med en dukke, som først sang What a wonderfull world og siden When the saints go marching in, medens de medvirkende kom ind i manegen for at modtage det velfortjente bifald efter en herlig forestilling.

Cirkus Arli sluttede sæsonen 25. august i Vindinge, idet en planlagt forestilling 27. august i Reeslev mødte aflyses, da cirkuspladsen stod under vand.

What a wonderful world. Martino og dukken. Klik her for at se flere fotos fra forestillingen

Den 8. april var der premiere i Jess og Marianne Deleurans Cirkus Mascot på festpladsen i Roslev. I manegen var det i år ikke mindst sønnen DANIEL, der imponerede. Han var inde to gange. Først med sit rola-rola-nummer, hvor han balancerer på 5 led – 2 ruller og 3 kuber. Vi så her en artist i rivende udvikling. Hans andet nummer var nyt og imponerende. Han arbejdede i aerial straps, og allerede i sin første sæson med det nummer roterede han kroppen 7 gange om sine overarme.

Daniels Deleuran med sit cube rola rola nummer. Foto stillet til rådighed af Cirkus Mascot

THE BARBIES havde et flot illusionsnummer – lynomklædning på højt niveau og ekstra godt, fordi det beskrev en (frier)historie. Der var en indre logik i de mange kostumeskift. JEFF JAY viste en vellykket udgave af det kendte fuldemands-trampolinnummer.

MARIANNE havde fået nye pudler, og nummeret virkede friskt med i alt 8 hunde. De gamle hunde havde dog ikke opgivet cirkuslivet. Blackie kom ind ved hjælp af en rollator!

Der var et slinky-nummer (GULIO), et diabolo-nummer (ANDREAS), hula hop (HUSIK), en cowboy-act med lasso og knivkast (THE JAYS), der var shetlandsponnier (JESS DELEURAN), tissues (MISS TATYANA PRIMACHENKO), og som afslutning et nummer med geder (MARIANNE og ANDREAS).

Og så var der elskede husklovn GULIO. Han dukkede op ind imellem i samspil med ANDREAS. GULIO fungerer fint, og det lykkedes på enestående til hver forestilling at få 4 publikummer til at lege med i sketchen, hvor en fotograf vil optage en frierscene, hvor publikum får roller som forfører, forførte, frier og forsmået.

Cirkus Mascot sluttede sommersæsonen den 20. september i Thiese. 

Andreas, Marianne og deres hunde

Landets mindste cirkus, Cirkus Krone havde landspremiere 15. april i Tørring.

Forestillingen bød på JAN ALLAN med heste, MARTINA med håndstand, jongløren ERIC MUNOZ, DUO UNGUREANU i strapater og som parterre-akrobater, IRENE OG JAN ALLAN med deres musikalske klovnenummer (det, hvor Irene er marionetdukke), JOSE MUNOZ på line, klovnen ALANDO og pingvinen, MUNOZ BROTHERS med en kaskedørentré samt den musikalske entertainer FREDDY ANTHONY. Det er altid svært at fremhæve nogen på andres bekostning, og alle var gode. Men de allerbedste numre var nok Irene og Jan Allans musikalske klovneentré og linenummeret. Jose et klart talent i en flot udvikling, og det var en fornøjelse at se hans fine tricks, som blandt andet omfatter en baglæns saltomortale. Freddy Anthonys nummer lignede sig selv, som man husker det fra Cirkus M Schumann 1978-1980, Cirkus Arli 2000 og Cirkus Dannebrog 2003. Men publikum elskede ham, og han ”væltede teltet” aften efter aften.

Ved sæsonstarten mødte man tillige ukrainerne Olga Glavatska og Oleg Glavatskyi – også kaldet Duo Smile - med bl.a. et cykelnummer og et klovnenummer. Parret levede dog ikke helt op til Irene Thierrys forventninger og blev derfor i løbet af sæsonen skiftet ud med de spanske brødre Eric og Jose Munoz.

Cirkus Krone sluttede sommersæsonen 18. september i Åle.

Supertalentet Jose Munoz

 

Freddy Anthony væltede aften efter aften teltet med den båthornsentré, som danskerne for første gang oplevede i Cirkus M Schumann for 32 år siden.

I sommerperioden bød forlystelsesparken Bonbonland i Holme Olstrup på korte cirkusforestillinger under navnet Skrupskørt Musik Cirkus. Der var 4 medvirkende, og den børnevenlige forestilling bød på jonglering, rola-rola samt en musikalsk klovneentré, der var inspireret af en række andre klovneentréer og som ud over musicering på sax, trompet og klaver bød på musik på savklinge, vandslange og cykelpumpe. Forestillingen varede ca. 30 minutter. De medvirkende, som ikke blev præsenteret ved navn, kom vist nok fra Italien.

Musik på savklinge i Skrupskørt Musik Cirkus. Klik her for links til flere fotos fra forestillingen

Fra 11. maj til 4. september turnerede SØREN ØSTERGAARD i et antal byer med sit Zirkus Nemo Classik 2010. Sørens trofaste publikum blev ikke skuffede: først oplevede de direktøren som programsælger, og senere i nogle af sine klassiske entreer (selvfølgelig med nye tekster og ideer) som Smadremanden, Manden, der ikke kan fløjte, Kim Tim, Bager Jørgen, Målermanden o.s.v. I første afdeling var det Søren selv, som trak størstedelen af læsset, kun afbrudt af en kort entré med PETER ROSENDAHL på verdens mindste cykel og SUZANNE DA CRUX i vertikal sejl. I anden afdeling var der flere artistnumre: Peter Rosendahls cykelentré (udmærket entré, som minder lidt om Malte Knapps cykelnummer), JENNIFER FRANCOIS trapeznummer, som bød på flere af de finurligheder, som Søren Østergaard og hans publikum elsker, og som rosinen i pølseenden jongløren CLAUDIUS SPECHT, som helt velfortjent indkasserede aftens største bifald. Selvfølgelig var Søren også selv med i anden afdeling, blandt andet trylleri, en blindmåling og dansende tarteletter. Blandt de medvirkende bør også nævnes Frans Bak og hans velspillende orkester samt to tyroler-bunnies.

I Solbjerg ved Bælum kunne man fra maj til september opleve No Name Cirkus. Kunstnerisk leder var igen i år Katja Schumann. Ejeren af cirkus Luffe Bøgh driver den socialpædagogiske institution No Name samt et hestestutteri med over 100 heste og optræder også selv i cirkus. Flere af de medvirkende kommer fra No Name. Den professionelle del blev varetaget dels af Katja Schumann, dels af familien Ruml fra Tjekkiet.

Alle weekender i advent bød man på julecirkus i den opvarmede cirkusbygning.

No Name Cirkus cirkusbygning. Foto: Hans Vedel

Ud over de foran nævnte danske cirkus turnerede to tyske familiecirkus i Danmark i en del af sæsonen: Cirkus Amara og Cirkus Astoria. Kvalitetsmæssigt var de ikke på højde med deres danske konkurrenter.

Fra 7. til 15. august præsenterede BENNY SCHUMANN Klovnerier i verdensklasse på Bakken. Forestillingen sluttede med, at Benny for første gang nogensinde forsøgte sig med sin morfar Charlie Rivels berømte entre med operadivaen. Det gjorde Benny med stort talent og til stor jubel både for de ældre, som kan huske entreen, og for de yngre som aldrig før har set den. Før Benny Schumann havde ikke mindst MIKE SANGER (Mike Freeman) gjort stor lykke med sit komiske hundenummer Sanger Dogs. Man havde tillige oplevet mimikeren HERR NIELS. Forestillingen bød tillige på den svenske musikalske klovn RUBEN i en entre med mange fine gags samt på den unge danske supertalentfulde diabolo-artist KASPER JENSEN.

Benny Schumann som operadiva. Foto: Per Krogh Petersen. Klik her for at se flere af Per Krogh Petersens fotos

I skolernes efterårsferie optrådte Cirkus Mascot i Bilka i Holstebro og Benny Schumanns Mini Cirkus i Frederiksbergcentret.  Cirkus Arena producerede en forestilling for Kolding Storcenter og Cirkus Krone havde sponseret af Dronninglund Sparekasse en turne til en række nordjyske byer.

Traditionen tro havde Frederiksberg Centret som nævnt engageret Benny Schumann til at optræde i efterårsferien. I årets forestilling oplevede man Benny som balancekunstner, på line, som tryllekunstner og som bugtaler. Ud over Benny Schumann selv mødte man klovnene Toto Chabri & Co., blandt andet med deres elskede ”læsse af, læsse på-entré”.

Forventningsfulde børn rundt om manegen. Klik her for link til flere fotos fra forestillingen

I december måned producerede Benny Schumann yderligere en julecirkusforestilling for Frederiksbergcentret. . Forestillingen blev indledt med, at en kæmpemæssig snebold trillede ind i manegen. Ud af den kom Benny Schumann, som i en oppustelig nissedragt lavede en kort rock-parodi. Derpå kom ponyerne Shadow & Labanowsky i manegen for at vise deres kunster. Efter et kort trylle-indslag optrådte Benny med sin bugtalerfugl Nina. Forestillingen blev sluttet med Old Regnas herlige entre med 2 glade hunde.

Cirkus Krone og Cirkus Mascot havde et antal solgte juleforestillinger. Baldoni’s Julecirkus er omtalt foran. Ud over Baldoni’s Julecirkus bød Thessa og René Mønster på Cirkus Nissesjov, som med to afdelinger spillede ca. 45 minutter lange forestillinger for institutioner m.v

Dødsfald i årets løb

Arkæologen og forfatteren SØREN NANCKE-KROGH afgik ved døden 13. august 2010 i en alder af 66 år. Undervejs i arkæologistudierne fandt han tid til at være elefantpasser i Cirkus Benneweis, hvilket senere resulterede i bogen Elefanter og andre store artister, som indeholdt fem essays om cirkus.

Modelbyggeren KNUD MUNCH afgik ved døden 22. september 2010, kort efter at han var fyldt 80 år. Han var kendt som manden, som skabte Danmarks flotteste modelcirkus, Cirkus Mille, inspireret af Cirkus Benneweis. Den flotte model var udstillet mange steder i landet og var i en længere periode udlejet til Cirkusmuseet i Hvidovre. Senere blev det solgt til Benny Berdino. Cirkus Mille befinder sig derfor i dag i Arena Cirkusland i Årslev ved Slagelse.

Jazzsaxofonisten JIMMY CAMPBELL døde den 24. november 2010 i en alder af 93 år. Ud over at være en fremragende musiker havde Jimmy en fortid som cykelekvilibrist af internationalt format: fra slutningen af 1920'erne og indtil 1940 var han sammen med sin storebror Jonny, som døde i 2009, medlem af den berømte svenske kunstcyklisttrup Malmsten-truppen.

Den engelskfødte søløvedomptør DOREEN PEDERSEN døde 27. november 2010, godt tre måneder efter at hun var fyldt 80 år. I mange år optrådte hun med nummeret Doreens søløver. I nummeret indgik også pingviner, en tradition som er videreført af ægteparret Henry og Doreen Pedersens to sønner Steven og Hans Pedersen, som begge optræder med søløver og pingviner. Doreen Pedersen havde i mange år boet i en nedlagt landsbyskole i Farstrup på Fyn, hvor hendes to sønner også havde dyrene gående rundt omkring i bassiner eller i indhegninger, når de var hjemme. En af hendes søløver blev landskendt, da den havde rollen som sælen Luffe i Nissebanden i Grønland.

 klovn.gif (1460 bytes)

23. december 2010

Benny Schumanns Julecirkus kunne opleves i Frederiksberg Centret i København fra 17. til 23. december. Der blev spillet to daglige forestillinger, som hver varede 30 minutter. Der er ikke meget plads foran den lille manege i Frederiksberg Centret. Men til alle forestillinger var der stuvende fuldt, og der er ingen tvivl om, at både børn og medbragte voksne nød forestillingen. Forestillingen blev indledt med, at en kæmpemæssig snebold trillede ind i manegen. Ud af den kom Benny Schumann, som i en oppustelig nissedragt lavede en kort rock-parodi. Derpå kom ponyerne Shadow & Labanowsky i manegen for at vise deres kunster. Efter et kort trylle-indslag optrådte Benny med sin bugtalerfugl Nina. Forestillingen blev sluttet med Old Regnas herlige entre med 2 glade hunde.

Benny Schumann fotograferet efter forestillingen med nogle af sine fans. Fra venstre min nabos barnebarn Simon, mit eget barnebarn Sebastian, Benny, Shadow og mit ældste barnebarn Liva. Klik her for at se flere fotos fra forestillingen.

Også Per ”Mr, Sputnik” Krogh Petersen har været inde at se Benny Schumanns forestilling. Han skriver: Benny Schumann JuleShow 2010 er en rigtig flot julegave til alle børn. Det er altid en fornøjelse når man ser Benny Schumann show. Benny får altid det gode humør frem. Det er mig en stor fornøjelse at jeg nu kan vise jer de billeder som jeg tog. Klik her for link til Pers billeder.

 klovn.gif (1460 bytes)

19. december 2010

DET SKER I PARIS  --   inom ramen för jul-cirkus-säsongen  --   presenterar CIRQUE ARLETTE GRÜSS ett flott program, originell iscensättning och belysning --- det hela är i opera-stil,  förnämt och stilfullt, och alltså inte i första hand riktad mot barn-publiken.

Under den mörk-blå cirkus-kupolen och till tonerna från en duktig orkester, såg vi:

Sprechstallmeister KEVIN SAGAU presenterade på vers och med gitarr:

PETER BALDER med hundar och poneys i raskt tempo.

TROUPE WUQUIAO, kinesiska diabolo-jonglörer med akrobatiska stunts.

SANDRO MONTEZ med sina exoter i flott dressyr.

DUO TRAPEZE KEVIN GRÜSS OCH JULIA FRIEDRICH, estetik i luften.

SANDRO MONTEZ med fyra indiska elefanter, imponerande.

ZDENEK SUPKA, tempo-jonglör i särklass.

THE FLYING ZUNIGA, flygande trapets, säkert och elegant.

TROUPE WUQUIAO, antipod-jonglering i formationer upp till tre man högt - sällan sett.

CIRQUE ARLETTE'S hus-clown MATHIEU hade ett flertal muntra entréer, också samman med en av clown-duo GOTY'S.

Efter pausen: ALFREDO BEAUTOUR med fem stora tigrar, varav en vit - utförde en dressyr "en douceur" som man må beundra - perfekt samspel mellan djur och dressör.

TROUPE WUQUIAO, jonglering i formation med hattar -  säkert och flott.

FAMILJEN GRÜSS, LAURA-MARIA, LINDA och GILBERT med elegant häst-dressyr.

KEVIN SAGAU, fint luft-nummer.

LES CLOWNS GOTY'S med den klassiska Spegel -entréen - underbart att få se den igen - de klassiska entréerna, riktigt framförda, lever i högönsklig välmåga och välbefinnande.

LIVING TRAPEZE, två kvinnliga luft-akrobater i varsin TRIANGEL, som användes i stil med aerial ring och traditionell trapets - förbluffande figurer i och utanför dessa trianglar.

TRIO LARUSS, hand-och huvud-stans-akrobatik i stil med LEVANDE STATYER, säkert från en rysk cirkus-skola.

GRANDE FINALE med ALLA: akrobatik, språng och hopp med och på en rekvisita som bäst kan sammanliknas med mycket stora innerslangar till stora lastvagns-däck, dessa tjänade som språngbrädor - såvitt jag vet aldrig sett tidigare.

En fantastisk föreställning med goda upplevelser-

Som journalist blir man alltid flott välkomnad av administratörerna ALAIN  och WILLY - det tackar jag  för från min upphöjda plats i VIP-logen !!!

Se mere på http://www.cirque-gruss.com/

---------------------------------------  reported by ZARRO ZARRO.

 klovn.gif (1460 bytes)

19. december 2010

Fövarosy Magyarcirkusz, Budapest. Jørgen Lorenzen så den 14. december kl. 18 et gæstespil med et colombiansk statscirkus i Cirkusbygningen i Budapest. Jørgen skriver:

Om formiddagen, da jeg hentede billet, var der skoleforestilling. Hele cirkusbygningen var fyldt op med skoleklasser ifølge med deres lærere. Programmet bestod – sådan som jeg opfattede det – af husets egne numre. Jeg nåede kun at se det sidste, som var to leoparder og en ulv, ført i longe. Men stemningen hos skoleeleverne var høj, og jeg mindedes min skoletid i halvtredserne, da skoleklasser fra provinsen drog på lejrskole i København og boede på fregatten Jylland. Et af de obligatoriske punkter på en sådan skolerejse var et besøg i cirkus Schumann.

Kl. 18 var der forestilling igen, denne gang et gæstespil af det colombianske (stats?)cirkus. Cirkus kan findes på www.circolombia.com

Der var tre komponenter i denne forestilling. Den første var det folkloristiske islæt – som jo altid har hørt cirkus til. Her kom det især til udtryk i en ledende figur, som var en artist, maskeret som en vildmand fra urskoven. Han sad i en tønde under det meste af forestillingen og bidrog med (folke?)sange og forlod kun tønden, da han skulle være undermand i et nummer med pandeperch.

Den anden komponent var et islæt af amerikansk-vestlig ungdomskultur. I flere sekvenser var de unge artister iklædt hængerøvsbukser, solbriller og baseballkasket, mens de sang rap og dansede breakdance. Det velspillende og store orkester måtte her vige for dundrende diskoteksrytmer. Man kan mene adskilligt om den slags, men den ungdommelige del af publikum var svært begejstret.

Den tredje komponent var det klassiske circensiske – som var så stærkt, at man kun i enkelte øjeblikke var i tvivl om, hvorvidt man var i rigtig cirkus. Det var man! Der var en symfoni af klassiske, stilrene numre, som ville gøre sig i ethvert cirkus: flyvende trapez, russisk gynge, rola-rola (i en komisk udførelse!), charivari, vippebræt, svingtrapez, verticalsejl, ringperch og slap line – alt sammen på et glimrende niveau. Det er svært at fremhæve noget, men den flyvende trapez var så ren og klassisk, ligesom pigen i svingtrapez viste disciplinen, når den er sværest.

Der var (kun) to dyrenumre: et søløvenummer og et papegøjenummer, hvor papegøjerne til børnenes store fryd fløj rundt under cirkustaget – a la Krenzolas grib.

Som sagt: cirkuskulturen blev dyrket, hævdet og forsvaret. Til dem, der har brug for at få opfrisket det ungarske sprog: se: www.fnc.hu

 

 klovn.gif (1460 bytes)

18. december 2010

Malmsten-truppen. I rubrikken Det historiske hjørne omtalte jeg den 15. december Fritiof Malmsten og hans kunstcyklisttrup. Den svenske magiker Tolodo fortæller, at man på YouTube kan finde en optagelse fra 1912 med Fritiof Malmsten og hans bror Helge, hvor de balancerer på cykel i 38 meters højde på en udendørs elevator i Stockholm. Klik her for at se dette klip.

Fritiof og Helge Malmsten udførte blandt andet dette trick. Gengivet fra Fritiof Malmstens erindringsbog Varieté

klovn.gif (1460 bytes)

17. december 2010

Årets Charlie til Jessica og Niklas Bengtsson. Det svenske cirkusakademi har tildelt søskendeparret Jessica og Niklas Bengtsson akademiets hæderspris Årets Charlie. Jessica og Niklas er hhv. datter og søn af Henrika og Herbert Bengtsson fra det svenske Cirkus Olympia. De sidste par år har Jessica optrådt i det svenske Cirkus Wictoria med nogle af Cirkus Olympias heste, kameler, alpakaer, geder og ænder. Niklas og hans ægtefælle Natascha Jarz har været i Cirkus Olympia. Begge søskende er dygtige dressører, og Årets Charlie er særdeles velfortjent tildelt dem for deres indsats inden for dyredressur.

Jessica og Niklas Bengtsson med Årets Charlie. Foto: Tobbe Gustavsson

 klovn.gif (1460 bytes)

17. december 2010

Cirkus i tv er efterhånden en sjældenhed.

De landsdækkende danske kanaler interesserer sig ikke for cirkus og da slet ikke for danske cirkus.

I mange år viste tysk kanal ARD udsendelsen Stars in der Manege. I forestillingen indgik dels professionelle artister, dels ”kendisser” som udførte et eller andet cirkusnummer. I 49 år blev den sendt fra Cirkus Krones bygning i München og sidste år i en skrabet version fra Sanssouci-Spiegelpalast i München. I år har man helt droppet den traditionsrige udsendelse.

Heldigvis kan du finde nogle cirkusudsendelser i svensk tv:

Fredag 24. december kl. 17 – 17:30: Svensk TV1 viser dokumentarfilmen ”Ett dygn på Cirkus” om et døgn i Cirkus Maximum. Genudsendes i svensk TV24 den 26/12 kl. 20

Fredag 31. december kl.19 – 19:30: Svensk TV1 viser dokumentarfilm ”Djur på turne” om dyr på turne med Cirkus Maximum. Genudsendes i svensk TV24 den 2/1 kl. 20

Fredag 31. december kl. 20-21: Svensk TV1 viser uddrag af Cirkus Maximums 2010-forestilling. Genudsendes i svensk TV24 den 2/1 og i svensk TV1 den 7/1 kl. 18:15

De musikalske klovne Les Rossyans var blandt de optrædende i Cirkus Maximum i 2010

 klovn.gif (1460 bytes)

16. december 2010

"Circus is Magic". Det er så sandt, som er sagt. Sammen med en julehilsen har Charly Ross sendt mig nedenstående foto af en ”top hat”, som han har lavet. Figurerne er lavet af peanut skaller. Charly har lavet mange andre cirkusfigurer af peanut-skaller. Nogle var omtalt og afbilledet her på siden den 16. december 2009.

Kan du huske Charly Ross? Han var et fremragende slangemenneske, kendt som "Die Schlange". Han er født i 1939, og trak sig tilbage fra artistlivet med udgangen af 1996. Charly bor i dag i det solrige Mexico. På YouTube kan du finde en optagelse af hans gamle nummer, hvor han er udklædt som slange. Klik her for link til optagelsen.

Har du lyst til at købe en af Charlys figurer? Så send mig en e-mail. Så sætter jeg dig i forbindelse med Charly Ross.

Charly Ross’ top hat i lukket og åben stand

 klovn.gif (1460 bytes)

15. december 2010

Det historiske hjørne. Under denne overskrift vil jeg fremover ind imellem bringe lidt historiske tilbageblik. De vil senere blive samlet på en særlig underside og opdateret, hvis der som følge af omtalen eller på anden vis kommer interessante oplysninger frem.

100 år gammel lærekontrakt. Bent Petersen har vist mig en lærekontrakt, som den svenske cykel-ekvilibrist Fritiof Malmsten indgik den 15. august 1910 med en 15-årig elev.

Den håndskrevne test i kontrakten lyder:

 

Köbenhavn, den 25-8-1910

Lærecontract !

Mellem (Artist) Fritiof Malmsten som Contrahent I og Alma Elisabet Kreutzfeldt født i Köbenhavn den 22/1 1895 og hendes moder Karoline Kreutzfeldt født i Köbenhavn som

Contrahend II

Fritiof Malmsten Engagerer hermed Alma Elisabedt Kreutzfeldt som Lærepige på 3 Aar ved fri Station Klæder o.s.v.

Contracten begynder den 25te August 1910 og ender den 31 August 1913

Alma Kreutzfeldt har at föge sig i alla anordninger som Contrahend I eller hans Kone i Privatlivet paa pröverne og paa Bühnen vil have det, og erklærer sig Contrahend II hermed forstanden.

Contrahend I forpligter sig Alma Kreutzfeldt efter bedste kræfter at uddanne till en dygtig Artistinde.

Skulle Contrahend II Læretiden for end aftalt brekken saa er Contrahend I berettet til at fordre Skadeserstatning efter retlige Love.

Denne Contract er doppelt utfært og læst af begge Parter og egenhaanndig underskreven.

 

Köbenhavn V. 25/8 1910

Vestend 22 I

Fritiof Malmsten

Første side af den håndskrevne lærekontrakt.

Af senere kontrakter kan man se, at Alma gennemførte uddannelsen. Ved en kontrakt oprettet 4. januar 1913, dvs. 7 måneder inden læretiden var udløbet, blev hun nemlig med virkning fra 1. september 1913 for en 2-årig periode engageret som artist i truppen 7 Malmsten’s. Denne kontrakt var udfærdiget på tysk. Lønnen var i det første år 30 mark pr. måned og i det følgende år 40 mark om måneden. Der skulle dog kun betales løn, når truppen havde arbejde.

7 Malmsten’s. Fra venstre mod højre ses Alma, Carl Jensen, fru Malmsten, Fritiof Malmsten, Emilie Malmsten, Helge Malmsten og Carola Olsen. Foto fra Bent Petersens samling.

Fritiof Malmsten (1875-1952) debuterede som cykelartist i 1897 og turnerede i begyndelsen af 1900-tallet sammen med bl.a. sin bror Helge i de svenske folkeparker. Senere blev truppen udvidet med kvindelige artister og optrådte i hele Europa, i Afrika og i Sydamerika. Broderen Helge Malmsten var aktiv og havde i en periode sin egen trup, Helge Malmsten-truppen, som i en periode havde danskerne Jimmy og Jonny Campbell som medlemmer. De to brødre blev senere kendt som jazzmusikere.

I 1945 udgav Fritiof Malmsten sine erindringer Varieté. Fritiof Malmsten berättar minnen från en nära 50-årig verksamhet bland artister, nöjesföretag och samlare. Bogen kan købes antikvarisk.

Rottekongen Kaptajn Jeno. Mange kan sikkert huske rottekongen Cibrino, blandt andet fra Anders Enevigs bog. Men der har været rottekonger før ham, blandt andet Kaptajn Jeno, som var Cibrinos inspirator. Peter Lind, som er søn af pressefotografen Inga Aistrup (1910-1990), har lavet en hjemmeside om hendes billeder og fundet en række fotos af Kaptajn Jeno. Du kan finde dem i arkivet på www.aistruparkivet.dk

Et af Inge Aistrups billeder af Kaptajn Jeno. Foto stillet til rådighed af aistruparkivet. Du kan finde flere fotos på www.aistruparkivet.dk

Linedanseren Ricardo og hans brødre. Agnete Louise Enoch supplerer min omtale af Enoch Sisters den 8. december med følgende (årstal indsat i parentes stammer fra Enevigs bog om cirkusslægter):

Linedanseren Ricardo, som på ulykkesaftenen optrådte lige før Enoch Sisters, er Haddy Enochs grandfætter. Hans rigtige navn var Wilhelm Nielsen. Hans mor Johanna Enoch (1883-1968) var en af de berømte Enoch søstre, der gik op af en skrå line som indledning til deres nummer. Den anden søster hed Theodora.

Ricardo - Wilhelm Nielsen - havde 2 brødre mere. Den ene var barber i Odder- navn Justus Nielsen. Den anden var Georg Nielsen, som optrådte med sin smukke balletkone Jytte i et adagionummer. Georg var scenemester i Lorry i mange år for derefter at køre taxa.   De 3 brødre har vi haft meget at gøre med, specielt Georg og Wilhelm. Onkel Wilhelm var en meget dygtig linedanser, han optrådte også på Palladium i London. De er desværre døde alle tre. – Ifølge Enevigs bog om cirkusslægter var brødrenes far Carl ”Carlo” Marinus Nielsen, bror til cirkusdirektør Robert Daniels.

 klovn.gif (1460 bytes)

15. december 2010

DET SKER I PARIS  ---   ---   mer jul-cirkus: CIRQUE PINDER spelar som alla år på PELOUSE DE REUILLY, en mycket stor park intra muros i Paris /pelouse egentligen = gräsmatta/, Pinder's BIG TOP rymmer 5000 personer, varemot turné-tältet rymmer 2000.

Ett flott och familjevänligt program:

SACHA HOUCKE presenterar PINDER'S exoter: sibiriska kameler, lamas, åsnor/æsler/, och en zebra /som icke är en randig/stribet/ häst men har sin egen karaktär och sparkar också ut mot sidorna.

MICHAEL OLIVARES med flott jonglering.

SACHA HOUCKE nu med Pinder's två legendariska, indiska elefanter i en originell dressyr, nytt är att FREDERIC EDELSTEIN, son till direktören GILBERT EDELSTEIN, presenterar numret.

CLOWNS NICOLS i den klassiska vatten/vand- entréen som man kan se igen och igen - alltid lika festlig

GABY DEW med vackra hästar i  elegant frihets-dressyr.

TROUPE ZHUKOV, otroliga volter i den ryska gungan.

TROUPE QIQIHAER, originell flygande trapets från Kina.

I pausen kom clownen COURT CIRCUIT med flera lustigheter.

Frederic Edelstein med sine rovdyr. Fotos stillet til rådighed af Cirque Pinder

FREDERIC EDELSTEIN med en blandad rovdjursgrupp, 16 lejon/løver och tigrar - unikt !!!

AKAENA, kvinnlig skönhet och charm i luften/strapater, ytterst elegant.

SHAOLIN MONKS, kinesisk fantasi, skönhet och styrka.

SOPHIE EDELSTEIN med stora illusioner, presenterade samman med fem acrobatic dancers, det kända receptet med en manlig illusionist och chorus-girls --- har här vänts tvärtom - utmärkt !!

LES FERNANDEZ, enastående handstans-ekvilibrister.

LIU XIN, contorsionist på piedestal, en ung flicka med charm och grace.

LES KASBEK KHADIKOV, kosack-ryttare i raskt tempo avslutar programmet, flott rid-konst och vackra hästar.

Magi med Sophie Edelstein

CIRQUE PINDER  bjuder sin trofasta familjepublik på ett program som alla kan förstå och som alla tycker/synes om - det är traditionell cirkus för hela familjen, presenterat sympatiskt och pedagogiskt av Sprechstallmeister FREDERIC COLNOT, som traditionellt heter Monsieur LOYAL i Frankrike. Det enda jag önskar är en cirkus-orkester - det skulle göra denna utmärkta cirkus-show --- ännu bättre !!!

DET SKER I PARIS och Paris Rådhus /La Mairie/ säger. PARIS AIME LE CIRQUE /Paris älskar cirkus/.

----------------------------------------------------  reported by ZARRO ZARRO.

 klovn.gif (1460 bytes)

14. december 2010

Ny bestyrelse valgt i Dansk Artist Forbund. Efter afholdelsen af forbundets 31. generalforsamling 14/11 valgte Dansk Artist Forbunds medlemmer en ny bestyrelse. Formand Lena Brostrøm Dideriksen modtog genvalg til en stor applaus. Bestyrelsen er valgt for 3 år og består af: Alberte Winding, Niels Vangkilde, Marianne Van Toornburg, Mikkel Engell, Lars Gregersen, Johnny Stage, Henrik Lehmann, Gry Lambertsen og Signe Svendsen. De fleste bestyrelsesmedlemmer er sangere eller musikere. Tre hører dog til artistverdenen: Henrik Lehman var i mange år den ene halvdel af det komiske jonglørnummer Die Onkels. Lars Gregersen er uddannet som artist hos AFUK og har været aktiv i flere nycirkusgrupper, lige som han har undervist på AFUK og andre artistskoler. Pt. kan han opleves i Teatro Glimts juleforestilling Santa’s Shadow. Også Gry Lambertsen er nycirkusartist og er blandt andet aktiv i tincancompany.

Dansk Artistforbund har i øvrigt netop udsendt decembernummeret af deres blad Artisten. Bladet kan også læses elektronisk. Klik her for link til Artisten fra december 2010.

 klovn.gif (1460 bytes)

13. december 2010

Christian Warrer mod Cirkus Benneweis – den endelige afgørelse. 25. oktober omtalte jeg den retssag, som Christian Warrer anlagde mod Cirkus Benneweis i efteråret 2009 i anledning af, at Benneweis i en periode i 2009 havde brugt et foto, som Christian Warrer havde taget af Rosi Hochegger. Jeg fortalte, at retten i Helsingør den 7.oktober frifandt Cirkus Benneweis og pålagde Christian Warrer at betale 20.000 kr. i sagsomkostninger til Cirkus Benneweis ApS. Jeg skrev tillige, at Christian Warrer havde besluttet ikke at anke sagen til landsretten, men at han dog havde kæret omkostningsafgørelsen med påstand om at hver part skulle bære egne omkostninger, subsidiært at han skulle betale mindre end 20.000 kr. i omkostninger.

Det fik han ikke meget ud af. Østre Landsret afsagde den 8. december 2010 følgende kendelse (for at gøre teksten lettere at læse har jeg erstattet jura-udtrykkende ”kærende” og ”indkærede” med parternes navn):

Forud for sagens anlæg modtog Christian Warrer med skrivelse af 29. maj 2009 fra advokat Per Håkon Schmidt en check på 10.000 kr., til dækning af vederlag og erstatning.

Da Cirkus Benneweis har fået medhold i, at Christian Warrer ikke har krav på yderligere vederlag og erstatning, skal Christian Warrer betale sagsomkostninger til Cirkus Benneweis, jf. retsplejelovens § 312, stk. 1, og disse findes passende fastsat, hvorfor bestemmes:

Byrettens afgørelse stadfæstes.

Christian Warrer skal i kæremålsomkostninger inden 14 dage betale 1.200 kr. til Cirkus Benneweis.

Økonomisk set er slutresultatet for Christian Warrer således:

Modtaget fra Cirkus Benneweis 10.000 kr. Omkostninger til Cirkus Benneweis 20.000 kr. + 1.200 kr. Underskuddet er således 11.200 kr. Hertil kommer omkostninger til Christian Warrers egen advokat. Et gæt er, at Christian Warrers samlede udgift ved at føre sagen i stedet for at acceptere de 10.000 kr., som Benneweis sendte ham i et forsøg på at få lukket sagen, næppe har været mindre end 50.000 kr.

 klovn.gif (1460 bytes)

10. december 2010

René Mønster har sendt mig dette foto af en cirkusplakat på Færøerne, som fra 16. til 19. december har besøg af Baldoni’s Julecirkus.

 klovn.gif (1460 bytes)

9. december 2010

Haddy Enochs cykel på museum. Cirkusdirektør Haddy Enochs gamle kunstcykel står nu hos Cirkusmuseet i Hvidovre. Cyklen har været vidt omkring i verden, først med Solveig og Haddy Enoch og derefter sammen med deres 4 børn. Det blev til 32 lande på i alt 4 kontinenter. Så man kan rolig sige, at der mange års historie bag Haddys gamle kunstcykel. Dejligt, at familien bag Cirkus Dannebrog tænkte på Cirkusmuseet, da de overvejede, hvad der skulle ske med den gamle cykel efter at Haddy døde sidste efterår. - Årets forestilling i Cirkus Dannebrog blev indledt med en kort film om Haddy Enochs liv. Klik her for at se denne film, som Jimmy Enoch har lagt på YouTube. Er du facebook-bruger, er der for resten god grund til jævnligt at besøge Cirkus Dannebrogs side, som Jimmy løbende opdaterer, også uden for cirkussæsonen.

 klovn.gif (1460 bytes)

9. december 2010

Den engelskfødte søløvedomptør Doreen Pedersen sov stille ind på Plejehjemmet Møllehaven i Bogense 27. november 2010, godt tre måneder efter at hun var fyldt 80 år. I mange år optrådte hun med nummeret Doreens søløver, som her i landet blandt andet kunne ses i Cirkus Royal i 1958, i Cirkus M. Schumann i 1982 og i Cirkus Mundeling i 1986. I nummeret indgik også pingviner, en tradition som er videreført af ægteparret Henry og Doreen Pedersens to sønner Steven og Hans Pedersen, som begge optræder med søløver og pingviner. Doreen Pedersen havde i mange år boet i en nedlagt landsbyskole i Farstrup på Fyn, hvor hendes to sønner også havde dyrene gående rundt omkring i bassiner eller i indhegninger, når de var hjemme. En af hendes søløver blev landskendt, da den havde rollen som sælen Luffe i tv-julekalenderen Nissebanden i Grønland. Doreen og søløverne var også med i et afsnit af en tidligere julekalender: afsnit 11 af Cirkus Julius fra 1988.

Steven og Hans har flere gange optrådt i danske cirkus m.v. Nummeret med søløver og pingviner vil dog fremover ikke kunne genses i Danmark, idet det gældende regler om hold af dyr i cirkus indeholder et totalforbud mod fremvisning af pingviner.

Doreen og søløverne

 klovn.gif (1460 bytes)

9. december 2010

Fortegnelsen over cirkusmuseer er nu blevet opdateret. Dan Roneklint Sørensen har opdateret fortegnelsen, som nu indeholder 449 museer inden for områderne cirkus og variete, artistik, cirkusmusik, gøgl, fyrværkeri, dukketeater samt legetøj og modelbygning.

Nye på listen er bl. a. Ørnereservatet, den thailandske Sriracha Tiger Zoo og tryllesamlingen på Schloss Schönfeld i Tyskland under artistik, et panoramamuseum i Schweiz, flere museer i Storbritannien og Kit Carson County Carousel Museum i USA under gøgl samt flere dukketeatermuseer i Australien og Italien. Der gives så vidt muligt oplysninger om museernes adresser og åbningstider. Ikke alle nævnte museer eksisterer i dag, men en oplysning om, at et museum er lukket, kan også have interesse, så man ikke spilder tid med at prøve at opsøge det. Klik her for at se den opdaterede fortegnelse.

 klovn.gif (1460 bytes)

8. december 2010

Enoch Sisters. Alvorlige ulykker i cirkus- og artistverdenen forekommer heldigvis kun sjældent, selv om mange artister udfører halsbrækkende tricks. Men en sjælden gang går det galt, og det forekommer også, at en artist mister livet.

I forbindelse med mit fødselsdagsportræt den 15. oktober 2010 af Isabella Enoch omtalte jeg kort en dødsulykke i Tivoli i 1947, hvor den ene af de to Enoch Sisters (fra en anden gren af Enoch-familien) styrtede ned fra trapezen under en Plæneforestilling. Anders Enevig har forsynet mig med materiale om, hvad der egentlig skete.

De to artister, som også optrådte under navnet Two Enocks, optrådte dels med et trapeznummer, dels på line. De var ikke søstre, men svigerinder: Julie Enoch, født 25/7 1928 var datter af Johannes Gothfred Enoch. Gördis Ingeborg Enoch, som var født i 1920, var gift med en af Julies brødre, formentlig Preben Hermann Edvard Enoch. Gördis havde en datter, Mona, som var født 14/5 1939. Johannes Enoch var manager for datteren og svigerdatteren. Ifølge en nekrolog i Artisten blev Enoch Sisters nummer regnet for et af de bedste luftnumre, og der forelå tilbud om engagementer fra hele verden.

Enoch Sisters. Ulykken skete ikke under et af de luftnumre, som kan ses på dette billede

Enoch Sisters’ linenummer. Begge fotos er fra Anders Enevigs samling.

I august 1947 var de to svigerinder engageret til at optræde på Plænen i Tivoli. Ved forestillingen den 12. august 1947 gik det galt. Et dagblad, vist nok Berlingske Tidende, beskrev dagen efter ulykken således:

Der skete i aftes i Tivoli en frygtelig ulykke. En kvindelig artist styrtede under plæneforestillingen for øjnene af flere tusinde tilskuere ned fra sin trapez i 8 meters højde og dræbtes på stedet. Den forulykkede er den 27-årige Hjørdis Ingeborg Enoch, en af de to ”Enoch-sisters”, hvis nummer i aftes for første gang stod på programmet …

I den meget varme augustaften var der mange mennesker i Tivoli, og som sædvanligt havde flere tusinde mennesker taget opstilling omkring Plænen, hvis tilskuerpladser var fyldt til sidste plads. Forestillingen begyndte med den danske linedanser Ricardo, som gennemførte sit nummer på 10 minutter. Derefter kom turen til ”Enoch-Sisters”, et nummer som Hjørdis Ingeborg Enoch og hendes 19-årige svigerinde, Julie Enoch, gennem de sidste år har gennemført på en række scener i Europa.

Nummeret udførtes i to trapez’er, som var anbragt side om side på langs af scenen. Der udførtes en del variationer, dels af damerne hver for sig, dels i fællesskab. Musikken spillede dæmpet, og publikum fulgte anspændt de dristige øvelser. De var nået halvvejs gennem nummeret, som efterhånden blev sværere og sværere, og det var tydeligt, at Hjørdis Enoch skulle til at vise en af de farligste variationer, da hun alene satte trapez’en i stærke sving, medens partneren holdt sin trapez i ro.

Fra siddende stilling gled hun ned i strakte arme, medens farten yderligere øgedes. Så bøjede hun sig sammen, stak benene op mellem armene og drejede sig frem, så hun kom til at ligge i hvilende stilling uden anden støtte end trapez’en under lænden. Fra denne stilling, som kaldes ”rygbalance”, skulle hun i et sving glide ned og gribe med fødderne om tovene ved trapez’ens sider. I dette øjeblik har den unge dame imidlertid enten forfejlet sine beregninger, eller hun er på grund af varmen gledet hurtigere, end øvelsen forudsatte … Hjørdis Enoch nåede ikke i tide at gribe om tovene med sine fødder. Hun fortsatte ud i luften, drejede næsten halvanden gang rundt i en saltomortale, som for de fjerneststående tilskuere så ud som en del af øvelsen. Men hun fortsatte i vanvittig fart ned mod tribunens gulv, som hun med frygtelig kraft nåede med hovedet. Hun blev derefter liggende udstrakt på ryggen.

Publikums gisp afløstes af en fuldstændig paralyseret tavshed, hvis virkning forstærkedes, da musikken stoppede brat. Der gik flere sekunder, før den intense spænding udløstes, og scenekontrollørerne ilede den kvindelige artist til hjælp … Den forulykkede blev stærkt blødende båret ind i artistlokalet bag muslingeskallen, men var formentlig dræbt på stedet.

Avisen gengiver den omkomne artists fornavn som Hjørdis. Det er en tilgivelig fejl. Fornavnet stavedes Gördis, som er den svenske version af det danske pigenavn Hjørdis.  Gördis Enoch var nemlig født i Sverige.

Politiken fra den 13. august 1947 beskriver ulykken på nogenlunde samme måde. Man får tillige oplyst, at de to svigerinder kom fra et engagement i Oslo og var kommet til København med rutemaskinen samme dag, hvor dødsulykken skete om aftenen. De var velkendt med forholdene i Tivoli, hvor de havde optrådte nogle år tidligere. Endelig skriver Politiken, at Gördis’ svigerfar, hvis navn de anfører som Gustav Enoch, var hendes medhjælper og blandt andet var den, som satte trapezen i sving.

I nekrologen i Artisten fra september (?) 1947 hedder det:

Hvordan ulykken egentlig er sket bliver vel aldrig rigtig opklaret, men man kan kun gisne om, at hun har været så træt efter den lange rejse, den havde rejst hele natten og arbejdet det meste af dagen med ophængningen af deres apparater, så agtpågivenheden har svigtet et sekund, der skulle blive skæbnesvanger for hende.

Den omkomne artists lille datter, den 8-årige Mona, havde fået lov at overvære moderens optræden i København og oplevede således, hvordan hendes mor styrtede i døden.

Efter ulykken blev den lille Mona optaget i familien hos sin bedsteforældre, og mange opfattede hende som lillesøster til Julie.

Julie Enoch fortsatte med at optræde i trapez og var eksempelvis i Cirkus Belli i 1952, hvor hun blev præsenteret som ”Den fænomenale trapez-kunstnerinde”.

Isabella Enoch har fortalt mig, at hendes allerførste trapez havde tilhørt Julie Enoch. Agnete Louise Enoch har fortalt mig, at Julie efter at være stoppet som artist i mange år kørte taxa. Agnete husker at hun en enkelt gang sammen med sin far Haddy Enoch har besøgt Johannes Gothfred Enoch. Agnete husker, at han havde en noget yngre kone. Han virkede streng, men Julie fortalte Agnete Louise, at hendes far ikke var streng, men kærlig.

Isabella og Agnete Louise Enochs mor Solveig husker, at Julie for nogle år siden besøgte Cirkus Dannebrog, da de spillede i København.

Jeg ved ikke, om Julie Enoch fortsat lever, eller hvad der er blevet af den noget yngre Mona Enoch. Send mig gerne en e-mail, hvis du har oplysninger om Julie eller Mona Enoch. Anders Enevig er meget interesseret i disse oplysninger til brug for en kommende 2. udgave af hans bog om Cirkus- og gøglerslægter, der planlægges udgivet i sommeren 2011.

 klovn.gif (1460 bytes)

5. december 2010

DET SKER I PARIS   ---   på den stora julmarknaden på LES CHAMPS ELYSEES, som kallas världens flottaste aveny  --  medverkar den tyska lindansartruppen DIE TRABERS med en JULTOMTE/JULENISSE happening: jultomten kommer ovanifrån i en släde och reser så att säga i luften innan han landar med alla sina julklappar/julegaver.

DIE TRABERS använder sin struktur för höglina/tårnline och man kan diskutera om det är ett artistnummer, men säkert är att det drar folk och att det är en attraktion.

DIE TRABER utför en fantastisk happening - och släden är flott illuminerad och lyser mot den mörka natt-himlen -  det var otroligt mycket folk ute för att beskåda/beskue detta, och det skall mycket folk till för att fylla upp Les Champs Elysées ! Mycket imponerande var att jultomten, som vinkade till folket, kunde vända släden när den kommit till linans ände - släden hänger nämligen under linan i en fattning - och kan alltså styras. Det hela föregår till jul-musik - publiken nere på marken klappade, hejade och tog fotos !!

En stor frilufts-attraktion som DIE TRABERS erbjuder/tilbyder arrangörer i större städer i Europa.Förra årets succé i Paris, upprepades/gentogs alltså i år !!! 

Se mere på www.hochseilartistik-traber.de/

Reported by ZARRO ZARRO

 klovn.gif (1460 bytes)

1. december 2010

Julemarked i Avedørelejren. Cirkusmuseet i Hvidovre skriver:

Søndag d. 5. december fra kl. 10-15 kan du opleve det hyggeligste julemarked i Avedørelejren, hvor mere end 40 boder og masser af underholdning vil sørge for den rette julestemning. Variationen i salgsboderne bliver stor, og du kan finde gaver til hele familien. Du kan for eksempel købe en lokal vin fra den anerkendte vingård Nordlund til far, flotte smykker til mor eller teaterdukker til børnene. Kun købelysten sætter grænser, men du kan med garanti finde unikke gaveideer, der kan gøre julen lidt mere interessant.

Dagen igennem vil der også være masser af underholdning. Kl. 10 kan du få rørt kroppen, når Cirkusmuseet byder indenfor til cirkusworkshop for hele familien. Kl. 11 og 13 kan du opleve den vanvittige gøgler Adam Dragos forrygende show på markedspladsen og fra kl. 11.30 kan du ride på islænderheste fra Krogagre.

Julen skal naturligvis også synges ind, så kl. 12.30 og 14 kan du høre vokalgruppen Itchy Ants, der vil give deres bud på opdaterede versioner af juleklassikere og andre hits. Intet julemarked uden julemand, så kl. 13.30 vil julemanden, hvis gæsterne ellers opfører sig pænt, komme forbi og kaste juleglans over markedet.

På traditionel markedsvis kan du også opleve en raritet, nemlig den mumificerede lejrkat, der blev fundet under gulvbrædderne i en lejrens gamle bygninger, efter den havde ligget i fred i næsten 100 år. Katten vil danne udgangspunkt for museumschef Poul Sverrilds fortælling om lejren kl. 12.

Markedet finder sted på pladsen bag ved Cirkusmuseet. Adressen er Alarmpladsen, 2650 Hvidovre. Der er fri entré og fri parkering. Markedet er arrangeret af Cirkusmuseet og Forstadsmuseet.

 klovn.gif (1460 bytes)

29. november 2010

I week-enden 27.-28. november kunne børn og voksne opleve Baldoni’s Julecirkus i Fægtesalen i Avedørelejren i Hvidovre. Det var en festlig og glad forestilling med masser af nisse-artister. Selv julemanden fandt vej til forestillingen. Nis alias klovnen Danilo optrådte som bugtaler sammen med julegrisen Anton Antonius. Han havde også flere klovneentréer. Man oplevede også hans kæreste Cindy som nissepigen Vanilla. De fire medlemmer af GaoChen truppen oplevede man med diabolo, løvedans, som kaskadører, med tallerkenjonglering og – som forestillings sidste nummer – flot akrobatik. Fætter Gran alias tjekkiske Eduard Janacek mødte man som jonglør og med et rola-rola nummer, hvor han endte med at spille på to trompeter! Nisseline alias direktørfruen Thessa klovnede og tryllede. Nissen Pædagoius alias direktør René Mønster havde en humørfyldt entre som ballonklovn. Jonas Beck (direktørparrets søn) og Sergejs Scerbin viste sammen med Thessa et festligt spandenummer.

16. til 19. december kan forestillingen opleves på Færøerne.

Ud over Baldoni’s Julecirkus byder Thessa og René Mønster i år også på Cirkus Nissesjov, som med to afdelinger spiller ca. 45 minutter lange forestillinger for institutioner m.v.

GaoChen-truppen i Baldoni’s Julecirkus. Klik her for at se flere fotos fra forestillingen.

klovn.gif (1460 bytes)

29. november 2010

Jimmy Campbell død – jazzsaxofonist og tidligere cykelekvilibrist. Efter kortere tids sygdom døde Jonny Campbell stille i sit hjem 24. november 2010. Han blev 93 år. Ud over at være en fremragende musiker, havde Jimmy en fortid som cykelekvilibrist af internationalt format.

Han var født i København den 17. juli 1917. Han var søn af den amerikanske stepdanser William Campbell, som havde slået sig ned i Danmark efter at være blevet gift med danske Oda Jørgensen. William døde i 1923, og moderen gjorde Jimmy og hans storebror Jonny begribeligt, at de måtte til at finde beskæftigelse, så familien kunne tjene til dagen og vejen. Karrieren indledtes på Casino Teatret i København, hvor brødrene var statister i nogle forestillinger. I 1927 blev de engageret som stepdansere i Kramers Varieté på Dyrehavsbakken. I slutningen af 1920'erne indtrådte de i den berømte svenske kunstcyklisttrup Malmsten-truppen. Jonny og Jimmy blev hurtigt særdeles skrappe på cykler af enhver art, og foruden konstant turneaktivitet i Skandinavien og Nordeuropa turnerede de flere gange i midten af1930'erne med det russiske statscirkus i store dele af det sydlige Rusland. Ved krigsudbruddet i 1940 valgte brødrene Campbell at returnere til Danmark for at være sammen med moderen. Kort efter startede de sammen med trommeslageren Kaj Timmermann Black & White Swing Quartet, der fortsatte som Harlem Kiddies. De to brødre blev herefter mere kendt som musikere end som artister. Jimmys storebror Jonny døde sidste år.

klovn.gif (1460 bytes)

28. november 2010

Bogen om La Norma – nu også på engelsk. I 2009 udgav forfatteren Aase Thomassen sin bog om den danskfødte trapezstjerne La Norma. Den rigt illustrerede bog er på dansk, men ikke mindst i USA viste der sig også interesse for bogen. En egentlig udgivelse på engelsk vil være meget bekostelig. Aase Thomassen har derfor valgt at indlæse en oversættelse til engelsk på en CD, som interesserede kan få med, når de køber bogen.

Siden udgivelsen har der været stor interesse også her i landet for historien om La Norma. Aase Thomassen har holdt flere foredrag samt arrangeret nogle udstillinger. Senest var hun med ved Ordets dag i Randers. Hun var blandt de 4 nominerede til en forfatterpris. Prisen gik dog til en anden af de nominerede. Men der var mange pæne ord og en buket blomster til Aase Thomassen.

Bogen om La Norma kan købes i boghandlen, men også direkte fra forfatteren. Den koster 150 kr., hvortil kommer forsendelsesomkostninger. Hvis du køber den direkte fra forfatteren og er medlem af Danske Cirkusvenner, fremsendes den portofrit. Oplys i givet fald ved bestilling, at du er medlem af Danske Cirkusvenner. Du kan kontakte forfatteren på telefon 86 46 61 14 eller aase.thomassen@mail.dk.

I forbindelse med Ordets dag havde Aase Thomassen lavet en lille udstilling i Underværket om La Norma

 klovn.gif (1460 bytes)

28. november 2010

Cirkusbygningen. I henholdsvis seks og syv år har schweiziske Karin Odermatt og svenske Joachim “Jocke” Assarsson optrådt hos Wallmans ved deres dinnershows i Cirkusbygningen i København. Karin har blandt andet optrådt i aerial ring. Jocke har publikum mødt som den frække og flabede klovn og konferencier. Men i 2011 er det slut for de to artister. Wallmans mener, at det efter seks år er tid til fornyelse. Karin og Jocke kan dog opleves indtil 18. juni, hvor det nuværende dinnershow SMILE spiller for sidste gang.

Karin Odermatt i aerial ring i Cirkusbygningen. Pressefoto fra Wallmans. Fotograf: John Resborn

Wallmans er grundlagt af svenskeren Hasse Wallman (Hans Erik Wallman, født 1. maj 1936 i Stockholm) i 1956. Den 1. januar 2003 overtog Wallmans driften af Cirkusbygningen i København. Lejekontrakten løber til udgangen af 2012. I efteråret 2009 solgte Hasse Wallman sit firma til selskabet 2E Group og indtrådte samtidig i bestyrelsen for dette selskab.

Over 500.000 danske og svenske publikummer har set et Wallmans-show i København siden 2004. SMILE er Wallmans syvende dinnershow i København og er som tidligere shows en festlig oplevelse med unge sangere og dansere samt de to nævnte artister. Det vil dog være dejligt, hvis Wallmans som led i den bebudede fornyelse får plads til lidt flere rigtige artistnumre, herunder gerne et eller to topnumre.

Det ville også være skønt, hvis man ind imellem fik mulighed for at opleve rigtigt cirkus i den historiske bygning. Det kunne for eksempel være herligt at opleve Cirque du Soleil i bygningen eller at se et af de danske cirkus begynde eller slutte sæsonen der. Også flere af de nycirkusforestillinger, som KIT har skaffet til Danmark, ville gøre sig i bygningen. At drive egentligt cirkus i bygningen i en 4-5 måneders sæson, således som Schumann og Benneweis gjorde, er derimod næppe muligt. Med de mange andre tilbud, som findes i København, er der simpelthen ikke publikum til så lang en sæson.

Som omtalt 25. november 2010 har Københavns kommune netop udbudt Cirkusbygningen til salg. Det burde være en naturlig opgave for Staten at overtage den historiske bygning med det pragtfulde rum og sikre, at bygningen i hvert fald ind imellem bruges til noget, som har med cirkus at gøre. Gerne i form af et multifunktionshus, som både bruges til cirkus, koncerter, teater, varieteforestillinger, dinnershows etc. Bygningen har i øvrigt en fortid som multifunktionshus: om sommeren var der cirkus og i vinterhalvåret biograf under navnet World Cinema. Mange husker sikkert også at have set musicalen HAIR i bygningen.

Det ville være skønt, hvis man en gang imellem kunne opleve cirkus og/eller flotte artistnumre i Cirkusbygningen

 klovn.gif (1460 bytes)

28. november 2010

DET SKER I PARIS   ---   nu till julen kommer här många cirkusar med fina och publikvänliga program --- jag såg CIRQUE ROMANES, direktion ALEXANDRE BOUGLIONE som presenterar sin CIRQUE TSIGANE  /GIPSY CIRCUS/  - med en sex man zigienar-orkester och hustrun DELIA som sjunger samman med dessa musiker.

Programmet består av akrobatik, luftnummer, jonglering, hula hoop, dans och dessutom visas en get som kan en hel del tricks ...det mesta i programmet utföres av familjens medlemmar.

Intressepunkter: MILJÖN är ju ovanlig - programmet framföres i ett tält med 400 platser, man sitter på hårda plankor, det är ingen komfort men stämningen är varm, mänsklig och god - artisterna framträder på något som liknar orientaliska mattor/tæpper och mellan numren reser sig orkestern som sitter vid artist-ingången, går in på mattorna och spelar!!

Föreställningen varar en dryg timme, efteråt kan publiken köpa kakor, soft drinks och glögg nu i vintertiden - och de kan också köpa ett par poesi-samlingar, skrivna av ALEXANDRE BOUGLIONE himself !!!

Publiken består av föräldrar med barn men även en del vuxna, som väl annars mest ser ny-cirkus - i alla fall efter vad jag kunde se. En originell cirkus-föreställning med ett bra program i originell miljö !!!! DET SKER I PARIS !!!!!

Se mer: www.cirqueromanes.com, hvor du blandt andet finde fotos og videoclips fra forestillingen

Reported by ZARRO ZARRO.

 klovn.gif (1460 bytes)

26. november 2010

Cirkus Dannebrog 2011. En tysk hjemmeside hævder, at den mexicanske repriceklovn Versace er engageret til Cirkus Dannebrog i sæson 2011 efter de seneste 4 sæsoner at have optrådt i de tyske Cirkus Charles Knie og før det i svenske Cirkus Maximum. Men det passer ikke, fortæller Agnete Louise Enoch. Den klovn, som danskerne i 2011 kan møde i Cirkus Dannebrog, er den musikalske klovn Totti Alexi, søn af den berømte Toni Alexi. Som nævnt her på siden den 18. november byder sæson 2011 i Cirkus Dannebrog tillige på de formidable trickryttere fra Richter-truppen. Publikum vil også kunne gense den charmerende jonglør Eddy Carello, som optrådte i Cirkus Dannebrog i 2006. Under denne sæson opstod der sød musik mellem ham og Bernhard Kaselowskys yngste datter Josephine, som i dag danner par med Eddy. Så mon ikke også vi oplever Josephine i Cirkus Dannebrogs fortryllede manege i 2011?

Eddy Carello i Cirkus Dannebrog i 2006

 klovn.gif (1460 bytes)

25. november 2010

Cirkusbygningen udbudt til salg. I en annonce i dag i Børsens ejendomstillæg udbyder Københavns kommune Cirkusbygningen i Jernbanegade i København til salg.

Som led i Budget 2010 tiltrådte Borgerrepræsentationen i 8. oktober 2009 en hensigtserklæring om salg af ejendomme, der ikke anvendes til kommunale formål, herunder Cirkusbygningen. Den 16. juni i år godkendte Borgerrepræsentationen så en indstilling om at sætte konkret salgsarbejde i gang, dog således af kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og eventuelt forkaste dem alle.

Udbudsmaterialet kan ses på kommunens hjemmeside på

http://www.kk.dk/Borger/BoligOgByggeri/OplysningerOmEjendomme/SalgOgTilbagekoeb/SalgAfKKEjd/AktUdbudt/Jernbanegade 8.aspx

Af udbudsmaterialet fremgår blandt andet:

Cirkusbygningen i København blev opført i 1885-1886 og blev indviet den 8. maj 1886 af den tyske cirkuskonge Ernst Renz fra Berlin. Bygningen er tegnet af arkitekt Henrik Vilhelm Brinkopff.

Cirkusbygningen skulle efter de oprindelige planer have en pompøs facade med statuer og en mængde græske søjler, men ved indvielsen var facaden lidt enklere, men stadig elegant og pompøs. På yderkanten lige under tagkanten fandtes og findes stadig i dag en smuk væddeløbsfrise fra antikkens Rom og Grækenland af billedhugger Frederik Hammeleff.

Den 7. marts 1914 nedbrændte det meste af Cirkusbygningen og kun ydermurene og indgangspartiet overlevede, og som kan ses den dag i dag. Efter branden blev Cirkusbygningen genopført i løbet af det følgende år efter tegning fra arkitekt Holger Jacobsen.

I perioden fra 1918 helt frem til 1969 var det Schumann-familien, som drev cirkusvirksomhed i bygningen, bortset fra en periode fra 1938 til 1942.

Fra 1970 til 1990 var det Benneweis-familien, der lavede cirkus i bygningen.

Københavns Kommune købte Cirkusbygningen den 8. november 1974, og i samarbejde med bl.a. Benneweis gennemgik bygningen en omfattende renovering i 1983, som blev understreget af Verner Pantons unikke farvevalg. Pantons design er stadigvæk gennemgående i hele indretningen, hans farvevalg er gennemført i opbygningen af hele restauranten, og duften af cirkus hænger stadig i luften.

I 1988 blev bygningen fredet med dens nuværende udseende.

Fra den 1. januar 2003 har Københavns Kommune udlejet Cirkusbygningen til Wallmans A/S, hvor de gamle stalde og elefantgangen fra cirkustiden har tjent som showrestaurant, selskabslokaler og kunstnergarderober.

Ejendommen er udlejet fra den 1. januar 2003 til Wallmans A/S på en tidsbegrænset lejeaftale, der ophører uden yderligere varsel den 31. december 2012. Lejemålet kan ikke opsiges af nogen af parterne i lejeperioden. Der er ikke afståelses- eller fremlejeret … Årslejen pr. 1. november 2010 udgør kr. 2.618.421,49. Skatter og afgifter samt vandafgift/forbrug, i alt kr. 2.136.197, er inkluderet i lejen.

Så hvis du drømmer om at få din egen cirkusbygning, kan du jo overveje at lægge et bud ind.

Cirkusbygningen 1888

Cirkusbygningen i Schumann-tiden. Foto fra Benny Schumanns samling

Cirkusbygningen som den nu ser ud.

 klovn.gif (1460 bytes)

25. november 2010

Cirkus Julius var titlen på DR tv’s julekalender 1988. Den kan nu genses på DR’s arkivside Bonzana. I flere af afsnittene medvirker der artister. I afsnit 6 er det cykelakrobaterne Les Conradis. I afsnit 8 er der tryllekunstneren Kim Kenneth. I afsnit 10 er det klovnen Raymond Steckel. I afsnit 11 medvirker Doreens søløver. I afsnit 16 møder man magikerparret Henri og Ann Alakazam, I afsnit 21 kan man møde bugtaleren 24 Preben Palsgård, som i øvrigt er den, som har gjort mig opmærksom på af Cirkus Julius kan se på Bonzana. Klik her for link til siden.

 klovn.gif (1460 bytes)

24. november 2010

Show med Deutsch & Solberg. Tryllekunstnere Michael Deutsch og Joakim Solberg var i finalen i DR tv’s program Talent 2010. De havnede på en 5. plads med 10,2 % af de afgivne stemmer. Efter at Deutsch & Solberg i Talent 2010-udsendelserne har vist et stort publikum lidt af, hvad de kan byde på, har de besluttet også at forsøge sig med et trylleshow på Bremen d. 2. og 3. december. Showet kommer til at hedde CRASH, og derfor har de måtte udvikle et ny trick til den titel. Spillesteder Bremen hed oprindeligt Merkur Teatret og fungerede også som biograf. Siden har bl.a. Privat Teatret haft til huse i bygningen. Bremen, som rummer 648 siddende publikummer, åbnede i februar 2010. Målet er at skabe en ny ramme for musik og comedy.

 klovn.gif (1460 bytes)

23. november 2010

Medlemsaften for Danske Cirkusvenner. CirkusPosten er et elektronisk nyhedsbrev fra Danske Cirkusvenner, som netop har udsendt CirkusPosten nr. 6/2010. Nyhedsbrevet er tillige udsendt papirbaseret til de medlemmer af Danske Cirkusvenner, som ikke har oplyst foreningen om en e-mail. I nyhedsbrevet inviteres medlemmerne til en medlemsaften på Cirkusmuseet i Hvidovre den 26. januar samt til arrangementet Store Cirkusdag (World Circus Day) den 16. april 2011.

Lige som årsskriftet Cirkusbladet sendes nyhedsbrevet kun til foreningens medlemmer.

Medlemskab koster 100 kr. om året. Send mig en e-mail med oplysning om dit navn og adresse, hvis du har lyst til at være medlem af foreningen. Foreningens formål er at udbrede interessen for cirkus og cirkushistorie, herunder at støtte Cirkusmuseet i Hvidovre.

 klovn.gif (1460 bytes)

22. november 2010

Agnete Louise Enoch med i Menneskebog 2010. Lør. d. 27. november mellem 10.30-13 kan man ”låne” en menneskebog på Kolding bibliotek. Blandt menneske-bøgerne er ud over Agnete Louise Enoch en jægersoldat, en opfinder og en tidligere kriminel. Alle 'bøgerne' har forberedt et kort oplæg om dem selv og kan derefter lånes ud til nysgerrige besøgende. De besøgende har mulighed for at stille spørgsmål til den bog de har valgt at låne. De samtaler der opstår i mødet mellem en låner og en 'bog' er med til at nedbryde fordomme, flytte forståelser og oplyse. Konkret kan ingen bøger lånes med hjem eller udenfor biblioteket. De besøgende sidder i små grupper, sådan at flere kan få glæde af den samme 'bog'.

”Jeg deltager i Menneskebogs-arrangementet, fordi jeg synes, det kan være interessant at fortælle om hverdagen i et cirkus. Det er noget helt andet end et ni til fire-job og jeg har erfaring for, at folk gerne lytter til min historie”, har Agnete Louise Enoch fortalt Kolding Ugeavis. Agnete vil fortælle om, hvordan det var at vokse op i et cirkus med begge forældre som cykelartister, hvordan skolegang foregik, om rejser og tournéer, og om hvordan hendes far startede cirkusset op igen i 1977.

 klovn.gif (1460 bytes)

22. november 2010

H.C. Andersen Julemarkedet i Odense. Traditionen tro afholdes H.C. Andersen Julemarkedet i weekenderne omkring første og anden søndag i advent. I år afholdes det 27.-28. november kl. 10-18 og 4.-5. december kl. 10-18 i området omkring Sortebrødre Torv. Der vil i Julemarkedets to weekender være aktiviteter i hele den gamle bydel. Aktiviteterne vil finde sted i gader og stræder, ved markedsboderne og i spejlteltet på Sortebrødre Torv. Skuespiller og komiker Søren Østergaard har gennem flere år samlet på gamle tivoliforlystelser, og et udvalg af dem kan opleves på H.C. Andersen Julemarkedet.

Som en fast tradition deltager Cirkus Flik-Flak igen i år med en lille gøglerforestilling. De 15 artister byder på en alsidig forestilling indeholdende bl.a. jonglering, et-hjulede cykler, trylleri, diabolo mv. Cirkus Flik-Flak laver forestilling lørdag og søndag den 27.-28. november og 4.-5. december; alle dage i tidsrummet fra kl. 11 - 16 på Sortebrødre Torv i nærheden af H.C. Andersens Hus. Kl. 12.30, 14, 15 kan man opleve artister i Møntergården. Kl. 12.30, 14.30 og 16.30 er der julevarieté med musik og artisteri i spejlteltet.

Det fulde program for julemarkedet kan ses på hjemmesiden. www.hcajulemarkedet.dk

Cirkus Flik-Flak ved tidligere julemarkeder

 klovn.gif (1460 bytes)

21. november 2010

DET SKER I PARIS. Min trofaste korrespondent i Paris Zarro Zarro har besøgt et stort antal Mester Jakel-teatre. Omtalen af de første fire teatre blev bragt her på siden den 10. oktober.  Her kommer anden og sidste del af omtalen af de charmerende Mester Jakel- og marionetteatre i byernes by Paris.

LES MARIONNETTES DU CHAMPS DE MARS, direktion  LUIGI TIRELLI, presenterar  olika skådespel med hand-dockor-marionetter i en fast byggnad som ligger i den stora parken Champs de Mars, i hjärtat av Paris.

Flotta dekorationer, en livlig framställning,  vackra och väl skulpterade dockor och en god kontakt med den unga publiken, samt en mycket elegant ljus/lys/sättning gör att föreställningen är en succé.

Salen är väl uppvärmd och sitt-inrättningen är relativt bekväm.

Skådespelet framföres av fyra assistenter, med JULIEN SOMMER som primus motor.

En säker succé för barn 3 - 6 år - och traditionen går tillbaka till den italienska COMMEDIA DELL ARTE.

Marionetteatret i Champs de Mars

En af dukkerne i Les Marionnettes du Champs De Mars. Foto stillet til rådighed af Julien Sommer

DET SKER I PARIS  --  till de små barnens förtjusning ---  LES MARIONNETTES DU RANELAGH.

I parken RANELAGH, presenterar PIERRE LEFAUCHEUX olika Kasper-föreställningar, här kallade GUIGNOL. Det sker framför en KASPER TEATER , där barnen sitter på enkla bänkar och faktiskt nästan under bar himmel, denna lilla teater har sålunda stängt/lukket NOV - MARS, beroende på vädret.

Skådespelet/skuespillet är det klassiska med KASPERS diverse öden och äventyr - det bärande elementet är att barnen får medverka, tala med Kasper och de andra dockorna/dukkerne, skrika och ropa av hjärtans lust när det går bra - eller icke så bra - för Kasper.

En  mycket trevlig föreställning, det var fullt, cirka 100 barn när jag var där - och barnen får hälsa på marionettisten vid utgåendet - det hela är LIVE och viktigt är det att de får andra upplevelser än de som elektroniken förmedlar.

En god show !!!

Marionetteatret i Ranelagh-parken. Foto stillet til rådighed af Pierre Lefaucheux

DET SKER I PARIS --  --  nämligen alla de marionett-teatrar, som spelar större delen av året -- nu såg jag LE GUIGNOL DE PARIS, direktion familjen RANK, som har sin teater i den storslaget anlagda parken PARC DES BUTTES CHAUMONT, och faktiskt har de också ytterligare en teater : LES MARIONNETTES DU PARC MONTSOURIS, där det spelas alla de klassiska pjäserna: Rödluvan/Rødhætten, Tre små grisar och de andra ...

De nuvarande marionettisterna är tredje generation av FAMILJEN RANK, som sålunda håller denna teatraliska tradition vid liv.

Teatern är konstruerad så att väggarna kan öppnas under sommar-säsongen och stängas vintertid då man sätter in ett värmesystem.

Intressepunkter: KASPER / MESTER JAKEL lever alltså i Paris, varemot denna typ av underhållning för de minsta är på väg att försvinna i Skandinavien. Detta må vara till barnens förfång och nackdel nämligen att  de presenteras för elektroniska upplevelser, vilka förblir virtuella - när all underhållning, alla upplevelser som är LIVE - ger långt mer starka och långvariga intryck !!! KASPER är ju också ett kulturellt fenomen - i begynnelsen uttryckte man här genom dockor/dukker/ en samhällskritik som  på den tiden icke  fick framföras av levande skådespelare på teatern. Konstarten går tillbaka till den italienska COMMEDIA DELL ARTE - något att bevara för oss alla !!

Den öppnar dörren till drömmar, det märkliga och det underbara  - viktigt att barnen får kontakt därmed !!!

Se mer: www.guignol19.skyrock.com

Indgangen til marionetteatret i Parc des Buttes Chaumont

En af dukkerne i Le Guignol de Paris. Fotos stillet til rådighed af Baptiste Rank

Dessutom finnes det ett antal kringresande marionett-teatrar, vilka spelar i tält som kan rymma cirka 100 personer. Det må vara ganska många, ty man ser dem runt om i Frankrike, de får tillstånd av LA  MAIRIE /RÅDHUSET I KOMMUNEN/ och spelar så i en park, gärna i centrum. Det är kringresande familjer som gjort så i generationer och föreställningarna är av  god kvalitet. Biljett-priset, cirka 2,5 Euro - suppleras av försäljning av godis/slik/, souvenirer och leksaker/legetøj/. Denna verksamhet bidrager till att --- det blir liv och glädje i staden !!

I Danmark har Bakkens Pjerrot i mange år spillet Mester Jakel teater. Stykkerne er ca. 250 år gamle, men omskrevet så de passer til i dag. Også Martin Arli har spillet dukketeater i vintersæsonen. Martin har stadigvæk sit dukketeater, og på opfordring bruger han det også, men ikke så aktivt som tidligere, hvor han i 4 år sammen med Bettina havde et permanent dukketeater på Åboulevarden i København. ”Der er jo grænser for hvad man kan nå,” siger Martin Arli.

 klovn.gif (1460 bytes)

18. november 2010

Richter-truppen til Cirkus Dannebrog i 2011. Ved Cirkusfestivalen i Monte Carlo i januar 2008 blev den ungarske Florian Richter-trup belønnet med en guldklovn for et formidabelt jockey-ridt nummer. Florian og Edith Richter havde i 2004 vunder en sølvklovn for deres nummer med skoleridt og ungarsk post. Florian og Edith Richter er i sæson 2011 engageret med dette nummer til det tyske Cirkus Roncalli. Resten af Richter-truppen, herunder jockey-hestene, kan opleves her i landet i Cirkus Dannebrog. Det danske publikum kan således glæde sig til at møde cirkusverdenens for tiden bedste ryttertrup i Cirkus Dannebrog.

 klovn.gif (1460 bytes)

17. november 2010

Julecirkus. I eksempelvis Frankrig, Holland og Tyskland findes der mange julecirkus, ofte med forestillinger af international topkvalitet.

I Danmark kan man opleve et mere begrænset antal julecirkus, heraf kun et enkelt med en forestilling af sædvanlig længde, dvs. ca. 2 timer.

Baldoni’s Julecirkus har premiere i Fægtesalen i Avedørelejren i weekenden 27.-28. november, hvor de spiller i alt 3 forestillinger. Forestillingerne varer ca. 2 time inkl. pause. Blandt de medvirkende er kinesiske multiartister fra GaoChen-truppen, som tidligere har optrådt i Cirkus Baldoni, samt Danilo, Thessa, Sergejs Scerbin og Jonas Beck som kaskadører. Og så selvfølgelig direktør René Mønster med julegrisen Antonius. Efter Avedøre spilles der et antal solgte forestillinger. 16. til 19. december besøger Baldoni’s Julecirkus Færøerne.

I Solbjerg nord for Hobro kan man opleve No Name julecirkus i de sidste 4 weekender før jul. Blandt de medvirkende er Katja Schuman, Luffe Bøgh, familien Rummel samt unge fra institutionen No Name.

Fra 17. til 23. december præsenterer Benny Schumann Julecirkus Sjov i Frederiksbergcentret. Ud over Benny selv medvirker ponyerne Shadow & Labanowsky samt engelske Pete Freeman (”Old Regnas”) med sine hunde.

Cirkus Krone spiller et antal solgte julecirkusforestillinger. Der sker dels i form af 2-personers juleshow af ca. 20 minutters varighed og dels i form af 45 minutter lange forestillinger med flere artister.

Cirkus Mascot præsenterer juleshow med selveste julemanden. I forestillingerne indgår Mariannes hundeshow, cube rola-rola, diabolo, trylleri & magi som kun julemanden kan gøre det, tempojonglering, sengehesten Ricky, slangen Slincky samt en tur med juletoget - børnenes leg om juletræet. Også hos Cirkus Mascot er der tale om solgte forestillinger. 

Er man til nycirkus (nok mere for voksne end for børn og barnlige sjæle) kan man fra 7. til 22. december opleve Santa’s Shadow Dansehallerne i København.

Du kan finde tidspunkter m.v. for de nævnte forestillinger i Cirkuskalenderen.

I Frederiksbergcentret kan man opleve Julecirkus Sjov med Benny Schumann

 klovn.gif (1460 bytes)

14. november 2010

Modelbyggeren Knud Munch, Rønne, afgik ved døden 22. september 2010, kort efter at han var fyldt 80 år. Han var ikke mindst kendt som manden, som skabte Danmarks flotteste modelcirkus, Cirkus Mille, inspireret af Cirkus Benneweis. Den flotte model var udstillet mange steder i landet og var i en længere periode udlejet til Cirkusmuseet i Hvidovre. Benny Berdino gav imidlertid Knud Munch et bud på modellen, som museet ikke kunne matche, og Cirkus Mille befinder sig derfor i dag i Arena Cirkusland i Årslev ved Slagelse. De penge, som Knud Munch fik for Cirkus Mille, betød blandt andet, at han i 2007 kunne realisere en mangeårig drøm om et besøg på Cirkusfestivalen i Monte Carlo.

Danmarks fornemste modelcirkus, Cirkus Mille, fotograferet på Cirkusmuseet i Hvidovre i september 2003.

Cirkus Mille i Arena Cirkusland. Arkivfoto fra 2006

 klovn.gif (1460 bytes)

14. november 2010

Svenske cirkus i 2011. Det svenske cirkusblad Cirkuläre Notiser fortæller, at Cirkus Maximum i den kommende sæson blandt andet præsenterer motorcykelryttere i dødsglobe. Det drejer sig om den 4 mand store trup Globe Riders, ledet af den brasilianske Silva-familie. Den dødsglobe, som de benytter, har en diameter på 4 meter, hvilket vist nok et en smule mindre end de dødsglober, vi har set i Cirkus Arena. I Cirkus Maximum vil man i 2011 endvidere kunne opleve den østrigske klovn Don Christian, som også var hos Maximum i 2009. I 2010 optrådte han i Cirkus Benneweis. Flying Costa viser deres nummer i flyvende trapez. Truppen var hos Cirkus Dannebrog i 2007. Ludwig Frank præsenterer sit nummer med en enkelt elefant. Det ser således ikke ud som om Cirkus Arenas elefanter er hos Maximum i 2011, således som de har været i 2009 og 2010.

Don Christian hos Cirkus Benneweis

Cirkuläre Notiser skriver tillige, at José Michell-klovnene optræder i Cirkus Brazil Jack i 2011. De var hos Brazil Jack i 2009 og hos Cirkus Dannebrog i 2010. Den hvide klovn Julie Michell, som er gift med José, bliver dog erstattet af en mandlig hvid klovn fra Rivelino-familien, idet Julie i 2011 vil rejse sammen med hendes og Josés to døtre Azzario Sisters (Katie og Quincy), som med deres fremragende håndstandsnummer er engageret til tyske Cirkus Roncalli.

José Michell-klovnene hos Cirkus Dannebrog

 klovn.gif (1460 bytes)

13. november 2010

Den danske gentlemantyv Kenny Quinn og fru Joan er i vintersæsonen engageret hos Palazzo Variete i Mannheim, Tyskland. Sæsonen startede i slutningen af oktober og varer til ind i januar. Det 4½ time lange dinnershow byder på optræden af en række internationale topartister samt en eksklusiv 4 retters menu. Showet foregår i et spejltelt med plads til godt 400 tilskuere. Allerede ved sæsonstart var der næsten helt udsolgt i november og december.

Kenny Quinn fortæller, at såvel presse som publikum tog godt mod årets show. En avis skrev: skal man give årets Palazzo show fra en til 10 stjerner, så skal det have 20 stjerner!  Mannheimer Morgen skrev om Kenny Quinn: Mit viele Lacheln und Fingerfertigkeit zieht Meister Taschendieb Kenny Quinn, die Blicke auf Sich, die wachsamen Männer aus dem Publikum machen es ihm schwer, Dennoch - Handy, Geld, Schlüssel, Krawatten oder Brillen mit Tricks und Geduld bekommt er alles in die Händen. Rhein-Neckar-Zeitung skrev Kenny Quinn schließlich, der König der Taschendiebe, setzt das i-Tüpfelchen, in den er seine Opfer mit unglaublicher Fingerfertigkeit beklaut - aber alles Gestohlene natürlich auch wieder zurückgibt.

Klik her for at læse mere om showet.

Indgangspartiet hos Palazzo Variete, hvis telt et opstillet på Europaplatz næsten i centrum af Mannheim med byens tv-tårn i baggrunden, og lige ved Planetariet. Foto: Kenny Quinn

I sæson 2011 kan man som tidligere omtalt her på siden opleve Kenny Quinn i det tyske Cirkus Charles Knie, som i dag er ejet og ledet af Sascha Melnjak. Sæson 2011 starter den 24. februar 2011 i Sydtyskland, et sted imellem Heilbronn og Stuttgart, hvor Sascha Melnjak igen i år afholder sit Heilbronner Julecirkus.

Ud over Kenny Quinn vil man hos Charles Knie i 2011 blandt andre kunne opleve den schweiziske repriseklovn André (André Broger). Andre optrådte i det svenske Cirkus Scott i 2003 og har også været hos Cirkus Krone i Tyskland og i det franske Cirkus Arlette Gruss. Han afløser repriceklovnen Versace, som har været hos Charles Knie i de sidste 4 år. Af andre nyheder til sæson 2011 i Charles Knie vil to medlemmer fra Flying Mandonca lavet et tørklædenummer under artist navnet Duo Jungle.

Kenny Quinn i gang med at stjæle et slips

 klovn.gif (1460 bytes)

7. november 2010

DET SKER I PARIS  --  nu kommer det många cirkusar till Paris - de får här plats till en rimlig avgift och jul-cirkus-säsongen varar från slutet av OKT till en bit in i JAN.

Paris' kommun säger själv PARIS AIME LE CIRQUE / Paris älskar cirkius/, vilket jag alltså förtydligar - för dem som inte var med på fransk-lektionerna i skolan ...

Nu: CIRQUE ALEXIS GRÜSS Cirque National de France - presenterar ett överdådigt program, med tema MELODY  --  alla akterna accompanjeras  av evergreens som både våra föräldrar och deras föräldrar älskade och som de alla förknippade med ljuva ungdoms-minnen - det finns här en emotionell guldgruva - inte minst genom MY WAY, som gick världen runt då Frank Sinatra och sedan Paul Anka sjöng/sang/ den - det var den engelska versionen av COMME D'HABITUDE av Claude Francois, /CLO-CLO/ komponerad 1967.

Denna cirkua-show presenteras av den stora familjen GRÜSS, med ALEXIS OCH GYPSY som primus motor plus deras barn och barnbarn, varav sonen STEPHANE  särskilt är att nämna: jonglör till häst, musiker, clown, akrobat.

En poetisk ouverture med ALEXIS och hans sonson LOUIS öppnar programmet där vi får se jonglering, akrobatik i tissues, clowning med nya idéer, stora illusioner varav den odödliga Substitution Trunk, ett särdeles originellt hula hoop-nummer av Anna Micheletty, och inte minst ett antal flotta hästnummer - inte sedan Albert och Max Schumann har vi sett hästdressyr av sådan klass !!

Jag vill mena att CIRQUE ALEXIS GRÜSS snarare är för vuxen-publik än för mindre barn - vilket skall förstås som en komplimang. En utmärkt orkester och två sångare ackompanjerar och ger back up - mycket fint !!

CIRQUE ALEXIS GRÜSS är unik - artistiska prestationer, regi, idéer, allt .....

DET SKER I PARIS  --   kom och se !!! 

Se mer: www.alexis-gruss.com

-------------------- reported by ZARRO ZARRO.

 klovn.gif (1460 bytes)

5. november 2010

No Name Julecirkus. Erling Bøgh fortæller, at der lige som sidste år bliver julecirkus i Team LA i Solbjerg ved Bælum. Der er forestillinger de fire sidste weekender inden jul, begyndende lørdag og søndag den 27. og 28. november. Forestillingen er kl.14,30, og der bliver i forbindelse med cirkusset et julemarked med boder i den store ridehal. Det bliver et rigtigt julecirkus, der foruden artisterne også har julemanden og hans nisser med. De vil give små gaver til alle børn, der kommer i cirkusset. Alle børn til og med 12 år har som det er sædvane hos Cirkus No Name gratis adgang. Katja Schuman leder sammen med direktør Luffe Bøgh cirkusset, og hun fremfører sine flotte heste i dressur af verdensklasse. Luffes ponyer er bedre end nogensinde, og endelig er hele familien Rummel top tunet til at fremføre deres numre. Både som artister og musikalsk, hvor den mandlige del er i særklasse. Billetprisen er for voksne kun 100 kr. Der kan vindes juletræer på billetterne.

Programmet sæson 2011 i No Name cirkus er ikke helt på plads endnu. Dog fortæller Erling Bøgh, at det bliver det flotteste program ind til nu i Cirkus Names 7-årige liv.

 

 klovn.gif (1460 bytes)

4. november 2010

Jubilæum i Norsk Cirkusforum. De norske cirkusvenners forening Norsk Cirkusforum oplyser, at et planlagt 25-års jubilæumsarrangement i Oslo den 27. november udsættes på grund af indtrufne begivenheder. Arrangementet afholdes i stedet på Follo Museum i sommeren 2011. Norsk Cirkusforum er knyttet til dette museum, hvor Norsk Cirkusforums formand Øivind R. Larsen har sit daglige virke, og hvor også Norsk Cirkusarkiv har til huse.

klovn.gif (1460 bytes)

2. november 2010

Den 11. oktober omtalte jeg de finske og norske deltagere ved European Youth Circus Festival. Norske Christer Pettersen fik juryens specialpris for sit nummer på slap line. Der var ingen priser til de finske deltagere. Vindere af konkurrencen blev for artister på 17 år og derunder Kerttu Pussinen for et nummer i strapater. I aldersgruppen 18-25 år gik guldmedaljen til trapezartisterne Duo Viro.

 klovn.gif (1460 bytes)

1. november 2010

Sikke et cirkus. Jimmy Enoch fortæller, at det går pænt med salget af deres nye dvd Sikke et Cirkus. Den er bestemt også værd at se – professionel både i optagelse og klipning og giver et godt indtryk af et døgn under turneen i Cirkus Dannebrog. Hvis du vil se en kort ”teaser” for dvd’en (samme som vist på skærmene i manegen over Cirkus Dannebrog i slutningen af sæsonen), så klik på http://www.youtube.com/watch?v=uXNfwWT81ZU

 klovn.gif (1460 bytes)

1. november 2010

Sidney Lee i Cirkus Mascot. Som led i Kanal 5’s serie Rock n Roll Camping havde Cirkus Mascot Sidney Lee og hans venner Kasper og Dennis med 3 dage i august. Om denne episode af udsendelsen skriver Kanal 5: ”Det bliver på alle måder det hårdeste ophold, drengene har været igennem. Først går mødet med den nye familie helt galt, og så viser det sig, at arbejdet i et cirkus er langt mere barsk end de nogensinde havde drømt om. Midt i elendigheden finder Sidney og Dennis dog overskud til en overraskelse til Casper, der gennemlever sit livs værste fødselsdag. Til alt held lysner det, da drengene efter det hårde manuelle arbejde forvandler sig til stjerner i manegen.”

Episoden med Sidney & co. i Cirkus Mascot blev sendt på Kanal 5 tirsdag den 2. november. Fraregnet reklamer varede den 20 minutter. Fortvivl ikke, hvis du ikke fik set udsendelsen: den genudsendes lørdag d. 06.11 kl. 23:55 - 00:25. Den kan også ses på Kanal 5’s web-tv. Web-tv-siden deler Kanal 5 med søsterkanalerne Kanal 4 og 6’eren. På startsiden skal du finde ”Kanal 5 – programoversigt” og så vælge Rock n Roll Camping (7). 

Det kan undre lidt, at der ud af de 3 dage tv-holdet og Sidney & co. tilbragte i Cirkus Mascot kun kom en 20-minutters udsendelse, og at den ikke giver meget indtryk af livet i Cirkus Mascot. Med det forhåndenværende materiale burde man have kunnet lave en helt anden og mere interessant udsendelse. Familien Deleuran fortæller, at det var efter forslag fra produceren at man gav Sidney & co. bedømmelsen ”fingeren nedad”. Således som udsendelsen er klippet, kan man få det helt forkerte indtryk, at familien Deleuran er slavepiskere og på forhånd havde besluttet at være negative.  

Sidney, Kasper og Dennis sammen med familien Deleuran: Jess, Marianne, Daniel og Andreas.

Sidney & co. i manegen i klovnedress. Fotos stillet til rådighed af Daniel Deleuran

 klovn.gif (1460 bytes)

1. november 2010

Cirkus Mascot i Holstebro. 25. oktober bragte jeg klovnen Lars Larnas lille omtale af Cirkus Mascots optræden i uge 42 for Bilka i Holstebro. Daniel Deleuran har sendt mig et par fotos fra forestillingen, dels af Lars Larna, dels af Daniel selv med sit rola rola-nummer.

   

Tv. klovnen Lars Larna, th. Daniel med rola rola. Fotos stillet til rådighed af Daniel Deleuran

Ugen bød i øvrigt om tirsdagen også på optræden af Muddi (forsangeren i orkestret Muddi og Salamidrengene) med hans soloshow. Også fra denne optræden har Daniel sendt mig et par fotos – tak Daniel!

Muddi i fuld form under sit show

Muddi og Daniel. Fotos stillet til rådighed af Daniel Deleuran

 klovn.gif (1460 bytes)

1. november 2010

Min trofaste korrespondent i Paris Zarro Zarro har set en af Europas flotteste cirkusforestilling i det berømte Cirque d’Hiver i Paris. Bygningen er opført i 1852, og den første cirkusforestilling fandt sted 11. december samme år. Fra 1907 til 1923 blev bygningen brugt som biograf. I 1923 var der igen cirkus i bygningen, og siden 1934 er det familien Bouglione som har drevet bygningen. I 1956 dannede den ramme for filmen Trapeze med Burt Lancaster, Tony Curtis og Gina Lolobrigida. Om årets forestilling skriver Zarro Zarro:

DET SKER I PARIS   --  Nu:  - CIRQUE BOUGLIONE har haft premiär på sitt utomordentligt flotta program denna säsong, i  den fasta cirkusbyggnaden CIRQUE D'HIVER.

Föreställningen vars namn är PRESTIGE - vilket passar bra till detta enastående program:

orkester med 12 män och kvinnor - Alberto Caroli som samman med Sergio presenterar denna show. Fransk press meddelar för övrigt att Sergio pensionerar sig med utgången av denna show, efter en karriär på 45 år. Han är också känd från Cirkus-festivalen i Monte Carlo.

Dominik Gasser, Schweitz, inleder med en elegant och sympatisk dressyr av fem lejon /løver/, varav fyra lejoninnor.

La Salima, Finland, akrobatik i tissues/textil, elegant och väl regisserat, också ett nummer med hula hoop.

Les Rollers Pilar, Frankrike, med en virvlande rullskridsko/rulleskøjte - akt.

Les Bingo, Ryssland, luftakrobatik, contorsion, balans - fantastiskt !

Flott frihetsdressyr och högre skolridning, Joseph och Regina Bouglione.

Irina Bouglione, ett originellt  nummer i aerial ring .

Gregory Bellini, Frankrike, festliga och underhållande entréer.

Malvina Abakarova och Valery Sychev, Ryssland, strapater.

Iryna och Kateryna, Ryssland, dubbel trapez.

Eva Julia, Norge, stora illusioner med hundar och en tiger.

Drogaleva Troupe, fantastiskt fina jonglörer, speciellt i grupp-och positions-jonglering.

Julien Cottereau, komiker med många gags

Alessandro Valentino, unga akrobater

Duo Guerrero, Portugal, öppnade andra avdelningen med sin otroliga upp-och nedstigning från höglina, där den kvinnliga partnern står på mannens axlar under nedstigningen - ytterst sällan sett idag - jag mindes Mendez and Seitz för decennier sedan -- BRAVO !!!

Den effektiva och flotta "barriären"  == de duktiga rekvisitörerna gjorde som alltid en god insats. En cirkus-show som nog icke kan göras bättre !!!!

DET SKER I PARIS  --  CIRQUE BOUGLIONE - världsklass !!!! 

Se mer: www.cirquedhiver.com

-------------------------   reported by ZARRO ZARRO.

Komikeren Julien Corrreau. Foto: G Girbes - Cirque d'Hiver

Duo Guerrero. Det danske publikum husker dem fra årets forestilling i Cirkus Dannebrog. Foto: G Girbes - Cirque d'Hiver

 klovn.gif (1460 bytes)

28. oktober 2010

Nycirkus. I november og december kan man opleve to nycirkusforestillinger i København.

Den første forestilling er Chouf Ouchouf med akrobater fra Le Groupe Acrobatique de Tanger. Forestillingen karakteriseres som en kærlighedserklæring til farverige Marokko.

Folk hænger ud på gadehjørnerne i aftensolen, markedssælgerne slås indædt om kunderne, den traditionelle musik blander sig med byens lyde. En eksotisk collage vækkes til live af akrobaterne fra Le Groupe Acrobatique de Tanger. Langt fra kliché og folklore, men helt tæt på en marokkansk stolthed og smittende glæde ved nuet. Marokkanernes tradition for gadeakrobatik viser sig i en fabelagtig evne til at indfange publikum med en umiddelbar charme, og deres energi river alt med sig i sit stormløb over scenen.

Forestillingen er sat i scene af to af Ny Cirkus’ europæiske fornyere, den schweiziske kunstnerduo Zimmermann & de Perrot.

Groupe Acrobatique de Tanger skulle have spillet ’Chouf Ouchouf’ på KIT’s Ny Cirkus Festival i august. Desværre måtte KIT aflyse alle opførelser, da en af akrobaterne blev alvorligt skadet. Younes er heldigvis nu i fin form igen, og KIT glæder sig til at byde ham og de 11 andre marokkanske akrobater velkommen til november. Le Groupe Acrobatique de Tanger gæstede Danmark i 2006 med forestillingen Taoub, som Berlingske Tidende gav 5 stjerner.  

Chouf Ouchouf kan ses på MusikTeatret Albertslund i dagene 24. til 26. november.

Den anden forestilling er Santa's Shadow. Den er arrangeret af det danske Teatro Glimt. De medvirkende er Camila Sarrazin, Lars Gregersen, Henriette Groth samt en fjerde performer. Om denne forestilling hedder det: Santa´s arbejde bliver ikke udført af Santa, det bliver gjort af os. Forestillingen er en journalistisk rejse baseret på karakteren Santa Claus, og alle de historier der ligger til grund for den moderne julemand. Med denne forestilling bliver intet prædiket eller moraliseret for publikum, men vi tilbyder alle de facts, trivia, fiktion, dekonstruktion, myter, personlige historier og religionsfortællinger, med tro på jer, vores publikum, til at I drager jeres egne konklusioner. Til slut i vores forestilling får publikum den akavede og forunderligt dragende følelse af at opleve julen og Santa for allerførste gang. Santas Shadow er en fysisk interdisciplinær forestilling, hvor alle scenekunstens virkemidler bliver taget i brug. Med julemandens myriadelabyrintistiske oprindelse, er det nødvendigt for performerne at gå til deres grænser for at kunne afdække Santas mysterier. Santas Shadow er skabt i tæt samarbejde mellem performere, instruktør, komponist, scenograf, videodesigner og lysdesigner.

Forestillingen kan ses i Dansehallerne i København i perioden 7. til 22. december. Dansehallerne er Nordeuropas største center for moderne dans. I Carlsbergs nedlagte mineralvandsfabrik stortrives københavnske herboende og internationale dansere, koreografer og danseformidlere på scener, i prøvesale og i kontorer.

 klovn.gif (1460 bytes)

27. oktober 2010

Dannebrog-dvd’en klar til salg. 10. oktober 2010 omtalte jeg den nye dvd Sikke et cirkus, som Cirkus Dannebrog har fået produceret. Den spiller 35 minutter og beskriver et døgn i cirkus. Den kan nu købes i Cirkus Dannebrogs webshop. Prisen er 100 kr., hvortil kommer porto og ekspedition med 29 kr. Klik her for link til Cirkus Dannebrogs webshop. Betaling sker med dankort. Interesserede, som ikke har dankort, kan i stedet kontakte Jimmy Enoch på jimmy@cirkusdannebrog.dk og aftale det praktiske omkring betalingen.

 klovn.gif (1460 bytes)

27. oktober 2010

I en pressemeddelelse fra Cirkusmuseet i Hvidovre hedder det: Cirkusmuseet giver et unikt blik ind i cirkusverdenen, når cirkusartisten Freddi Steckel søndag d. 7. november kl. 13 holder foredrag på museet.

Freddi Steckel er ud af en gammel kendt dansk cirkusslægt, nemlig familien Steckel, der i 7 generationer har optrådt i cirkus. Freddi Steckel startede selv som artist, da han var barn, og på trods af at han i dag har nået en alder, hvor de fleste ville nyde deres otium, er han stadig aktiv i de danske maneger.

Foredraget vil give et indblik i hvordan livet er i og udenfor manegen for en artist. Der vil være masser af spændende fortællinger fra cirkusverdenen og det vil være muligt at se en optagelse med Freddi Steckels berømte kaskadør-nummer. Hvad det præcist går ud på, kan du se på søndag. Foredraget er arrangeret i samarbejde med AOF Hvidovre.

Inden foredraget kan hele familien selv lege cirkusartister, når museet laver workshop fra kl. 11-12.30. Her kan I prøve trapezen, linen eller adskillige jonglørrekvisitter. Den professionelle artist Line Vittrup, der selv har optrådt med Freddi Steckel vil være instruktør. Workshoppen er ligeledes inkluderet i entréprisen.

Billetter, der inkluderer entré til museet samt foredraget og/eller workshoppen kan købes på Cirkusmuseet, Hovedporten 6, 2650 Hvidovre.

Freddi Steckel med sit berømte kaskadørnummer, her med Lene Vittrup som partner

 klovn.gif (1460 bytes)

27. oktober 2010

Halloween i Tivoli. Det var femte gang, Tivoli i efterårsferien inviterede gæsterne indenfor til Halloween. Og man satte ny besøgsrekord med næsten 300.000 gæster. En af årets nyheder var Halloween-cirkus på Plænen i form af en lille forestilling, som bl.a. bød på på pilekast, jonglering, trylleri, hula-hop og diabolo. De optrædende var bl.a. medlemmer af Tivolis balletkorps. Det var Alexander Arli, som havde hjulpet med cirkusdelen af forestillingen.

 klovn.gif (1460 bytes)

27. oktober 2010

DET SKER I PARIS ---  men också i TARASCON, mindre stad i södra Frankrike  -- där jag såg IL CIRCO DI VENISE -- vilken turnerar hela året och även besöker Paris.

IL CIRCO DI VENISE är en familje-cirkus med något artistnummer engagerat utifrån - här såg jag LES RADOI, -- ADRIANA och FLORIN, som utför flera nummer: akrobatik i textil, fakir-nummer, clowning, och dödshjulet/ THE WHEEL OF DEATH. Familjen LANDRI presenterar ett komiskt hund-nummer, clowning, hästdressyr, skolritt och en unik grupp med tigrar och lejon /løver/ blandade i flott och  naturlig dressyr.

IL CIRCO DI VENISE har regisserat sitt program i venetiansk stil, artisterna bär karnevals- masker och tidsenliga kostymer, all rekvisita och alla vagnar är flott dekorerade och i gott skick-

 En liten anekdot:  ADRIANA och FLORIN och jag återsåg varandra efter mer än 20 år - då de arbetade hos CIRQUE LYDIA ZAVATTA i Paris och min dotter MADELEINE var engagerad med sin MAGIC WITCH ACT, sedd i Köpenhamn på en trolleri-kongress, cirka 1983.

En fin cirkus - väl värd att se !!!

Se mer: www.ilcircodivenise.com

--------------------------  reported by ZARRO ZARRO.

Indgangspartiet til Circo di Venise. Foto: Hélène Leblanc

Forstillingen byder bl.a. på optræden i tissue. Foto: Hélène Leblanc

 klovn.gif (1460 bytes)

26. oktober 2010

Norske turister på Cirkusmuseet. Forfatteren Herman Berthelsen, som sidste år udgav bogen Cirkus i Norge, fortæller at en norsk gruppe kommer til København og skal besøge Cirkusmuseet i Hvidovre i december. Det er en sædvanlig turistgruppe - ikke cirkustossede mennesker – men rejselederen har arrangeret det sådan, at en bus henter gruppen onsdag morgen den 1. december og kører dem til Hvidovre, hvor det er aftalt en rundvisning. Herman Berthelsen skal selv med på rejsen og skal holde foredrag om norsk cirkus på båden om aftenen på vej tilbage til Norge. 25. oktober holdt Herman Berthelsen for resten foredrag om cirkus i Oslo på Oslo Bymuseum.

klovn.gif (1460 bytes)

25. oktober 2010

Cirkus Mascot i Holstebro. Bland efterårsferiens muligheder for cirkusoplevelser var Cirkus Mascots optræden for Bilka i Holstebro. En af de medvirkende i forestillingen, klovnen Lars Larna, fortæller:

”Jeg var engageret med mit ballonnummer (a la Gaston), og endvidere fik jeg mulighed for at lave en pragtfuld reprise (paraplymysteriet) sammen med Jess i en udgave, som aldrig før er set i Danmark.

Det var ærgerligt, at du ikke kom og så vores lille forestilling, som vi spillede 3 gange om dagen til stor fornøjelse for publikum i et kæmpe party telt, som Marianne og Jess havde formået at få Bilka Holstebro til at stille op til os.   Det hele var bygget op som et rigtigt cirkus med manege, ridegang, osv. Teltet var endvidere opvarmet, så publikum ikke skulle sidde og fryse. Det hele var for mig en pragtfuld oplevelse af, hvad centercirkus også kan være”.

 klovn.gif (1460 bytes)

25. oktober 2010

Christian Warrer mod Cirkus Benneweis. Mange har hørt om den retssag, som Christian Warrer anlagde mod Cirkus Benneweis i efteråret 2009 i anledning af, at Benneweis i en periode i 2009 havde brugt et foto, som Christian Warrer havde taget af Rosi Hochegger.

Sagen blev behandlet af retten i Helsingør den 10. september. Den 7. oktober blev der afsagt dom i sagen. Dommens konklusion lød: ”Sagsøgte, Cirkus Benneweis ApS, frifindes. Inden 14 dage fra dato skal sagsøger, Christian Warrer, betale 20.000 kr. i sagsomkostninger til Cirkus Benneweis ApS”.

Af procesøkonomiske grunde har Christian Warrer besluttet ikke at anke sagen til landsretten. Han har dog kæret omkostningsafgørelsen med påstand om primært at hver part skal bære egne omkostninger, subsidiært at han skal betale mindre end 20.000 kr. i omkostninger til Cirkus Benneweis.

Her er en kort beskrivelse af sagen og baggrunden for denne:

I 2005 optrådte Rosi Hochegger i Cirkus Arena med det fremragende komiske nummer med en knabstrupperhest, som oprindelig blev lanceret af hendes far Toni Hochegger. I Astrid Lindgrens bøger om Pippi Langstrømpe har Pippi en plettet hest. De fleste børn synes at en knabstrupper ligner Pippis hest. Cirkus Arena præsenterede derfor Rosi i Pippi Langstrømpe-dress. I det program, som blev solgt ved sæsonstart, var hun fotograferet i dette dress. Et af billederne forestillede Rosi, som lagde hånden på en grinende hest. Billedet var taget af Christian Warrer, som tager fotos for Cirkus Arena og i en periode tillige var deres pressechef.

Astrid Lindgrens arvinger protesterede mod, at Pippi-figuren blev anvendt i cirkus. Christian Warrer tog derfor nye fotos, hvor Rosi ikke lignede Pippi. Da han fandt billedet af den grinende heste særlig vellykket, tog han et nyt foto af Rosi (uden hesten), som han redigerede ind i det oprindelige foto. At der er tale om en manipulation kan man ved sammenligning af de to billeder blandt andet se der, hvor Rosis hånd rører hesten. Cirkus Arena gik herefter over til at anvende det nye (redigerede) foto i pressesammenhæng.

Af ophavsretlige årsager kan ingen af billederne gengives her. Det første foto kan ses i førsteudgaven af Arena-programmet for 2005 (jeg ved ikke, om der kom en senere udgave), og den manipulerede version i Merano-programmet for 2007, Brazil Jack-programmet fra 2008 og førsteudgaven af Benneweis-programmet for 2009.

 

Rosi Hochegger med hesten fotograferet i Cirkus Arena 10. september 2005. Foto: Ole Simonsen. NB! Retssagen vedrørte ikke dette foto, men et andet foto af Rosi og hesten

Christian Warrer gav Rosis mand Roger Mettin en cd-rom med det nye billede. Han skrev ikke noget på cd’en. Rosi og hendes ægtefælle forstod Christian Warrer således, at de fremover havde lov til at bruge dette foto. I retten forklarede Christian Warrer, at han havde sagt, at det nye foto kunne bruges uden at krænke Astrid Lindgrens arvinger, men ikke at Rosi måtte bruge billedet.

Det er almindeligt, at artister leverer fotos til de cirkus, de engageres af, til brug for program, pressemateriale m.v. Da Rosi Hochegger og hendes mand følte sig sikre på, at Christian Warrer havde givet dem lov at bruge billedet, leverede de det (samt diverse andre fotos) til de cirkus, hvor de optrådte i de følgende sæsoner. Billedet blev i den anledning blandt andet brugt af norske Cirkus Merano i sæson 2007 og af svenske Cirkus Brazil Jack i sæson 2008.

I sæson 2009 var Rosi Hochegger engageret til Cirkus Benneweis, som en måneds tid før sæsonstart bragte billedet på internettet, ligesom det var brugt i førsteudgaven af deres trykte program samt på butiksplakaterne.

Christian Warrer følger som led i konkurrentovervågning med i Cirkus Benneweis hjemmeside og protesterede 5. marts 2009 over brugen af billedet. Cirkus Benneweis henviste til, at de havde fået billedet af Rosi Hochegger, som havde lov til at bruge det, og at de i øvrigt ikke vidste, hvem der havde taget billedet. Cirkus Benneweis mente i øvrigt at det var sædvanligt, at artister ved fremtidige jobs fik lov at bruge fotos, optaget ved optræden i de cirkus, de tidligere havde arbejdet i.

Da Cirkus Benneweis ikke ophørte med brugen, krævede Christian Warrer den 25. marts 40.000 kr. i erstatning for det allerede skete brug eller 80.000 kr., hvis man fortsatte med at bruge billedet.

Cirkus Benneweis bestred, at der var tale om misbrug, blandt andet fordi Christian Warrer havde givet Rosi Hochegger lov til at bruge billedet. I et forsøg på at lukke sagen sendte de dog Christian Warrer 10.000 kr., hvilket efter det oplyste var mere end det ville have kostet, hvis billedet havde været taget af en af Polfotos pressefotografer.

Brug af billedet i det trykte Benneweis-program ophørte med udgangen af marts 2009, hvor første oplag af programmet var udsolgt og der kom et nyt oplag med fotos, optaget under forestillingerne i Cirkus Benneweis. Butiksplakater med nyt billede var klar medio april. De facto brugte reklameholdet dog ved en fejl de gamle plakater i lidt længere tid.

Christian Warrer var ikke tilfreds med kun at få 10.000 kr. Han stævnede derfor Cirkus Benneweis med krav om betaling af yderligere 70.000 kr. Under retssagen forklarede han, at Cirkus Arena var utilfredse med at se billedet brugt at en konkurrent, og at han derfor lovede dem at forfølge sagen. Han oplyste samtidig, at han er selvstændig fotograf, og at han bistår Cirkus Arena med annoncer, medieplaner, plakater og programmer, men at han også har andre klienter. Han var først under sagen blevet bekendt med, at hans billede tidligere var blevet brugt i andre lande.

For at belyse branchepraksis under sagen var Agnete Louise Enoch indkaldt som vidne. Hun forklarede, at også Cirkus Dannebrog bruger de fotos, som artisterne levere inden sæsonstart, og at hun aldrig havde oplevet problemer i den forbindelse. Artister, som har optrådt i Cirkus Dannebrog, må gerne bruge billeder herfra ved senere engagementer. Hun kendte til tilfælde, hvor der var betalt 70 Euro for en cd med artistfotos.

Retten i Helsingør fandt det ikke bevist, at Christian Warrer havde overdraget ophavsretten til billedet til Rosi Hochegger, da han fremstillede den omtalte cd-rom med billedet og gav den til hendes mand. Retten fandt det heller ikke med den fornødne styrke bevist, at der var kutyme for lovlig anvendelse af artistfotos fra tidligere engagementer.

Cirkus Benneweis havde imidlertid allerede inden sagen blev anlagt betalt 10.000 kr. til Christian Warrer. Efter det oplag, der kunne lægges til grund, og de fremlagte takster fra Polfoto og retspraksis for udmåling af vederlag og erstatningsbeløb mente retten ikke, at Christian Warrer havde krav på yderligere vederlag. Cirkus Benneweis blev derfor frifundet. Efter sagens udfald – Christian Warrer fik jo ikke mere, end han havde fået inden han anlagde sag - skulle han som nævnt betale 20.000 kr. i omkostninger til Cirkus Benneweis.

Selv om Cirkus Benneweis vandt sagen og fik tilkendt omkostninger, har den bestemt ikke været gratis for Benneweis, idet salæret til deres advokat klart overstiger de 20.000 kr., de fik tilkendt. Økonomisk set er der således tale om en sag uden vindere og med to tabere, hvilket proceskyndige på forhånd var klar over.

Generelt set er retssager om beløb på 80.000 kr. en dårlige forretning for begge parter. De samlede advokatomkostninger vil tit overstige det beløb, man slås om, og det beløb, vinderen får tilkendt i omkostninger, dækker aldrig de faktiske omkostninger til vinderens advokat.

Det var blandt andet af denne årsag, Cirkus Benneweis frivilligt betalte 10.000 kr. i et forsøg på at lukke sagen. Det havde været klogt, hvis Christian Warrer havde slået koldt vand i blodet og stoppet sagen efter at have modtaget de 10.000 kr. Forsættelsen af sagen har påført ham betydelige omkostninger til egen advokat samt – med mindre landsretten ændrer sagsomkostningerne for byretten – til Benneweis.

Morale: Med mindre man ønsker at støtte advokatstanden, bør man altid overveje, om en retssag kan betale sig. En sag skal have stor principiel betydning, før den bør føres om krav af en størrelse som i denne sag.

Et cirkus, der modtager fotos fra artister, løber en vis risiko for at blive mødt med krav fra fotografer. I praksis er risikoen dog meget beskeden. Hverken i Cirkus Benneweis eller i Cirkus Dannebrog har man tidligere været ude for sådanne krav. I øvrigt er det meget svært at se, hvordan et cirkus kan gardere sig mod krav, med mindre man udelukkende bruger fotos taget af fotografer, man samarbejder med. Flere cirkus, blandt andet Arena og Benneweis, foretrække programmer med fotos taget under forestillingen i det pågældende cirkus. Med mindre prøverne som hos Arena starter mere end en uge før premieren er det dog i praksis umuligt at have program m.v. med egne fotos klar inden premieren.

 klovn.gif (1460 bytes)

23. oktober 2010

Talent 2010. Iflg. TNS Gallup TV-Meter så en gennemsnitsdansker på 3 år og derover i gennemsnit 25 timer og 40 minutters tv i uge 42. To af de mest sete udsendelser lå fredag aften: TV2’s Vild med dans med godt 1,1 mio. seere og DR tv’s Talent 2010 med ca. 150.000 færre seere.

Også professionelle kan deltage i konkurrencen om at blive kåret som årets største talent. Med i finalen i Talent 2010 var således de professionelle tryllekunstnere Michael Deutch og Joakim Solberg, som havnede på en 5. plads med 10,2 % af de afgivne stemmer. Vinderne blev Copenhagen Drummers med 33,2 % af stemmerne. På andenpladsen kom freestyle-fodboldspillerne Patrik og Tobias med 15.5 % af stemmerne. Tredjepladsen gik til breakdanserne Fox Footwork, som fik 12,7 % af stemmerne.

klovn.gif (1460 bytes)

21. oktober 2010

Torsdag den 28. oktober kan Lotte og Søren Arli, Cirkus Arli, fejre guldbryllup. Det er årets fjerde mærkedag i familien Arli: Cirkus Arli kunne med sæson nr. 40 fejre jubilæum. Martin Arli fyldte 50. Søren Arli rundede de 75. Og nu som rosinen i pølseenden et guldbryllup.

 klovn.gif (1460 bytes)

21. oktober 2010

Benny Schumann i Frederiksbergcentret. Traditionen tro har Frederiksberg Centret engageret Benny Schumann til at optræde i efterårsferien. Siden 1980 har Benny Schumann optrådt landet over med sine fine og børnevenlige forestillinger, som er set af langt over 1 million tilskuere. I årets forestilling i Frederiksbergcentret oplever man Benny som balancekunstner, på line, som tryllekunstner og som bugtaler. Ud over Benny Schumann selv møder man verdensklovnene Toto Chabri & Co., blandt andet med deres elskede ”læsse af, læsse på-entré”.

Der er ikke meget plads foran den lille manege i Frederiksberg Centret. Men til alle forestillinger er der stuvende fuldt, og det er forståeligt af centret lige som tidligere år allerede har hyret Benny Schumann til også at lave julecirkus.

Forventningsfulde børn og voksne rundt om manegen. Klik her for link til flere fotos fra forestillingen

Også Per ”Mr. Sputnik” Krogh Petersen har set forestillingen og skriver: Benny Schumann Show er en rigtig flot gave til alle børn. Det er altid en fornøjelse når man ser Benny Schumann show. Her med gæster fra Belgien "Toto Chabri & Co." Benny får altid det gode humør frem. Det er mig en stor fornøjelse at jeg nu kan vise jer de billeder som jeg tog (Autumn SHOW 2010). Klik her for link til Pers billeder.

 klovn.gif (1460 bytes)

19. oktober 2010

Cirkusfestivaler. I vintersæsonen er der efterhånden mange cirkusfestivaler, hvor artister kæmper om priserne. I det følgende er omtalt nogle (man langt fra alle) af disse festivaler.

Den fornemste festival er Cirkusfestivalen i Monte Carlo (Festival International du Cirque du Monte Carlo), som afholdes hvert år i januar måned. Den første festival blev afholdt i 1974, og festivalen i januar 2011 bliver den 35. i rækken, da der har været enkelte år uden Monte Carlo-festival. De fornemste priser er guldklovnen, sølvklovnen og – siden 2002 – bronzeklovnen. Hertil kommer et hav af særpriser. En guldklovn og en sølvklovn fra Monte Carlo regnes i cirkusverdenen som de fornemste udmærkelse, artister kan opnå. Navne på deltagerne til festivalen i januar er endnu ikke offentliggjort. Man skulle dog kunne møde Togni-familiens elefanter.

 

Festival Mondial du Cirque de Demain afholdes hvert år januar i Paris. Den første festival blev afholdt i 1977, og festivalen i januar 2011bliver den 32. i rækken. Festivalen er for “morgendagens stjerner”. Deltagerne skal derfor være mellem 16 og 25 år. Klovne m.v. kan dog deltage, blot de ikke er fyldt 30 år. Navne på deltagerne til festivalen i januar er endnu ikke offentliggjort.

 

Også for unge artister er European Youth Circus Festival, som afholdes i Wiesbaden i Tyskland i oktober i lige år.  Den har ry for at være et sted, hvor man kan møde spændende unge artisttalenter, hvoraf flere senere får en topkarriere. I mange år var Nelly Jane Benneweis medlem af den jury, der udvalgte vinderne. Den første festival blev afholdt i 1987, og deltagerne er mellem 10 og 25 år.

Festival International du Cirque de Massy i Frankrig afholdes hvert år januar måned. Festivalen i januar 2011 er den 19. i rækken. Den første Massy-festival blev afholdt i 1993. I nogle år var det Cirkus Arena, som udlejede telt til brug for denne festival. I 2011 er det dog Cirque Bouglione, som stiller deres nye telt til rådighed for festivalen. Navne på deltagerne til festivalen i januar er endnu ikke offentliggjort. Som special guest (uden for konkurrencen) kan man møde klovnen David Larible.

Et godt ry har også International Circus Festival of Budapest, som afholdes i Budapest i januar måned i lige år, næste gang i januar 2012, hvor festivalen afholdes for 9. gang.

International Circus Festival Enschede i Holland afholdes hvert år i december måned, næste gang 18. til 28. december i år. I nogle år lejede man telt m.v. hos Cirkus Arena. I år rykker festivalen imidlertid indendørs i forlystelsesetablissementet Go Planet. Festivalen i december i år bliver nr. 15 i rækken. Deltagerne er Kovgar-truppen fra Rusland med en sjippeentre, Sebastian & Kristina Richter fra Ungarn med et illusionsnummer, Boytsov-truppen fra Rusland med russisk barre, et ensemble fra Cirque Nikouline de Moscou, George Berousek fra Tjekkiet med heste i frihedsdressur, Gagik Avetissyan fra Rusland med en komisk entre, Tatiana Rojdestvenskaya fra Rusland i vertikal sejl, Mikos-klovenene fra Rusland, den russiske kontortionist Maria Efremkina, Renate Berouskova fra Tjekkiet med kameler og zebraer, Troupe Garamov fra Rusland med et luftnummer, Evgueny Pimonenko fra med en jonglørentre samt Ballet Jack Doll fra Paris. Som gæstestjerne, der ikke deltager i konkurrencen, møder man håndstandsakrobaterne Liazeed (Cirkus Benneweis 2008) og kanondronningen Robin Valencia (Cirkus Arena 2007).

Festivale International del Circo Citty Of Latina afholdes netop i disse dage for 12. gang i Latina i Italien. Den afholdes hvert år i oktober måned.

International Circus Festival Warsaw (Międzynarodowe Festiwale Sztuki Cyrkowej w Warszawie) afholdes om efteråret i ulige år I Warszawa, Polen. Den seneste festival, nr. 9, blev afholdt i 2009, så der må formodes igen at være en festival i efteråret 2011. Den arrangeres af Cyrk Zalewski.

Cirkusprinsessan er en festival for kvindelige artister. Den afholdes oprindelig i Stockholm, men 2010-udgaven var flyttet til Göteborg. Den blev afholdt hvert år i perioden 1995 til 2003. I 2009 genoplivede cirkusproducenten Robert Bronett festivalen, der som nævnt også blev afholdt i 2010. Ideen med at lave en festival med kun kvindelige deltagere kom fra Francois Bronett, som havde planlagt at den første festival skulle afholdes i påsken 1994. Men Francois Bronett afgik ved døden i januar 1994. Festivalen blev derfor udskudt et år og så fra 1995 til 2001 produceret af hans sønner Henry and Robert Bronett, som også overtog Cirkus Scott efter deres far. I 2002 og 2003 var Henry Bronett eneproducer. Som nævnt ovenfor var det Robert Bronett, som producerede festivalerne in 2009 og 2010. 

klovn.gif (1460 bytes) 

15. oktober 2010

Isabella Enoch 50 år. Fredag den 22. oktober fylder Isabella Maybritt Enoch Sosman, Mølby, Sommersted, 50 år. Isabella er født i København og var artistægteparret Haddy og Solveig Enochs tredje barn. Haddy og Solveig turnerede den gang verden rundt som cykelekvilibristerne The Haddies, og Isabella og hendes søskende kom derfor til at tilbringe deres barndom på ustandselig rundrejse fra land til land.

I 1972 optrådte The Haddies i Ecuador, hvor det cirkus de var med, German National Circus, pludselig manglende en trapezartist, idet deres hidtidige trapezstjerne Miss Mara rejste hjem. Isabella fik derfor sin artistdebut som trapezstjerne i en alder af kun 11 år. Mama og papa Enoch var ikke begejstrede – det var jo farligt! Måske mindedes de en dødsulykke i Tivoli i 1947, hvor den ene af de to Enoch Sisters (fra en anden gren af Enoch-familien) styrtede ned fra trapezen under en Plæneforestilling. ”Min første trapez købte min far for 100 kr. i håb om at jeg hurtigt ville tabe interessen, hvis jeg selv havde en trapez. Trapezen havde tilhørt Julie Enoch,” fortæller Isabella Enoch. Men Isabella brændte for at optræde i trapez, så Haddy og Solveig måtte give sig. Den gamle trapez eksisterer i øvrigt fortsat – Melanie Kaselowsky svang sig i den i indledningen af Cirkus Dannebrogs 2010-forestilling.

Senere optrådte Isabella som trapezstjerne i det svenske Cirkus Carneval.

Da Isabella var 19 år, begyndte hun at turnere alene, dvs. med optræden i forestillinger, der ikke tillige havde The Haddies på programmet. Hun udviklede sig hurtigt til en trapezstjerne af internationalt format, ganske som de ligeledes danskfødte La Norma Fox og Greta Frisk havde gjort før hende, og udførte alle de flotte og farlige tricks, som man kan lave i en svingtrapez: knæhang (også i et ben), hælhang, at glide fra knæhang til hælhang, nakkehang, abfal (fald fra siddende eller rygliggende stilling, således at benene griber trapezens snore) osv.

   

Isabella Enoch

Ved den prestigefyldte franske Festival Mondial du Cirque de Demain fik Isabella en fornem pris, manegeprisen, og i de følgende år optrådte hun i en række førende cirkus og varieteer over store dele af verden: det tyske Cirkus Barum (ikke mindre end 3 sæsoner), Cirkus Krone i Cirkusbygningen i München, Tigerpalast i Frankfurt, Friedrichstadtpalast i Berlin, Martin Hanssons vintercirkus i Eindhoven, Hansa Theater i Hamborg, Cirkus Tivoli i Canada, Cirkus Suarez i Mexico osv. Efter at Haddy og Solveig Enoch genstartede Cirkus Dannebrog i 1978 optrådte Isabella i nogle sæsoner hos Cirkus Dannebrog og i andre sæsoner i udlandet. I København oplevede man hende på Plænen i Tivoli i 1988 og 1993. I 1985 tilbød Eli Benneweis hende job i Cirkusbygningen i København. På grund af en kontrakt med Cirkus Barum måtte Isabella takke nej til tilbuddet, og jobbet gik derfor til den hollandske Linda van Gool.

Isabella Enoch i hælhang. Billedet blev brugt til julekort i 1987

I 1989 blev Isabella gift med den fremragende franske klovn Eddy Sosman, med hvem hun har børnene Edward og David. Eddy døde i en alt for ung alder i 2002.

Som supplement til trapezentréen indstuderede Isabella et flot armbrøst-nummer, som kunne ses i Cirkus Dannebrog i 1994 og 1998. Efter et uheld, hvor Isabella blev ramt af en pil i skulderen, lovede hun Eddy at standse med dette nummer, når indgåede kontrakter var opfyldt (papa havde lært hende, at en artist ikke bryder sine kontrakter). Det løfte har hun holdt, selv om udstyret stadig står hjemme i Mølby. For nylig har der dog vist sig en interesseret køber.

I 2004 optrådte Isabella Enoch sammen med Freddi Steckel i hans komiske kaskadørnummer. 

I februar 2006 var Isabella og hendes ven Bernhard Kaselowsky involveret i et grimt færdselsuheld, da de kørte galt i nærheden af Bremen. Selv om Isabella er kommet sig uden alvorlige men efter ulykken betød den, at sæson 2005 var den sidste, hvor man kunne opleve hende i trapez.

Isabella Enoch sammen med Josephine Kaselowsky. Foto fra Cirkus Dannebrogs forestilling i 2005, den sidste sæson hvor Isabella optrådte i trapez

Nogle år tidligere var Isabella begyndt at sætte forestillingerne i Cirkus Dannebrog i scene, og hun har vist klart talent som cirkusregissør og har været med til at skabe den festlige og showprægede stil med ballet m.v., som i dag er et af Cirkus Dannebrogs adelsmærker.

Isabella har i flere år dannet par med elefant- og kameldressøren Bernhard Kaselowsky. Med bistand af ham etablerede hun i 2006 Dinnershow Trapeze, som hvert år har et antal solgte forestillinger i vintersæsonen. Isabella har også virket som instruktør på en række kurser for cirkusinteresserede børn.

Fødselsdagen fejres i hjemmet i Mølby.

Isabella Enoch, september 2010

 klovn.gif (1460 bytes)

12. oktober 2010

Suzanne Berdino på rideskole. Ottersbøl Rideklub i Skærbæk havde i weekenden 9.-10. oktober besøg af Suzanne Berdino, der med 5 medbragte heste viste eksempler på, hvad små og store heste kan lære. Herefter var det nogle af rideskolens heste, der i en workshop fik lært at rulle tæpper ud, spille bold, gå spanske skridt med høje knæløft og komme op at stå på podier. Suzanne Berdinos undervisning har tændt både børnenes og de voksnes lyst til at træne heste, fortæller Ulla Sørensen, der er formand for klubbens stævneudvalg, til ugeavisen Digeposten fra Tønder.

 klovn.gif (1460 bytes)

11. oktober 2010

European Youth Circus Festival i Wiesbaden har ry for at være et sted, hvor man kan møde spændende unge artisttalenter, hvoraf flere senere får en top karriere. I mange år var Nelly Jane Benneweis medlem af den jury, der udvalgte vinderne.

Festivalen afholdes i lige år, i år i dagene 28 til 31. oktober. De nordiske lande er i år repræsenteret med tre numre: to fra Finland og et fra Norge.

Fra Finland er det trapezartisterne Ronja, Valpuri & Maria. Ronja (18 å), Valpuri (20 år) og Maria (18 år) har i fire år trænet på et trapeznummer i den finske Sorin Sirkus, og de har nu udviklet helt eget triple trapez nummer, kaldet ”Kolme”. Nummeret var oprindelig en del af det japanske show “Sorigami”. Sorin Sirkus er et ungdomscirkus i Tampere, etableret i 1985. Siden 1993 har de tilbudt artistuddannelse. Skolen har omkring 250 elever og fire fuldtidsansatte lærere.

Ligeledes fra Finland kommer Nelli & Rosa med et antipode-nummer (fodjonglering)

16 år gamle Nelli har trænet i seks år, medens hendes partner Rosa (17 år) “kun” har trænet I fire år. De sidste tre år har de arbejdet sammen i Sorin Sirkus i Finland.  

Fra Norge kommer Christer Pettersen med et nummer på slap line. Allerede som barn forsøgte han sig efter skoletid på slap line og var fast besluttet på at blive cirkusakrobat. Sammen med kammerater arrangerede han cirkusforestillinger for børn i naboområdet. I sæson 2009 arbejdede han i det schweiziske Circus Monti og i sæson i det franske Cirque Baroque i deres show “Le Cirque des Gueux”. I julen 2010 skal han være til Cirque du Soleil for at være med i showet “Wintuk” i New York.

Lad os krydse fingre for flotte placeringer for de seks nordiske deltagere ved festivalen senere på måneden. I alt 27 artistnumre er med i kampen om topplaceringerne.

 klovn.gif (1460 bytes)

11. oktober 2010

Brianos Cirkusrejser besøg i Hansapark. Brian ”Briano” Behrendt skriver:

Den 9.-10. oktober var vi flere danskere (cirkusvener), som var draget til Hansapark for at opleve deres mange flotte shows, samt premieren på deres lysparade. Det første show vi så var John Burkes søløveshows, der denne dag blev fremvist at Johns søn Patrick Burke. Alle deltagere var enige om, at han leverede rigtig flot shows, og vi havde jo en professionel søløveekspert med: Addie Jepsen fra Arena Cirkusland. Hun kan for resten opleves i Arene Cirkusland fra 16. – 24. oktober.

Nogle af John Burkes søløver. Foto: Brian Behrendt

Herefter fik vi en rundvisning bag ved søløve bassinet. Der var i alt 4 søløver, en ny hun søløve (meget flot brun og ikke sort som de andre). Derefter gik vi videre til cirkus variete showet i Arena del Mar. (Jeg har set showene flere år dernede, men må indrømme, at showet derinde i år ikke var i samme topklasse som tidligere år). Alle deltagerne syntes om showet, og flere af de optrædende har vi set i Danmark. 

Herefter gik vi videre og så Kenny Quinn på Altes Marked i hans kendte lommetyv entre. Her mødtes vi også på cafeen lige ved siden af scenen, hvor vi fik en god snak med artisterne, der nød at have alle os cirkusvenner på besøg. Så var vi ude at prøve en del ting og skulle så ind og se papagøjeshow (dværgpapegøjer) med Schmarlowsky, som tidligere er set i Danmark med et andet nummer, men som nu optræder med fugle. Jeg havde fået showet anbefalet af en ven, så vi var alle meget spændte på at se nummeret som blev fremvist i Kinder Teater, som var blevet ombygget til en slags jungle. Vi blev meget overrasket hvor godt nummeret var. Flere af de andre deltagere, som har set mange numre af den slags, var enige om at det var et super nummer med flotte kostumer og rekvisitter og selvfølgelig velplejede fugle. De har også 3 ara papegøjer, men de deltager ikke i showet, men er trænet.

Senere så vi så den flotte lysparade, som kan anbefales at tage ned og se.

Fra lysparaden. Herren er med illumineret slængkappe og høj hat er Kenny Quinn

Vi sluttede dagen i parkens western restaurant med rigtig god mad. Vi kan godt forstå, at parken i flere år har vundet priser for deres mad og service, for det er godt, og et prisniveau hvor alle kan være med: en kop kaffe til ca. 12 kr. og en burger til 20 kr. Det kunne de danske parker lære noget af. Samtidig virker alle parkens medarbejdere interesserede i det, de arbejder med.

Alle deltagerne håber at jeg også arrangerer en tur derned i 2011. Og det gør jeg: dato offentliggøres medio maj 2011. Tak til alle deltagere for en god tur

Cirkushilsen fra Briano

klovn.gif (1460 bytes)

10. oktober 2010

Sikke et cirkus. Cirkus Dannebrog har fået produceret en dvd, som beskriver et døgn i cirkus. Dvd’en, som spiller 35 minutter, vil i nær fremtid kunne købes via en webshop på Cirkus Dannebrogs hjemmeside www.cirkusdannebrog.dk

På dvd-coverets bagside beskrives dvd’en således:

Sikke er cirkus er et udtryk, som vi danskere benytter til at beskrive uorganiserede begivenheder, lange køer i supermarkedet eller naboens rod i baghaven.

Dette udtryk hader familien Enoch, som ejer og driver Cirkus Dannebrog. Når udsendelsen så alligevel hedder "Sikke et cirkus" er det dybt humoristisk ment - for sikke et cirkus man oplever, når en journalist og en fotograf i 24 timer får lov til at komme helt tæt på Jimmy Enoch og hans fascinerede familie. Vi oplever dem svede sammen, kæmpe sammen og grine sammen og kommer bag kulisserne på det moderne cirkusliv og den passion og dedikation, det kræver. En livsstil, der først og fremmest handler om gåpåmod, sammenhold i modgang og livsglæde ... WOW - Sikke et cirkus!

Dvd’en er produceret af Martin Sorgenfrei for Kolibri Film efter en ide af Jimmy Enochs gode ven Lars Godbersen (ham med Flying Superkids). Lars har også sammen med Niels Brinck lavet musikken til dvd’en.

Det er ikke første gang, der laves dokumentarfilm om Cirkus Dannebrog. For nogle år siden lavede DR tv en dokumentarserie om livet i Cirkus Dannebrog. Jørgen Lorenzen har lavet et film om Agnete Louise Enoch, og Kenneth Severinsen har lavet en dvd om Jimmy Enoch.

 klovn.gif (1460 bytes)

10. oktober 2010

Cirkus i selskabsform. Efter Haddy Enochs død sidste år har familien valgt at placere driften af Cirkus Dannebrog i et nystiftet aktieselskab, Cirkus Dannebrog A/S. Direktør er Agnete Louise Enoch. Formand for bestyrelsen er Solveig Enoch. De øvrige medlemmer af bestyrelsen er Solveig og Haddys fire børn: Dennie, Agnete Louise, Isabella og Katja. Også i landets to andre storcirkus, Arena og Benneweis, er driften placeret i særskilte selskaber.

 klovn.gif (1460 bytes)

10. oktober 2010

En sommarmånad med Cirkus Wictoria. Svenske Martin Lasson Berglund, som i det daglige er skolelærer, tilbragte en måned i sommer på turne med det svenske Cirkus Wictoria, som han også har bistået med markedsføring. Hans beretning om sommeren med Cirkus Wictoria finder du under Artikler om Cirkus. Klik her for link til denne artikelsamling.

 klovn.gif (1460 bytes)

10. oktober 2010

DET SKER I PARIS. Min trofaste korrespondent i Paris Zarro Zarro har besøgt et antal Mester Jakel-teatre og skriver: Här kommer en omfattande redogörelse för ett specifikt franskt fenomen - och som lever i högsta välgående - nämligen de många KASPER-teatrarna som spelar hela året.

KASPER - i Danmark MESTER JAKEL - i England PUNCH AND JUDY - i Frankrike omväxlande GUIGNOL och POLICHINELLE --- har mycket gamla traditioner och går tillbaka till den italienska COMMEDIA DELL ARTE  --  det är en teaterföreställning med hand-dockor/dukker/ , som tilltalar både barn och vuxna. Speciellt barnen jublar när de får medverka med rop/råben og skrigen/ , varna KASPER för något farligt eller skratta/grine/ högt när det är som mest spännande.

INTRESSEPUNKTER: den ungdomliga publiken, i regel 3 - 6 år, får tillfälle att uppleva en teaterpjäs och detta tillsammans med sina föräldrar eller andra närmaste, fenomenet har alltså en social och uppfostrande/ opdragende/ slagsida och anknyter till den starka teater-traditionen som finns i Frankrike - faktiskt sedan Molière's dager /1600-talet/.

Vidare är det viktigt att de yngsta får uppleva LIVE ENTERTAINMENT - och icke endast elektroniskt sådant, det virtuella förblir artificiellt och utan liv !!

Jag såg LES MARIONNETTES DU LUXEMBOURG, som sedan 1933 spelar i en fast byggnad i Luxembourg-trädgården/haven/, i hjärtat av Paris. Teatern grundades sålunda 1933 av ROBERT DESARTHIS, hans son FRANCIS-CLAUDE fortsätter traditionen.

Salen, den största i sitt slag i Frankrike, kan ta emot 300 personer, teatern har talrika bakgrunds-dekorationer och 2500 marionnetter, alla skulpterade i teaterns egen verkstad.

Det är en magnifik show där man kombinerar det traditionella framgångssättet/ fremgangsmåden/ med modern teknik, resultatet är flott och imponerande då inspelad musik och inspelade ljud/lyd/-effekter förhöjer stämning och impact. 

Plats:JARDIN DU LUXEMBOURG, ingång från Boulevard Saint Michel, RER lokaltåg, station Luxembourg. 

Se mer: http://guignolduluxembourg.monsite.orange.fr

Francis Desarthis med en af dukkerne

LES MARIONNETTES DES CHAMPS -ELYSEES, animerad  sedan många år av JOSE GONZALEZ.

Teatern är mycket liten och den befinner sig  en smula gömd/skjult bland buskarna i parken vid Rond-Point des Champs-Elysées, den är mycket gammal och daterar sig från --  1818 !!! Egentligen består den av en mindre kiosk-liknande byggnad  där ett slags fönster/vindue kan öppnas för att ge plats åt GUIGNOL, som är ... Kasper i Sverige och Mester Jakel i Danmark.

Publiken sitter på låga/lave träbänkar, under en markis - om det nu skulle bli regn.

Dekoren är hållen i gammal traditionell stil, JOSE GONZALEZ ringer i en hand-hållen klocka för att annonsera att föreställningen skall börja och han slår de tre traditionella slagen mot scen-golvet, vilket alltid inleder en teater-föreställning i Frankrike.

Repertoiren är den traditionella, JOSE GONZALEZ hälsar personligen på barn och vuxna i publiken, både före och efter föreställningen, det ger en god och intim stämning.

Om man vill kan man köpa ett par små böcker med GUIGNOL's äventyr.

Intressepunkter: en mycket gammal form för underhållning, som samtidigt är utvecklande och lärorik för barnen, överlever i ett hörn av denna park - det är sympatiskt, roligt/morsomt och spännande !!

JOSE GONZALEZ reser utanför Frankrike, han har uppträtt i södra Sverige, Mexico och andra länder.

Plats: Rond-Point des Champs-Elysées, i hörnet av gatorna Matignon och Gabriel.

Metro: Champs-Elysées eller Rond-Point des Champs-Elysées.

Se mer: www.theatreguignol.fr

LES MARIONNETTES DE PARIS, som administreras och animeras av LAURENT DAVAL, presenterar olika pjäser med flott utförda marionett-dockor. Som alltid riktar sig denna form av underhållniong till barn mellan 3 - 6 år.

Föreställningens succé baseras på förväntningar, oväntade händelser och - återseendes glädje - barnen som redan känner KASPER,   --   GUIGNOL i Frankrike, vet vad som skall komma - och de jublar! Detta är audience participation och interaction - och det är det viktiga i en KASPER-föreställning.

Denna show äger rum i en fast byggnad, uppvärmd vintertid, salen tar emot cirka 100 barn.

Byggnaden ligger i en stor park i ett av de bättre kvarteren i Paris: BOIS DE VINCENNES, detta gör att familjer med barn redan är i parken på onsdag-lördag-söndag när teatern spelar - en del av publiken finns alltså redan på plats.

LAURENT DAVAL är en duktig marionett-artist som får stor succé vid sina föreställningar -

både barn och deras föräldrar får en god upplevelse - tillsammans  -- 

och det är LIVE ENTERTAINMENT !!!

Plats: Orée du Bois de Vincennes, bakom Saint Mandé Rådhus /La Mairie/

Metro: Saint-Mandé-Tourelles.

Se mer: www.lesmarionnettesdeparis.com

Dukker på scenen hos Les Marionnettes De Paris

GUIGNOL DU PARC FLORAL, belägen i Bois de Vincennes, administerad och animerad av  JEAN-PHILIPPE DESROUSSEAUX  presenterar olika KASPER-föreställningar.

Traditionerna för denna typ av LIVE ENTERTAINMENT går tillbaka till början av 1800-talet, pjäserna var då riktade till en vuxen-publik och de hade en samhälls/samfunds-kritisk karaktär.

Nu kommer föräldrar med sina barn och det hela är ren och god underhållning, allt är en dialog mellan Kasper-dockorna och den unga publiken.                                                               

Man kan glädja sig åt att barnen här får tillfälle att uppleva en levande föreställning, nu i en tid när det elektroniska elementet vinner mer och mer framsteg-

GUIGNOL DU PARC FLORAL försiggår i en fast byggnad, ljus och luftig och med modern design.

Föreställningen börjar med att KASPER talar till och med barnen, sålunda    byggs  en intim stämning upp - och publiken är intresserad från början.

Absolut en god föreställning - och det finns också mycket annat att göra och se i denna park som alltså heter BOIS DE VINCENNES PARC FLORAL.

Plats: Bois de Vincennes Parc Floral, Metro: Chateau de Vincennes, man går igenom gården till slottet /Chateau de Vincennes/, vidare strax till vänster, man ser skylt/skilt/ PARC FLORAL.

Se mer: www.guignol-parcfloral.com

klovn.gif (1460 bytes)

7. oktober 2010

Krudt i røven og søm i næsen er titlen på en fin lille særudstilling på Cirkusmuseet i Hvidovre om Clausens og Petersens gadecirkus. Udstillingen blev åbnet onsdag den 6. oktober med taler af museumsinspektør Anja Olsen, Leif Sylvester og Erik Clausen. Sidstnævnte fortalte på underholdende vis hvordan det gik til, at den unge malersvend Erik Clausen blev gadegøgler. Tiden med Clausen og Petersens gadecirkus har Erik Clausen beskrevet i den delvis selvbiografiske film Cirkus Casablanca.

Ideen til udstillingen opstod, da Leif Sylvester tegnede årets plakat til Cirkusmuseet og fortalte Anja Olsen, at han havde lidt effekter fra gadecirkustiden, som museet kunne få lov til at bruge til en udstilling.

Leif Sylvester foran udstillingen

Erik Clausen fortæller om, hvordan Clausen og Petersens gadecirkus opstod

Arne Nørager kigger på udstillingen

Museumsinspektør Anja Olsen i snak med Leif Sylvester og Erik Clausen

Formanden for Cirkusmuseet, Allan Fredskov, i samtale med Hvidovres borgmester Milton Graff og museumschef Poul Sverrild

 klovn.gif (1460 bytes)

7. oktober 2010

Foredrag. Flere steder rundt omkring i landet kan man opleve foredrag holdt af artister og cirkusfolk. Eksempelvis fortæller Thessa Daniella Mønster om livet i cirkus i Lyngby Ældreklub den 25. oktober kl. 12.15. Den 7. november kl. 13 får Cirkusmuseet i Hvidovre besøg af Freddi Steckel, som fortæller om sit liv i cirkus. Den 17. november kl. 19 kan man i Huset i Magstræde hører Dario Campeottos foredrag kaldet ”Fra Angelique til Cirkus Arena". Dagen efter, den 18. november kl. 11,  kan man møde Aase Tribini i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, Brønshøj, og høre historien om hendes artisttilværelse, der startede allerede som 3-årig under faderen, Professor Tribinis, kyndige vejledning.

Freddi Steckel besøger Cirkusmuseet i Hvidovre den 7. november og fortæller om sit liv i cirkus. Her ses han sammen med sin mor Dina og sin bror Jacki, som også begge har været aktive artister. Dina optrådte i mange år som sin mand Frederik ’Gugele” Schmidts partner. Jacki optrådte sammen med Freddi og sine søstre Heidi og Randi. Senere drev han sammen med sin ægtefælle Ulla cirkus i Finland og er i dag teknisk chef for det svenske Cirkus Skratt.

 klovn.gif (1460 bytes)

6. oktober 2010

Baldoni´s Julecirkus. Igen i år præsenterer Thessa og René Mønster julecirkus. Indtil videre er der 3 åbne forestillinger i Avedørelejren i Hvidovre den 27. og 28. november og 5 åbne forestillinger på Færøerne i dagene 16. til 19. december. Hertil kommer solgte forestillinger.

Direktørparret glæder sig til at byde indenfor til en ægte juleforestilling med masser af skønne, frække, drillende og sjove nisser.

Nisseslæden er landet efter en lang tur rundt i verden, hvor den startede i Kina, for at hente alle de frække, sjove, energiske og drilagtige nisser, som næsten ikke kan vente med at indtage manegen i Baldoni’s Julecirkus.

Glæd jer til at opleve ægte nissedrillerier med Nis og Nisseline. Mød julegrisen Anton Antonius, der i øvrigt hader flæskesteg, og nyd hans frække og sjove påfund, som helt sikkert får smilet frem hos selv den mest julestressede voksne. Jonglørnisserne, der hellere vil bruge fødderne, fordi de er blandt de bedste i verden til det. Den akrobatiske nissekvartet, der fylder manegen med elegance, styrke og præcision, så imponerende at man straks efter ønsker at tilføje motion og træning på sin lange liste med nytårsforsæt.

Men det stopper ikke her. Der vil være nissetryllerier, nissejonglering, nisseklovnerier og masser af andre nissekunstner. Ja, selv den kinesiske løve er kommet i julestemning og begynder at danse til julens glade toner. Så er du ikke allerede i julestemning, skal du nok komme det i løbet af den to timer lange forestilling.

OG - så er det lykkedes julemanden at overtale Trølla Pætur og Trølla Ommuna til også at være med i forestillingerne på Færøerne. De syngende og dansende Trølla Pætur og Trølla Ommuna er utroligt populære på Færøerne. De er lidt i stil med svenske Mora Trask eller Sigurd Barrett i Danmark.

Blandt de øvrige medvirkende er de dygtige kinesiske multiartister GaoChen-truppen (to tvillingepar), som optrådte i Cirkus Baldoni i 2005 og 2008 og var med i deres julecirkus i 2006, samt Danilo, Thessa, Sergejs Scerbin og Jonas Beck som kaskadører.

Billetter til julecirkusforestillingerne i Avedørelejren giver gratis adgang til Cirkusmuseet i Hvidovre frem til 1. februar 2010.

Forestillingen kan engageres i forkortet udgave til juletræsfester, centre o. lign. Indhent tilbud hos René Mønster, tlf. 51 27 48 10 eller rene@baldoni.dk

Julenisserne fra GaoChen-truppen. Foto fra Cirkus Baldinos pressetjeneste. Fotograf: Kenneth Severinsen

 klovn.gif (1460 bytes)

5. oktober 2010

Cirkus Krone på efterårsturne. Traditionen tro sponserer Dronninglund sparekasse et antal forestillinger med Cirkus Krone. I år er det i dagene fra 18. til 23. oktober, hvor der er forestillinger i haller i byerne Aalborg, Dronninglund, Hjallerup, Frederikshavn, Vodskov, Sæby, Brønderslev og Byrum (Læsø). Blandt de medvirkende er ud over direktørparret Irene Thierry og Jan Allan den 18-årige David Enoch Sosman med et jonglørnummer. David er Isabella Enochs yngste søn.

 klovn.gif (1460 bytes)

5. oktober 2010

Cirkusprinsessan 2010. Den 30. september til den 3. oktober var mange dygtige kvindelige cirkusartister samlet i Lisebergshallen i Göteborg for at deltage i konkurrencen om titlen “Årets CirkusPrinsessa”. 14 numre var med i finalen. Vinder af titlen som årets cirkusprinsesse blev Lunga fra Sydafrika med et flot kontortion nummer (slangemenneske). Françoise Rochais fra Frankrig vandt the Francois Bronett Memorial prize for sit jonglørnummer, som starter som et poetisk jonglørnummer med parasoller, ringe, kegler, bolde, en ketcher m.v. og senere bliver til er mere moderne og rocket jonglørentré. Emila Arata fra England modtog Liseberg prisen for sit nummer i aerial crystal globe. Juryen bestod af Kristian Kristof fra International Circus Festival of Budapest, Lasse Råde fra Göteborgs Posten, Sophie Edelstein fra Circus Pinder, Gerhard Klauss fra Show&Media Consulting Berlin, Franz Althoff, producent af Zauberwald, Circus Williams-Althoff og Pere Pinyol fra Teatro Circo Price in Madrid. Klik her for at se videoer af finalisternes numre.

 klovn.gif (1460 bytes)

4. oktober 2010

Tv-reportage om Cirkus Flik-Flak. Tommy Hardam fra Odenses børne- og ungdomscirkus Cirkus Flik-Flak skriver: Igen i år afholdt Cirkus Flik Flak cirkusuge for børn og unge i den sidste uge af sommerferien. Det fascinerende ved cirkus er at selvom man er 6 eller 17 år så kan man være med i en forestilling sammen. Det er 23 år siden Cirkus Flik Flak så dagens lys. I dag er cirkus Flik-Flak et tilløbsstykke for både børn og forældre. 

I forbindelse med Cirkus Flik-Flaks sommercirkus har tv stationen "Odense ser rødt" lavet en interessant knapt 14 minutter lang reportage, som både viser klip fra forestillingen og interview med Tommy Hardam m.fl. Du finder reportagen ved at klikke på http://osrtv.dk/ og så vælge ”Her er Cirkus Flik-Flak”.

Bornholmerne samt gæster på Bornholm får i øvrigt mulighed for at opleve Cirkus Flik Flak på klippeøen: Onsdag d. 20. og torsdag d. 21. oktober kl. 13.00 er det muligt at se en gruppe fra Cirkus Flik-Flak optræde med et ½ times show på trappen ved Allinge Havn.

 klovn.gif (1460 bytes)

4. oktober 2010

DET SKER I PARIS  --  OCH NU STARTAR SÄSONGEN --  inom ramen för de små teatrarnas repertoire:  THEATRE PROVIDENCE presenterar en MAGIC SHOW, Le Voyage Magique de Zapé et Zipi / Zapé's och Zipi's magiska resa/  som riktar sig till hela familjen --  aktörerna ZAPE AND ZIPI bjuder på en trevlig performance med clowning, humor, trolleri och detta sker alltså på temat "En magisk resa i Europa".

ZAPE AND ZIPI är två komedianter som genast får fin kontakt med publiken, även med de yngsta, där är mycken interaction så att flera barn får medverka på scen, det hela framföres i snabbt tempo och i och med att de är två om föreställningen kan de växla och skifta på scen - denna show får därmed en modern och intresseväckande slagsida.

Många lustigheter, varierade effekter och speciellt fäste  jag mig vid ZIPI's flotta manipulationer med röda biljardbollar, samt  att ZAPE avslutade programmet med ett solo på akustisk gitarr - clowner avslutar ju sin entrée med musik - det kan man tydligen också göra som komiker och trolleri-artist!!

Dessa föreställningar fortsätter  den gamla franska traditionen att man går på teater - alltsedan Molière's tid /1600-talet/ -- och man får med dessa shows kontakt med barnen - morgondagens publik !!!

Show: en timme. Plats: Theatre Providence, 73, rue Rébeval, 75019 Paris. Metro: Pyrénées.

----------------------------------  reported by ZARRO ZARRO.

   

Zape & Zipi

 klovn.gif (1460 bytes)

1. oktober 2010

Cirkusoplevelser i efterårsferien. Det er økonomiske krisetider. Det er måske forklaringen på, at færre butikscentre m.v. end tidligere tilbyder cirkus- eller artistunderholdning i efterårsferien i uge 42. Den største ændring i forhold til 2009 er, at Odense, som sidste år havde såvel Cirkus Kenny i Rosengårdcentret som Cirkus Trapeze ved Mega Møbler, i år ikke byder på nogen form for cirkusforestillinger i uge 42. De fynske familier, som har haft en tradition med at besøge Rosengårdscentret for at shoppe og se cirkus, må altså enten undvære cirkus eller tage turen til Kolding Storcenter.

Odenses dygtige børne- og ungdomscirkus, Cirkus Flik-Flak, besøger fra 17. til 22. oktober Cirkus Stjerneskud på Bornholm.

I Kolding Storcenter kan man opleve en forestilling, produceret af Cirkus Arena. Blandt de medvirkende er Bettina og Martin Arli samt en eller flere af følgende artister: klovnen Don Christian (kendt fra årets Benneweis-forestilling), Duo Darius med stigebalance og en jonglørentré (kendt fra årets Arli-forestilling) og Wolf Brothers med et håndstandsnummer og en kaskadørentré (kendt fra Cirkus Landino i Ballerup Centeret i vinterferien samt fra årets forestilling i norske Cirkus Merano).

Hos Bilka i Holstebro kan man møde Cirkus Mascot.

I Frederiksbergcentret kan man møde Benny Schumanns Mini Cirkus, som ud over Benny selv byder på et af de klovneensembler, som gennem årene har haft allerstørst succes i Danmark: Toto Chabri & Co., bestående af Victor ”Toto” Chabri og hans ægtefælle Nora, i år bistået af deres nye partner Eric Dedessus le Moutier. Første gang Toto Chabri stod i en dansk cirkusmanege var i 1966 hos Cirkus Schumann i Cirkusbygningen. Allerede der var det klart, at den supermusikalske belgier, som den gang var 33 år gammel, var et klovnetalent af de helt usædvanlige. I 1969 rejste Toto Chabri land og rige rundt med Cirkus Benneweis, og i 1970, 1972, 1973, 1974 og 1978 var Toto Chabri & co. hos Benneweis i Cirkusbygningen. I 1980 medvirkede de i Cirkus Benneweis’ teltforestilling. I 1984 var de tilbage i Cirkusbygningen. I 1986 og 1987 kunne de opleves i Cirkus Arena og i 1989 i Cirkus Dania. I 1990 var de tilbage i Cirkusbygningen. Det var i øvrigt i den sidste sæson, Cirkusbygningen blev brugt til cirkus i sommerhalvåret. I 1998 var Toto Chabri & Co. med på Cirkus Benneweis’ teltturne. I en periode i foråret 2006 optrådte de i Cirkus Dannebrog, som i sidste øjeblik var blevet svigtet at andre klovne og derfor formåede Toto Chabri til at hjælpe sig i en kortere periode. På Bakkens klovnefestivaler har man kunnet opleve Toto Chabri i 2001(hvor han modtog The World Artist and Clown Award), 2004 og 2008.

I efterårsferien 2010 har Benny Schumann altså formået den nu 77-årige verdensklovn til at være med i forestillingen i Frederiksbergcentret.

Les Chabri’s 1966

Toto Chabri & co. 2006

Af andre cirkusrelaterede aktiviteter i efterårsferien kan nævnes, at Arena Cirkusland i Årslev ved Slagelse har åbent 16. til 24. oktober fra 10 til 16. Man kan opleve træning af cirkusdyr (heste, køer, geder, grise og gæs) i prøvemanegen, crazyshow med tryllekunstneren Sune, søløveshow, ponyridning, cirkusteater, legeland, museum m.v. På Cirkusmuseet i Hvidovre kan man hver dag kl. 11 i perioden 18. til 22. oktober opleve et show med gøgleren Gugge. På Cirkusmuseet i Rold er der mulighed for at blive sminket som en klovn eller at lave sin egen jonglør bold.

Se i Cirkuskalenderen for nærmere detaljer om spilletidspunkter m.v.for ovennævnte aktiviteter samt en række andre cirkusrelaterede aktiviteter i efterårsferien.

 klovn.gif (1460 bytes)

1. oktober 2010

Hr. Plys fylder 50 – bademesteren, som blev tryllekunstner. Mandag den 4. oktober fylder Niels Lærkegård, Lalandia/Rødby Havn, 50 år. Han blev oprindelig uddannet som radio- og tv-sælger. Hans store hobby var boksning, hvor han var letsværvægter. Han interesserede sig dog også for at optræde og arbejdede allerede som 15-årig som diskjockey. I 1988 fik han job som bademester i Lalandia – et job som han bestred frem til 1990. På det tidspunkt fandt man ud af, at der skulle være børnevenlig underholdning i Lalandia. En tryllekunstner fortalte Niels Lærkegård, at der i Sakskøbing boede en hr. Leo Topp, som solgte tryllerekvisitter. Niels købte nogle rekvisitter og var et par uger i La Santa Sport, hvor han fik lidt oplæring. I efteråret 1990 blev bademester Niels Lærkegård så til entertaineren og tryllekunstneren Niels Plys. Lige siden har han ernæret sig som tryllekunstner, bugtaler og entertainer. Siden sin debut har han været fast knyttet til Lalandia, hvor han hver uge giver 5 forestillinger. Han kan således samtidig med fødselsdagen fejre 20 års artistjubilæum og 20 års jubilæum som Lalandias showmand.

For et års tid siden mente han, at han nok var vokset fra at være Niels Plys og ændrede navnet til Hr. Plys. Uanset hvor han optræder i Danmark, spreder han fryd og

glæde blandt børnene – ja, selv de voksne må overgive sig til den charmerende

tryllekunstner. Et af de populæreste shows, som Hr. Plys optræder med, er hans

ballon, trylle- og bugtalershow. Et show, der henvender sig til alle. Børnene er

ellevilde, når Hr. Plys trækker den sjove gris Gert op af kufferten. Derudover laver Hr. Plys sjove tryllerier, ballondyr, og tager selvfølgelig børnene med op på scenen, hvor de bliver involveret i showet.

Efter at Lalandia åbnede sin afdeling i Billund, har der hver uge været 3 forestilling i Lalandia ved Rødby Havn og 2 forestillinger i det nye Lalandia ved Billund. Så Hr. Plys får kørt noget – der er 400 kilometer fra Rødby Havn til Billund!

Ud over at optræde i Lalandia har Hr. Plys hvert år omkring 75 andre jobs i butikscentre, institutioner m.v.

   

Hr. Plys alias Niels Lærkegård

 klovn.gif (1460 bytes)

30. september 2010

Fotografier og andre rariteter. Den norske fotograf og kunstner Thorbjørn Klæbo Flo er meget cirkus- og teaterinteresseret. Det er derfor helt naturligt, at fotografierne i hans nye udstilling, kaldet Fotografier og andre rariteter, er fra cirkus- og teaterforestillinger. I indbydelsen til udstillingen hedder det:

Thorbjørn Klæbo Flo skaper et eget univers med sine objekter.  Med skråblikk og humor gis hverdagslige ting et nytt utrykk, og blir ikke bare rariteter, men får også en ny mening.

Fotografiene er fra sirkus - og teaterforestillinger.  Et miljø som har fascinert kunstneren i mage år. Flo benytter håndhold kamera og fotografiene er verken manipulert eller bearbeidet. Komposisjonen i bildene blir viktig når fotografen fanger det rette øyeblikket

Udstillingen vises i Galleri ROM, Porselensfabrikken, Porselensvegen 12,Porsgrunn. Udstillingen åbner torsdag den 7.oktober kl. 18 og kan ses frem til 30. oktober. Der er åbent mandag- onsdag fra 12- 15, torsdag fra 12- 18. Første og sidste lørdag i udstillingsperioden er der tillige åbent fra 12-15.

 klovn.gif (1460 bytes)

27. september 2010

Som det sidste af de danske cirkus sluttede Cirkus Dannebrog sæsonen søndag den 26. september, hvor de havde to solgte forestillinger i Gram. I forbindelse med sæsonafslutningen fortalte Jimmy Enoch TV Syd, at Cirkus Dannebrog i løbet af sæsonen besøgte 120 byer, havde lige knap 200 forestillinger og har haft ca.160.000 mennesker gennem cirkusteltet. Jimmy Enoch betegnede sæsonen som en af de bedste, Cirkus Dannebrog har haft i mange år. Jimmys nevø Edward Enoch Sosman optog årets allersidste Le Grande finale på video. Klik her for at se det knapt 5 minutter lange videoklip.

  klovn.gif (1460 bytes)

26. september 2010

Guldhjerte til Diana Benneweis. Landsforeningen SIND blev stiftet i 1960 under navnet Landsforeningen Sindslidendes Vel, og var dengang som nu en forening, der ønskede at forbedre forholdene indenfor psykiatrien. Foreningen kunne fejre 50 års jubilæum i forbindelse med landsmødet i weekenden på Nyborg Strand. Diana Benneweis, som ikke lægger skjul på, at hun selv har psykiske problemer, har i årevis støttet foreningen og blev i 2006 udnævnt til SIND-ambassadør. Som tak for sin indsats for SIND modtog hun den 25. september et guldhjerte i forbindelse med årsmødet på Nyborg Strand.

Der er fortsat brug for SIND og for fokus på de sindslidendes vilkår. I en pressemeddelelse om landsmødet hedder det blandt andet: Flere henvender sig med større problemer end tidligere år. Problemerne accelererer”, konstaterede foreningen ved weekendens landsmøde i Nyborg. Trods fejring af Landsforeningens 50 års jubilæum var Landsmødet præget af bekymrede diskussioner: Forholdene for medarbejdere, pårørende og sindslidende inden for psykiatrien er under hastig forandring til det værre.

Klik her for link til SIND-tv, hvor Diana Benneweis fortæller åbent om sine egne erfaringer – og om at komme videre efter at have fået en diagnose.

 klovn.gif (1460 bytes)

26. september 2010

Magisk workshop i efterårsferien. Tryllekunstneren Henrik Christensen afholder i efterårsferien 3 magiske workshops - mandag, tirsdag og onsdag. Deltagerne i workshoppen vil lære at trylle med reb, kort, mønter m.v. Og naturligvis får deltagerne alle de nødvendige rekvisitter med sig hjem, så de kan underholde familie og venner med deres nye færdigheder.

Alle numrene i workshoppen er specielt udvalgt af Henrik og kan udføres af de fleste efter lidt øvelse. Henrik er oprindeligt læreruddannet, og hans magiske workshop er tilrettelagt på en pædagogisk måde, der sikrer, at alle deltagerne får en positiv, personlig og lærerig oplevelse. For slet ikke at tale om, hvor sjovt det er at finde ud af, at man selv kan trylle!

Workshop 1: Mandag d. 18. oktober 2010 kl. 10-14

Workshop 2: Tirsdag d. 19. oktober 2010 kl. 10-14

Workshop 3: Onsdag d. 20. oktober 2010 kl. 10-14

TILMELDING på tlf. 65 91 02 68 eller via mail henrik@henrikchristensen.com.

Oplys navn på deltager, alder og hvilken workshop tilmeldingen gælder. Deltagergebyr: kr. 285,- inkl. tryllehæfte og rekvisitter. Betaling ved ankomst. Minimum alder 10 år. Max. 25 deltagere pr. workshop. Ret til aflysning ved mindre end 10 tilmeldte forbeholdes.

 klovn.gif (1460 bytes)

26. september 2010

DET SKER I PARIS  --  och nu börjar säsongen med talrika shows varav jag försöker att informera om de mest intressanta, alltid med tonvikt på alla VISUELLA  ERFORMANCES.

Info kommer efterhand - och jag har här en INTRESSEPUNKT precis nu:

Paris är världens mest besökta turistmål och bland de många människorna ser man familjer med små barn - varav de sistnämnda ofta gråter/græder/  och skriker: de blir varma och trötta/trætte/ - och är för små för att uppskatta/påskønne/ alla Paris' härligheter.

Det gäller att finna något som kan intressera dem.

Här är ett fint förslag passande för barn 4 - 7 år - CIRQUE GONTELLIS, tidigare omtalad i Cirkus i Danmark -- men intressepunkten är alltså att det är en liten cirkus, med intim och familjär stämning och där barnen får se dresserade getter/gede/, kattor, vita möss/mus/ och akrobatik, jonglering,  och lasso-swinging, ibland också trolleri.

Givetvis talas det franska, men denna show är tillrättalagd med visuella nummer, således behöver man egentligen inte förstå detta språk.

Ytterligare en intressepunkt: få andra föreställningar riktar sig till de allra yngsta barnen - här fyller CIRQUE GONTELLI en uppgift !!!

CIRQUE GONTELLIS spelar i Paris' parker, så kallade "squares" /liksom det engelska uttrycket för mindre park/ - i regel April - Oktober, då vädret är behagligt.

Vinter-halvåret spelar de i södra Frankrike, där vädret är milt.

Info finnes i publikationen L'OFFICIEL DES SPECTACLES, Euro 0.35, i alla kiosker.

Se under rubriken "cirques".

--------------------  reported by ZARRO ZARRO.

Gontellis. Foto stillet til rådighed af Serge Gontelli

klovn.gif (1460 bytes)

24. september 2010

Duo Guerreros har sæsonen igennem forestilling efter forestilling begejstret publikum i Cirkus Dannebrog med deres formidable tårnlinenummer. Aura synger under sin optræden på linen. Werner springer over sin knælende ægtefælle og sjipper senere. Aura går over linen med bind for øjnene og sætter sig endda – stadig med bind for øjnene – op på en taburet. Senere går hun over linen med Werner på skuldrene. Nummeret slutter med, at parret går ned af skrålinen – denne gang Werner med Aura på skuldrene. To gange har de vundet en sølvklovn i Monte Carlo (i 1990, for resten med Nelly Jane Benneweis som et af jurymedlemmerne, og i 1993) og i 2007 modtog de Monte Carlo-juryens specialpris. Parret har optrådt sammen siden 1982, samme år hvor de blev gift. Det er deres første optræden i Danmark. I 1991 kunne svenskerne opleve dem i Cirkus Scott.

Efter turneen med Cirkus Dannebrog går turen til Paris, hvor parret optræder i det berømte Cirque d’Hiver fra 23. oktober 2010 til 27. februar 2011.

Duo Guerreros under nedstigningen. Foto: Lise Kokholm

 klovn.gif (1460 bytes)

23. september 2010

Cirkusmuseet i Hvidovres årsplakat er lavet af multikunstneren Leif Sylvester, der har livslang tilknytning til gøgler- og artistverdenen. I 1970’erne og 1980’erne optrådte han i selskab med bl.a. Erik Clausen som en samfundssatirisk gadegøgler i Clausen og Pedersens gadecirkus. I 1981 lavede de filmen Cirkus Casablanca. Cirkusmuseet har fået en række genstande fra Leif Sylvesters liv som gadegøgler samt materiale fra filmen. De vil indgå i en kommende særudstilling om gadegøgl. (Kilde: Dansk Artistforbunds blad Artisten). Den omtalte særudstilling, som kaldes Krudt i røven og søm i næsen, åbnes den 6. oktober kl. 15 og kan ses frem til udgangen af januar.

I forbindelse med Store Cirkusdag (World Circus Day) den 17. april kunne man opleve et spændende og humørfyldt talkshow, hvor Danske Cirkusvenner havde inviteret den danske verdensartist Freddi Steckel til at fortælle om sin tilværelse. Det var så stor en succes, at Cirkusmuseet den 7. november kl. 13 har formået Freddi Steckel til endnu en gang at komme og fortælle om sit liv i cirkus. Museet arbejder på også fremover at have et antal søndage - en eller to pr. halvår - hvor besøgende kan høre en gammel artist eller gøgler fortælle om sit liv.

Store Cirkusdag holdes næste gang lørdag den 16. april. Danske Cirkusvenner planlægger også i den forbindelse at byde på et talkshow med en artist som gæst. Den kan dog endnu ikke røbes, hvem man har i kikkerten.

 klovn.gif (1460 bytes)

22. september 2010

Cirkusbladet udgives af Cirkusmuseet i Hvidovre i samarbejder med Danske Cirkusvenner. Indtil nu er der udkommet 4 numre, senest i marts i år.

Der er nu nedsat et redaktionsudvalg til at forberede kommende numre. Udvalget består af Anja Olsen, Lise Kokholm, Erik Mertz og Ole Simonsen. På et møde i udvalget den 22. september var der enighed om, at det indtil videre skal udkomme som et årsskrift, og at næste nummer skal udsendes i februar 2011. Der var enighed om, at sideantallet kan udvides fra de nuværende 24 sider, hvis der er relevant stof. Man undersøger også muligheden for at ændre formatet fra A5 til A4.

Send mig en e-mail, hvis du vil have nærmere oplysninger om Cirkusbladet eller ønsker at modtage det elektroniske nyhedsbrev CirkusPosten, som Danske Cirkusvenner udsender efter behov.

klovn.gif (1460 bytes)

22. september 2010

La Clique i Lund. Både i 2009 og 2010 optrådte det engelske kult-show La Clique ved Århus Festuge. I år i forbindelse med en turne, som også har bragt/bringer dem til en række svenske byer.

21. september havde showet premiere i Lund, hvor de spiller frem til 24. september. Billetterne til samtlige forestillinger var revet væk inden premieren.

Foran scenen på gulvet i Stadshallens største teatersal var der bygget en cirkelformet scene med en diameter på omkring 3 meter. Størstedelen af showet foregik på den scene. Enkelte numre brugte dog også den ”rigtige” scene. Publikum blev hilst velkommen af en konferencier, ganske som i musicalen Cabaret. ”Leave all you’re troubles at the front door, ’cause you’re with us now”. Og så begyndte et par helt forrygende timer – sjældent har jeg og min søn og webmaster Lars moret os så godt!

Mange kender La Clique som showet med Ursula Martinez (Ursula Lea, født 1966) og hendes nummer Hanky Panky, hvor hun lader små røde tørklæder forsvinde i takt med hver eneste anden trævl, hun har på kroppen. På nettet kan man finde flere mere eller mindre beskårne udgaver af nummeret. Og det er ikke blot et videonummer med filmtricks - publikum i Lund oplevede den ægte vare! Ursula Martinez havde yderligere en entré som spansk diva, hvor hun ironiseret over lysten til at være af anden etnisk herkomst - dog ikke fra et hvilket som helst land!

Men Ursula Martinez var ikke den eneste stjerne i forestillingen, som blev indledt (og afsluttet) med et dukkenummer, udført af canadiske Cabaret Decadance. Sexet, dekadent og forrygende!

Australske Jess Love havde dels en flot sjippeentré – jeg har aldrig set andre sjippe på den måde – og et hula-hop-nummer, som i standard var langt over, hvad man normalt ser.

Svenske Carl-Einar Häckner (født 1969) er både stand-up komiker og tryllekunstner – lidt i stil med danske Rune Klan. Han havde tre entreer: en som kikset tryllekunstner, en hvor han prøvede at følge et trylle-instruktionsbånd i en gammel kassettebåndoptager, hvor han forvekslede ordene ”bandana” og ”banana” og forsøgte at skjule og folde en banan og en, hvor en mundharpe satte sig på tværs i munden, da han skulle spille Oh Susanna. Især de to sidste entréer var forrygende morsomme.

The Skating Willers fra England udførte deres rulleskøjtenumre i et hæsblæsende tempo på et lille podium. Jeg så dem første gang hos Benneweis i 1987, hvor truppen havde 4 medlemmer: brødrene Jean-Pierre og Andre og tvillingesøstrene Wanda og Giula. I dag er der tale om en duo: Wanda og Jean-Pierre Poissonnet. Man kan godt mærke, at de ikke længere er helt unge. Til gengæld emmer de af charme, også når Jean-Pierre synger (eller mimer han bare?) under nummeret.

Tyske David O´Mer var iført våde, sorte læderbukser og svang sig fra et fyldt badekar i strapater ud over hovederne på publikum på de forreste rækker. Særdeles spektakulært! Og godt, at publikum på de forreste rækker fik plastik til at dække over tøjet!

The English Gents (Denis Lock og Hamish McCann) kommer egentlig fra Australien. De entrede scenen iklædt elegante habitter og præsenterede et formidabelt komisk håndstandsnummer, som også teknisk set var af meget høj kvalitet. Jublen ville ingen ende tage, da de til sidst smed jakke, skjorte og bukser og stod i shorts i farve og motiv som det engelske flag, medens God save the Queen drønede ud af højtalerne. Senere i forestillingen vendte en af de to gentlemen tilbage med et udmærket stolebalancenummer.

Forestillingens topnummer var dog ud over Ursula Martinez det norske slangemenneske Captain Frodo (født i 1976). I sin første entre skulle han kravle gennem 2 tennisketsjere i en entre, som gav begrebet en tennisalbue en helt ny betydning! Nummeret blev præsenteret med en formidabel kombination af elegance og klodsethed, hvor han også var oppe at slås med mikrofonstativet. Hans anden entré: en balanceakt på en stabel blikdåser, var akkurat lige så rablende vanvittig og morsom.

Det ville være skønt, om man også kunne få La Clique til at besøge København. Er det mon ikke noget for KIT? Eller for Glassalen i Tivoli?

Klik her for se et kort youtube-videoklip fra forestillingerne i Sverige.

 

 klovn.gif (1460 bytes)

20. september 2010

Genoptryk af 3 gamle Benneweis-plakater. Forud for sæsonen lod Diana Benneweis 2 af de fremragende cirkusplakater, som tegneren Erik Stockmarr (1905-1963) lavede til Cirkus Benneweis, genoptrykke:

·         Plakaten fra 1952 med løvetæmmeren, som har hovedet inde i munden på berberløven

·         Plakaten fra 1957 med de mange dyr: elefanter, giraf, bjørn, løver og en tiger

Genoptrykt blev også en 1988-udgaven af plakat, som Oscar Knudsen (1898-1971) i 1952 tegnede for Cirkus Benneweis, og som med enkelte justeringer blev brugt som plakat for Cirkus Star Time i 1988. (Årstalsangivelser baseret på Anders Enevigs bog om cirkusplakater).

Plakaterne blev genoptrykt på kraftigt papir af god kvalitet og i et oplag på 100 for hver plakat og med nummerering af hver enkelt plakat. Prisen var 150 kr. pr. plakat. Alle plakater er i format 62 x 85 cm. Der er stadig enkelte plakater tilbage, som man nu kan købe via Benneweis webshop. Prisen et fortsat 150 kr. pr. plakat. Hertil kommer porto: 35 kr., hvad enten du køber en, to eller tre plakater.

Da man betaler med dankort på Benneweis’ webshop, kan kun danskere handle der. Norske, svenske eller finske interesserede kan i stedet sende en mail til info@benneweis.dk og fortælle, hvad de ønsker at købe. Så aftales pris inkl. forsendelse og betalingsmåde nærmere.

Klik her for link til Benneweis’ webshop.

 klovn.gif (1460 bytes)

19. september 2010

Cirkus Skratt 2010. Skratt er det svenske ord for latter. Og Cirkus Skratt siger, at deres formål er at gøre Sverige sjovere (på svensk: roligara). Ejeren, Bo Rönnberg, kalder sit cirkus for Sveriges største. Og sikkert er det, at de har Sverige største cirkustelt, et telt med en diameter på 38 meter eller 2 meter mere end Cirkus Maximum og med plads til 1.300 tilskuere. Som i de fleste andre nordiske cirkus er der stole på alle pladser.

Cirkus Skratt kalder sig Sveriges største cirkus

Medens Cirkus Maximum lige som de danske cirkus Arena, Benneweis og Dannebrog satser på at tilbyde en international topforestilling med stjerneartister, satser Cirkus Skratt på at levere en forestilling af udmærket kvalitet, men uden de store stjernenavne. Og Bo Rönnberg og hans publikum kan leve med, at lysanlægget ikke er det sidste nye. Til gengæld kan forestillingerne via supermarkeder og virksomheder tilbydes publikum til en pris som kun er en brøkdel af, hvad man betaler for en billet til de internationale topcirkus. Eksempelvis kostede en billet til forestillingen 19. september i Malmø 50 svenske kroner. Mange fyldte telte hos Skratt viser, at et stort publikum kan leve med at undvære topnumre, hvis prisen er favorabel.

Cirkus Skratt på Malmøs officielle cirkusplads på Bultofta den 19. september 2010

2010-forestillingen blev 19. september præsenteret af direktøren Bo Rönnberg. Til andre af årets forestillinger har den danske bugtaler Preben Palsgaard været sprechstallmeister.
Forestillingen blev indledt med, at de russiske repriseklovne Yuri og Ljuba kom i manegen med en par store pakkasser, som de tumlede rundt med – den ene af klovnerne endte med at blive helt fladmast under kasserne. Derpå viste Berdinos (17 år gamle Charmaine og Stefanie Berdino) hula hop i en synkron-entré. En fin ide at lave en sådan entré som en synkron-entré i steder for de mange solo-entréer, som man normalt ser. Så kom Preben Palsgaard i manegen med en af sine fugledukker. At dømme efter publikums begejstring volder det svenske sprog ham ikke problemer.

Preben Palsgaard og hans fugl

Nu fulgte en entré med en komisk taxa, udført af Salvini-klovnene. Efter en reprise med Yuri mødte man den belgiske håndstandstjerne Gina Gioavannis. Hun optrådte på Plænen i Tivoli i 1986 og 1993 og var hos Cirkus Dannebrog i 2000. Hun ”sælger” stadig sit nummer godt. Dernæst fulgte en reprise med en ”kamel” (med to mand inden i), inden man nåede til forestillings hestenummer: flot skoleridt udført af Charmaine og Stefanie Berdino, dernæst ponyer og til sidst frihedsdressur. Normalt rider Suzanne Berdino også skoleridt. Men som nævnt andetsteds var hun netop vendt tilbage fra optræden i Stockholm og endnu ikke klar til at gå i manegen.

Første nummer efter pausen var en klovneentré med balloner med Yuri og Ljuba. Dernæst kom Oliver Berdino med en flot jonglørentré i ”young look”, dvs. iklædt T-shirt og cowboybukser og med lidt break-dance islæt. Dernæst havde Yuri en klovn-reprise, hvor han var vægtløfter og optrådte en dragt, som under nummeret blev pustet op. Derpå kom der musikalske klovne: Salvinis, som nogle danskere sikkert husker fra Cirkus Dannebrog 1998.

Derpå kom Oliver kort i manegen som fejemanden, der skal slås med en uartig hund. Forestillingens sidste nummer var Ljuba i cloud swing.

Forestillingen blev akkompagneret af et velspillende 7 mand stort orkester.

Som nævnt er Cirkus Skratt ejet af svenskeren Bo Rönnberg, som oprindelig var leder af et reklamebureau i Gøteborg. I efteråret 1982 stod han bag Cirkus Max Schumanns gæstespil i Sverige. I 1984, 1985 og 1986 bragte Bo Rönnberg Cirkus Arena til Sverige. Han lejede telt og udstyr af Benny Berdino, som også leverede en stor del af artisterne. I 1984 og 1985 brugte Arena navnet Cirkus Skogman under Sveriges-turneen. Siden 1986 har Bo Rønnberg brugt navnet cirkus Skratt. Fra 1987-1993 samarbejdede Bo Rönnberg med Haddy Enoch fra Cirkus Dannebrog. Derefter gik entreprisen igen tilbage til Benny Berdino, men nu således at Cirkus Skratt lejer telt og udstyr af Berdino-familien, som også sammensætter størstedelen af programmet, som altså ikke som i de første år består af artister fra Cirkus Arenas danske forestilling. Det er fortsat Bo Rönnberg som har det fulde økonomiske ansvar for Cirkus Skratt. Næsten alle forestillinger sælges til virksomheder eller supermarkeder m.v. Teknisk chef for Cirkus Skratt er danske Jacki Steckel, som år tilbage sammen med fru Ulla drev Sirkus Stella Nova i Finland.

 klovn.gif (1460 bytes)

19. september 2010

Suzanne Berdino på Orionteatren i Stockholm. Suzanne Berdino, som i denne sæson sammen med sine trillinger Charmaine, Stefanie og Oliver turnerer med det svenske Cirkus Skratt, vendte 19. september tilbage til Cirkus Skratt efter at have haft nogle ugers orlov, medens hun medvirkede i en spændende produktion på Orionteatren i Stockholm: 6 mimara 6 levande hästar.

I august 2009 medvirkede Suzanne i Opera Hedelands opsætning af Mozarts opera Tryllefløjten, hvor instruktøren Lars Rudolfsson ønskede, at der bl.a. skulle være heste med i forestillingen. Scenen var en manege og artistindgangspartiet var som indgangen under en orkestertribune i et cirkus. Under ouverturen kom 6 hvide araberheste en efter en ind i manegen, efterfulgt af Suzanne Berdino, som præsenterede dem i et flot frihedsdressur. Senere i forestillingen mødte man både ryttere og kameler.

Suzanne Berdinos frihedsdressur under ouverturen til Tryllefløjten

Lars Rudolfsson har en fortid i det svenske nycirkus Cirkus Cikör og er en kendt og velestimeret instruktør i Sverige. Det var eksempelvis ham, som instruerede Stockholm-versionen af Chess – i øvrigt med de danske trapezartister Josephine og Rasmus blandt de medvirkende. Han har også i andre forestillinger vist evne og talent til nytænkning.

Samarbejdet mellem Lars Rudolfsson og Suzanne Berdino var så godt, at han i foråret i år bad hende være med i Mimarnes slutproduktion kaldet 6 mimare 6 levande hästar.

Tanken var, at 6 mimikere, som havde gennemgået en 3-årig uddannelse på Teaterhögskolan i Stockholm, skulle optræde sammen med 6 frieserheste, fremført af Suzanne Berdino.

Forestillingen skulle have premiere 1. maj, dvs. efter at cirkussæsonen var startet. Suzanne spurgte derfor Cirkus Skratts direktør Bo Rönnberg, om hun kunne få fri til at være med, således at det under hendes fravær var hendes døtre Charmaine og Stefanie som fremviste hestene i Cirkus Skratt. Bo Rönnberg har haft et mangeårigt og godt samarbejde med Suzanne, så han sagde heldigvis ja.

Forestillingen 6 mimare 6 levande hästar havde premiere den 1. maj og blev en forrygende succes, som spillede for fulde huse i de 8 dage, den var sat på plakaten. Både publikum og anmeldere var begejstrede.

Mimarnas slutproduktion gör hästlek till skön konst på Orionteatern i Stockholm skrev Gunilla Brodrej i Expressen.

I sin kompromisslösa trohet mot hästens idé säger föreställningen en hel värld om oss själva, och det är ett privilegium att ha fått vara med om den, skrev Ingrid Waaranperäi DN.

Ett vackert och makalöst möte mellan häst och människa ... Först är mimarna ensamma i manegen. Tobias Andersson, André Kaliff, Camilla Monsén, Katarina Rodopoulos, Thea Elisabeth Skallevold och Isabell Skarby Hay står och glor, lyssnande med lyfta huvuden. Nosar möts, hovar stampar, en lång lugg slänger. De rör sig naturtroget hästlikt. Sedan galopperar de äkta förebilderna in och stegrar sig i full frihet – kraftfulla och vackra djur! Deras mänskliga kamrater inspireras till lika vilda krumbukter, men leken övergår i ett skickligt växelspel mellan att föreställa häst och människa, skrev  Anna Ångström i SvD.

Derfor blev det besluttet i en kort periode i september at genopsætte forestillingen. Igen gav Bo Rönnberg Suzanne fri til at være med, og derfor var hun i Stockholm i dagene 1. til 18. september. Som ved første spilleperiode var der udsolgt hver aften.

De medvirkende var Tobias Andersson, Isabell Skarby Hay, Thea Elisabeth Skallevold, Camilla Monsén, André Kaliff, Katarina Rodopoulos samt Suzanne Berdino med hestene

Astor, Quintos, Suleyman, Joopy, Romeo og Othello.

Orionteatern blev etableret i 1983 med Lars Rudolfsson som kunstnerisk leder. Han er fortsat kunstnerisk leder sammen med Stina Oscarson.

Suzanne synes, at det var utroligt spændende at være med i såvel operaen på Hedeland som stykket i Stockholm og er bestemt ikke afvisende for fremover at påtage sig tilsvarende opgaver.

Det ville være spændende, hvis forestillingen også kunne finde vej til Danmark.

Klik her for link til Orionteaterets hjemmeside med nogle fotos fra forestillingen.

 klovn.gif (1460 bytes)

17. september  2010

Sæsonslut 2010 for de nordiske cirkus.

I Danmark slutter de turnerende cirkus sæsonen således

Wolf Brothers er blandt de optrædende, når Cirkus Arena 30. september sender en forestilling på turne til fem byer på Grønland

I Norge ser det således ud

I Sverige ser det således ud:

·         Cirkus Maximum slutter sæsonen 19. september i Göteborg. Dagen før optages forestillingen af svensk tv. Resultatet kan ses på svensk tv 1 en af juledagene.

·         Cirkus Olympia slutter sæsonen 20. september i Borås

I Finland slutter Cirkus Finlandia sæsonen den 31. oktober i Helsinki.

 klovn.gif (1460 bytes)

17. september 2010

Alexander Arli på Schou-Tur. Lige som sidste år præsenterer Menstrup Kro ved Næstved i efterårsmånederne revy, show og cabaret med Jan Schou i spidsen. De øvrige medvirkende er Kenneth Sichlau, Liselotte Krogager, Mona Britt Nykjær, Nina Bendixen, Alexander Arli, Anais Leuken og Martin Loft. Der spilles hver fredag og lørdag fra den 17. september - 13. november kl. 18.30.

Alexander Arli

 klovn.gif (1460 bytes)

13. september 2010

Katja Enoch, det yngste af Haddy og Solvej Enochs børn, har set så glad ud i denne sæson. Hun blev nemlig forelsket i en af de artister, som er med i årets Dannebrog-forestilling: Abdel Aziz El Messaoudi, som er undermand og trupleder i den marokkanske akrobattrup Casablanca truppen. Forelskelsen var gengældt, og mandag den 13. september kl. 11 blev parret viet på Københavns Rådhus. Om aftenen var der fest i cirkusteltet på Trianglen.

Katja og Abdel. Klik her for at se flere fotos fra brylluppet.

 klovn.gif (1460 bytes)

13. september 2010

Omtale af Moira Orfei 2010. Lasse Knattrup Sørensen skriver:

Igen i år har det vældige italienske cirkus Moira Orfei været på turné i turistområderne i Norditalien, herunder Lido de Jesolo fra d. 18. til d. 25. august. Overordnet set følger ”årets” forestilling samme skema som de seneste tre år, dvs. hvor de fleste numre er gengangere, medens der fra år til år hentes få nye numre udefra. Det overordnede tema for den aktuelle forestilling, der har titlen Una tigre per amore, er bygget op omkring en kærlighedsromance mellem Moira Orfeis søn, den i Monte Carlo prisvindende Stefano Orfei, og dennes hustru, Brigitta Boccoli. Efter en lang intro med disse to personer, indledes forestillingen traditionen tro af den italienske klovn Gyala Saly med sin version af Oleg Popovs solskinsentré. Gyala Saly er forestillingens røde tråd. Dernæst sås de italiens-bulgarske Wulbur Brothers i en flot trampolinentré efterfulgt af dressøren Alexandre Jostman med et groß-und-klein hestenummer efterfulgt af seks ponyer. Russiske Duo Monastyrsky fremviste med elegance deres fejlfrie quick change nummer i verdensklasse. Aliosha Coatti leverede et yndefuldt nummer i tissues. Efter den velkendte kabaret indslag med Brigitta Boccoli som hovedpersonen, indtog Moira Orfeis to børnebørn, Moira Jr. Orfei Malachikine & Walter Jr. Orfei Malachikine, manegen med et ikke fejlfrit, men dog kreativt og velkoreograferet håndstands- og ekvilibristnummer. Næste nummer var dansk-britiske Steven Pedersen Family med deres to søløver og tre pingviner, som det danske cirkuspublikum kender fra Benneweis årgang 2003 og 2005. Han afløstes af Stefano Orfei med to elefanter, der – igen på en velkoreograferet facon - viste alle de obligatoriske tricks. Sidste indslag inden pausen var Moiras indtog i manegen i en nuttet bil, fra hvilken hun takkede publikum til alles udelte begejstring.

Aliosha Coatti i tissue. Foto: Lasse Knattrup Sørensen

Anden afdeling følger nøjagtig samme model som de seneste to år: Først sås Stefano Orfei og Brigitta Boccoli i et langt nummer med ni tigre af blandede racer. Gyala Saly fremførte entréen, hvor udvalgte publikummer skal spille på klokke, medens én af deltagerne – til alles mere eller mindre overraskelse – viser sig at have flere musikalske strenge at spille på og dermed en integreret del af nummeret. Efter nogle kaotiske minutter, hvor publikum blev inddraget i en ballonleg, sluttede The Flying Wulbers forestillingen af med alle de obligatoriske tricks: dobbelt passage, skrue, den tredobbelte saltomortale og til sidst faldet fra kuplens top med hovedet nedad. Alt sammen utrolig sikkert udført. Finalen var som altid festlig og pompøs med store kostumer og flot lyssætning.

Stephano Orfei med sine tigre. Foto: Lasse Knattrup Sørensen

Man kan undre sig over, at en cirkus kan slippe så godt af sted med at servere stort set den samme vare år efter år og stadig spille for fulde ”huse” – noget danske cirkus ikke dagligt er forvænt med. Man kunne fx variere forestillingen ved at skifte mere ud i programmet fra år til år eller fx forkorte det vældigt lange rovdyrnummer til fordel for et ekstra nummer i anden afdeling. Én forklaring på den stadige succes kunne være den væsentlig prisforskel mellem en italiensk og en skandinavisk cirkusbillet; en anden forklaring kunne være, at Italien er så stort et land, at en cirkus som Moira Orfei ikke er nødsaget til at leve af et stampublikum, som aflægger besøg hos cirkus år efter år, men at man i høj grad satser på at tiltrække nye kunder? Svaret er ikke entydigt, men det er interessante overvejelser. Der hersker formentlig heller ingen tvivl om, at Circo Moira Orfei på mange måder er synonym med Moira Orfei, som nogle mennesker i sig selv er villige til at betale for at se – med rette, for hun er en karismatisk person. Det er ikke uden betydning, at ”giraffen” viser sig i manegen. På trods af ensformigheden fra år til år, præsenterer Moira Orfei stadig en kvalitetsforestilling, hvor såvel de fysiske rammer og stemningen som iscenesættelsen og det artistiske niveau uden tvivl er et besøg værd.

 klovn.gif (1460 bytes)

12. september 2010

Cong Tian. Det mest imponerende nummer, som noget dansk cirkus har budt på i sæson 2010, er den 48-årige kinesiske akrobat Cong Tian, som aften efter aften har fået stående ovationer i Cirkus Benneweis for sit formidable nummer på slap line.

Hvis du har lyst til at gense nummeret, så tag en tur til Hansa Teater i Hamborg, hvor Cong Tian kan opleves i vintersæsonen. I øvrigt sammen med et andet topnummer fra tidligere Benneweis-forestillinger: mesterjongløren Kris Kremo og hans ægtefælle, hula-hopstjernen Elena Larkina. Sæsonen på Hansa Varieté Theatre starter 28. oktober og slutter 27. februar 2010.

Følgende er klip fra pressemateriale fra Cirkus Benneweis.

”Man kan sige, at jeg blev artist ved et tilfælde for hverken min far eller mor har tilknytning til cirkus,” fortæller Cong Tian i en pause mellem sin træning. ”I skolen kom der en dag en mand og sagde, at han gerne ville have, at vi alle stillede os op på en række. Manden, som sagde, at han kom fra regeringen, bad om at se vores arme og ben som han studerede meget grundigt. Vi var 2.000 elever på min skole, så det tog hele dagen fra kl. 7 om morgenen til kl. 21. til sidst var jeg ved at besvime at træthed. Da manden nåede frem til mig, sagde han ”Du har en god krop. Du skal gå på cirkusskole,” husker Cong Tian og smiler beskedent.

”Jeg anede ikke, hvad han snakkede om. Jeg var 6 år, men mine forældre blev meget glade. De sagde, at jeg var utrolig heldig. Manden fra regeringen havde kun udtaget 20 fra skolen og mange af mine kammerater var meget misundelige”. Cong Tian forlod omgående den almindelige undervisning og drog mange tusinde km. væk fra forældre og kammerater for at blive optaget på den nye, statslige cirkusskole.

 ”Vi trænede fra morgen til sen aften og måtte først tage hjem lørdag aften. Mandag morgen skulle vi være tilbage, men mine forældre var meget stolte. Jeg fik gratis undervisning, mad og tøj i alle årene – og så var jeg pludselig en del af den elite som landet satsede så hårdt på”. Da Cong Tian var færdig på cirkusskolen blev han hurtigt optaget i ”Dalian Akrobatik Gruppe” og begyndte at optræde rundt om i hele Kina.

Udlandet fik først øje på Cong Tian, da Kina i 1979 åbnede sine grænser. ”Jeg har rejst verden rundt siden 1983. Jeg tror, jeg har set det meste efterhånden, men det er første gang, jeg er i Danmark. Jeg elsker livet på landevejen, men jeg savner min kone i øjeblikket,” siger Cong Tian og forklarer, at resten af familien i øjeblikket befinder sig i Tyskland, hvor hans hustru arbejder. Cong Tian er ikke alene en artist i verdensklasse – han er også direktør for den trup, hvor det hele begyndte ”Dalian Akrobatik Gruppe” i Kina. Så selv om han er på farten med sit eget show, så har han også ansvaret for en række artister i sit hjemland. Congs opgave er, at skaffe talenterne engagementer og udvikle deres show.

”Mit nummer på den slappe line kan jeg ikke lave i årevis mere. Det er hårdt og slider på min fysisk, men jeg kan dog ikke forestille mig at ende mine dage bag et stort skrivebord. Det er slet ikke mig,” slutter Cong Tian.

Sammen med Dalian-truppen vandt Cong Tian i 1999 en sølvklovn ved Cirkusfestivalen i Monte Carlo. Han regner med at fortsætte med sit line-nummer i endnu to år til han fylder 50. Derefter er hans plan at hellige sig administrative opgaver, da linenummeret er meget fysisk krævende.

    

Cong Tian – det flotteste nummer, som man i 2010 har kunnet opleve i en dansk manege

 klovn.gif (1460 bytes)

12. september 2010

 

Blandt gæsterne ved Cirkus Benneweis allersidste forestilling i år søndag den 12. september 2010 kl. 16:30 var Johannes Møllehave sammen med et af sine børnebørn. Johannes Møllehave så også forestillingen den 3. september og skrev i den forbindelse et hyldestdigt til Cirkus Benneweis, se omtale 8. september 2010

 klovn.gif (1460 bytes)

12. september 2010

Cirkus Mascot i fynsk lokal-tv. Som tidligere nævnt interesserer dansk cirkus ikke de store danske tv-stationer. Men mange steder kan man i lokal-tv se klip og omtale af de omkringrejsende cirkus. 29. august sendte TV-Korup således en godt 20 minutter lang udsendelse i anledning af Cirkus Mascots besøg i den lille fynske by. I udsendelsen ser man klip fra forestillingen, et interview med Jess Deleuran samt Cirkus Mascots gode ven Kurt Stær, som kontrollerer billetter i forbindelse med, at publikum kommer ind i teltet.

Klik på http://www.tvkorup.dk/ for at komme ind på TV-Korups hjemmeside. Øverst til højre finder du en boks kaldet ”tidligere udsendelser”. Vælg her ”29-08-10 Cirkus Mascot i Korup” for at se udsendelsen om Cirkus Mascot.

Et fast og uundværligt indslag i en Mascot-forestilling er herlige sprælske vovser, her præsenteret af Andreas og Marianne Deleuran. I baggrunden ses Jess Deleuran

 klovn.gif (1460 bytes)

11. september 2010

DET SKER I PARIS  --  men också under den gångna cirkus-säsongen i Danmark:

det var trolleri och MAGIC ACTS på de flesta av de större cirkusarna --- CIRKUS BENNEWEIS hade KIM KENNETH / anmäld sistlidna veckan/uge/ på CIRKUS I DANMARK/, CIRKUS ARLI presenterade THE KRISTAPS och CIRKUS DANNEBROG hade LOS GONCALVES på programmet.

En kort analys: THE KRISTAPS från Lettland/Latvia har en illusions-akt, som de kallar PIRATMAGI. Det är berättigat då kostymerna och rekvisitan hänför sig till sjörövar-miljön - alltså som den gestaltade sig i gamla tider: trekantiga hattar, stövlar, sablar och skatt-kistor. Ur en skatt-kista som visats tom - produceras juveler och smycken och den huvudsakliga illusionen är en variant på den klassiska sabel-korgen, här i form av en rund gryta som genomstinges med skarpa svärd och spjut/spyd/ som brinner i spetsen.

De två KRISTAPS, en man och en kvinna, spelar dramatiskt och medryckande ut mot varandra, och detta finner jag vara ett gott exempel på hur klassiska idéer kan presenteras på ett teatraliskt sätt - detta är TEATER, vilket alla goda magiska effekter är - en demonstration av en effekt utan det överordnade  skådespelet -- har inget intresse.

Under akten förnimmer man inflytandet av de ryska cirkus-skolorna, vilka ju exporterades till de av Soviet ockuperade områdena,  också till  Baltikum. I dessa cirkus-skolor undervisades det i dans och akrobatik - vilket klart märkes i THE KRISTAP'S nummer.

De visar nytänkande och kommer med frisk luft till en genre som har behov därav.

En flott och originell akt.

Kristaps i Cirkus Arli

LOS GONCALVES från Portugal presenterar 4 illusioner där den kvinnliga partnern överraskande kommer till synes, försvinner  och dyker upp igen - där man minst väntar det. Efter ett snabbt byte där den manlige och den kvinnliga partnern blixtsnabbt byter plats i ett kabinett / något à la Substitution Trunk / - så dyker ytterligare en dansflicka upp och fram ur kabinettet.

Alla dessa tre artister är tydligen  utbildade i dans och akrobatik, vilket framgår  av deras scen-plastik, rörelse/bevegelse/schema i manegen och deras konstpauser i sagda rörelse-schema - stiligt, säkert och elegant.

Goncalves i Cirkus Dannebrog

Det är svårt att producera magiska effekter i manegen på cirkus, detta då alla illusioner icke tål att ses från alla vinklar. Detta problem var löst på bästa sätt i ovan nämnda akter - och det teatraliska utförandet var också på plats vilket publiken kvitterade med utrop av förvåning/forbavselse/och kraftiga applåder.

----------------------  Reported by ZARROZARRO now in Copenhagen.

 klovn.gif (1460 bytes)

10. september 2010

MyDenmarkTV.com er webbaseret tv-station, som sender engelsksprogede udsendelser om Danmark. Udsendelserne ses i 130 lande verden over. I episode nr. 67, som blev lagt på nettet den 8. september, besøger de Cirkus Benneweis i forbindelse med dettes københavner-premiere. Klik her for at se den omtalte episode.

klovn.gif (1460 bytes)

10. september 2010

Som tidligere nævnt her på siden har den danske gentlemantyv Kenny Quinn og fru Joan i hele denne sæson optrådt i Hansapark nord for Lübeck. I for- og efter sæsonen med 3 shows dagligt. I sommersæsonen med 4 shows dagligt. Deres optræden er foregået på en (overdækket) friluftsscene, hvor publikum sidder i det fri. Det har været noget af en udfordring, både når det har været smeltende varmt og ingen i publikum har været iført andet end T-shirt og boxershorts, og i regnvejr. Og Kenny har ikke som i cirkus og variete i forbindelse med indlukning kunne gå på jagt efter egnede klienter. Enkelte gange har der i regnvejr slet ikke været tilskuere. Men hver gang har Kenny og Joan siddet klar, hvis der nu skulle dukke nogen op.

Jeg besøgte sammen med Bent Petersen parret i Hansapark den 7. september. Der var ikke mange gæster i parken den dag, men det lykkedes Kenny og Joan at gennemføre deres elegante lommetyveentre til begge de forestillinger, vi så. Den ene gang måtte Kenny dog nøjes med to klienter.

Kenny og Joans knapt 4 år gamle søn Jack sammen med Bent og Ole. Klik her for at se række fotos fra Kenny Quinns optræden.

 klovn.gif (1460 bytes)

9. september 2010

Cirkustræning i efteråret. I efteråret har børn i alderen 7-15 år mulighed for at gå til cirkustræning på Cirkusmuseet i Hvidovre. Her kan de lære de sejeste tricks, prøve en masse forskellige og udfordrende cirkusdiscipliner- og numre, lære at optræde i en manege og få motion på en sjov og anderledes måde. Den professionelle cirkusartist Line Vittrup er instruktør. Træningen finder sted onsdage uge 40-48 (undtagen uge 42) fra kl. 14.30-16. Det koster 50 kr. for børn bosat i Hvidovre og 300 kr. for børn bosat udenfor Hvidovre. Tilmelding skal ske på tlf. 36490030 eller e-mail: mkk@hvidovre.dk.

Også foreningen Ørkenfortet tilbyder cirkustræning for børn i alderen 5 til 12 år. Det foregår i AFUK’s lokaler Remisen, Enghavevej 82 B, 2450 Kbh. SV.  Her er trænerne Allan Vie Hansen, Henriette Aarup og fsv. angår luftakrobatik Line Pallisgaard Nielsen. Endelig præsenterer Foreningen Innercirq et stort og alsidigt efterårsprogram i cirkustræning for alle, børn som voksne. Klik her for at finde nærmere information om kurserne fra Ørkenfortet og Innercirq.

 klovn.gif (1460 bytes)

9. september 2010

DET SKER I PARIS -- men NU också i KØBENHAVN:

Zarro Zarro skriver: CIRKUS BENNEWEIS presenterar ett storartat underhållande program -  omväxlande artist-nummer, vackra djur i sympatiskt samspel med sina dressörer, färger, fart, tempo och --- FESTIVITAS !!

Efter turné i hela Danmark, presenterar den danske trolleri-artisten KIM KENNETH detta program, han är således SPRECHSTALLMEISTER  och gör också några repriser med magiska effekter, en god lösning på problemet  med att många clowner  inte  gärna gör dessa repriser, de vill ofta begränsa sig till sin huvud-entré som ju innebär ett helt clown-nummer, ett problem som är relativt okänt  bland den stora publiken.

INTRESSEPUNKTER:  KIM KENNETH menar att det är viktigt att sätta sig in i hur publiken tänker - de skall helst identifiera sig med de effekter som de ser --

de skall idealiskt känna igen sammanhanget och situationen .... icke lätt att åstadkomma.

När programmet skall starta - avbryts SPRECHSTALLMEISTER av en transportör som skall leverera ett stort paket - han är klädd i den gröna uniform som transport-firman 3 gange 34 använder och som är känd i hela Danmark - detta ger en välbekant association - och identifikationen är på plats ! Intressant är att det var svårt att få låna firmans gröna uniformer -- uniformer av alla slag kan nämligen användas av terrorister som vill ge sig ut för något oskyldigt ...Det visar sig att det stora paketet  först är tomt, sedan innehåller det en akrobat - således en händelse med mening.

I årets program bjuder KIM KENNETH några barn på pop-corn ur en påse - den österrikiske clownen CHRISTIAN kommer in i manegen i rollen som servitör, från pop-corn-påsen hälles nu limonad i två glas - som ges till två barn ---- det viktiga är att pop-corn och limonad/sodavand  som förknippas med CIRKUS - är med i handlingen - den magiska förvandlingen är av mindre vikt !

Vidare: ORIGINALITET är viktigt -- effekten där gul och röd sand tömmes i en stor glasskål, fylld med vatten - trots detta doppar KIM KENNETH  händerna i vattnet - och tar upp en handfull av respektive sand - absolut TORR -- detta är en klassiker men icke sedd sedan länge - den kräver nämligen långa och besvärliga preparationer. Trolleri-artisten får lön för arbete och besvär - för publiken är det en KNOCK-OUT-EFFECT, som de talar om efter show.

Vidare av intresse: Hur tänker publiken ???

Ett svar är: icke som trolleri-intresserade och trolleri-amatörer / ordet amatör använt i ordets etymologiska betydelse, av latin, amare = älska/. I programmet 2009 gjorde KIM KENNETH   "DET SVÄVANDE BORDET", assisterad av en liten flicka från publiken - det var en  angenäm, sympatisk effekt men utan den stora flash-bang-finalen ---  om publikum får en kaskad av sådana effekter - så blir de uttröttade och - reagerar till slut endast svagt.

Bland det svåraste i en show är att presentera de olika attraktionerna, utan longörer men med något som väcker publikums intresse.

Trolleri-artisten KIM KENNETH lyckas med denna svåra uppgift/opgave  --  flott, intresseväckande och sympatiskt !!!

   

Kim Kenneth i nummeret med sand i skålen med vand. Vandet skifter i øvrigt farve, hver gang Kim vasker sine hænder i det: først fra vandklart til mørkerødt, siden fra mørkerødt til vandklart.

 klovn.gif (1460 bytes)

8. september 2010

Åbent telt hos Benneweis på Bellahøj. Nogle hundrede mennesker havde fundet vej til Bellahøj lørdag den 4. september kl. 11, hvor Cirkus Benneweis havde inviteret til åbent telt. Der var gratis adgang, og de fremmødte oplevede med Kim Kenneth som vært en introduktion til cirkus, herunder en række numre, som artisterne træner på, men som ikke indgår i årets forestilling. Arrangementet varede knap en time.

Der var stor ros fra de fremmødte for arrangementet. Her er uddrag af et par mail, som Cirkus Benneweis efterfølgende modtog:

Lørdag d. 4. september var min mand og vores barnebarn på 2,5 år til åbent Hus i Cirkus på Bellahøj. Vi elsker cirkus og hele denne magiske verden. Denne formiddag var forrygende. Tusind tak for et fantastisk arrangement. Vores barnebarn taler om "Pippis hest", elefanterne og kloven, vi ser fotos og tænker stadig på alle de dygtige artister. Kim Kenneth var pædagogisk, morsom, oplysende og utrolig venlig og sød overfor voksne og børn. Vores barnebarn er lidt for ung til en hel forestilling, men vi glæder os til at vi sammen måske til næste år kan besøge cirkus og opleve hele jeres forestilling. Vi har fortalt "hele" Søborg og omegn om jeres skønne smukke cirkus ...

Vores familie vil sige jer mange tak for en fantastisk formiddag med åbent hus i København i går.  Kim Kenneth er så professionel og udstråler engagement, glæde og imødekommenhed.  Vi blev budt velkommen af ham allerede ude på pladsen og følte os så godt taget imod. Selve forestillingen var super god og indholdsrig med et godt indblik i artisternes hverdag og megen træning. Stor, stor ros til jeres arrangement, som vi også deltog i sidste år med vores børnebørn. Dette vil fremover være en tradition i vores familie, så vi håber I fortsætter med dette arrangement.

Første nummer i forbindelse med arrangementet var Roger Mettin, som viste, hvordan han er ved at lære sine to børn at stå op på en ridende hest. Han gav også en smagsprøve på sit eget speciale: jonglering på ryggen af en galoperende hest. Den entré kunne man opleve i Cirkus Benneweis sidste år. I år har han stået for den gratis ridning for børn i manegen inden forestillingen.

Dernæst kom Don Christian ind i manegen og viste, hvordan han sminkede sig, medens Kim Kenneth fortalte lidt om, hvorfor artister altid sminker sig.

Dernæst mødte tilskuerne medlemmer af Art Allé ensemble, som viste prøver på deres kunnen.

Nu var turen kommet til Roger Mettins ægtefælle, Rosi Hochegger, som vist hvordan hun dresserer sine hunde.

I årets Benneweis-forestilling oplever man The Farellos som akrobater på ethjulede cykler. Ralf Lindner, 33 år, og Jaqueline Marschan, 31, der udgør Farellos, giver den i forestillingen i rollerne som den smarte artist, der får tørt på af den lille vrisne rengøringskone. Parret har en anden entré, som ikke er med i årets Benneweis-forestilling. Og den viste de ved det åbne telt. I den entré er de parterre-akrobater, hvor rengøringskonen langsomt, men sikkert, stykke for stykke flår tøjet at sin partner, dog ikke mere end til undertrøje og boksershorts. Nummeret ender med, at han er iført hendes kittel. Ligesom parrets cykelentré er der tale om en forrygende morsom entre. Begge numre er teknisk i top, men det er de to roller i numrene - selve konceptet - der bringer det op i topklasseklasse.

Derefter fulgte to af pigerne fra Art Allé-ensemblet, som er ved at indøve deres eget jonglørnummer. Når nummeret er pudset af, har det gode chancer for at blive et topnummer.

Næste nummer i manegen var Don Christian, som viste den samme klokkespils-entré, som han bruger i årets forestilling. I den entré bruger han såvel i den rigtige forestilling som ved det åbne telt en knægt i 6-8 års alderen som medspiller. Og der er tale om en rigtig publikummer, ikke om en anbragt hjælper, som inviteres ind i manegen.

Sidste nummer i forestillingen var Christian Gärtner, som bistået af sine to børn præsenterede den ene af sine elefanter.

Flot, at Cirkus Benneweis i Århus og København inviterer til et sådant arrangement, som er ganske gratis for gæsterne. Uforståeligt, at ikke langt flere københavnere fandt vej til arrangementet.

 

Jonglørpigerne fra Art Allé. Klik her for at se flere fotos fra Åbent Telt-arrangementet.

 klovn.gif (1460 bytes)

8. september 2010

Ny bestyrelse i Norsk Cirkusforum. I forbindelse med et medlemstræf i Cirkus Merano den 3. september blev der holdt ekstraordinær generalforsamling i de norske cirkusvenners forening Norsk Cirkusforum med henblik på valg af ny bestyrelse.

I protokollen fra generalforsamlingen hedder det:

14 medlemmer var til stede. Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer. Styreleder og daglig leder Tom Bloch-Nakkerud ble valgt til dirigent for generalforsamlingen. Linda Fevåg og Rita Lindanger ble valgt til protokollvitner.

1. VALG TIL TILLITSVERV I FORENINGEN

1a. Valg av nytt styre.

Forslag: Øivind R Larsen, Erik Laszlo Szabo og Noralv Teigen. De foreslåtte kandidater ble valgt enstemmig.

1b. Valg av ny styreleder.

Forslag: Øivind R Larsen. Den foreslåtte kandidat ble valgt enstemmig.

1c. Valg av ny daglig leder.

Forslag: Øivind R Larsen. Den foreslåtte kandidat ble valgt enstemmig.

Øjvind R Larsen har tidligere været formand for Norsk Cirkusforum, men trak sig i forbindelse med generalforsamlingen den 4. marts i år, hvor man som ny formand valgte Tom Bloch-Nakkerud og som øvrige bestyrelsesmedlemmer er Geir Støre, Yvonne Støre og Lazlo Szabo. Som det vil ses er sidstnævnte forsat medlem af bestyrelsen, hvorimod Tom Bloch-Nakkerud, Geir Støre og Yvonne Støre er afløst af Øjvind R Larsen og Noralv Teigen.

 klovn.gif (1460 bytes)

8. september 2010 

Blandt premiere-gæsterne ved Cirkus Benneweis’ københavns-premiere den 3. september var Johannes Møllehave sammen med sine børnebørn. Forestillingen begejstrede Johannes Møllehave i sådan grad, at han kom forbi Cirkus Benneweis den 6. september og afleverede følgende hyldestdigt:

DET HASTER

BENNE WEIS ENDE.

HALLO HALLO HALLØJ

SKYND DIG TIL BELLAHØJ

SAML FAMILIENS PENGE OG SPLEJS,

I SKAL NÅ AT SE BENNEWEIS

 

DET GÅR FORUD FOR ALT ANDET

DET BEDSTE CIRKUS I LANDET

DE SLUTTER DEN TOLVTE I NIENDE

HER ER VERDENSMESTEREN PÅ LINE

KOM ONKLER, FORÆLDRE OG TANTER

HER ER HUNDE OG SMÅ ELEFANTER

MUSIK OG AKROBATIK

JONGLØRER OG KLOVNEKOMIK

OG REB SOM TIL LOFTET (PÅ TVÆRS) NÅR

KLOVNEN ER SJOV´RE END PIA KJÆRSGAARD

HER ER OSSE DRESSEREDE HUNDE

DER KA´MERE´END MAN TROEDE DE KUNNE

 

HUSK CIRKUS ER LEGENES LEG

HER MORER DYRENE SIG

OG MORER HELT VILDT PUBLIKUM

I CIRKUS BENNEWEIS RUM

JA, DER KLAPPES SÅ HÅRDT I TELTET

SÅ TELTET NÆSTEN BLI´R VÆLTET

DET ER LEG SOM ER FLOT HELE VEJEN

KUN TRIST DER ER ENDE PÅ LEGEN

MAN STOPPER DOG VED LEGS ENDE

FØLG MED I BENNE WEIS ENDE

DER ER JONGLØRER MED KEGLER OG BOLDE

- STYRT TIL BENNEWEIS INDEN DEN TOLVTE.

Johannes Møllehave og hans hund foran cirkusteltet. Foto: Helle Thomsen/Cirkus Benneweis

klovn.gif (1460 bytes)

 

2. september 2010

”Cirkusteltet er pakket sammen for i år,” skriver René og Thessa Mønster på Cirkus Baldonis hjemmeside og fortsætter:

”Vi siger tak til alle de glade gæster der har besøgt os i år. Nu turnerer vi i haller på Færøerne frem til den 8. september.

I kan møde Cirkus Baldoni igen den 27. og 28. november, hvor vi har Baldoni´s Julecirkus i Avedørelejren, mere herom i midten af september.

Ellers glæder vi os igen til at komme på landevejene fra 20. marts, hvor vi igen lægger ud i Lyngby med en forrygende festforestilling for hele familien. På gensyn til vores 10-års jubilæum i 2011.”

Hjemmesiden indeholder også et link til et kort klip fra 2010-forestillingen.

René Mønster og hans bugtalerdukke Leonardo er i øvrigt med i det 4. og sidste udvælgelsesshow til DR tv’s Talent 2010, som sendes fredag den 3. september kl. 20 med genudsendelse lørdag den 4. september kl. 14. Det bliver spændende at se, om Leonardo og René bliver blandt de 28 talenter, der ved de senere fredages liveshows skal kæmpe om pladsen som Talent 2010. Hvis nu deres bugtalershow ikke falder i dommernes smag, og de trykker på deres frygtede buzzere, så ved Leonardo, hvad der skal gøres.

- Ha! Så æder jeg dem alle sammen.

Tidligere har blandt andre tryllekunstnerne Joachim Solberg og Michael Deutsch kvalificeret sig til at være med blandt de 28 talenter, som skal med i liveshowene.

René og Leonardo

klovn.gif (1460 bytes)

2. september 2010

Den 27. august skrev jeg, at Cirkus Arli ville give årets sidste forestilling den samme dag i Reeslev. Men familien Arli valgte at afslutte en dag før planlagt, fordi pladsen de skulle afslutte på i Reerslev stod under vand.

 klovn.gif (1460 bytes)

2. september 2010

Store Cirkusdag. 17. april markerede Danske Cirkusvenner og Cirkusmuseet i Hvidovre Store Cirkusdag (World Circus Day). Det danske navn var inspireret af det svenske cirkusakademis årlige arrangement Store Cirkusdag, som har været afholdt hvert år i februar eller marts siden 1978. Nu har det svenske cirkusakademi besluttet sig til at flytte arrangementet til dagen for World Circus Day, som i 2011 er lørdag den 16. april. Men man vil bevare det hæderkronede navn Store Cirkusdag.

Danske Cirkusvenner vil også i 2011 markeret World Circus Day og vil lige som i år på dansk kalde den Store Cirkusdag. De håber, at der også blandt de danske cirkus vil være interesse for at markere dagen.

Så 16. april 2011 bliver der Store Cirkusdag i både Danmark og Sverige.

 klovn.gif (1460 bytes)

1. september 2010

Hollandske og belgiske cirkusfans besøger København. John de Vries og Fred de Ligt skriver (min oversættelse): Den sidste weekend i august besøgte mere end 50 cirkus fans fra Holland og Belgien København for at se de store danske cirkus. De så Cirkus Arena, Cirkus Benneweis og Cirkus Dannebrog. Et besøg hos Cirkus Arli blev aflyst, fordi forestillingen i Reeslev måtte aflyses på grund af den oversvømmede cirkusplads. Alle cirkusfans var imponerede over forestillingerne, Cirkusmuseet i Hvidovre og selvfølgelig Tivoli. I alle cirkus fik de hollandske og belgiske cirkusvenner en hjertelig modtagelse. Og Erik Mertz ydede en fremragende indsats, da han viste gæsterne rundt på Cirkusmuseet.

Den hollandske forening af cirkusinteresserede er en af Europas største. De arrangere hvert år en cirkusrejse til et andet europæisk land (ikke samme land hvert år), og de har flere gange tidligere besøgt Danmark.

De hollandske og belgiske cirkusvenner fotograferet sammen med Kim Kenneth foran Cirkus Benneweis i Greve. Foto: Helle Thomsen/Cirkus Benneweis

 klovn.gif (1460 bytes)

1. september 2010

DET SKER I PARIS ----   förvisso ----- men också i SKYDEBANEGADE, en tidigare förslummad gata i Köpenhamns Vesterbro-kvarter,  , numera fint renoverad - och här var det en trevlig gatufest  i Augusti, diverse muntra arrangemang och -- MIGUEL EL ZORRO - dansk-spansk trolleriartist som presenterade en mycket trevlig och väl animerad familjeshow med mycken interaction och gott humör. En god iscensättning, MIGUEL EL ZORRO presenterar sig som spansk guvernör, klädd i en slags uniform harangerar han publiken på spanska, men övergår till danska och får genast publiken med sig.

Intressepunkter:

- man kan ofta, helt oväntat, få se trevliga och muntra föreställningar om man har ögonen med sig, jag såg en liten affisch av en tillfällighet,

- som alltid vid sådana shows är publik-reaktionerna ytterst intressanta - de är ju kvittot på att artisten har träffat rätt - eller icke,

- föreställningen, 30 minuter, var lagom lång och kunde sålunda hålla den ungdomliga publikens intresse,

- som helhet: en originell och sympatisk show och sympati mellan artist och publik är den absoluta förutsättningen för succé, vilket alltså här var fallet.

 

----------------------Reported by ZARRO ZARRO, nu i Köpenhamn.

Om Miguel el Zorro: Miguel er født 1970. Hans far kommer fra Spanien og hans mor fra Danmark. Lige siden barndommen har Miguel været grebet af magiens verden. Allerede som 9-årig startede han med at trylle. I 1996 begyndte Miguel sin professionelle karriere og er i dag en meget brugt tryllekunstner. Måske har du allerede set hans shows på TV.

I 1990 blev Miguel fascineret af den spanske helt Zorro efter at have set tv-serien på DR. Det specielle ved denne helt er hans evner til at fægte, ride og udkæmpe sine modstandere med taktik frem for vold. Alt sammen i retfærdighedens navn. I følge Miguel gør dette ham til den perfekte rollemodel. Siden år 2000 har Miguel givet sin helt liv i sit store Zorroshow, hvor han kombinerer magien med Zorros egenskaber. Se mere på http://www.magiskunderholdning.dk/

Miguel el Zorro

 klovn.gif (1460 bytes)

31. august 2010

Vinderne af Fédération Mondiale du Cirque’s fotokonkurrence 2010. I en udsendt pressemeddelelse hedder det:

The overall winner of the Fédération Mondiale du Cirque’s 2010 photography contest selected by Federation Honorary President H.S.H. Princess Stephanie of Monaco is an extraordinary photograph of a circus chapiteau, or “Big Top”, taken by Ms. Elena Frolova-Trufanova, a professional photographer from the Russian Federation.  A total of 55 amateur and professional photographers from 16 countries competed in the contest, responding to the question: “What makes a circus a Circus?” Ms. Frolova-Trufanova’s photograph, featuring Rosgoscirk’s chapiteau at Victory Park in Moscow, captures the tent and the rays of the sun in a way that emphasizes the magic of circus.

“This year’s ‘best of show’ is perfect because it is not only great photography but also highlights the importance of the travelling tent in the popular conception of ‘Circus’” said Federation Executive Director Laura van der Meer. “Ms. Frolova-Trufanova’s photo also is perfect for the cover of the Federation’s 2011 wall calendar because, like the chapiteau, one must look inside to discover the mystery and delights of Circus.” The overall winner and twelve other photographs selected by an international jury of historians comprising Greg Parkinson (USA), Antonio Giarola (Italy), Pascal Jacob (France), Arthur Hofmeester (The Netherlands), Mark St Leon (Australia), Julio Revolledo Cárdenas (Mexico), and Charles Ricketts (South Africa) will be exhibited in January 2011 during the 35th Festival International du Cirque de Monte-Carlo. Together, the winning photos provide an interesting perspective on what makes a circus a Circus.

A long-time circus enthusiast, Ron Mikkenie (The Netherlands) believes that what makes Circus is the ongoing love of learning circus arts seen in young people everywhere. His winning photo, taken at Staatscircus van Moskou-Holiday in Delft, The Netherlands, features 14 year old Nigel Voets, a juggler working with balls, sombreros, rings and

sometimes torches at high speed. Mr. Mikkenie’s photograph of a circus tiger mid-jump won the 2009 photo contest in the category of color photography. Consistent with these sentiments, Jessica Hentoff’s (United States) photograph captures Circus Harmony's youth performance troupe, the St. Louis Arches, defying gravity during a performance at Circus Flora. Ms. Hentoff says that “humans flying” is part of what makes a circus a Circus. 

Richard Verdoni (Mexico), the great-great-grandson of the founder of the Mexican Circo Atayde Hnos., caught second and third generations of the Flying Millas (Chile) mid-air during an Atayde show in Mexico City. Mr. Verdoni believes that the Trapeze Artist is a unique and inspirational ambassador of Circus – a living, flying, fantastic character that gives us surprise, anticipation, action, danger and triumph. As Mr. Verdoni says: “the wonder of Circus never wears off.”

For Andrea Giachi (Italy), what makes a circus a Circus is the relationship between animals and artists. Mr. Giachi’s beautiful photograph of Ingrid Casartelli and her stallion at a performance of Circus Medrano demonstrates the strong bond between performing animals and their trainers. Fellow Italian Roberto Ermanis also photographed an artist performing at Circus Medrano, but Mr. Ermanis’ subject of choice is a clown, which he describes as the “soul” of Circus. The clown featured in the photo is Vladi Rossi. Mr. Ermanis was also among the winners of the 2009 photography contest.

Next to animals and clowns, Stefan Nolte (Germany) asserts that acrobats are the third pillar of traditional circus. His photograph of the Trio Laruss, taken at Cirque Arlette Gruss in Strasbourg, France presents an elegant equilibrium act involving tremendous strength and balance but appearing nearly effortless to the audience. Ryan Easley (United States), an assistant tiger trainer with the American Kelly Miller Circus, captured the essence of circus with his photograph of Kelly Miller’s Big Top caught in a rare snowstorm in Texas: the show must go on! Circus staff were roused from their sleep to save the tent, their personal lives, once again, coming second to the never-ending demands that create the magic of sawdust and spangles.

Another winning photo was submitted jointly by Jason and Justin Senft (United States), American artists and identical twins. These multi-dimensional creative individuals work collaboratively in many disciplines including sculpture, painting, printmaking, drawing, photography, video/animation, computer graphics, theatre arts, and the art of magic and illusion. Their photograph features a clown and a child artist peeking into Circus Vidbel’s tent in West Milford, New Jersey, thus capturing several fundamental components of circus. As Messrs. Senft explain, the sights, sounds, and spectacle under the canvas big top are so amazing that even circus performers, young and old, are enticed to peek through a slit in the curtain to be part of the excitement happening within.

Tobias Erber’s (Germany) talents as an amateur photographer continue to impress. In both the 2009 and 2010 contests, two of his photographs were selected as winners. This year’s photograph of the heads of three perfectly grouped tigers was taken at Circus Crocofant in Kempten, Germany and features the tigers of Christian Walliser. The photo demonstrates how closely the public may observe the individual characteristics of exotic animals featured in the classical circus, providing an opportunity to learn about and appreciate animals. Mr. Erber’s other winning photograph shows the finale of a Circus Roncalli performance in Cologne. Mr. Erber believes that this photograph catches the

nearly overwhelming atmosphere of Circus, with all of its colours, lights, music, and the joy of artists – both worldfamous and aspiring to be world-famous – just before the enthusiastic standing ovation of the audience.

Christoph Enzinger (Austria) points out that the modern circus began with horses and so, for him, horses are an essential element of Circus. A postman by day, Mr. Enzinger also is a collector of circus memorabilia and posters, works with Austria’s famous Clown Museum, and writes for circus magazines in his free time. Mr. Enzinger’s photograph is a stunning snapshot of a classical liberty act performed by Louis Knie Jr. at Circus Louis Knie Jr. in Austria. Danka Dear’s (Australia) photograph of Sascha Williams springing from scattering components of a rolla bolla at Circus Sunrise in Queenscliff, Victoria shows the incredible skill, determination and daring involved in most circus acts. According to Ms. Dear, “it’s the wonder, joy and amazement of it all, together with extraordinary skills, that makes a circus a Circus."

Calendars featuring the winning photographs may be purchased at www.oaba.org for residents of North America and in the Federation’s Boutique at www.circusfederation.org for other world regions.

Den tilsvarende konkurrence sidste år blev vundet af Ron Mikkenie fra Holland med et farvefoto af en springende tiger fra det tyske Cirkus Probst og af Janeric Dahlin fra Sverige i den sort /hvide kategori med et foto fra 1981 af klovnen Oleg Popov i Cirkus Benneweis i Cirkusbygningen i København. Også Linda og Roy Himsel var blandt vinderne i 2009. I år er der ingen skandinaviske fotografer blandt vinderne.

klovn.gif (1460 bytes)

27. august 2010

Cirkussæsonen lakker mod enden. I Danmark slutter de turnerende cirkus sæsonen således

De danske cirkus har i 2010 budt på herlige cirkusoplevelse af høj kvalitet. I de fleste cirkus har tilskuerantallet imidlertid været lidt lavere end i 2009, dels på grund af den økonomiske krise, dels på grund af konkurrencen fra det tv-opreklamerede Cirkus Summarum, som jo tillige har fornøjelse af ikke at skulle beskattes af overskuddet. Forsalg til virksomheder har været sværere end tidligere år. En række mindre cirkus’ salg af forestillinger til børnehaver m.v. er næsten helt stoppet på grund af kommunale besparelser.

Som det ses nød mine 2 ældste børnebørn Sebastian på næsten 3 år og Liva på 5½ år årets forestilling i Cirkus Arli. Liva har med tilsvarende begejstring besøgt flere andre cirkus.

 klovn.gif (1460 bytes)

24. august 2010

MAGI PÅ GRAND. Hver anden torsdag fra torsdag d. 23. september kan du opleve Henrik Christensens show ”MAGI PÅ GRAND” i de flotte og charmerende omgivelser på First Hotel Grand lige i centrum af Odense.  I showet præsenterer Henrik elegante tryllerier blandet med comedy, og han giver flere eksempler på foruroligende tankekontrol og tankelæsning. Hvert show vil have max. 50 tilskuere for at sikre at alle får chancen for at opleve det umulige udfolde sig lige foran deres egne øjne.

Henrik fortæller om baggrunden for showet:

”De sidste 3 år har jeg præsenteret et eksklusivt magisk show for et mindre publikum her i Odense. I 2007 lavede jeg showet ”Kom helt tæt på!” 7 onsdage aftener på Mimeteatret, i 2008 lavede jeg showet ”Magi på klostret!” i alt 6 tirsdage og onsdage aftener på Historisk Hus, Skt. Knuds Kloster og i 2009 lavede jeg 4 shows onsdage aftener på Kulturmaskinen - alle 3 steder spændende rammer for showet.

Mit virkelige ønske har været at finde et sted, hvor jeg kan præsentere mit close-up show fast en eller to gange pr. måned året rundt. Og mit største ønske har hele tiden været at lave det på byens hotel, nemlig First Hotel Grand - de rette eksklusive rammer til et eksklusivt magisk show.

Nu er drømmen blevet til virkelighed.”

Showtid: Alle dage kl. 20.00. Varighed 1 time 30 minutter + pause. Spillested: First Hotel Grand , Jernbanegade 18, 5000 Odense C Billetreservation på telefon 65 91 02 68 alle hverdage kl. 10-16 eller pr. mail henrik@henrikchristensen.com Billetpris kr. 135,- alt incl.  Grupperabat! 4 billetter: kr. 480,- alt incl. / 8 billetter: kr. 800,- alt incl. Bemærk! Kun 50 billetter pr. show. Aldersgrænsen for publikum er 12 år. Se også www.henrikchristensen.com

Få både en gastronomisk og en magisk oplevelse! First Hotel Grands køkkenchef har fremtryllet en magisk middag, der kan nydes inden showet: FRANSK UNGHANE - majscreme – nye majs – svampe – hønseglace. Pris kr. 285,- incl. adgang til showet. I pausen kan man nyde kaffe/the og æblekage (kr. 65,-)

FIRST HOTEL GRAND. Hotellet har siden dets åbning i 1897 overlevet som byens hotel igennem mere end en menneskealder, og historierne der knytter sig til hotellet er mange. Hotellet har huset såvel kongelige som andre berømtheder, og har dannet rammen om utallige familiefester, konferencer, udstillinger, møder og meget andet igennem mere end et århundrede.

Henrik Christensen foran Grand Hotel. Foto: Hasse Frimodt

 klovn.gif (1460 bytes)

23. august 2010

Cirkuspladser under vand. En stor del af sommeren har været varm og solrig. Men efter at vi nu i august er nået ind i ”regntiden” kæmper cirkus med bløde pladser, hvor det er en udfordring af få de tunge køretøjer ind og ud.

Da Cirkus Dannebrog skulle spille i Tune den 19. august, tog det således 4½ time at få alle køretøjerne ind på pladsen! På Dannebrog-siden på facebook kan man se et kort videoklip. Problemerne med de meget sumpede pladser har Dannebrog også oplevet i andre byer. Et planlagt besøgt i Vedbæk den 25. august må formentlig helt undlades. Pladsen, som ligger på gammel mosegrund, egner sig efter sigende p.t. mere til sejlads end cirkus.

De andre cirkus har haft ganske tilsvarende problemer. Og ikke nok med at det er svært at komme ind og ud. Der kommer ofte oven i en betragtelig regning for renovering af pladsen.

 klovn.gif (1460 bytes)

22. august 2010

Cirkus Arena 2011. Benny Berdino har længe fortalt, at han i sæson 2011 vil præsentere Cirkus under vand, ganske som han seneste gjorde det i 2006. 1. afdeling vil være en traditionel cirkusforestilling i manege. I pausen dækkes manegen til, således at den kan fyldes med vand. Udstyret er i det store og hele det samme, som man brugte i 2006. Landspremieren vil som sædvanligt finde sted på Bellahøj medio marts.

I modsætning til de fleste andre cirkusdirektører fortæller Benny Berdino gerne lang tid i forvejen om næste års program.

På sin hjemmeside www.cirkusskandinavia.dk gengiver Kenneth Severinsen nærmere info om Arenas program i 2011: René Casselly JR vil som Mowgli præsentere Casselly-familiens 4 elefanter. Familien har siden 2005 været knyttet til Cirkus Arena.

MerryLou Caselly præsenterer håndstand og kontortion (slangemenneske). Repriseklovnen Jimmy Folco viser andre entreer end i 2009. Roby Berousek, som i 2010 har optrådt som jonglør, viser lige som i 2008 sit stigebalancenummer. Det store gys præsenteres endnu engang af de brasilianske vovehalse Diorios, som vi i sæson 2010 og flere tidligere år har oplevet i deres dødsglobe. I 2011 optræder de med et dødshjul med 2 individuelle hjul. Der er også tale om, at de skal køre i motorcykel i en kugle, som hejses op under teltkuplen.

MerryLou og Alexia Casselly viser sammen med Laura Berdino skoleridt. Forestillingen vil utvivlsomt også byde på heste fra Arenas stalde i frihedsdressur. Derudover vil forestilling byde på søløver, et komisk hundenummer samt en 11 mand stor trup fra Kina, som fremviser såvel antipode (fodjonglering) som ikariske lege (fodjonglering med mennesker).

Som altid når et program frigives i så god tid, kan der ske ændringer inden premieren.

 klovn.gif (1460 bytes)

22. august 2010

DET SKER I  PARIS --  en trolleri-föreställning som faktiskt är barn-teater --- jag minnes i detta sammanhang den barn-teater-trolleri-show som HENRI OCH ANN ALAKAZAM på 60-talet presenterade på Det Lille Teater i Köpenhamn - en god referens !!

NU alltså i Paris: LA COMEDIE SAINT MICHEL presenterar MARTIAL ET LA MALLE ENCHANTEE / Martial och den förtrollade kofferten/ - en historia om en upptäckts-resande som efter att ha besökt många avlägsna länder har med sig hem en koffert med de märkligaste ting, med vilka det sker ------- de märkligaste ting: pengar kommer fram överallt, en duva flyger upp, "anden/ånden/ i flaskan" får de underbaraste ting att hända .... allting blir möjligt !!

Detta är en riktigt fin barn-teater, MARTIAL i sin tropik-kostym förmedlar intrycket av att just ha återkommit från sin resa, scen-dekoren är autentisk, historien är intressant och MARTIAL framför den medryckande, dynamiskt och mycket humoristiskt - den unga publiken reagerade också mycket positivt med skratt/latter/ och applåder,

När jag såg denna show så var de yngsta barnen 3 år - men de följde fint med - denna teater-show är mycket barn-vänlig.  Så tackar jag för att mikrofon-tekniken fungerade, Martial använder headset, ljudet var rätt reglerat så att alla hörde bra, detta är inte alltid fallet trots all high-tech.  MARTIAL fick genast publikums sympati - förutsättningen för succé - om så icke är fallet , hjälper intet - här gick kontakten med publiken fint ut över rampen.

Speltid: 50 min.

Plats: La COMEDIE SAINT MICHEL, 95 Boulevard Saint Michel, Metro: Cluny.

and applause

Se mer: www.martialmagie.com

             www.comediesaintmichel.fr

-----------------------  Reported by ZARRO ZARRO.

 

Martial et la Malle Enchantée © K. Samira - CP/AO&T

klovn.gif (1460 bytes)

20. august 2010

Åbent telt i Cirkus Benneweis. Fredag den 3. september har Cirkus Benneweis gallapremiere på Bellahøj, hvor de spiller til og med søndag den 12. september. Lørdag den 4. september fra 11 til 12 inviterer de til åbent telt. Man kan opleve stemningen, møde dyrene og se artisterne træne, herunder se nye numre, som artisterne træner på, og som man ikke kan opleve i forestillingen. Arrangementet et helt gratis.

Benneweis har i flere år med stor succes haft åbent telt arrangementer i Århus. Sidste år gentog man det i København. Arrangementet var så velbesøgt og gav så mange positive kommentarer, at det altså gentages igen i år.

 klovn.gif (1460 bytes)

19. august 2010

Foredrag med Diana Benneweis. SIND huset i Skive og SINDs Pårørenderådgivning inviterer alle interesserede til foredrag med SIND-ambassadør Diana Benneweis tirsdag den 31. august kl. 19.30 – 21.00 i Auditoriet Skive Handelsskole, Arvikavej 2, 7800 Skive. Der er gratis adgang. Diana Benneweis fortæller om, hvordan hun mestrer et erhvervsarbejde, og om hvordan hun har overlevet sin psykiske sygdom og fået et nyt og bedre liv. Diana Benneweis ledsages af SINDs Pårørenderådgivnings leder Anne Margrethe Gad Jørgensen, der vil sætte fokus på rollen som pårørende. Efter oplæggene er der tid til diskussion, og der vil blive mulighed for at stille spørgsmål til Diana Benneweis og Anne Margrethe Gad Jørgensen.

I sine to bøger, Alting har sin pris og Livet bliver ikke genudsendt har Diana Benneweis åbent berettet om sin psykiske sygdom. Du kan også læse mere om Diana på hendes egen hjemmeside www.dianabenneweis.dk

 klovn.gif (1460 bytes)

19. august 2010

Links til masser af videoklip med cirkus og artister finder du på Danske Cirkusvenners hjemmeside www.danskecirkusvenner.dk. Det er foreningens webmaster Lise Kokholm, som for nylig har lagt de mange links ind på hjemmesiden.

 klovn.gif (1460 bytes) 

18. august 2010

Les Rainers. ”Kender I noget til det komiske barre-nummer Les Rainers, som indledte Cirkus Benneweis’ 1972-forestilling,” har Christina J. spurgt. Truppens leder hed vist nok Rainer Engelbrecht og kom fra Schweiz. Christina mener, at truppen senere kom til USA.

Min engelske bekendte Don Stacey mener, at truppen blev etableret af en udbryder fra truppen Les Rennos (3 Rennos), som blandt andet optrådte i Great Yarmouth Hippodrome Cirkus i England i 1968 og før det i 1965 i Cirkus Schumann i Cirkusbygningen i København. På et tidspunkt optrådte de også i Bertram Mills vintercirkus. Benny Schumann husker truppen og fortæller, at dens hovedmand var den italienske jonglør Eduardo Raspini. Ifølge Schumann-programmet hed medlemmerne af 3 Rennos i 1965 Antonio, Eddie (Eduardo) og Sergio og kom alle fra Italien, hvilket svarer til Benny Schumanns erindring. Benny ved ikke hvad der skete med truppen efter sæsonen hos Schumann. John Schumann har spurgt Evelyne fra nummeret Dors Sisters. Hun har bekræftet, at Eduardo Raspini lavede et barre nummer, da han ikke kunne jonglere mere, og at der var en italiener og en blond fyr, måske Rainer Engelbrecht, med i truppen.

Også den danske artistagent Jörgen Börsch sætter barre-nummeret i forbindelse med Eduardo Raspini, der i øvrigt efter at have stoppet sin artistkarriere blev artistagent i München.

Noget tyder på, at Rainer Engelbrecht på et tidspunkt er trådt ind i Les Rennos og senere dannede sin egen trup med en tilsvarende entré.

Send mig en e-mail, hvis du har information om Les Rennos, Les Rainers og/eller Rainer Engelbrecht.

    

Tv. Les Rainers 1972. Th. 3 Rennos 1965.

 klovn.gif (1460 bytes)

18. august 2010

La Norma og Emilie Altenburg. Sidste år udgave Aase Thomassen bogen La Norma – sorg, savn og succes om den danskfødte trapezstjerne Norma Fox, født Nielsen. Bogen beskriver, hvordan Norma 14 år gammel af sine forældre blev overladt til artisten Emilie Altenburg, som skulle bruge en elev, og som nærmest behandlede Norma som slave. Inden hun tog Norma som elev havde Emilie Altenburg optrådt sammen med sin datter Emilia under navnet Florita Sisters. Det nummer blev opløst, og derfor skulle Emilie bruge en ny elev.

Flotita Sisters deviding ladder act. Ifølge La Norma er det mor til højre og datteren til venstre. Foto fra Anders Enevigs samling

Med bistand af blandt andre Anders Enevig, Per Egholm, Johan Vinberg og Cirkusmuseet i Hvidovre har jeg forsket lidt i historien om Emilie Altenburg og hendes datter. Også La Norma har via Aase Thomassen hjulpet med lidt oplysninger.

Emilie Alteburgs fulde navn var Morteline Emilie Frederikke Altenburg. Hun blev født 10/12 1892 i Nibe og var 47 år gammel, da hun tog Norma i lære. Hun var datter af musiker og cirkusdirektør Carl Christian Georg Altenburg. Ifølge notater i det svenske cirkusakademis arkiv døde hun 18. juli 1949.

På et tidspunkt var Emilie Altenburg gift med en vist nok norsk artist Oskar Clemento Paulsen. De optrådte sammen under navnet The four Clementos. Tidligere havde hun været gift med eller dannet par med en italienskfødt klovn Moretto, og med ham fik hun datteren Emilia. (Emilia Theressa Fafalina Moretto, født 25/5 1912, død 1/3 1983 på Hvidovre Hospital).

 

The four Clementos. Dette og de følgende fotos stammer fra scrapbog, som har tilhørt Emilia Moretto. Scrapbogen indgår i Anders Enevigs samling, skænket til Det kongelige Bibliotek.

 

Emilie Clemento alias Emilie Altenburg,

Emilia Clemento, formentlig den samme som datteren Emilia Moretto. Foto fra 1929.

Datteren Emilia var ifølge Norma Fox oprindelig kæreste med Alex Reinsch (1893-1974). Han havde et sammen med sine ”brødre” Albert og Arthur et rytternummer, som vakte opsigt og beundring: Stående oprejst på den forreste usadlede hest under trav i manegen slog rytteren en baglæns salto og landede efterfølgende oprejst på den efterfølgende usadlede hest. Senere udbyggede de nummeret, så den gennemførtes med en baglæns salto fra en to-mand-høj søjle til den efterfølgende hest. Som sluteffekt gentog de nummeret, men nu som en dobbelt baglæns saltomortale! De udførte også en perch-act til hest.

Alex og Emilia havde det ene værelse i lejligheden i moderens lille lejlighed i Abel Cathrines Gade. Normas plads var en sengebund, der kunne trækkes ud under fru Altenburgs seng. Ifølge Norma var datteren grænseløst forkælet. Hun kan fortælle, at datteren fik alt, hvad hun pegede på. Norma husker hun ønskede sig en dyr hundehvalp. Den fik hun. Så ville hun have to. Det fik hun - og de måtte gerne bide Norma. Norma eksisterede ikke for datteren. Datterens forbindelse med Alex Reinsch gik i stykker, og hun fandt en anden artist med et ridenummer og flyttede til Sverige. Senere flyttede hun tilbage til Danmark og arbejde i mange år som flaskedame på Carlsberg og var gift med (eller dannede par med) en anden Carlsberg-ansat. Hun var nu kendt som Florita. Hun havde også et nært venskab med Alex Reinschs bror Albert Reinsch (1894-1889), som boede i Lyrskovgade og som hun besøgte dagligt og lavede mad til. ”Men vi er ikke kærester, for han er en gammel gris”, har Florita sagt om Albert, som var næsten 20 år ældre end hende.

 klovn.gif (1460 bytes)

17. august 2010

Cirkus Scotts 70 års jubilæum. For nogle år siden producerede Robert Bronett for svensk TV en særdeles interessant dokumentarudsendelse i to afsnit om Cirkus Scott gennem 70 år. Den har tidligere været sendt i svensk tv og også i dansk tv. Lørdag den 21. august kl. 21:30 genudsender TV2 Charlie det første afsnit. Mon ikke det andet afsnit sendes den følgende lørdag? Cirkus Scott blev etablerede i 1936 og indstillede driften efter sæson 2003. Så det opnåede faktisk aldrig et 70 års jubilæum. Men i de år det eksisterede, viste man altid fremragende programmer.

Det er tankevækkende, at de cirkusprogrammer, som de landsækkende tv-stationer sender, handler om udenlandske cirkus. DR har vist dokumentarudsendelsen om livet i norske Cirkus Arnardo, og TV 2 Charlie viser altså nu en dokumentarudsendelse om et hedengangent svensk storcirkus.

Det ville være interessant, om man også ville interessere sig lidt for de danske cirkus, herunder overveje genudsendelse af nogle af de udmærkede dokumentarudsendelser, der er lavet om bl.a. Benneweis og Dannebrog.

 klovn.gif (1460 bytes)

17. august 2010

Arkæologen og forfatteren Søren Nancke-Krogh, Bagsværd, er død, 66 år. Søren Nancke-Krogh vakte opsigt, da han som ung arkæologistuderende i 1960´erne lod sig tatovere som en skyterkonge fra omkring år 400 f.Kr. Tatoveringen dækkende begge arme og rakte ind på både bryst og ryg. Undervejs i arkæologistudierne fandt han tid til at være elefantpasser i Cirkus Benneweis, hvilket senere resulterede i bogen Elefanter og andre store artister, som indeholdt fem essays om cirkus, blandt andet om elefantdomptøren Jørgen Camillo Andersen. Han har også skrevet andre bøger, dog ingen om cirkusrelaterede emner.

 klovn.gif (1460 bytes)

14. august 2010

DET SKER I PARIS  -- nu flera familje-förställningar där TROLLERI är basen för skådespelet/skuespillet. LA COMEDIE SAINT MICHEL presenterar GIORGIO MAGIC SHOW, en cocktail av goda, magiska effekter som presenteras dynamiskt, glatt och muntert, ohögtidligt och opretentiöst, ett utmärkt program för hela familjen och där även de minsta barnen kan följa med i vad som sker.

GIORGIO har valt att framföra programmet i "Disco-style" - en god idé då även de mindre barnen känner sig hemma i denna stil.

LA COMEDIE SAINT MICHEL är en intim liten teater, faktiskt med flera salar i stil med biografer som har samma concept - allt fint och trevligt inrett och - det viktigaste - barnen får se en LIVE PERFORMANCE, viktigt  i en tid då mycken underhållning sker elektroniskt. Viktigt är också att dessa barn, som ju är morgondagens publik,  får se en show på en RIKTIG TEATER, och inte sitta i kalla och illa-luktande gymnastik-salar, på våta gräsmattor och där den uppträdande får genomföra sitt program på vacklande lastbils-flak och allsköns provisoriska anordningar-

Barnen och deras föräldrar responderade livligt och entusiastiskt, och de fick med sig hem,  inte endast en choklad-bit,  utan också --   och framför allt, en god, teatralisk upplevelse !!!

LA COMEDIE SAINT MICHEL presenterar också en MAGIC SHOW, som baserar sig på det aktuella ämnet MILJÖ. Det är sålunda både underhållning och ett pedagogiskt sätt att väcka barnens förståelse för denna viktiga fråga. GIORGIO kallar sin show:  ECOLOMAGIQUE, och han använder sig av talrika magiska effekter: ekologiska tomater kommer fram och försvinner, förpackningar användes igen och igen ...

idéerna är många och publiken är entusiastisk.

Det märktes att den unga publiken var van vid att höra om ekologi i skolan - de responderade fint och var uppenbarligen intresserade. Det var mycken interaction och förställningen var en klar succé.

Plats: LA COMEDIE SAINT MICHEL, 95, Boulevard Saint Michel,  Metro: Cluny.

DET SKER I PARIS !!!

Se mer: www.lelapinblanc.net

           www.comediesaintmichel.fr

------------------------------------------------------------Reported by ZARRO ZARRO.

   

klovn.gif (1460 bytes)

12. august 2010

Cirkus Baldoni på Færøerne. For fjerde år i træk slutter Cirkus Baldoni sæsonen med et besøg på Færøerne. Denne gang med besøg i hele 10 byer, hvoraf 3 aldrig tidligere har haft besøg af et cirkus. Et cirkus kan ikke have dyr med til Færøerne, så derfor bliver Diana Varadi hjemme med Varadi-familiens hunde. Men hendes mand Mischi (tallerkenjonglør) og sønnen Nandor (jonglør) tager med til Færøerne. Også Duo Peris (rulleskøjter samt Alicia med lasso) skal med til Færøerne. De kinesiske artister skal derimod ikke med, så Thessa og René Mønster har sammensat et par ekstra numre. Bl.a. skal de to manegetjenere lave et kaskadørnummer, der bliver flettet ind som en del af, at de tager rekvisitter ind og ud. Manegetjenerne er Sergejs Scerbin, som tidligere havde sin egen entré som vicevært Thomsen, og den anden er Jonas, som er søn i foretagendet. Det bliver hans debut i Baldonis manege med et nummer, han har tidligere optrådt med i Cirkusteatret.

Løven Leonardo skal selvfølgelig også med til Færøerne

 klovn.gif (1460 bytes)

11. august 2010

Nyt fra Cirkusmuseet i Hvidovre.  I forbindelse med den årlige klovnefestival på Bakken har Cirkusmuseet udstilling i vores lille cirkustelt ved Friluftsscenen. Kom og oplev en udstilling om nogle af de største klovner igennem tiden og få et indblik i livet på Bakken i gamle dage. Derudover vises der fantastiske film fra tidligere klovnefestivaler. Udstillingen har åbent fra d. 7/8-15/8 fra kl. 14-20. Du finder os i teltet ved Friluftsscenen. 

Cirkusmuseet har fået to nye og spændende aktivitetstilbud, der giver udfordringer til besøgende i alle aldre. I 'Cirkusudfordringen' kan hele familien dyste om, hvem der fx. er stærkest, den bedste jonglør eller den største klovn gennem en række prøver rundt i museets udstilling. Cirkusudfordringen henvender sig til børn og voksne fra 10 år.

Du kan også opleve museets udstilling med aktivitetshæftet 'På opdagelse i cirkus' i hånden. Skab din egen artist med kostume og artistnavn og bliv en del af den forunderlige cirkusverden. Aktivitetshæftet henvender sig til familier med børn fra 5-12 år. Aktiviteterne er gratis og udleveres i billetsalget.

Cirkusmuseets butik har fået en række nye varer. Bliv den perfekte tryllekunstner ved brug af de mange nye tryllerekvisitter. Der er alt fra den høje hat og tryllestav til de spektakulære tryllenumre. Få fx. alt til at svæve ved hjælp af svævetricket. Er det i stedet jongløren, der har vakt interesse, er der både jongleringstørklæder, -ringe og -bolde og som noget helt nyt, kan der nu også købes jongleringskegler af høj kvalitet. Cirkusmuseets butik har en lang række rekvisitter fra cirkusverdenen, så der er noget at vælge imellem, hvis man gerne vil give sig i kast med artisteriet eller mangler en helt speciel gave.

 klovn.gif (1460 bytes)

10. august 2010

Sidney Lee på tur med Cirkus Mascot. Reality programmet ”Rock & Roll Camping”, som bliver sendt på Kanal 5, starter snart deres optagelser med Sidney Lee (Sidney Hassel Hansen) i hovedrollen. I pressemeddelelsen fra TV 5 hedder det bl.a.:

Hvad sker der, når man tager Danmarks ukronede tv-celebrity og mest eftertragtede singlefyr og slipper ham løs i en campingvogn? Svaret får seerne, når Kanal 5 stiller Sidney Lee den ultimative udfordring i det nye program ”Rock ’n’ Roll Camping”. Sammen med reality-stjernens to gode venner Casper og Dennis skal Sidney cruise rundt med en campingvogn på de danske landeveje i bedste rock ’n’ roll stil og lære lidt om livet uden for VIP-rammerne. Selve landsturneen og dermed også tv-optagelserne til programmet sparkes i gang i begyndelsen af august. 

Udfordringen går derfor på, at Sidney og vennerne skal efterlade deres hektiske ”Hollywood” tilværelse og drage ud i det ganske land og opleve på egen krop, hvordan det også kan være at være dansker - og helt igennem almindelig.

På blot én måned skal Sidney, Casper og Dennis besøge nogle udvalgte danske byer og familier, som de skal bo hos og leve med. Drengene begynder i København, hvor de spænder campingvognen efter bilen og begiver sig ud på en rejse, der bliver alt andet end almindelig. Fællestrækkene for den originale trio er, at de alle er udsmykket med tatoveringer, går op i heavy metal og bærer en attitude og en selvtillid, der både begejstrer og provokerer den danske befolkning. Spørgsmålet er så bare, om deres udprægede Rock ’n’ Roll stil falder i god jysk jord?

Som led i udfordringerne skal Sidney, Casper og Dennis blandt andet rejse rundt med Cirkus Mascot 23.-25. august, hvor de skal forsøge sig inden for nogle af de mange arbejdsområder, et cirkus har at byde på. Alt lige fra det ”beskidte”, som gøre hove rene på ponyerne og banke teltpæle ned ved håndkraft til det mere glamourøse som at optræde i en manege foran et veloplagt publikum.

 klovn.gif (1460 bytes)

9. august 2010

Klovnerier i verdensklasse er titlen på det klovneprogram, som Benny Schumann præsenterer på Friluftsscenen på Bakken i dagene 7. til 15. august.

I forbindelse med forestillingen søndag den 8. august kl. 17:30 modtog Benny Schumann Artisternes og Solisternes Hjælpeforenings hæderslegat på 20.000 kr. lige som han blev udnævnt til æresmedlem af Dansk Artistforbund. I forbindelse med prisoverrækkelsen hyldede Dansk Artistforbunds formand Lena Brostrøm Dideriksen Benny Schumann dels for hans indsat for forbundet, dels for hans indsats for at lave forestillinger som præsenterede både danske og udenlandske artister. ”Det er med stor glæde, at vi udnævner Benny Schumann til æresmedlem. Selvfølgelig for hans store karriere som artist og createur, men ikke mindst også for hans faglige engagement bl.a. i en årrække i forbundets bestyrelse. Benny kerer sig virkelig om både fag og dets traditioner, men også om vilkårene for alle de udøvende kunstnere. Han kolleger har nydt godt af hans interesse, ikke kun for cirkusartistområdet, men for alle vores solisters vilkår og rettigheder – blandt andet hele det store musikalske område,” udtaler Lene Brostrøm Dideriksen.

Kun syv personer er tidligere hædret med et æresmedlemskab af Dansk Artistforbund. Det er

2008 - Nick Olander, artist

1997 - Grethe Sønck, sangerinde og skuespiller

1995 - Sanne Salomonsen, sanger

1992 – Truxa, tryllekunstner og illusionist

1974 - Volmer Sørensen, musiker, komponist og skuespiller

1946 - Ib Schønberg, skuespiller

1931 - Magnus Bech-Olsen, bryderkonge og cirkusdirektør

Benny havde sin artistdebut som 5-årig og kan i år fejre sig 60 års artistjubilæum.

Desværre silede regnen ned under prisoverrækkelsen og den efterfølgende klovneforestilling. Så de publikummer, som havde fundet vej til Friluftsscenen, sad under paraplyer. Og det er ikke let at klappe med en paraply i hånden, selv om Benny endnu en gang viste et fint show på Bakken. Klovnefestivaler ledet af Benny Schumann har siden 1996 været en del af Bakkens traditioner.

Forestillingen sluttede med, at Benny for første gang nogensinde forsøgte sig med sin morfar Charlie Rivels berømte entre med operadivaen. Det gjorde Benny med stort talent og til stor jubel både for de ældre, som kan huske entreen, og for de yngre som aldrig før har set den. Bravo Benny. Og tak fordi du genoplever den berømte entre.

Før Benny Schumann havde ikke mindst Mike Sanger (Mike Freeman) gjort stor lykke med sit formidable komiske hundenummer Sanger Dogs. Man havde tillige oplevet den fantastiske mimiker Herr Niels. Forestillingen bød tillige på den svenske musikalske klovn Ruben i en entre med mange fine gags samt på den unge danske supertalentfulde diabolo-artist Kasper Jensen.

På grund af regnen havde jeg ikke kamera med på Bakken den 8. august. Det har Per Krogh Petersen til gengæld haft, da et par dage senere besøgte Bakken. Klik her for link til Pers billeder.

Benny Schumann som operadiva. Foto: Per Krogh Petersen

 klovn.gif (1460 bytes)

8. august 2010

DET SKER I PARIS  --  också nu under sommaren --  THEATRE DE LA CITE INTERNATIONALE presenterar  PROPAGANDA  ACROBAT, en ny-cirkus-föreställning där avancerad akrobatik dominerer men, som i all ny-cirkus - försöker man att komma med ett eller flera budskap - i detta fall vikten av att väl vårda Moder Natur.

Man kan disksutera i vad mån budskapet är klart och förståeligt för en vanlig publik, som söker underhållning, men de akrobatiska prestationerna väcker publikens beundran och förtjusning - och detta gör att föreställningen får stor succé. Den skulle dock vinna på att aktörerna hade kostymer i flotta färger, inte nödvändigtvis med paljetter men kostymer som ger ett estetiskt intryck och inte i trista, snus-bruna nyanser och gymnastikbyxor som minner om 40-talet. En blick på hur  sportsmän och kvinnor är klädda idag - kunde vara en god idé !

Truppen är från Australen och består av: Akrobatik: Jo-Ann Lancaster, Simon Yates, Fidel Lancaster Cole, Grover Lancaster Cole. Teknik: Ryan Taplin, Scott Grayland.

Musik: Tim Barrass. Förställningen är finansierad av The Australian Council for The Arts. Showtime: en dryg timme.

Plats: Theatre de la Cité Internationale, / där bland andra studerande från både Danmark, Norge och Sverige kan bo under sin studietid i Paris/, 17 Boulevard Jourdan.

RER /lokaltåg/ station Cité Universitaire.

Se mer: www.theatredelacite.com

            www.quartierdete.com

Reported by ZARRO ZARRO.

Propaganda Acrobats. Pressefoto fra Theatre de la Cité. Fotograf: Ponch Hawkes

 klovn.gif (1460 bytes)

7. august 2010

Cirkus Benneweis i TV Syd. De landsdækkende kanaler interesserer sig ikke meget for de danske cirkus. Men flere gange i løbet af sæsonen finder reportager fra cirkus vej til forskellige lokal-tv. Da Cirkus Benneweis den 5. august besøgte Varde, besøgte tv-syds program Sommer JarGONG'en cirkuspladsen og lavede en fin reportage både fra livet på pladsen og lidt fra selve forestillingen. Man møder Christian Gärtner og hans elefanter, sprechstallmeisteren Kim Kenneth, Dawid Benneweis, Freddy Kolding m.fl. Klik her for at  se eller gense den pågældende udsendelse.

klovn.gif (1460 bytes)

6. august 2010

Ti år med Cirkus i Danmark. ”Hvorfor prøver du dog ikke at lave en hjemmeside om cirkus?” spurgte min computerinteresserede yngste søn Lars i sommeren 2000. ”Jeg skal nok hjælpe dig lidt,” tilbød han. ”I skal være glade, hvis siden på et år får 100 besøgende,” mente min ældste søn.

Jeg gjorde dog forsøget og fik med god bistand af Lars stablet en hjemmeside på benene, som først og fremmest skulle give lidt historisk information om de enkelte cirkus. Den indeholdt dog også en nyhedsoversigt. Siden blev lagt på nettet den 13. august 2000, og den allerførste nyhed lød:

For femte år i træk blev der holdt international klovnefestival på Bakken fra 7. - 13. august. 12 klovne af verdensklasse deltog i festivalen. Initiativtageren til festivalen er Benny Schumann. Den hvide klovn Francesco Caroli (født 1922), som i år fejrer sit 60 års artistjubilæum, blev tildelt Charlie Rivel-prisen. Sidste år I 1998 gik prisen til den verdensberømte russiske klovn Oleg Popov og i 1999 til Konrad Thur.

I de følgende måneder blev de enkelte undersider opdateret og udvidet, og ved udgangen af 2000 var der på nyhedssiden bragt 10 kortfattede nyheder. Siden havde haft 782 hits, langt flere end min ældste søns forudsigelse. Det gav mig og Lars, som siden starten trofast har stået for webmasteropgaven, blod på tanden. I erkendelse af, at nyhedssiden var den mest læste, gik vi snart over til ugentligt nyhedsopdateringer. Den rytme har vi fulgt lige siden. Da siden fyldte et år havde den haft 7.000 besøgende, og i dag efter 10 år har det samlede besøgstal rundet 269.000.

Hjemmesiden har bragt os i kontakt med en masse dejlige mennesker: cirkusfolk, artister, cirkusinteresserede og journalister og andre på research. Og så længe der hver uge er mellem 500 og 1.000 såkaldte hits på siden og vi modtager mails med positive kommentarer, har vi tænkt os at fortsætte.

Lars og Ole Simonsen

 

Lars og Ole Simonsen, begge med Monte Carlo halstørklæder, fotograferet sammen med Solvej Enoch, Jørgen Lorenzen og Haddy Enoch ved cirkusfestivalen i Monte Carlo 2009. Foto: Rud Kofoed

 klovn.gif (1460 bytes)

6. august 2010

Cirkus Mascot har traditionen tro aflagt et kort besøg på Sjælland og Lolland. Efter knapt 3 ugers ophold på Fanø kørte de hele vejen til Sjælland, hvor de spillede i Boelslunde den 25. juli. Den 31. juli var de i Jægerspris, hvor jeg tog en række fotos fra den fine og familievenlige forestilling. Klik her for links til disse fotos. Efter Sjælland spiller de nogle få forestillinger på Lolland, inden turen den 11. august går til Langeland. Turneplan for Cirkus Mascot og øvrige danske cirkus kan du se i Cirkuskalenderen.

 klovn.gif (1460 bytes)

4. august 2010

Skrupskørt Musik Cirkus. Som nævnt her på siden den 17. juli byder forlystelsesparken Bonbonland i år på korte cirkusforestillinger under navnet Skrupskørt Musik Cirkus. Der er 4 medvirkende, og den børnevenlige forestilling byder på jonglering, rola-rola samt en musikalsk klovneentré, der er inspireret af en række andre klovneentréer og som ud over musicering på sax, trompet og klaver byder på musik på savklinge, vandslange og cykelpumpe. Forestillingen varer ca. 30 minutter. De medvirkende, som ikke præsenteres ved navn, kommer vist nok fra Italien.

 

Musik på savklinge i Skrupskørt Musik Cirkus. Klik her for links til lidt flere fotos fra forestillingen

 klovn.gif (1460 bytes)

2. august 2010

Blandt de besøgende ved svenske Cirkus Maximums forestilling 1. august i Höganäs var formanden for danske cirkusvenner John Lington, som er en god bekendt af Yann Rossi, den ene halvdel af klovneduoen Les Rossyans, som efter at have vundet en bronzeklovn i Monte Carlo i januar i år nu er på turne med Cirkus Maximum. Næste år kan Les Rossyans opleves i Europas største cirkus, det tyske Cirkus Krone. Inden da er de engageret til Roncallis julecirkus i Berlin.

 

John Lington og Yann Rossi. Klik her for at se fotos af Les Rossyans entreer m.v.

 klovn.gif (1460 bytes)

29. juli 2010

Kanonkonge i Sommerland Sjælland. Der er gang i kanonerne i Sommerland Sjælland denne sommer. Ud over det kolde gys, gæsterne kan padle ind i på kanosøen fra sørøverskibets kanoner, gæster en vaskeægte kanonkonge parken. Det er den spansk/amerikanske kanonkonge Luis Muñoz. Gæsterne kan se ham blive skudt af sted fra den store kanon fra den 20. juli til den 9. august dagligt kl. 14.00 og kl. 16.00.

Tidligere på sæsonen har man kunnet opleve kanonkongen bl.a. ved Græsted Veterantræf 23. maj, byfesten i Øster Hornum 6. juni, i Karolinelund i Ålborg 3. og 4. juli samt på Ørbæk Marked 9. til 11. juli. Og nu er han altså i Sommerland Sjælland.

Et nyt job venter Luis i Portugal til december 2010 og derefter kalder Florida igen..

Luis Muñoz (født 1955) er lillebror til kanonkongen Christobal Muñoz (født 1954), som blev kendt over det ganske land, da han i 1970´erne rejste rundt i Danmark med Ronalds Festival Tivoli. Muñoz-slægten er en kendt spansk artistfamilie. Brødrenes far var også kanonkonge, på spansk “El Hombré del Canon”. Endnu en bror, Henry, og en onkel arbejder som kanonkonger.

Nogle kan måske huske det afsnit af tv-udsendelsen Sporløs, hvor Christoffer ledte efter sin far Christobal Muñoz, idet Christobal havde fået et barn med sin danske kæreste Lone, som han havde mødt i 1978, men som han mistede kontakten med, da han rejste til USA. Christoffer fandt sin far i USA, og historien fik helt igennem happy ending: Christobal kom til Danmark og blev genforenet med Lone. De blev viet ved et smukt kirkebryllup den 22. september 2007. Parret driver i dag som forpagtere Ny Kro i Kvanløse ved Holbæk. Ud over at være krovært optræder Christobal lejlighedsvis som klovn og entertainer.

Du kan læse mere om kanonkongerne på http://www.kanonkongen.net/ og se et videoklip på http://www.tv2east.dk/artikler/kanonkonge-i-kvanloese

 klovn.gif (1460 bytes)

28. juli 2010

La Clique tilbage til Århus Festuge. Kultshowet La Clique vender i forbindelse med Århus Festuge tilbage til Spejlteltet med en række nye kunstnere og et gensyn med de bedste numre fra sidste års forestilling. Du kan møde:

Carl-Einar Häckner fra Sverige er både musiker, komiker og tryllekunstner. Alt, der kan gå galt, går galt, når Carl-Einar Häckner går på scenen med opmuntrende galskab og overraskende komik.

Mario  - Queen of the Circus fra USA er en reinkarnation af Freddie Mercury, som både kan synge, jonglere og køre på ethjulet cykel.

Cabaret Decadanse fra Canada er dukkeførere og mindst lige så fascinerende som deres udtryksfulde dukker i menneskestørrelse. Marionetfesten for voksne er både sexet, dekadent og forrygende.

Captain Frodo fra Norge er kendt verden over for sine gummimenneskelige egenskaber, som bl.a. gør ham i stand til at kravle igennem to tennisketsjere. Også Frodos balanceevne er i top, når han tager plads på toppen af en høj stabel af baked-beans dåser.

The Skating Willers fra England udfører deres halsbrækkende rulleskøjtenumre i et hæsblæsende tempo på et lille podium. I mere end 27 år har de to optrådt sammen over hele verden, og de behersker rulleskøjtekunsten som ingen andre. Skating Willers optrådte i Cirkus Benneweis i 1987 og på Plænen i Tivoli i 1996. Oprindelig havde truppen 4 medlemmer: brødrene Jean-Pierre og Andre og tvillingesøstrene Wanda og Giula. I dag er der tale om en duo: Wanda og Jean-Pierre Poissonnet.

Ursula Martinez fra England optræder med sit kult-stripteasenummer ’Hanky Panky’, hvor hun på en drilagtig og udfordrende måde får publikum til at tabe underkæben, når hun tryller sit røde tørklæde bort.

Australske Jess Love får publikum til at dåne, når hun viser sine komiske talenter. Jess Love har tidligere optrådt i Cirkus Oz og i de australske shows The Candy Butchers og The Burlesque Hour, hvor hun har tillært sig en lang række færdigheder, som hun på ganske utraditionel vis underholder med i Spejlteltets Internationale Natcabaret.

Spejlteltet rejses igen i år Tivoli Friheden, hvor en bygning er blevet revet ned for at sikre den optimale placering af teltet i forhold – og af hensyn – til parkens naboer.

Forpremiere 25. aug. kl. 21-23. Spisning fra kl. 18.30. Dørene åbnes kl.18

26. aug.-4. sept. (dog ikke 29. aug.) kl. 21-23. Spisning fra kl.18.30. Dørene åbnes kl.18

Ekstra eftermiddagsforestilling 4. sept. kl. 15-17.

Efter Århus besøger La Clique Stockholm (10- 18. september – de er for resten også i Stocholm 10. til 15. august), Lund (21. til 24. september), Halmstad (25 til 27. september) og Umeå (29. september til 3. oktober).

Ud over La Clique byder Århus festuge blandt meget andet på optræden af Cirkus Krone samt på Liv og Glade Gøglerdage på Skt. Knuds Torv. Se nærmere i Cirkuskalenderen.

 klovn.gif (1460 bytes)

28. juli 2010

Cirkus Zalmov. Ved Houstrup Strand i Vestjylland, på hjørnet af Houstrup Strandvej, ligger Cirkus Zalmov i hele juli og august måned. Der er forestillinger hver dag. Dyrene har dog fridag om lørdagen. Primus motor er Per Venzel-Mikkelsen Zalmov. Der spilles hverdage kl.19 og søndage kl. 15. Lørdage holder man fri.

Cirkus Zalmov

 klovn.gif (1460 bytes)

28. juli 2010

Tyske småcirkus i Sønderjylland. To af de tyske kommediant-cirkus, som har besøgt Danmark de senere år, er for tiden tilbage i Sønderjylland. Cirkus Astoria, som består af far Ricardo Köllner, mor, tre børn på ca. 12,10 og 6 år samt nogle hjælpere, gav eksempelvis forestilling den 27. juli for ca. 100 personer på Sønderkobbel camping. Og Cirkus Amara spillede i Årøsund den 23. og 24. juli 2010. Kvalitetsmæssigt er der ikke tale om forestillinger på niveau med, hvad man kan opleve i de syv danske cirkus.

Det bliver interessant at se, om SKAT vil besøge de tyske cirkus på samme måde, som de for nylig inspicerede en række af de danske cirkus m.v. Det er jo ikke givet, at de tyske cirkus er lige så opmærksomme på danske regler som deres danske kolleger.

 klovn.gif (1460 bytes)

27. juli 2010

Finn Bendixen 60 år. Showmanden og entertaineren Finn Frode Bendixen fylder 60 år den 27. juli. Fra barnsben var Finn Bendixen med i danse- og underholdningsbranchen, og vandt flere mesterskaber i dans. Han blev uddannet danselærer og arbejdede i mange år på sin egen og forældrenes danseskole. Samtidig var han koreograf og leverede dansetrupper til flere teatre og revyscener. Han var også trommeslager i rockbandet City Rollers. Som konferencier har han speaket til utallige modeshow og præsenteret danske og internationale artister og kunstnere. Fra 1996 til 2008 kunne han hvert år opleves som professor Bolsjesen på Bonbon-teateret i Bonbonland. I dag er han knyttet til Arena Cirkusland i Årslev ved Slagelse. Han er parkchef og står desuden for forestillingerne i Cirkusteatret. Sammen med sin kone, Birgitte, står Finn endvidere i spidsen for festarrangementerne i Cirkus Arenas telte og i selskabslokalerne i Arena Cirkusland.

Finn Bendixen som professor Bolsjesen. Foto fra vintercirkusforestilling i Ballerup Centret, produceret af Cirkus Arena

 klovn.gif (1460 bytes)

27. juli 2010

Cabaret - Candy Club. Albin Ganovic skriver: 27 november har Cabaret - Candy Club premiär i Dunkers kulturhus.(Dunkers Kulturhus ligger i Helsingborg. Det ligger 500m från Knutpunkten (Central station Helsingborg). Programmet består av bla. komiskt rock rings nummer, cirkus legend Paul Busch med bugtalar akt (ventriloquism act), magic act & fakir show, Franz & flickorna dansar och sjunger! Komiskt variete show, stig in i Franz värld och lämmna världen utanför Cabarens dörrar.

Biljetter kommer säljas online på www.cabaret2010.se samt 2 timmar innan föreställning i Candy kassan. (Fler förköp kommer!!). Biljett släpp 4 oktober!!!

Willkommen Bienvenu Welcome - Franz with the girls.

 klovn.gif (1460 bytes)

26. juli 2010

DET SKER I PARIS  -- också nu mitt i varma sommaren  -- ett intressant och underhållande new-circus-program presenterat av LE CIRQUE ELECTRIQUE.

LE CIRQUE ELECTRIQUE är tillbaka, nu med ett akrobatiskt program för vuxen-publiken, detta program är en sofistikerad och flott uppvisning i akrobatik på kinesisk mast, vilken lösgöres från sitt fotfäste och roterar, endast fasthållen i toppen, vilket tillåter akrobaten att göra eleganta och oväntade figurer.

En mycket duktig akrobat-flicka gör dels ett klassiskt nummer på vertikal-rep, dels ett fartfyllt nummer i svängande trapets - estetiskt och elegant. Tillsammans gör de en sekvens med akrobatik i en kub av metall-rör, cirka 3 meter hög och bred, akrobatiken minner om räck-akrobatik, men kuben ger det hela en ny dimension, jag hade aldrig sett denna version. Levande musik, cello, trumpet, trummor kompletterar den inspelade musiken. Showtime: en timme.

Nu: vid Metro: porte des Lilas, man ser tältet i närheten av metro-stationen.

Ytterligare intressepunkter: LE CIRQUE ELECTRIQUE har en bar-och restaurant-servering, desutom en gammaldags dans-hall med ett hundra-årigt golv av ek /egetræ/ - där generationer av publik har dansat sig trötta men glada ...

LE CIRQUE ELECTRIQUE har en bred repertoire, här och nu alltså med en show som tilltalar vuxna personer, publiken är mest  i åldersgruppen 25 - 35 år, antagligen utan småbarn hemma - så de har inga problem med baby-sitting ! I övrigt finns även äldre bland publiken, som gärna kommer för att se något annorlunda. LE CIRQUE ELECTRIQUE har en obeskrivbar charm, ungdomlig spelglädje samman med nya idéer och tekniskt och artistiskt kunnande. Den spelar i perioder i Paris, är annars baserad i Bruxelles.

Missa den inte vid nästa Paris-besök !!!  DET SKER I PARIS !!!

Se mer: www.cirque-electrique.com

--------------------Reported by ZARRO ZARRO.

klovn.gif (1460 bytes)

23. juli 2010

Cirkus Pip 2010. Per Krogh Petersen skriver: Torsdag eftermiddag (21. juli) besøgte vi Cirkus Pip. Det er altid en fornøjelse at være sammen med Cirkus Pip & Co. Du kan nu ser der billeder og Film klip som jeg tog. TAK til Cirkus Pip for et flot SHOW. Klik her for link til Per Krogh Petersens fotos.

 klovn.gif (1460 bytes)

21. juli 2010

Pinders Cirkus. Hvis du besøger England og møder Pinders Cirkus, kan det være at det tomastede rød/gule telt virker bekendt. Forklaringen er simpel: sidste år turnerede de engelske The Pinders med Cirkus Mascot i Danmark, hvor de optrådte med et tallerkenjonglørnummer, en komisk taxi og en forrygende malerentré, hvor Erika og Eddy sprøjtede manegen og sig selv til med vand og skum, mens en roterende stige nærmest fungerede som et dødshjul. De drømte om at starte deres eget cirkus og købte derfor Cirkus Mascots gamle telt, som havde ligget i ”mølpose” siden sæson 2005. Oprindelig havde Erika og Eddy Pinder en aftale om hele sommeren 2010 at ligge i en park. Men den krakkede, og derfor forsøger de sig nu i samarbejde med Mike Lea med et turnerende cirkus. Blot uden dyr, da der er mange kommuner i England, hvor man ikke får lov at bruge en cirkusplads, hvis der er dyr med i forestillingen. Pinders Cirkus har intet at gøre med det store franske Cirque Pinder.

 klovn.gif (1460 bytes)

20. juli 2010

Hærværk mod svenske cirkusplakater. Martin Lasson Berglund skriver: Just nu reser svenska Cirkus Wictoria runt i Stockholms skärgård. Tyvärr har det varma vädret gjort att många ligger kvar på stranden eller stannar hemma i trädgården än besöker cirkusen. Vi har också haft problem med reklamen då våra reklamtavlor blivit förstörda på flera orter. Tyvärr finns inga bevis på vem eller vilka det kan vara. Ikväll blir det gemensam grillfest i tältet efter föreställningen. Detta är något som Lars Åke och Karin har ett par gånger under säsongen just för att öka trivseln och få en bättre sammanhållning på cirkusen.

 

klovn.gif (1460 bytes)

20. juli 2010

Circus Probst. 15. maj besøgte nogle svenske og danske cirkusvenner Zirkus Probst, også kaldet Probst Øst, i Lübeck og oplevede en forestilling med mange flotte dyrenumre. De akrobatiske præstationer stod en trup fra Mongoliet for: en sjippeentré, formationsjonglage, to piger i dobbelttrapez samt springbræt. Hertil kom en italiensk klovn.

20. juli besøgte en gruppe danske, svenske og norske cirkusvenner Probst-familiens andet cirkus, Circus Probst, også kaldet Probst West.

Cirkus Probst på cirkuspladsen Zur Exe i Flensborg

Grundkonceptet var næsten som hos Probst Øst: mange dyrenumre og kun en enkelt artisttrup, Troupe Cikaribe fra Cuba, som stod for alle de akrobatiske præstationer, hvis man ser bort fra Probst-familiens eget nummer i komisk trampolin og tigerdomptøren Dieter Dittmann. Forestillingens klovn var Lolli alias Sonja Probst, 25 år.

Troupe Cikaribe bød på en flot sjippeentré med flere originaltricks, blandt andet en mand som bar 3 piger, medens han sjippede. Truppens øvrige numre var mindre imponerende: en jonglørentré, russisk barre, håndvoltige og springbræt med stor brug af lounges. Men kostymerne var farvestrålende, og truppens medlemmer havde en god udstråling.

Cikaribes sjippeentre

Jim Bim i trampolin var klart inspireret af den formidable Don Martinez, dog uden at nå dennes højder. Men for dem, som ikke på forhånd har set et sådant nummer, var det en udmærket entré.

Dieter Dittman er født i 1957 og har optrådt med rovdyr siden 1985. I februar i år havde han et grimt uheld, hvor han blev overfaldet af en af sine tigre, som bed ham i skulderen. Han faldt om, og to andre tigre bed ham i arme og ben. Han var hospitalsindlagt i 4 uger, men kunne genoptage arbejdet med dyrene i slutningen af april.

Hans tiger-nummer var pænt, men ikke på højde med Lacey-brødrenes nummer eller Rudolf Probst nummer hos Probst Øst.

Bedst var Probst-familiens egne dyrenumre, især 23-årige Stephanie Probsts afsluttende nummer med skoleridt og frihedsdressur, som indeholdt elementer, der vakte minder om Albert Schumanns formidable numre, ikke mindst da hestene kom frit ind i den røgfyldte manege. Direktøren Reinhard Probst fremviste en betydelig mængde eksoter, og Stephanie red som startnummer en udmærket ungarsk post og havde senere et nummer med kameler og heste. Musik blev leveret af et velspillende 5 mand stort orkester.

Alle dyrene var særdeles velplejede og staldforholdene fine.

Frie heste i manegen

Desværre viste publikumstilstrømningen den alvorlige krise for cirkus i Tyskland: til eftermiddagsforestillingen var der vel knapt 200 tilskuer i et telt med plads til omkring 1.500. Og det, selv om billetpriserne er lave: en logeplads koster 25 Euro, og man kan overalt få rabatkuponer, der givet 5 Euro rabat, således at prisen kommer ned på 20 Euro svarende til 150 kroner. Og kan man klare sig med ”sperrsitz” med plastikstole som i de danske cirkus, kommer billetprisen helt ned på 15 Euro (ca. 110 kr.). En gammeldags bænkeplads kan fås for 10 Euro (75 kroner). Men ikke engang sådanne lave priser kan altså lokke det tyske publikum i cirkus.

Danske, svenske og norske cirkusvenner foran teltet. Foto: Trine Torp. Klik her for at se flere af Trines fotos af cirkus og fra forestillingen.

 klovn.gif (1460 bytes)

20. juli 2010

Flying Superkids 2010. Jimmy Enoch havde sagt pæne ting om Flying Superkids-showet, så jeg havde inviteret min gymnastikinteresserede svigerdatter Linda og vores ældste barnebarn Liva (5 år) med ind at se forestillingen i showteltet ved Fisketorvet i København den 19. juli. Det var det sidste af 10 udsolgte shows i København.

De 30 dygtige superkids og deres manager Lars Godbersen, som med stor charme præsenterede forestillingen, leverede et kanonflot show i deres eget telt, som kan rumme 500 tilskuere. Gymnastik er grundstenen i Flying Superkids. Men de fantastiske spring på måtte og trampolin kombineres på underholdende vis med dans og sang og en helt formidabel hula-hop-entré. Lyd og lyssætning er i top, og showet afvikles i et formidabelt tempo.

”Det skal du tage os med ind at se næste år igen!” forlangte såvel svigerdatter som barnebarn. Og det er vel den bedste anbefaling, man kan give et sådant show. Især, når man også selv nød forestillingen.

Flying Superkids telt ved Fisketorvet i København

Teltet indefra

Hulahop-show i særklasse på den aflange scene. Teltet, som har en diameter på 26 meter, har fire master og mange stormstænger. Men det tænker man ikke over, når showet er i gang.

 klovn.gif (1460 bytes)

17. juli 2010

Cirkus i Bonbonland. Stefan Rothmann skriver: Lørdag den 10. juli var undertegnede og et par stykker til i Bonbonland. Meget har der været sagt om parken, men det er blevet bedre over det hele... næsten.

Vi spiste vores frokost i Cowboyland, mens vi så deres "store" cowboyshow. Det bestod af en mand, som ud over at være sminket som en klovn, lavede sæbebobler til børnene og hele tiden sagde "hep". Børn og voksne sad og ventede i god tid, men allerede efter 10 minutter begyndte de første at gå, nok fordi det ikke fangede og ikke havde meget med cowboys at gøre. Min kæreste og hendes datter sagde, at det var værre end det der var sidste år.

Derudover findes der også cirkus ... eller rettere Crazy Musik Cirkus, som kom fra Italien.

Det var faktisk meget sjovt, for de tog en masse af de gamle klassikere under kærlig, men god behandling, uden at ødelægge dem. Selve truppen bestod 5 personer, hvor af en er frivillig fra publikum. Det kan faktisk anbefales at se dette cirkusshow. Dog skal det nævnes, at der ikke bliver sagt noget udover musikken. Der spilles dagligt 13.00 og 15.30, og forestillingen varer 30 minutter.

 klovn.gif (1460 bytes)

18. juli 2010

Brand i Arena-lastbil. Lørdag den 17. juli gav Cirkus Arena forestilling i Hundested. Dagen efter, den 18. juli, spillede de i Helsinge. En lastbil fra Cirkus Arena gik lørdag aften i brand på landevejen mellem Hundested og Frederiksværk. Ifølge dagbladet BT’s oplysninger var det en bil fyldt med lyd- og lysudstyr, hvor der gik ild i motoren og førerhuset, mens personalet forsøgte at redde så meget af udstyret som muligt. Forestillingen 18. juli i Helsinge blev gennemført planmæssigt.

 klovn.gif (1460 bytes)

17. juli 2010

DET SKER I PARIS  ---   nu under sommaren turnerar den lilla, mycket charmerande CIRQUE GONTELLIS - de får plats i de olika parkerna runt om i själva Paris och även i förorterna.

Cirkus av denna karaktär finnes inte längre i Skandinavien, 150 sittplatser, programmet riktar sig till barn från 2 till 10 år och - givetvis - de medföljande föräldrarna och andra vuxna. Programmet är således mycket barn-vänligt: dresserade katter, vita möss/mus/ och en get - alla djuren utför konster som är naturliga för respektive djur-art, vilket ju gäller all meningsfull dressyr - en häst kan stegra sig men inte - en ko, en get kan balansera men inte - en gris.

Vidare: hela familjen medverkar i programmet, Madame Gontelli är Sprechstallmeister, Mr  Serge Gontelli gör ett nummer med antipod/fod/jonglering, sonen  Christian, 10 år, jonglerar, balanserar på Rola Rola, och gör ett cowboy - nummer med lasso. Han gör också en warming-up med att kasta bollar som barnen får returnera - detta väcker de små barnens intresse !

Dottern OPHELIE, 13 år och utlärd från cirkus-skolan i Cavaillon /Sydfrankrike/ går på lina, och gör akrobatik i aerial ring - mycket elegant och estetiskt. Hennes syster Mary, 5 år, gör ett hula hoop-nummer, faktiskt riktigt fint ! Programmet avslutas med en clown-entré, i regel "Här är förbjudet at spela musik!" - där Gontellis får en brakande skratt/latter/succé !!!

Cirkus-tältet  är nytt och all rekvisita är nymålad och i gott skick,  sitt-inredningen, en blandning av gradin och små stolar för  de mindre barnen, eleganta teater-stolar till de större - är väl genomtänkt och musik och lys är bra.

CIRQUE GONTELLI spelar ons-lör-sön, 2 shows varje eftermiddag   /onsdags-föreställningarna ges då franska skolbarn har ledigt denna dag, ursprungligen för att kunna gå till religions-undervisning /, då den franska, statliga skolan icke har detta på sitt program - Franska Republiken är sekulär och sålunda utan stats-religion, men full religions-frihet råder - utanför de republikanska institutionerna. Sålunda är borgerlig vigsel på Rådhuset /HOTEL DE VILLE/ den enda lagliga vigseln - man kan sedan söka kyrkans välsignelse - om man vill - men prästen skall se ett vigsel-bevis från Rådhuset.

Under skol-ferien spelar CIRQUE GONTELLIS varje dag. Programmet varar cirka 90 minuter.

Entré kostar Euro 5 och till barnens förtjusning säljes det  ballonger, lys-stavar, cirkus-flaggor och sötsaker/slik i pausen, viktigt för ekonomien, liksom det är viktigt att spara på diesel, man har korta transporter och ligger i regel ett par veckor/uger/ på samma plats - detta gör att folk har tid att se att -- DET ÄR CIRKUS I STADEN !!!

Jag har tidigare omtalat att förutsättningen för denna typ av show är att man kan spela i och i närheten av mycket stora städer - det går i Paris och Marseille, också i Bruxelles.

Osäkert om det skulle gå t ex i Köpenhamn, den enda stora staden vi har i Skandinavien.

Klimatet spelar en stor roll - det får ju inte vara alltför kallt - även om cirkus har värme-blås à la hårtork - en del värme går ut till fåglarna och - det kostar dyrt.

Allt i allt - en storartad underhållning för de mindre barnen som livligt deltager i programmet, det gör också de vuxna, som dessutom gläder sig åt att barnen har roligt/morer sig/.

DET SKER I PARIS !!!

------------------------------------ Reported by ZARRO ZARROI

Gontellis. Foto stillet til rådighed af Serge Gontelli

klovn.gif (1460 bytes)

15. juli 2010

Hollandske cirkusvenner til København. De hollandske cirkusvenner John de Vries og Fred de Ligt arrangerer hvert år cirkusture til andre europæiske cirkus. I år går turen til Danmark, som de også besøgte for 5 år siden. Årets program ser således ud:

Torsdag 26. august: Amsterdam - Lübeck (hotel), forhåbentlig med besøg i et tysk cirkus.

Fredag 27. august: Lübeck – København med besøg på Cirkusmuseet i Hvidovre, fotostop i Cirkus Arli og aftenbesøg i Cirkus Arena i Albertslund.

Lørdag 28. august byrundtur i København. Om eftermiddagen besøg i Cirkus Dannebrog på Trianglen og om aftenen besøg i Tivoli.

Søndag den 29. august: 13.30 besøg i Cirkus Benneweis i Greve. Derpå retur til Lübeck og senere videre til Amsterdam.

Der er næsten 60 deltagere i årets tur!

Udlændige på cirkusbesøg i Danmark kan med fordel vælge enten weekenden 27. til 29. august eller weekenden 3. til 5. september. I begge weekender er det muligt i det storkøbenhavnske område at se Cirkus Arena, Cirkus Benneweis og Cirkus Dannebrog. Skal man også se Cirkus Arli, er sidste chance 27. august, hvor de vist nok slutter sæsonen.

 klovn.gif (1460 bytes)

14. juli 2010

Cirkus Mascot besøger for tiden Fanø, hvor de ligger indtil den 23. juli. Kurt og Elly Stær har besøgt dem og sendt mig nedenstående foto fra en parade i Nordby.

Cirkus Mascots parade i Nordby. Foto: Kurt Stær

 klovn.gif (1460 bytes)

14. juli 2010

Diana og Marek Benneweis tvillinger Nadia og Dawid Benneweis fyldte 23 år den 13. juli, hvor Cirkus Benneweis gav forestilling i Middelfart, og hvor cirkus kunne fejre sin 123 års fødselsdag. Der var næsten fuldt hus, og der blev sunget og klappet for fødselsdagsbørnene. Helle Thomsen har sendt mig nedenstående foto fra finalen.

 

Dawid og Nadia Benneweis sammen med deres far Marek. Foto: Helle Thomsen/Cirkus Benneweis

 klovn.gif (1460 bytes)

13. juli 2010

Cirkus Summarum 2010. Piccadilly Circus har ikke mere med et cirkus at gøre, end at pladsen er rund. Cirkusrevyen har ikke andet at gøre med cirkus, end at den spilles i et cirkustelt. Derfor kan man vel heller ikke forvente, at Muskelsvindfondens og DR Big Bands Cirkus Summarum har andet at gøre med cirkus, end at forestillingen spiller i et af de store telte, som Cirkus Arena i vintersæson lejer ud til diverse cirkusfestivaler.

Om forestillingen hedder det på Cirkus Summarums hjemmeside:

”Sidste år var artisterne uslebne diamanter, men i år er de blevet til funklende juveler som stråler på cirkushimlen. Cirkus Summarum har nu en perlerække af de mest vidunderlige artister …

I Cirkus Summarum er alting som i et rigtigt cirkus. Bare helt anderledes! Her kan alt ske. Og gør det!

Kom og oplev stjernerne fra DR’s børne-tv, når de midt i manegen slår sig løs i dette højspændte cirkus-show, mens musikere fra DR Big Bandet bakker op som cirkusorkester.

I løbet af forestillingen kommer du til at møde Bamse, Bruno, Sebastian Klein, Sigrid fra Barda, Lille Nørderne Anders og Katrine, Klovnen Chico, Louise Hart og ikke mindst Jacob og Signe. Og de får selskab af piger og drenge fra intet mindre end den Den Kongelige Ballet.”

Man skal ikke lade sig narre af det med artisterne, der stråler på cirkushimlen. Medens man sidste år havde nogle unge talenter med fra Salling Cirkuskids, har man i år hverken satset på børneartister eller voksne artister, men alene på de populære figurer fra DR’s børneudsendelser, suppleret med et balletkorps bestående af balletbørn fra Det Kongelige Teater. Med et let omskrevet Cirkus Summarum-citat: Cirkus er bare noget vi leger.

Men børnene jubler over at møde deres favoritter fra tv. Mange finder det sjovere at se Signe gå på line (stærkt hjulpet af en lounge) end at se en rigtig lineartist. Og at det er mægtig sjovt, at det er Sebastian Klein, der iført bikini trylles frem af en ”tom” kasse, og ikke bare en rigtig magikers flotte assistent. Og at det er Bamse og Bruno m.fl. og ikke en cirkusklovn, som står for det komiske.

Bedømt som børneteater er der ikke tale om en dårlig forestilling. Hertil kommer, at DRs Big Band (der nu kun optræder i halv størrelse), spiller forrygende, og sangerinden Louise Hart synger fantastisk. Det er også hende, som lægger stemme til nogle af de andre medvirkendes mimede sang. Lys- og lydsætning er perfekt.

Cirkus Summarum drives af Muskelsvindfonden i samarbejde med DR Big Band. Overskuddet går til Muskelsvindfonden. Sidste år solgte de 68.000 billetter svarende til 80 % belægning. En belægningsprocent som enhver cirkusdirektør vil misunde dem. Nettoindtægterne var ifølge Muskelsvindfondens årsberetning 2.580.000 kr., hvilket er langt mere end noget dansk cirkus kan tjene i løbet af en 6 måneders sæson.

Der er fortrinligt, at Muskelsvindfonden på forskellig vis skaffer midler til at gøre tilværelsen lidt lettere for de ca. 3.000 mennesker i Danmark, som har en af muskelsvindsygdommene. For ca. 2.000 af dem er sygdommen så udtalt, at de har brug for behandling og støtte, og Muskelsvindfondens indsats er både med til at skaffe yderligere midler og lette presset på staten for offentlige midler.

Der er imidlertid ikke tvivl om, at det gode økonomiske resultat for Cirkus Summarum i vidt omfang skyldes den omfattende reklame, de ganske gratis får i DR tv. Samtidig omtaler DR kun i yderst begrænset omfang de traditionelle danske cirkus. Det eneste DR1 i lang tid har vist om cirkus er en dokumentarudsendelse om livet i et stort norsk cirkus!

Det er bekymrende, at succesen for Cirkus Summarum takket være DR’s promovering sker på bekostning af de danske cirkus. Mange familier går i cirkus en gang om året, og baseret på tv-reklamen plager børnene om, at det så bliver i Cirkus Summarum. Den omfattende reklame gør det i øvrigt muligt for Cirkus Summarum at have et prisniveau, som er højere end i de danske cirkus – priserne ligger på mellem 160 og 310 kr. + 20 kr. i billetgebyr.

Som sagt er der bestemt ikke tale om en dårlig børneteaterforestilling. Og overskuddet går til et sympatisk formål. Men det er bekymrende, hvis det på grund af DR’s intensive reklame kommer til at koste et eller flere af de danske cirkus livet, således at cirkus ender med at være noget man leger, og ikke noget man laver.

 klovn.gif (1460 bytes)

11. juli 2010

I år kommer Cirkus Krone ikke til Sjælland. Så et par sjællandske cirkusvenner besøgte Danmark mindste cirkus, da det den 10. juli lå på den naturskønne campingplads ved Bøgebjerg Stand nord for Kerteminde, hvor de på en af årets skønneste sommeraftener nød Irene Thierrys herlige forestilling.

Fynske og sjællandske cirkusvenner. Fra venstre Kurt Søegård, Ole Simonsen, Ann Alakazam og Bent Petersen. Foto: Jörgen Börsch

Forestillingen bød på Jan Allan med heste, Martina med håndstand, jongløren Eric Munoz, Duo Ungureanu i strapater og som parterre-akrobater, Irene og Jan Allan med deres musikalske klovnenummer (det, hvor Irene er marionetdukke), Jose Munoz på line, klovnen Alando og pingvinen, Munoz Brothers med deres kaskedørentré samt den musikalske entertainer Freddy Anthony. Det er altid svært at fremhæve nogen på andres bekostning, og alle var gode. Men de allerbedste numre var nok Irene og Jan Allans musikalske klovneentré og linenummeret. Jose Munoz siger beskedent, at han ikke kan lige så meget som sin far, der i sin tid var et topnavn og siden sluttede sin karriere med et komisk linenummer. Men Jose et klart talent i en flot udvikling, og det er en fornøjelse at se hans fine tricks, som blandt andet omfatter en baglæns saltomortale. Freddy Anthonys nummer ligner sig selv, som man husker det fra Cirkus M Schumann 1978-1980, Cirkus Arli 2000 og Cirkus Dannebrog 2003. Men publikum elsker ham, og han ”vælter teltet” aften efter aften.

Snyd ikke dig selv for et besøg i Cirkus Krone, hvis de kommer til dit område af landet. Som de øvrige små danske cirkus beviser Irene Thierry beviser til fulde, at man godt kan have et flot program, selv om man kun er et lille cirkus.

Supertalentet Jose Munoz

Freddy Anthony vælter aften efter aften teltet med den båthornsentré, som danskerne for første gang oplevede i Cirkus M Schumann for 32 år siden.

Freddy Anthony anno 1979

 klovn.gif (1460 bytes)

10. juli 2010

DET SKER I PARIS ---  THEATRE MONTPARNASSE presenterar ELISABETH AMATO som framför en one-woman-show, baserad på trolleri-effekter, mentalism/tankeläsning/förutsägelser - allt i en utmärkt regi av ALAIN SACHS.

Trolleri-effekterna är klassiska , utförda i en flott scenografi, musik poängterar många av dessa effekter och BLACK ART-principen används. Finalen med det svävande bordet, samt "snöfall" och såpbubblor/sæbebobler i mängd är flott och elegant.

ELISABETH AMATO  använder sig av audience participation/interaction under större delen av denna show - hennes vänliga och sympatiska behandling av de tillfälligt assisterande  åskådarna/tilskuerene gör ett gott intryck på publiken så att ingen tvekar att komma upp på scen.

God publik-kontakt från första stund och publiken skrattade/grinede mycket och applåderade entusiastiskt.

En god show - men här måste man kunna franska för att följa med.

Plats: Theatre Montparnasse, 31 rue de la Gaité, Metro:Edgar Quinet.

Se mer: http://www.kewego.fr/video/iLyROoafJvMZ.html    --- så skulle en video komma fram.

---------------------Reported by ZARRO ZARRO

Elisabeth Amato med det svævende bord. Foto: Didier Pallages

klovn.gif (1460 bytes)

9. juli 2010

Cirkus i Bonbonland. Lige som i 2010 byder forlystelsesparken Bonbonland i Holme Olstrup ved Næstved på en cirkusforestilling i sommersæsonen: 5 artister viser den ca. 30 minutter lange forestilling Crazy Music Circus. En besøgende fortæller, at det er en udmærket og børnevenlig forestilling. Forestillingen er gratis, når man har betalt entrebilletten til Bonbonland. Entrebilletten er billigst, hvis man køber den på internettet: 167 kr. Køber man billet ved indgangen, er prisen 209 kr. (visse dage dog kun 189 kr.).

I Arena Cirkusland i Årslev ved Slagelse kan man opleve korte cirkusforestillinger i Cirkus Landino. De medvirkende er Suzanne Berdino og hendes børn samt klovnene Duo Salvini. Forestilling spiller i det telt, som tidligere blev brugt til søløveshows i Bonbonland. Teltstørrelsen passer bedre til omgivelserne end det kæmpetelt fra svenske Cirkus Skratt, som man brugte sidste år. Forestillingen er gratis, når man har betalt entrebilletten til Arena Cirkusland: 149 kr. I Arena Cirkusland kan man i tilgift opleve søløver, hvad man ikke længere kan i Bonbonland. Til gengæld har Bonbonland flere forlystelser end Arena Cirkusland.

 klovn.gif (1460 bytes)

8. juli 2010

Ankers Tivoli. Den 29. juni roste jeg Ankers Tivoli for i år at byde på artistunderholdning ved diverse byfester m.v. Den norske magiker Tom Trix har sendt mig nedenstående flyer for et af de arrangementer, hvor såvel Rambo & Tonelli (Rambo Bügler) som Tom Trix medvirkede.

Tryllekunstneren Hr. Plys (kendt fra Lalandia) fortæller, at også Kim Larsen's Tivoli byder på underholdning fra en nyindkøbt scenevogn. Hr. Plys optræder fra scenen over sommeren bl.a. i Jyderup, Stenlille, Høng, Havnsø, Solrød og Nr. Vedby. Niels Plys fortæller, at Kim Larsens tivoli rejser på Sjælland og Lolland-Falster og er meget børnevenligt.

Fra Fyn fortæller Ann Alakazam, at Ørbæk Marked, som foregår i dagene 9. til 11. juli, byder på såvel kanonkongen Christobal Munoz som Steen Giphardts dødsdrom, også kaldet Skandinavisk Motorcirkus. Dromen køres af Kim Giphardt, Martin Hermansen og Christoffer Mikkelsen (kanonkongens søn – han fandt sin far gennem tv-programmet Sporløs i 2006).

Også en af de stationære forlystelsesparker byder i år på artistoptræden i stil med, hvad man i gamle dage oplevede på markeder: Det er Djurs Sommerland, som i perioden 26. juni til 8. august hver dag klokken 11:30, 13:30 og 15:30 byder på internationalt udspringsshow med ”dødsspringere”, som springer ud fra 25 meters højde og ned i et bassin med en dybde på kun 2,7 meter.

 klovn.gif (1460 bytes)

7. juli 2010

Cirkus Pip. Ole Bünger skriver: Efter 4 år i Andelslandsbyen i Holbæk er det lille familiecirkus igen på farten og vil i skolernes sommerferie besøge mange

campingpladser og feriecentre på Sjælland. Cirkus Pip har premiere søndag d. 11. juli kl.15.00 på Reersø camping.

Trylleri, klovne, bugtaleri, tankelæsning, diabolo og cirkusskole er på programmet, når Cirkus Pip folder sig ud på diverse campingpladser på Sjælland. Det er cirkus anno 1950 i nostalgiens tegn. Publikum får mulighed for at opleve klovnerne Pip & Mitti i 2 gamle originale entreer. Direktørens barnebarn laver 3 forskellige numre: tempojonglør, diaboloartist og cirkusskole for børnene. Ole Bünger er den ene halvdel af tankelæserparret Jack og Winky. Derudover laver han et bugtalernummer og slutter

det hele af med the Magic of Cirkus Pip. Forestillingen varer 1 time.

Turneplan: se Cirkuskalenderen.

 klovn.gif (1460 bytes)

7. juli 2010

Fövarosi Nagycirkusz - Cirkusbygningen i Budapest, 2. juli kl. 17. Jørgen Lorenzen har været en tur i Budapest og skriver:

Forestillingen: Uton a Bohoc (= Bohoc på rejse)

Set udvendig fra forekommer cirkusbygningen lidt nedslidt, men indvendig er stolene nybetrukne, og hele rummet emmer af gammel cirkuskultur – på samme måde som cirkusbygningen i München.

Cirkusbygningen i Budapest. Foto: Lasse Knattrup Sørensen

Forestillingen blev overværet af 500 tilskuere og kunne i kvalitet måle sig med det bedste, man ser i vesteuropæisk cirkus.

Der var et par ordinære numre i 1. afdeling, og i perioder var musikken på bånd – hvilket må forekomme at være en dødssynd, når man har et velspillende orkester for hånden. Men ellers var alt fryd og gammen, og stemningen steg og steg og nåede mod slutningen til Roncalli-højder.

Orkestret var på 10 mand. Der var ingen basun – til gengæld var der to violiner. Det gav mulighed for et varieret lydbillede, og med violiner kan man spille slavisk musik og Mozart, så det lyder autentisk.

Den gennemgående figur var klovnen Davis Bohoc. Han havde strithår, som gav mindelser i retning af Fumagalli, og hans sorte kostume mindede lidt om David Larible. Hans ene entre, som komisk linedanser, viste, at han mestrede linedans på slap line, og hans hovedentre var den kendte, hvor tilskuere inviteres ind i manegen for at imitere og spille forskellige instrumenter, så de danner et helt orkester. David Larible mestrer denne entre, men også Davis Bohoc fik de medvirkende til at føle sig tilpasse i rollerne, så nummeret lykkedes.

Efter pausen kom de stærkeste numre. Vadislav Goncharov fremførte 6 løver. Han dirigerede dyrene med en dirigentstok, hvilket mindede om Pavlenkos fine dressur, og med lette dansetrin og stepdans indgik han i et samspil med de tunge dyr, nærmest i en kontrast. Dyrene blev i perioder fremvist en ferocité, altså som vilddyr, der både kunne brøle og slå ud efter ham. Men hele tiden var man helt tryg, og hele vejen igennem foregik det således, at de stolte og flotte dyrs karakteristika blev fremhævet, respekteret og beundret. Hans sluttrick kom, da han lagde sit hoved ind i løvens gab. 

Ellers bemærkedes især Duo Kisfaludy, to vippebrætakrobater, hvis hovedtrick var den dobbelte salto. Og der var et poetisk og stemningsfuldt Tücher-nummer, hvor den kvindelige artist Natalia Demjen spillede violin og sang, mens hun hang med hovedet nedad. Og der var en jonglør, Lajos Nereus, som mestrede 10 ringe og kunne holde 6 bolde i luften i lang tid, mens han bevægede sig rundt i manegen.

Slutnummeret var et festligt og farveridt kosakridt, hvor truppen Sanyina viste de sværeste øvelser inden for disciplinen – samlede tørklæder op fra manegegulvet, mens rytteren hænder ned langs hestens side, og kunne kravle både under hesten og rundt om hestens hals, mens hesten løb i galop. Manegegulvet var i øvrigt af fast materiale – uden savsmuld. For at hestene kunne stå fast og få fart på, havde man bygget en skrå løbebane op langs pistens inderside.

Forestillingen var hele rejsen værd. Det var ægte, levende cirkus i en klassisk stil, som vi er mange, der hænger fast ved.  

 klovn.gif (1460 bytes)

6. juli 2010

Benneweis besøger psykiatrisk hospital i Risskov. Det er snart en tradition for Cirkus Benneweis at lade en gruppe artister besøge psykiatrisk hospital i Risskov, medens cirkus ligger i Århus. I år var besøget den 6. juli, hvor en gruppe artister fra Cirkus Benneweis med Kim Kenneth i spidsen var på besøg i parken ved hospitalet. Omkring 600 børn og voksne overværende forestillingen. Klovnen Don Christian optrådte med sine løjer for børnene. Yves Nicols jonglerede med bolde til stor fryd for alle tilskuerne. Art Allé Ensemble viste lidt af deres nummer. Gärtner-brødrene havde taget deres elefanter med på turen, og der blev mulighed for at komme helt tæt på det store dyr. Derudover havde Rosi Hochegger taget nogle af sine dejlige hunde med.

Don Christian, Yves Nicols og Gärtnerelefanterne. Fotos: Freddy Bergmann Kolding/Cirkus Benneweis

 klovn.gif (1460 bytes)

4. juli 2010

DET SKER I PARIS  --  också under sommaren, skolorna slutar i slutet  på Juni --

just NU: THEATRE ALAMBIC COMEDIE presenterar en utmärkt barn-och familie-föreställning av och med PETER DIN, som i rollen av en kringresande magiker underhåller med trolleri, buktaleri och framför allt med sin skådespelar-talang /skuespiller-talent/, -------  body language och mimik är på plats.

Mycken interaction med barnen som alla följer livligt med i det som sker på scen - skratt/latter/ och god stämning. PETER DIN, klädd i färgrik och originell  kostym leder spelet och inte minst buktalar-avdelningen  väcker barnens förtjusning.

Det är att notera att trots tal på franska - är denna show mycket visuell, när jag var där bestod publiken också av några tyska familjer - vilka tydligen kunde följa med - av deras positiva reaktioner att döma .

Ytterligare att notera är att det är unikt för Paris med dessa familje-shows på små teatrar och cabareter, vilka annars skulle ha stått tomma på eftermiddagarna.

Jag vet att jag nämnt detta tidigare, men nya läsare kommer till - och detta är viktigt att veta.

DET SKER I PARIS --- se mer: www.peterdin.com

Plats: Alambic Comedie, 12 rue Neuve de la Chardonniere, Metro: Simplon

-----------------Reported by ZARRO ZARRO

Peter Din. Foto stillet til rådighed af Peter Din

 klovn.gif (1460 bytes)

3. juli 2010

SKAT besøgt cirkusser m.fl. som led i deres Fair Play-aktion. På SKATs skatteministeriets hjemmeside kan man læse følgende pressemeddelelse om en aktion 24. juni:

Hovedparten af danske virksomheder betaler gerne deres skat og har samtidig papirerne i orden. Der er dog undtagelser. Derfor tager SKAT rundt i landet og gennemfører målrettede FairPlay-aktioner mod udvalgte brancher i samarbejde med andre myndigheder. Særligt sort arbejde, illegal arbejdskraft og socialt bedrageri er målet.

24. juni besøgte SKAT i en landsdækkende FairPlay-aktion forlystelsesparker, markeder og cirkusser sammen med politiet, kommuner, Arbejdsdirektoratet, Udlændingeservice og fødevaremyndighederne. Mere end i alt 200 medarbejdere deltog i aktionerne. I alt blev 90 virksomheder besøgt og 568 personer blev interviewet. Tre personer blev anhold for ikke at have arbejds- og opholdstilladelse.

- Det generelle billede viser, at langt hen ad vejen var ansættelsesforholdene i orden, når der var tale om restauranternes og forlystelsernes personale, som direkte betjener kunder og gæster. Det samme gælder for artister, siger Lisbet Hedelund, der er tovholder for SKATs FairPlay-aktioner, der fortsætter:

- Personalet i køkkenregionerne og teltarbejdere er oftere ansat via et andet firma, og her er oplevelsen, at det er mere tvivlsomt, om deres løn behandles korrekt. Og så har vi desværre set, at den virksomhed som får arbejdet udført, ikke har sikret sig, at det indlejede personale har opholds- og arbejdstilladelser i orden. Og det er de forpligtede til.

De foreløbige opgørelser af resultaterne tyder derfor på, at der indenfor de nævnte brancher er behov for en målrettet vejledning og en opfølgende indsats. Derudover vil 31 % af de besøgte virksomheder vil blive undersøgt nærmere af SKAT.

- Aktionerne giver et billede af, at sort arbejde og sort økonomi stadig er eksisterende - selvom det er glædeligt at konstatere, at sort arbejde ikke var det mest udbredte i de besøgte virksomheder, fortæller Lisbet Hedelund, der fortsætter:

Organiseret sort arbejde er ikke acceptabelt. Det er unfair konkurrence overfor de virksomheder, der spiller efter reglerne. Vi slår hårdt ned på dem, der bevist snyder. Men samtidigt vil vi målrettet arbejde for at informere og vejlede, for at holdningen til sort arbejde og sort økonomi påvirkes.

Såvel Cirkus Arena som Cirkus Arli, Cirkus Benneweis og Cirkus Dannebrog var omfattet af aktionen. Men ingen af de nævnte cirkus var leveringsdygtige i sort arbejde, illegal arbejdskraft eller socialt bedrageri! Generelt synes SKATs fairplay-aktioner at have afsløret størst problemer i restaurationsbranchen. Ved aktionen 24. juni fandt man i en enkelt restaurant ikke mindre end 12 personer, der ikke havde papirerne i orden. I cirkusverdenen synes der som nævnt ikke at have været større problemer, men alene behov for lidt vejledning. SKATs generelle systemer og vejledninger er jo møntet på fastboende virksomheder og ikke på virksomheder, der som cirkus befinder sig på omkring 100 forskellige lokaliteter i løbet af en sæson på knapt 6 måneder. Også SKATs egne folk er undertiden i tvivl om fx reglerne for indberetning til eIndkomstregisteret af artisthonorarer, som er B-indkomst.

 klovn.gif (1460 bytes)

2. juli 2010

Lille programændring hos Cirkus Krone. En glad Irene Thierry fortæller, at hun har engageret et nyt nummer til årets forestilling: De spanske brødre Eric og Jose Munoz alias Munoz Brothers optræder hver for sig i rollerne som henholdsvis charmør udi tempofuld jonglering og klovn på line. At brødre ofte ved, hvor de har hinanden, udnytter de til det yderste, når de sammen giver den gas i et forrygende kaskadørnummer. Munoz-familien er en kendt cirkusfamilie. Brødrenes far optrådte således i 2007 i Cirkus Olympia og Cirkus Kenny, og familien har tidligere optrådt i Cirkus Benneweis. I årets Krone-forestilling kan man endvidere - som ved sæsonpremieren - opleve engelske Freddy Anthony, som aften efter aften får tilskuerne til at koge af begejstring over Bach- & Rock´n Roll-kompositioner udsat for båthorn. Den tyske artist Martina Arment Steinhelle kombinerer med lidenskab håndstandsakrobatik og hula hop. Duo Ungureanu, det unge rumænske par Antal Luzia Alexandra og Ungureanu Joan Lucian, præsenterer med smidighed og kraft to numre i akrobatikkens univers - både på gulvet og i luften. I skikkelse af klovnen Allando begejstrer den ene halvdel af direktionen, Jan Allan Hansen, for 25. år i træk tusinder af børn i alle aldre med sine drillerier af verdens "farlige" dyr. Han kæmper desuden med at finde en grimasse, der kan passe, i sin kamp med ponyer i pralende piruetter, og sammen tryllebinder direktionsparret publikum med et smukt, traditionelt og musikalsk klovnenummer.

 klovn.gif (1460 bytes)

2. juli 2010

Alle har hørt om VM i fodbold. Men Popcornmesterskabet i fodbold, hvad er mon det for noget? Det fandt århusianerne ud af den 30. juni, hvor to fodboldhold fra henholdsvis Cirkus Benneweis og Tivoli Friheden mødtes på Tangkrogen. Og det var ikke helt sædvanlige fodboldspillere: Cirkus Benneweis brugte en af elefanterne som målmand, og Tivoli Frihedens hold bestod af en række af deres mascot-dyr. Benneweis-holdet fik 3 mål ind, men dommeren Pjerrot syntes at det var synd for Friheden med så stort et nederlag. Så han annullerede to af målene! Præmien til det vindende hold var masser af popcorn, som de ædelmodigt delte med taberne. ”Tak for en god kamp i går, det var virkelig sjovt at deltage i. Vi havde en "fest", men var en smule udmattet efter kampen, af at løbe rundt i vores varme maskotter,” skrev Frihedens eventkoordinator Katrine Kalstrup efter begivenheden.

De kæmpende hold. Foto: Helle Thomsen/Cirkus Benneweis

 klovn.gif (1460 bytes)

1. juli 2010

Cirkusartist for en uge. Mange kommuner arrangerer sommeraktiviteter for børn. I Gribskov kommune har børn fra 3. til 7. klasse i denne uge hver dag fra 9 til 15 kunnet prøve kræfter med mange former for cirkuskunster. 45 børn deltog i arrangementet. Instruktører var Lars Lottrup og Kasper Hossy m.fl.

 klovn.gif (1460 bytes)

1. juli 2020

Fredag den 25. juni besøgte Cirkus Mascot Morud, hvor forestillingen som tidligere år var sponseret af Dagli’ Brugsen. En af det lille cirkus allerbedste venner Kurt Stær bor i Morud. Og Kurt synes der skulle ske noget helt særligt, når Mascot besøgte Morud få dage efter af direktøren Jess Deleuran var rundet 60 år. Så han havde fået Odense Postorkester til at spille før forestillingen. De startede ved Dagli’ Brugsen og lavede optog de ca. 600 meter ned til cirkuspladsen. Kurt Stær selv kørte foran orkesteret i en Gammel Ford Coupe fra 1931. Foran teltet måtte Jess Deleuran dirigere Congratulations. Ulmas klovnede og dirigerede også orkesteret med en vinduesvisker fra en bil. Så ud over årets herlige Mascot-forestilling fik beboerne i Morud en helt speciel ekstraoplevelse – og det gjorde den populære cirkusdirektør også.

 

Jess Deleuran og postorkesteret. Foto: Kurt Stær. Klik her for at se flere fotos fra dagen.

klovn.gif (1460 bytes)

30. juni 2010

Åbent telt i Cirkus Benneweis. Lasse Knattrup Sørensen skriver:

Lørdag d. 26. juni bød Benneweis igen inden for til åbent telt på Tangkrogen i Århus. Arrangementet tiltrak mange mennesker (teltet var ca. ¾ fyldt op) og kan derfor betragtes som en succes.

Der var stor tilstrømning til arrangementet. Foto: Helle Thomsen/Cirkus Benneweis

Det ca. 5 kvarter lange program med Kim Kenneth som konferencier var en herlig blanding af elementer fra forestillingen og alternative indslag fra artisterne og dyrene. Først kom årets klovn i Benneweis, Don Christian, i manegen for at vise, hvordan han sminker sig til sin rolle.

Don Christian sminker sig. I baggrunden Kim Kenneth. Foto: Lasse Knattrup Sørensen

Art Allé truppen viste et program, som var sat op som en slags træningsseance, dvs. uden kostumer og med ny musik, men med en blanding af imponerende tricks fra deres indledningsnummer i årets Benneweis program og nye, spændende tricks. Der er virkelig gang i de unge russere. Rosi Hochegger viste skønne tricks med et par hunde, som endnu ikke er færdigdresseret til manegen (muligvis en del af den kommende generation i Hocheggers hundenumre). Rosi Hochegger og Roger Mettins datter Saskia viste et nummer i silke tissues, som hun er ved at indøve. Som en naturlig efterfølgelse her af viste Ambra Faggioni (den ene halvdel af duoen Yves & Ambra) et nummer ligeledes i lodret silke fra sin allertidligste karriere (formentlig fra tiden, inden hun dannede par med Yves Nicols). Et yndefuldt nummer.

Et absolut højdepunktet denne formiddag var Farellos´ komiske håndstandsentré, som er et nummer af lige så høj klasse som det cykelnummer, de optræder med i årets forestilling. Nummeret er igen bygget op omkring Ralf Lindner som den seriøse artist, der forsøger at få den uoplagte rengøringskone Frau Schmidt til at deltage i nummeret. Pludselig opstår så fascinerende formationer, der ser lige så legende lette ud som i parrets cykelnummer. Imponerende.

Farellos håndstandsnummer. Foto: Helle Thomsen/Cirkus Benneweis

Herefter viste to piger fra Art Allé (de mørkhårede tvillinger) et nummer som et kombineret akrobatik og jonglørnummer, som også er i skabelsesfasen – igen et kreativt indslag. Don Christian viste sin kobjældeentré fra årets forestilling og et par andre indslag i løbet af programmet. Sidste nummer på programmet var Christian og Alex Gärtner med én af deres elefanter, som viste tricks med Alex´ tre børn, hvoraf den yngste, Alex Gärtner Jr., kun er ét år gammel, medens Kim Kenneth beskrev forholdet mellem disse børn og elefanterne som en slags mor/barn forhold.

 

En af Gärtners elefanter sammen med et af børnene. Foto: Lasse Knattrup Sørensen

Efter sådan en dejlig lørdag formiddag i Cirkus Benneweis kunne man jo se eller gense årets flotte og tempofyldte forestilling, hvor det kan bemærkes, at Rosi Hocheggers skoleridtentré i første afdeling (i hvert fald denne dag) var afløst af det skønne nummer med Hochegger som cowboypigen sammen med hesten, der går i seng. 

At der var flere besøgende til åbent telt arrangementet end den efterfølgende forestilling er i og for sig ikke mærkværdigt, for Benneweis har med netop dette åbent telt initiativ bevist, at sådanne tiltag er et hit blandt mange mennesker, og at det møder opbakning, når cirkus åbner ”dørene” og lader publikum få adgang til andet end selve forestillingen. Det var en vellykket lørdag formiddag på Tangkrogen med en skøn stemning i teltet. En sådan succes kan kun blive gentaget næste år i Århus.

 klovn.gif (1460 bytes)

29. juni 2010

Zirkus Nemo Classik 2010. 90 % belægning på en ganske almindelig tirsdag aften, og det til billetpriser på mellem 240 og 380 kr. Det er noget, som vil gøre enhver cirkusdirektør misundelig. Men det var præcis, hvad man oplevede til Zirkus Nemos forestilling på pladsen ved Charlottenlund Fort den 29. juni. Der var næppe nogle i teltet, som ikke i forvejen havde oplevet Søren Østergaard. Så han var blandt venner – den del af befolkningen, som ikke er til Sørens stil, går jo ikke i Zirkus Nemo! Sørens store og trofaste publikum blev ikke skuffede: først oplevede de direktøren som programsælger, og senere i nogle af sine klassiske entreer (selvfølgelig med nye tekster og ideer) som Smadremanden, Manden, der ikke kan fløjte, Kim Tim, Bager Jørgen, Målermanden o.s.v. I første afdeling var det Søren selv, som trak størstedelen af læsset, kun afbrudt af en kort entré med Peter Rosendahl på verdens mindste cykel og Suzanne Da Crux i vertikal sejl. I anden afdeling var der flere artistnumre: Peter Rosendahls cykelentré (udmærket entré, som minder lidt om Malte Knapps cykelnummer), Jennifer Francois trapeznummer, som bød på flere af de finurligheder, som Søren Østergaard og hans publikum elsker, og som rosinen i pølseenden jongløren Claudius Specht, som helt velfortjent indkasserede aftens største bifald. Selvfølgelig var Søren også selv med i anden afdeling, blandt andet trylleri, en blindmåling og dansende tarteletter.

Blandt de medvirkende bør også nævnes Frans Bak og hans velspillende orkester samt to tyroler-bunnies.

Er du til Søren Østergaard, må du ikke snyde dig selv for Zirkus Nemo Classik, som efter Charlottenlund besøger Nykøbing Sjælland, Aalborg, Horsens, Sønderborg, Esbjerg og Odense. At forestillingen også byder på gode artister gør kun oplevelsen endnu bedre.

Zirkus Nemo har fået nyt telt med plads til 500 tilskuere og med stole på alle pladser. Teltet ejes af Jackie Berdino, som lejer det ud til Søren Østergaard.

 klovn.gif (1460 bytes)

29. juni 2010

Artister på markeder og i omkringrejsende tivolier. Tidligere oplevede man ofte kanonkonger, svajmast akrobater eller tårnudpringere (undertiden kaldet dødsspring, udspring fra mast til vandbassin ved foden af masten) som gratis attraktion ved markeder og i omkringrejsende tivolier. Sådanne optrædende trak stort publikum. Og nummeret varede samtidig så kort tid, at publikum også fik tid til at besøge diverse boder og forlystelser. Desværre er traditionen med brug af sådanne ”free attractions” gået af lidt af mode. Det er derfor prisværdigt, at Margit & Benny Albin Nielsen fra Ankers Tivoli har genoplevet traditionen. Min trofaste Pariser-korrespondent Zarro Zarro skriver:

DET SKER I PARIS ---  men sannerligen också annorstädes:  ANKERS TIVOLI, som reser på Själland och Bornholm, har under denna sommar-säsong fått den goda idéen att engagera VISUELLA  ATTRAKTIONER, d-v-s- skådenummer, liksom man alltid hade på olika tivolin förr i tiden. Det är nu en del år sedan att man på ett kringresande tivoli kunde se flotta, eleganta och artistiskt utformade VISUELLA NUMMER - men ANKERS TIVOLI har vågat försöket - ett vågspel då sådana nummer kostar mycket pengar - och det förblir ett lotteri.

Vi kan lyckönska pubbliken att få se  BÜGLER-TONELLI Högline /Hochseil/-nummer, både med akrobatik på motorcykel vilken köres på höglina 42 meter  upp i luften, samt akrobatik på svajmast, 62 meter - imponerande, flott, dynamiskt -- och det är LIVE  - inte transmitterat från månen eller annorstädes ...

Den norske trolleri-artisten TOM TRIX underhåller barnen från frilufts-scenen, det är audience participation/interaction med barnen, färg och fest.

Intressepunkter:

- i en tid då ett stort antal tivolin i Danmark har lagt ned  verksamheten - så kör ANKERS TIVOLI bra,---  en viktig detalj är att visserligen är tema-parker en allvarlig konkurrent, men de kan ju inte flytta sig - så när det är folk-fest och marknad - kommer ANKERS TIVOLI.

- presentation av visuella attraktioner är en god idé - många bland  den äldre publiken kommer säkert ihåg de fina nummer som visades på København's Tivoli, Plænen, samt på BAKKEN, här både i varietéer --  / Kramer, Glade Gøglere, Tribini för att nämna de mest kända/ samt på frilufts-scenen.

På svenska sidan minnes man Felix Alvo, svajmast, hans bror Bengt Alvo "Mannen i Månen", vilket var akrobatik i en hög metall-struktur med en HALVMÅNE i toppen, ett aldrig kopierat nummer.

Vidare KANONKUNGEN KAPTEN LEONI, känd även i Danmark-

PLÆNEN presenterade såväl JOHN MAILAND som TRYLLEPARET ALAKAZAM vid mångfaldiga tillfällen - och publiken strömmade till !

Vi kan alltså gratulera publikum till att de NU får tillfälle att njuta av /nyde/ flott artistik liksom i äldre dagar -- och det är viktigt att underhållningen inte är elektroniskt baserad --   men LIVE !!!

Citat från Dansk Artistforbund- LEVENDE UNDERHOLDNING FOR LEVENDE MENNESKER !!

Se mer:

www.ankers-tivoli.dk

www.buegler-tonelli-show.de

www.tomtrix.dk

Ankers Tivoli har i år budt på optræden af Rambo Bügler og Tom Trix blandt andet på Møns Kræmmermarked, Korsør Forårsfest, Skovbo Marked, Næstved Byfest og Greve Marked. I hvert fald Rambo Bügler kan også opleves ved Hillerød Kræmmermarked i uge 35.

    

Rambo Bügler hhv. på line (med partnerske) og i svajmast

 klovn.gif (1460 bytes)

29. juni 2010

Et stort tillykke til Dawid Benneweis, som netop har bestået HHX (Højere Handelseksamen) fra handelsgymnasiet i Helsingør. HHX er en såkaldt gymnasial uddannelse, hvor man beskæftiger sig med moderne vidensområder inden for virksomhedsøkonomi, samfundsøkonomi, sprog, kultur og andre almene fag.

 klovn.gif (1460 bytes)

29. juni 2010

Det er altid rart at vide, hvad kunderne mener om ens virksomhed. I lyset heraf har Dawid Benneweis lavet et spørgeskema om tilfredshed med Cirkus Benneweis. Dawid håber, at rigtig mange Benneweis-gæster vil bruge de par minutter, det tager at svare på spørgsmålene.

Klik her for at se og svare på spørgeskemaet.

 klovn.gif (1460 bytes)

28. juni 2010

DET SKER I PARIS ---  vi går på THEATRE DU ROND-POINT -- som visserligen presenterar teaterpjäser på franska -- MEN OCKSÅ diverse visuella shows, Chaplin's barn och barnbarn brukar ha en visuell show med clowning, musik och akrobatik någon gång i Jan - Feb.

NU: skådespelaren MICHEL FAU tillsammans med dansarna JOEL LANCELOT och DELPHINE BEAULIEU, iscensättning EMMANUEL DAUMAS, presenterar en mycket originell show, visserligern med sång på franska men i övrigt mycket visuell: MICHEL FAU har en fantastisk mimik och scenplastik, han är en stor komiker,  dansarna är super-eleganta och alla har mycket god publik-kontakt. Hela denna show är en parodi, en transposition av de stora REVUE SHOWS, som faktiskt uppstod i Paris i början på 1900-talet, exporterades till USA och -- återkom i amerikaniserad form - ett exempel på detta är LIDO DE PARIS.

Denna show, L'IMPARDONNABLE REVUE PATHETIQUE ET DEGRADANTE DE MONSIEUR FAU fritt översatt: Monsieur Fau's oförlåtliga/utilgivelige och patetiska revy  --  är medryckande, munter, självironisk med effekter från variété och music hall -- verkligen befriande att se en show som underhåller publiken utan att komma med världens alla problem.

Vid nästa Paris-besök, se L'OFFICIEL DES SPECTACLES / en publikation som informerar om "What's on in Paris", man finner där:THEATRE DU ROND-POINT, 2 bis avenue Franklin-Roosevelt, läge precis till höger om Champs-Elysées om man kommer från Triumfbågen, Metro: Franklin-Roosevelt-

-------------------Reported by ZARRO ZARRO.

Michel Fau. Foto stillet til rådighed af Théâtre du Rond-Point. Fotograf: Brigitte Enguerand 

 klovn.gif (1460 bytes)

27. juni 2010

Den svenske magiker Toldeo skriver: I förmiddags hittade jag en plats på internet som hade gamla film- godingar att bjuda på. Många svartvita. Allting gratis. Behövde inte ens registrera mig för att ta del av innehållet.

Hittade på förstasidan en filmsnutt från 1905, jo 1905. Rena film-trolleriet. Faktiskt.

De var fantastiska i filmens barndom, fantastiska på att få tekniken att göra underverk. Men den tidens handvevade kameror och inte så mycket mera. Faktiskt rena underverken redan då.

Och det var ju, som väl alla vet, trollkarlar som först använde sig av den då nya underhållningsformen , , filmen.

Jag vill rekommendera dig att gå ner en bit på startsidan tills du kommer till THE ENCHANTED SEDAN CHAIR från 1905. Rena underverket med trolleri, eller skall vi säga . . tekniken. Titta, och njut, på den. Och på resten som passar dig också, givetvis.

Skulle det komma några droppar blött så har du denna sida som räddning www.classiccinemaonline.com

klovn.gif (1460 bytes)

24. juni 2010

Arena Cirkusland i Årslev uden for Slagelse holder åbent lørdag 26. juni til søndag 8. august fra 10 – 17.

I pressemeddelelsen hedder det:

Her handler alt om cirkus. Du får en dag sprængfyldt med cirkusoplevelser. Kom helt tæt på cirkusdyrene. Der starter show hver halve time i Cirkusland. Oplev hesteshow, søløveshow (i Nordens største søløvebassin), masser af cirkusheste og køer, geder, grise og gæs, som optræder, og ponyer, som børnene kan prøve at ride på.

På børnescenen er der trylleshow med Sune. Hans crazy-magic-show er om muligt blevet endnu mere crazy. Sune medvirker også i Cirkus-Teatret sammen med en række sjove teaterdyr. En elefant som kan regne, en dalmatinerhund, der danser latin amerikanske danse, en soulsyngende søløve, en forrygende papegøje og mange flere i en komisk og yderst musikalsk forestilling med titlen OP PÅ MANEGEKANTEN.

Udendørs finder du karrusel, luftgynger og rutchebane samt mini-golf, og i det store legeland er der spændende forlystelser. Togbane, pariserhjul, karruseller, fodboldspil, airhockey og så den helt nye vandbane med funballs, så du kan lege i vand uden at blive våd. Har du lyst til at prøve et cirkuskostume eller blive klovnesminket, så foregår det i Arenas Cirkus-museum. Her er også modeljernbane, cirkusklenodier, veteranbiler og gamle cirkusvogne.

Cirkusland har sit eget cirkus, som hedder Cirkus Landino. Her kan du opleve show med internatonale artister og dyr. Der er heste og hunde i manegen, og der er selvfølgelig nogle herlige klovne og artister i hver forestilling. Også cirkusforestillingerne er gratis, ligesom alle forlystelserne er, når du først har betalt entreen.

Skulle der være kommet lidt savsmuld i halsen undervejs, så er der stort nyt cafeteria - med både indendørs- og udendørs servering - isbod, kaffevogn og pandekagehus til at skylle de mange indtryk ned med.

Søløveshow er som sidste år med Addi Jepsen og hendes 4 søløver.

Cirkus-Teatret har i år en ny forestilling med Sune som omdrejningspunkt. Forestillingen hedder som nævnt OP PÅ MANEGEKANTEN og præsenterer bl.a. en papegøje, som kan parodiere, en Dalmatiner-hund, som er vild med dans og danser latinamerikanske danse, en elefant, som kan regne, en hip-hop hamster og den soulsyngende søløve. Der er også skrevet ny musik igen i år af Sten Lindegaard, Birgitte Bendixen og Finn Bendixen.

Sune har desuden to forskellige trylleshow i Legeland, hvor han i det ene giver en hyldest til Busters verden.

I Cirkus Landino møder man Suzanne Berdino og hendes børn samt enkelte af de artister, som svenskerne i år kan opleve i Cirkus Skratt, der som sædvanligt holder sommerpause til 11. august. Berdinos viser ud over hestenumrene fra Skratt de seks friserheste, som Patrick Berdino sidste år fremvise i Cirkus Arena. Suzannes døtre Charmaine & Stefanie viser derudover hula hop og sønnen Oliver jonglerer. Derudover møder man de russiske repriseklovne Juri & Ljuba og/eller Salvini-klovnene, som nogle måske husker fra Cirkus Dannebrog 1998.

I prøvemanegen huserer Tim Delborsq bl.a. med brune araberheste og ponyer. Det er også muligt, at der vises et nummer med 2 køer, 3 grise, 5 geder og nogle gæs.

Legelandet byder i år som noget nyt på Funballz. Det er store bolde, som børnene kan lege indeni - oven på vand. Desuden en antik luftgynge samt karruseller, fut-tog, mini-golf og rutsjebaner.

 klovn.gif (1460 bytes)

23. juni 2010

Sommerkursus i cirkus på Andebølle Ungdomshøjskole. Har du lyst til at trylle, klovne, gå på line, jonglere eller cykle på et hjul? Eller skal du være sprechstallmeister eller cirkustjener? Mulighederne er mange på cirkus kurserne. Kurset indledes med et lille introduktions-show samt opvarmning indeholdende anti-genertheds- og uselvhøjtidelighedsøvelser.

Derefter står vi på hovedet i cirkus­kasserne og finder ud af hvem der har lyst til at trylle, gå på line, jonglere, klovne og cykle på et hjul, hvem der drømmer om at spille i orkester (kun uge 28), blive sprechstallmeister eller cirkustjener. Hernæst arbejdes der på mindst 2 forestillinger, som vises for et publikum bestående af pensionister, børnehaver, familie o. lign.

Der er plads til alle og vi tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og evner. Du er velkommen til at komme med gode idéer og hvis du har et nummer med hjemmefra, kan vi videreudvikle det. Søn. d. 4. til lør. d. 10. juli 2010, kl. 17. (Entré: 2.700 kr.) eller Søn. d. 11. til lør. d. 17. juli 2010, kl. 17. (Entré: 2.700 kr.). Sted: Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, Vissenbjerg.

 klovn.gif (1460 bytes)

21. juni 2010

AFUK Utæmmet Natcabaret 2010.  Et hold på ca. 30 artister, performere og musikere fra ”Skandinavien og omegn” mødtes lørdag d. 19. juni kl. 12 for at sammensætte en "once in a lifetime" Night Cabaret - for de Vilde, Vågne & Voksne!Resultatet kunne man opleve i AFUKs flotte nye lokaler i Remisen på Enghavevej samme aften klokken 22.

Selv om der samme aften var VM-landskamp i tv var salen stuvende fuld og stemningen helt i top, også inden det rygtedes at Danmark vandt fodboldkampen. De optrædende viste med dynamik, charme og entusiasme en godt to timer lang cabaretforestilling. Forestillingen startede med ilddans. Dernæst bød forestillingens værtinde velkommen – selvfølgelig siddende i en swingtrapez. I de følgende timer oplever man pælakrobatik, slap line, flere trapeznumre, akrobatik, vertikal sejl (både en mandlig soloartist og senere to piger), diabolojonglering, et slinky nummer (Esben Aerius fornemme Sculpture in Motion – man mærker, at Esben i flere år ernærede sig som professionel artist), en komisk trylleentré, jonglører (både solo og en duo med formantionsjonglage), håndstand og en mandlig duo i strapater (aerial straps). Slutnummeret var Anders Astrups fremragende tissue-entré. Alt bundet sammen med performance i det crazy univers, som er typisk for nycirkusforstillinger. Ingen tvivl om, at såvel de optrædende som deres publikum havde en herlig aften og allerede nu ser frem til natcabaret 2011.

Sådan åbnede den utæmmede natcabaret 2010. Klik her for at se flere fotos fra forestillingen.  På grund af belysningsforholdene er billederne desværre af vekslende kvalitet, men giver dog et indtryk af forestillingen

 klovn.gif (1460 bytes)

21. juni 2010

CIRKUS STJERNESKUD OG DEN MAGISKE CIRKUSMASKINE. Det bornholmske børne- og ungdomscirkus skriver: Så er det tid til at løse den magiske gåde i cirkusverdenen. Igen i år spiller Cirkus Stjerneskud på Cirkuspladsen ved Nordlandshallen i Allinge. Der bydes på en fortryllende forestilling, hvor nogle ting bliver vildere og mere tankevækkende end man kunne forestille sig. Flere gange bliver man overrasket over hvordan et cirkusnummer bliver til, men nu er det tid til at komme bag kulisserne. Den store Cirkusprofessor vil, hvis han er i humør til det, afsløre hvordan den magiske cirkusmaskine virker, og man kan jo aldrig vide hvad der sker, og om den virker…

Professoren har lovet at medbringe hans magiske cirkusmaskine, der normalt er hjemmehørende i Sandvig. Alle hans hjælpere har lovet at støtte ham i alle hans projekter. De vil gøre deres til, at alle børn, unge, voksne og ældre mennesker med en livlig fantasi og humor, alle får en forrygende oplevelse i ca. 2 timer, inkl. En pause hvor man kan forsyne sig med rigeligt af drikkevare og popcorn. Kom kun gladelig til denne store årlige tilbagevendende oplevelse og se de mange stolte cirkusbørn, der gør deres ypperste for at vise, hvad de har lært i løbet af vinteren og foråret. Der har været besøg af en professionel cykelartist, hospitalsklovn fra den store by København, vilde gøglere fra Midtbornholm, professionel cirkuskonsulent samt travlt optaget danseartist. Alle har givet input og inspiration til børn og voksne, så der kan vises artisteri, klovneri og optræden, på linje med cirkusoptrædende fra det store udland. Der spilles i weekenderne den 26 + 27/6 samt 3. og 4/7 klokken 16.00, samt i hverdagene den 28 + 29/6 og 1. + 2/7 klokken 19.00. Onsdag den 30/6 holder alle cirkusartisterne hviledag

 klovn.gif (1460 bytes)

20. juni 2010

Udstilling om luftartisten Norma Fox. Fredag den 18. juni kl. 14 var der åbning af en udstilling om den danske luftartist Norma Fox hos fotograf Ole Jacobsen, Den utraditionelle, St. Voldgade 7, Randers. Norma Fox er født i Randers, døbt Norma Nielsen, og hendes far var bl.a. kontrollør i Kinografen. Forfatteren Aase Thomassen har skrevet portrætbogen La Norma. Den udkom i 2009. Norma Fox lever i dag et pensionistliv i et cirkusmiljø i Sarasota. Aase Thomassen har besøgt hende 3 gange – sidst i april 2010.

Samme dag, 18. juni, havde cirkus Benneweis Randers-premiere, og til udstillingens åbning var cirkus repræsenteret af Diana Benneweis, Freddy Kolding samt Kim Kenneth. Mange Randersborgere var mødt op, en del ældre husker Normas familie, og også slægten Altenburg har rødder i Randers. Det var Emilie Altenburg, der førte Norma ind i cirkuslivet og gav hende en artistuddannelse.

I udstillingsvinduerne og i fotobutikken er der en lille, men meget givende udstilling om Normas spændende liv. Ateliet var i dagens anledning indrettet som biograf med to lærreder. Der blev vist gamle filmoptagelser, bl.a. en smalfilmoptagelse fra Hollywood Palace (1952 eller 1953) (1952 eller 1953) hvor Bing Crosby præsenterer hende. Og der var optagelser fra Aase Thomassens besøg hos hende. La Normas arbejde i svingtrapez minder meget om Isabella Enochs. Det er de samme svære tricks, der udføres – dog med en forskel.  Hvor Isabella Enoch er slank og spinkel, er Norma Fox lille og tætbygget. Det giver hendes nummer et kraftbetonet, fysisk udtryk. Og så slutter Norma Fox sit nummer med en hurtig pirouette, hvor hun hænger i nakkehang, ligesom man kan se hende arbejde i stor højde i det fri.  Heri er også en forskel.

Man er ikke et sekund i tvivl om, at Norma Fox har været en enestående flot luftartist og en gnistrende smuk kvinde, og den meget seværdige udstilling bidrager til at bestyrke dette indtryk.

”Vi var over 100 mennesker i Den Utraditionelles lille forretning, og vi måtte bede folk tage plads i køkken og atelier,” fortæller Aase Thomassen og fortsætter: ”Det betød så, at de ikke alle kunne høre åbningstalen. Efter jeg havde beskrevet udstillingen og takket Diana Benneweis, Freddy samt borgmester for deres interesse, så gav jeg ordet til borgmester Henning Jensen Nyhuus. Han var meget imponeret over såvel La Norma som for det imponerende fremmøde. Normas nevø Christian Nielsen, som i sin tid fortalte mig historien om La Norma holdt fast i den ene ende af et rødt bånd - jeg i den anden, og så førte borgmester og Diana Benneweis sammen saksen, der klippede og åbnede udstillingen. Der var så mange mennesker, at det var umuligt at følge med i alt. På et tidspunkt var vi så mange, at vi ikke kunne komme til kaffemaskinen og lave mere kaffe.”

Fra åbningen af udstillingen. I baggrunden se Aase Thomassen og borgmester Henning Jensen Nyhuus. Foto: den utraditionelle

 klovn.gif (1460 bytes)

20. juni 2010

Danske Cirkusvenner har modtaget nedenstående diplom fra Féderation Mondiale de Cirque i anledning af, at vi den 17. april markerede Store Cirkusdag (World Circus Day). Cirkusmuseet i Hvidovre har modtaget et tilsvarende diplom.

 klovn.gif (1460 bytes)

20. juni 2010

DET SKER I PARIS  --- i år verkligen många shows också nu efter den egentliga säsongens slut.

PRODUCTION CREDO MUSIC, direktion LULLY, presenterar en ny show av och med LAURENT BERETTA - en flott blandning av magiska effekter, stora illusioner men utan stor rekvisita, modern jazz-dans, estetisk presentation, eleganta ljus-effekter och en musik som perfekt stöder hela denna show., kallad PARADOXES. Tillsammans med dansösen CECILE MEDOUR utför LAURENT BERETTA högst osedvanliga magiska effekter där det estetiska och koreografiska inslaget gör det hela till ett teatraliskt sammanhang.

Två ytterligare assistenter medverkar i bakgrund och i kulisser.

LULLY presenterar sina shows på THEATRE TREVISE, en gammal, traditionsrik teater, där generationer av artister uppträtt.

Intressepunkt: PARADOXES är en till största delen helt visuell show - man behöver alltså inte kunna franska för att se den -  en fördel då de flesta turister icke behärskar franska i den mån att de kan gå på teatern.

Plats: Theatre Trevise, 14, rue de Trevise, Metro: Grands Boulevards

Se mer: www.laurentberetta.fr

Ytterligarr info: LULLY presenterar i år följande artister på den internationella teaterfestivalen i Avignon, Sydfrankrike:

Paul Maz, trolleri, mim, musik för den yngre publiken

Rafistol, originell komik med cello och cykel

Cabaret de l'Etrange, magi, jonglering, komik /flera olika artister/

Fred Razon, magi, scen-ficktjuv/lommetyv

Voyageurs Egarés, magi, komik, burlesque

Se mer: Paul Maz -- www.soufflemagique.com

www.rafistol.com

www.cabaretdeletrange.com

www.fredrazon.com

www.voyageurs-egares.com

------------------------------- Reported by ZARRO ZARRO.

Laurent Beretta. Foto Christophe Castejon

klovn.gif (1460 bytes)

18. juni 2010

Cirkusdirektør Jess Deleuran, Roslev  – 60 år den 21. juni 2010. Allerede som barn var Jess bidt af cirkus. Han opholdt sig på cirkuspladsen i fødebyen Fredericia, hver gang der var cirkus i byen. Efter endt skolegang kom han i lære som elektrikker og arbejdede senere for Jydsk Telefon. Hans sande interesse var et liv i og med cirkus. I nogle år hjalp han til på ”reklamen” i Cirkus Benneweis, og senere arbejdede Jess og hans kone Marianne i det lille Cirkus Scandinavia. Her optrådte de med et tankelæsernummer og illusionsnummer og sugede samtidig viden om cirkusdrift til sig – også om, hvordan man ikke skulle drive cirkus. På grundlag af denne viden stiftede Jess og Marianne i 1994 Cirkus Mascot, som i dag fremstår som en ren og flot forretning, der hvert år gæster det meste af Danmark. Det er opbygget som et traditionelt cirkus med internationale artister, klovne og dyr. Dyrene er i familiens eje. Marianne fremviser pudler, Jess ponyer og sønnerne Daniel og Andreas er ligeledes aktive i foretagendet. Målet er ikke at blive Danmark største cirkus, men at præsentere en god gedigen cirkusunderholdning for hele familien.

Cirkus Mascot har vinterkvarter i Roslev nord for Skive.  Da 21. juni ligger midt i cirkussæsonen er direktøren aldrig hjemme på sin fødselsdag. 60-årsdagen fejres i Gelsted Sct. Hans aften hvor cirkus alligevel aldrig spiller, sammen med den nærmeste familie og nære venner.

Jess Deleuran

 klovn.gif (1460 bytes)

18. juni 2010

17. og 18. juni har AFUK (Akademiet for utæmmet kreativ aktivitet) budt på deres årlige FESTIVITAS med masser af optræden, herunder optræden af elever fra AFUK’s 3 klasser på artistlinien. Herunder Artistlinien 3erne med afgangsforestillingen 2010: ”TRÆERNE VOKSER IND I HIMMELEN”.  Medvirkende: Bjørn, Elise, Joel, Johan, Johannes, Karoline, Rebecca, Sofie og Tuk. Instruktion: Josephine Wulff Randrup. Musik: Sture Ericsson. Konsulenter: Marie Topp & Petter Wadsten. Den knapt 1 time lange forestilling viste, at der er masser af talent blandt de unge danske nycirkusartister. Rent artistisk lagde jeg i forestillingen især mærke til et indledende strapatnummer og to dygtige parterreakrobater (topnummeret var, da hun uden støtte balancerede på hans hoved). Samt sidst, men ikke mindst, et trapeznummer med en talentfuld kvindelig akrobat, som havde indlagt nogle kontortion-tricks i nummeret. Det skal blive spændende at se, hvordan det går de unge artister fremover. At slå igennem som artist – det være sig i et traditionelt cirkus eller et nycirkus - kræver både talent, benhårdt arbejde, godt helbred og en stor portion held.

Klik her for at se nogle fotos fra forestillingen torsdag aften. På grund af belysningsforholdene er billederne ikke af den allerbedste kvalitet, men giver dog et indtryk af forestillingen.

 

Utæmmet Natcabaret 2010. Et hold på ca. 30 artister, performere og musikere fra hele Europa mødes lørdag d. 19. juni kl. 12 - og i løbet af 10 timer sammensætter de en "once in a lifetime" Night Cabaret - for de Vilde, Vågne & Voksne!Resultatet kan opleves i Remisen, Enghavevej 82 B, indad porten til højre, lørdag den 19. juni kl. 22.

 klovn.gif (1460 bytes)

14. juni 2010

DET SKER I PARIS  --  teatern LES FEUX DE LA RAMPE , fritt översatt "I rampljuset" presenterar CARMELO CACCIATO med en timmes show: illusion, mim, comedy.... och  trolleri med  många överraskande inslag/islæt/, helt originellt och baserat på CARMELO'S personlighet, talang och artistiska kunnande.

De muntra inslagen följer slag i slag, publiken är intresserad och applåderar glatt.

Teatern är liten, sålunda får vi en intim stämning där kontakt mellan artist och publik böljar fram och tillbaka och även om programmet icke är ett deciderat barnprogram så var det tydligt att även barnen livligt uppskattade/påskønnede programmet.

Showtime: en timme, i stort sett utan tal, så att även en icke fransk-kunnig publik kan ha glädje av ett besök.

CARMELO CACCIATO är en stor talang, mim, trolleriartist och skådespelare - se honom vid nästa besök i Paris !!

Plats: Theatre LES FEUX DE LA RAMPE, 2 rue Saulnier, Metro: Grands Boulevards eller Cadet.

Se mer: www.carmelocacciato.com

Reported by ZARRO ZARRO.

Carmelo Cacciato

 klovn.gif (1460 bytes)

12. juni 2010

”Kom til sommercirkus,” invitere det fynske børne- og ungdomscirkus Cirkus Flik Flak og fortsætter:

Klovne, tryllekunstnere og akrobater i farvestrålende dragter. Cirkus Flik Flak byder igen i år velkommen til forrygende forestillinger med de mange børn for det brede publikum.

Cirkusorkesteret spiller og manegen er fyldt med glade børn der stråler, alt imens de skråler: ”Verdens bedste cirkus, det kan I tro - mik-mak, tik-tak, lakridskonfekt og zig-zag, ja tak! Her er Cirkus Flik Flak”. Teltet er tæt pakket med et oplagt publikum forsynet med popcorn og candyfloss. Stemningen er i top, når Cirkus Flik Flak for 23 gang spiller op til sommercirkus med 230 børn og unge medvirkende i Odense bag Munkebjerg Kirke. 

 

Øvelse gør mester

Inden publikum i weekenden kan sætte sig til rette på bænkene i det fine cirkustelt har cirkuspladsen summet af liv hele ugen med sjippende artister, flyvende djævlestokke og tryllekunstnere med hjælp fra voksne instruktører. Travle hjælpere i systuen har bag snurrende symaskiner sikret flotte skinnende dragter og kække køkkenhjælpere har serveret mad til de hårdtarbejdende cirkusartister. ”Det bærende i forestillingen er, at vi er sammen om det. Fra den mindste spirrevip, der gennem leg og træning i ugens løb kan vise balancens svære kunst på kæmpe kugler til de unge, som kaster med brændende fakler på ethjulede cykler ” fortæller Tommy Hardam, der formand for Cirkus Flik Flak.

Cirkus Flik Flak nyder godt af mange års erfaring. De praktiske ting ligger i faste rammer og giver tid sammen med børnene og plads til at gode ideer der opstår i løbet af ugen kan realiseres. De ca. 40 frivillige instruktører og lige så mange frivillige forældre er dog helt afgørende for, at en flot forestilling kan sættes på plakaten og børnene kan få en stor oplevelse.

 

Forestillinger på pladsen

Der er forestillinger for alle i teltet

Fredag  d. 6/8  kl. 14.00

Lørdag  d. 7/8  kl. 13.00 og 15.30

Søndag d. 8/8  kl. 13.00 og 15.30

Billetter kan købes på www.cirkusshop.dk eller på cirkuspladsen på Østerbæksvej 87.

For børnehaver og fritidsordninger er der særlige forestillinger fredag formiddag d. 6. august kl. 9.30 og 11.00.

Der holdes også en festlig cirkusgudstjeneste for hele familien lørdag den 7. august kl. 11.00, hvor alle er velkomne.
                                                 

Yderligere information

Besøg os på pladsen og kontakt gerne Tommy Hardam, tlf. 20 68 48 83.

Yderlige oplysninger kan findes på http://www.cirkusflikflak.dk


klovn.gif (1460 bytes)

10. juni 2010

Gøgl, artisteri og klovne på Bakken. Fra 26. juni til 4. juli kl. fra kl. 14:00, dog undtagen den 28. juni, kan man på plænen foran Restaurant Skovly se og opleve gøgl og artisteri fra fordums tid. En hyldest til grevskaber og klædeskaber og de gamle tricks.  

I løbet af dagen vil en halv snes akrobater, sabelslugere og taskenspillere sørge for fis og ballade på plænen foran Cafe Skovly. Det er ikke til at stå for - det skal ses og det skal høres: nemlig Bakkens egen pruttekonge. Han vil til Trommekongens rytmer trutte (med sin ende) så ikke et øje og ej heller et næsebor er tørt. Man vil kunne opleve verdens mindste artister: lopperne. Det drejer sig om Dyrehavsbakkens enestående loppecirkus med kanonkongeloppen Grete, som syngende vil blive skudt ud af en kanon samtidig med, at den danske og svenske loppe ræser om kap med deres stridsvogne. Hele dagen slutter med en grandefinale med et varieteshow af international klasse. Med forsvindingskabinet, fakiren Poul fra Tunesiens mørke ørkner, maskulin dobbelt akrobatik og klovnerier der vil efterlade latteren og forbløffelsen malet i tilskuernes ansigter.

Benny Schumann præsenterer et sandt festfyrværkeri af klovnerier på Friluftsscenen den 7.-15. august kl. 17:30 og 19:30.

Klovnerier og gøgl har altid hørt til på Bakken, så det kommer selvfølgelig ikke til at mangle i 2010. Danmarks klovne-godfather BENNY SCHUMANN er om nogen indbegrebet af klovneri i landet, og derfor er det naturligvis ham, der har sammensat et program, der bringer nogle store navne indenfor genren til landet. I år kan du blandt andet opleve den kendte tyske komiker og mimiker HERR NIELS, der optræder over hele verden. Du kan læse mere om ham på www.herr-niels.de

Desuden kommer den svenske musikalske klovn RUBEN, der sidst var at opleve på Bakken ved den allerførste klovnefestival i 1996. Nu er han tilbage i storform. Desuden kommer LES SANGERS komiske hundenummer. Det er Mike Freeman, bror til Peter Freeman (Old Regnas – prøv for resten at stave Regnas bagfra!). Deres far, den originale Old Regnas, optrådte i Cirkus Schumann i 1963. Les Sangers er herligt hundenummer, som bl.a. optrådte på Plænen i Tivoli i 1998. Naturligvis er Benny Schumann også selv på scenen med en god blanding af hans kendte og elskede klassikere samt en del nye tiltag, herunder hans morfar Charlie Rivels berømte operaparodi med enkelte justeringer. Ingen tvivl om, at Benny Schumann igen i år vil præsenterer fantastisk underholdning både for børn og for alle os, der aldrig blev helt voksne. Takket være tilskud fra Dansk Artistforbund bliver klovneforestillingerne endda ledsaget af rigtig levende musik – orkesteret Jollyday .- og ikke blot den båndede musik, man har måttet nøjes med de seneste sæsoner.

 

Benny Schumann som operadiva. Foto: Per Krogh Petersen

 klovn.gif (1460 bytes)

9. juni 2010

Cirkus i Liseberg i Göteborg. Fra 12. til 17. juni byder forlystelsesparken Liseberg i Göteborg på spændende cirkusunderholdning. På Lisebergs hjemmeside kan man bl.a. læse:

Vid Stora Scenen visas en traditionell cirkusföreställning med mycket komik för hela familjen. 20 artister medverkar i föreställningen, det är 8 musiker i orkestern och konferencier är ingen mindre än Robert Bronett. Föreställningen kostar inget extra utan ingår i ordinarie entréavgift till nöjesparken. Föreställningen är cirka 1 timme lång.

Medvirkende:

MIKE SANGER & CO – HUNDNUMMER

PRICE & MCCOY - KOMISK AKROBATIK

HAVANNA COMPANY - FLYGANDE TRAPETS OCH CHINESE POLE

JUMPING HIGH - HOPPREP OCH RYSK GUNGA

TOTTI ALEXIS – CLOWN

KATA KISS – LUFTAKROBAT

I manegen framför Stora Scenen blir det cirkusskola. Här får alla barn upp till 15 år möjlighet att prova på olika cirkusdiscipliner under ca 1 timme. Först visar instruktörerna vad man kan göra. Sen får barnen prova på och sedan blir det examen. Efter examen får alla som deltagit i cirkusskolan en badge som ”diplom”. Cirkusskolan startar nya klasser vid ett flertal tillfällen varje dag, se cirkatider på anslag vid manegen. Det går inte att förboka plats utan det är bara att dyka upp. Antal platser är begränsat.

På Taubescenen bjuder Ludvika Minicircus på fascinerande nummer flera gånger varje dag. Föreställningen kostar inget extra utan ingår i ordinarie entréavgift till nöjesparken. Föreställningen är cirka 40 minuter lång.

Medvirkende:

FOUR DOLLS – RÖRAKROBATIK

GOLDIES – BORDSAKROBATIK

JENS & JULIA – CYKELAKT

MARIA – ROCKRINGSAKROBATIK

Arrangementet betyder, at Robert Bronett udskyder cirkusfestivalen CirkusPrinsessan

til 30. september – 3. oktober 2010. Festivalen var oprindelig programsat til 3. til 6. juni. Den skal foregå i Lisebergshallen i Göteborg

”Våren och sommaren är högsäsong för cirkus i Europa. Många duktiga artister som velat ansöka och vara med är fast i redan ingångna kontrakt. Genom att flytta fram CirkusPrinsessan till månadsskiftet september-oktober ger detta fler artister chansen att ansöka om att vara med. Det ger oss också möjligheten att presentera en mer spännande och intressant föreställning,” fortæller Robert Bronett på CirkusPrinsessans hjemmeside.

 klovn.gif (1460 bytes)

9. juni 2010

Per Krogh Petersen var på Bakken, da Pjerrot 8. juni fejrede 210 års fødselsdag. Per skriver: Tak for en rigtig god dag på BAKKEN (8-6-2010). STORT tillykke til Pjerrot med de 210 år. I kan nu se nogle nye billeder og film klip fra fødselsdagen. Benny Schumann, Klovnen Kasper Jensen, Julemanden, Rune & Pjerrot på scenen. Klik her for link til Pers billeder.

 klovn.gif (1460 bytes)

7. juni 2010

No Name cirkus 2010. Hans Vedel har besøgt No Name Cirkus i Team LA i Solbjerg ved Bælum (nord for Hadsund) og skriver:

Kan 12 tilskuere en søndag i juni få en god cirkusoplevelse med hjem?

Det burde være umuligt ... - men i Østhimmerland i No Name Cirkus kan det umulige blive til klapsalver og virkelighed. Årets forestilling, som er den 6. i rækken af No Name-forestillinger, er den absolut bedste Team LA har budt på!

KATJA SCHUMANN med tre smukke hestenumre, - øjeblikke, hvor man kan drømme om  en fortid, hvor hestenumre i bl.a. - Schumann og det legendariske  Cirkus Royal - var en grundpille i enhver  god cirkusoplevelse - skønt, at opleve,  at flotte hestenumre stadig kan fremvises i en dansk cirkusmanege.

Håber at mange hesteelskere i sommerens løb vil glæde sig over Katjas præstationer i No Name Cirkus.

Katja Schumann

LUFFE BØGHS fremvisning af 10 viltre ponyer og i et andet nummer med en mere end levende tyr og to stk. "uvorne" tyrekalve viste, at også en person, som ikke er født i/med cirkus kan drive det vidt, når flid og interesse er til stede.

Luffe og tyren. I baggrunden Katja Schumann

Gode dyrenumre er nok til en god cirkusoplevelse som især børnene vil elske - men No Name cirkus byder på mere. Den tjekkiske cirkusfamilie RUML kæder forestillingen sammen med musik, sang, klovnerier, jonglage, djævlespil, luftnummer og den yngste søn med et rola rola nummer. Flot! Det har været en dejlig oplevelse, at se hvorledes far Zedenek har trænet med sine egne to sønner og unge fra institutionen. Det er familien Rumls 3 sæson hos No Name. Tidligere har de optrådt i Cirkus Mascot.

Ruml junior med rola rola

Cirkusbygningen i No Name er i sig selv en seværdighed og indbyder til en dejlig dag i Danmarks eneste faste cirkus.

Cirkusbygningen i No Name Cirkus. Alle fotos taget af Hans Vedel

 klovn.gif (1460 bytes)

7. juni 2010

Nyt fra Cirkusmuseet i Hvidovre. Søndag d. 13. juni er det Store Cykeldag på Vestegnen. Alle der deltager i Store Cykeldag kan komme gratis på Cirkusmuseet d. 13. juni fra kl. 11-15.

D. 20. juni kl. 16 er der mulighed for at opleve Cirkus Arcus i Fægtesalen. Det fantastiske børnecirkus Cirkus Arcus giver i år forestilling i Fægtesalen. D. 20. juni kan du eksklusivt komme til generalprøve. Der er få billetter, og de koster 20 kr. stykket. Billetterne skal bestilles direkte hos Cirkus Arcus v. Poul Møller på tlf. 36 49 73 01. Da sæsonafslutningen foregår i Fægtesalen og ikke som tidligere år i cirkusteltet, er der ikke så mange tilskuerpladser. Faktisk har vi kun 125 pr. forestilling. Cirkus Arcus er et børnecirkus i Hvidovre, en aktivitet i DUI-LEG og VIRKE, Hvidovre afdeling.

I vinterferien optrådte Mr. Toons med sit fantastiske ballonnummer på Cirkusmuseet. På Cirkusmuseets YouTube kanal kan man nu se klip fra Mr. Toons' optræden på museet.

På Cirkusmuseets YouTube kanal kan du desuden se eksempler på enestående artisteri, og der er hjælp at hente, hvis man gerne selv vil lære at jonglere eller lign. Det er også en video om museet nuværende udstilling. Klik her for link til Cirkusmuseets YouTube kanal.

 klovn.gif (1460 bytes)

6. juni 2010

La Norma - udstilling af billeder fra en stjernes karriere. Takket være fotograf Ole Jakobsen, Den Utraditionelle i Randers, hyldes trapezstjernen La Norma med en udstilling i hendes hjemby, Randers. Gamle billeder og filmklip fra Danmark og udland vil for første gang blive udstillet i Danmark.

 Fredag den 18. Juni kl. 14 åbner en udstilling hos fotograf Ole Jakobsen, Den Utraditionelle  i Store Voldgade 7 i Randers. Udstillingen er en hyldest til den internationale trapezstjerne La Norma, som blev født i Randers i 1926. Berømt for sit vovemod og elegante optræden blev hun et af de største navne indenfor trapezkunst nogensinde.

 I 1946 blev hun viet til André Fox på Randers Rådhus, og i 1948 bosatte parret sig i USA. I forbindelse med ægteskabet ændredes hendes navn fra Norma Nielsen til  Norma Fox.  I dag bor Norma Fox i USA og er optaget i Ring of Fame i Sarasota.

83 år gammel fortalte hun sin livshistorie til Aase Thomassen, som sidste år udgav bogen
La Norma, Sorg, Savn og Succes. Beretningen om den 14 årige Norma Nielsen, som blev sendt med en fremmed til København har grebet mange på grund af de smertelige minder, der ligger bag La Normas succes.

Fotograf Ole Jacobsen stiller både sin udstilling og sit atelier til rådighed for at gøre plads til en række billeder og små filmklip om Randers-pigen, Norma Nielsen.

Udstillingen åbnes fredag den 18. juni kl. 14 af Borgmester Henning Jensen Nyhuus.

Udover billederne i udstillingen vil der blive vist en række filmklip. Blandt andet et klip fra starten af 1950’erne, hvor en begejstret Bing Crosby præsenterer Hollywood for den smukke danske La Norma.

 Som barn sad Norma Nielsen i Kinografen i Randers og nød skuespillerne Bing Crosby, Bop Hope og Dorothy Lamour. Da hun gjorde sin entré i Hollywood var det i selskab med netop de tre stjerner.  Selv fik hun sin filmdebut, da hun udførte Betty Huttons trapezscener i den Oscar belønnede film The Greatest Show On Earth med blandt andre James Stewart, Charlton Heston og Betty Hutton.

På udstillingsdagen, fredag den 18. juni bliver der mulighed for at købe bogen La Norma, og bogens forfatter, Aase Thomassen vil være til stede og besvare spørgsmål.

I dagene fra 21. – 25. juni vil flere af de udstillede billeder fortsat kunne ses i Den Utraditionelles udstilling i Store Voldgade 7, Randers. Men filmklip vil kun blive vist på udstillingsdagen den 18. juni kl. 14 – 16. Udstillingen er åben for alle, og der er gratis adgang.

Yderligere oplysninger om udstillingen: Fotograf Ole Jakobsen, Den Utraditionelle, tlf. 86 43 33 60 og Aase Thomassen, telf. 86 46 61 14.

La Norma optræder ved byfest i Grenaa i 1942. Foto fra Grenaa Egnsarkiv.

 klovn.gif (1460 bytes)

5. juni 2010

DET SKER I PARIS  --  NU  --  20-ÅRS JUBILEUM för METAMORPHOSIS, LE THEATRE DE MAGIE DE PARIS, direktion, artistisk ledning och produktion: CHANTAL and JAN MADD.

När JAN MADD  valde att stoppa sin internationella artist-karriär och i stället starta en Magisk Teater -  då var detta ett riskfyllt företagande: besparingar från en 30-årig artist-karriär investerades i en gammal pråm, som byggdes om till restaurant, café, bar och --- teatersalong med 120 platser.

Den franska publiken har icke de traditioner med varieté som man har i Tyskland, ej heller England's Music Hall traditioner. Däremot har Frankrike en lång tradition med teater - men något säkerhetsnät fanns ju icke.

NU -- efter 20 års stabil succé - kan Paris notera sig ytterligare en turist-attraktion -

LE THEATRE DE MAGIE DE PARIS METAMORPHOSIS.

Jubileums-programmet heter MAGICORAMA och vi får se de bästa av de bästa klassiska trolleri-effekterna från tiden då de stora mäster-illusionisterna turnerade och framförde sina program på världens scener.

En fantastisk afton med överrasknigar, skönhet och konkretiserad poesi - i modern stil !!

THAT'S  ENTERTAINMENT !!!

Se mer: www.metamorphosis-spectacle.fr

Jan Madd. Foto: Theatre Magie

DET SKER I PARIS  ---  de märkligaste ting:  vid ett besök i FREDERIKSKIRKEN, DEN DANSKE KIRKE I PARIS -- fann jag i läsesalen ett ex av DANMARKSPOSTEN, April-Maj 2010, organ för organisationen DANES WORLD WIDE.

Danmarksposten hade en bok-recension: CIRCUS BRAVO, författare MARIANNE SKJOLD. Citat:   "CIRCUS BRAVO, 15 fortællinger for børn, 5 - 12 år. I Sømosen ..... tager fortællingen om CIRCUS BRAVO sin begyndelse. Flere kendte cirkusfamilier stammer herfra: Benneweis, Enoch, Mundeling. Forfatter MARIANNE SKJOLD er læreruddannet og en erfaren fortæller.Bogen er velegnet til oplæsning hjemme og i skolen til undervisningsbrug i læsetræning".

Køb bogen: http://www.queenswood.dk

Comments: detta må vara en super-god idé, nämligen att på ett sympatiskt sätt ge barnen en inblick i cirkus-miljön, samt att de får en anledning att gå på cirkus och se live entertainment i en tid som domineras av elektronisk underhållning -- till detta vill jag säga: BRAVO !!! och TACK till författaren.

Reported by ZARRO ZARRO.

 klovn.gif (1460 bytes)

3. juni 2010

Sidste år fik Cirkus Arli som det første cirkus nogensinde lov at slå teltet op på Frederiksberg Rådhusplads. Besøget blev en succes, både kunstnerisk og kommercielt. Som billedet viser vil Cirkus Arli derfor igen i 2010 kunne opleves på Frederiksberg Rådhusplads.

 klovn.gif (1460 bytes)

3. juni 2010

Lørdagsvariete i Amager Kulturpunkt  – 29.5 kl. 16

Sted: Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 4 (tidl.: Røde Kro teater). Arrangør: Zebu (se: www.zebu.nu)

Jørgen Lorenzen så forestillingen og skriver: I perioden 20. maj – 5.juni har Zebu afholdt nycirkus festival. Der var forestillinger med mange kompagnier og ensembler: Teatro Glimt, Kompagni Kimone, Cikaros og Tincancompany.

Og så var der variete 3 lørdagseftermiddage. Varieteen den 27. maj var en times gedigen underholdning, som fornøjede de godt 100 tilskuere – heraf mange børn.

Forestillingen præsenteres i programmet som ”en række numre, der er indbyrdes uafhængige, men som alle har rod i nycirkus, varieteteater eller er korte uddrag fra forestillinger for børn”.

Men denne eftermiddag var der overvægt af det ”gamle” cirkus. Alt, hvad man så og hørte, kan man faktisk også opleve i det klassiske cirkus. F.eks. anvendtes der rekvisitter, der ikke var forarbejdet – men almindelige hverdagsagtige brugsgenstande eller påklædninger.  En artist, der var iført brun pedelkittel er jo set i cirkus Baldoni (klovnen Thomsen). En wienerstige, der ikke er dekoreret, er oplevet i cirkus Charlie – før Einar Trie malede sin stige i skrigende farver. En sprechstallmeister i gummisko – ikke laksko – er vel set før, om end ikke i cirkus, så på markedspladserne. I øvrigt var sprechstallmeisteren Jørgen Carlslund glimrende i sine kommentarer, som blev krydret med gags og små artistiske indslag.

Nycirkus vil gerne indarbejde den artistiske præstation i en episk fortælling, så der opstår sammenhænge i det, der foregår. Et nummer skal ikke kun fremvise, men tillige fortælle. Men også det kan man se i det klassiske cirkus. I cirkus Dannebrog ynder Isabella Enoch at bygge forestillingen op i tableauer, og i cirkus Arena ser man i år en artist, der bygger sit nummer op som en fortælling om en (forgæves) slankekur (Konstantin Mouraviev).

Og i varieteen denne eftermiddag medvirkede en dværg. Det var førhen almindeligt med dværge i cirkus (f.eks. Kiki og Antonio i cirkus Schumann), og i firserne havde Dannebrog i to år en ægyptisk pauseklovn, som var dværg. Otto blev han kaldt. Der kom ingen negative reaktioner. Og i 1993 engagerede cirkus Arena en russisk trup, som bestod af lilleputter og altså ikke dværge.  Det blev udtrykkeligt pointeret i en hel side i programheftet. Man ville altså komme evt. kritik i forkøbet.

I forestillingen denne lørdag medvirkede den lille norske Sigrid Husjord.  Hun kunne noget – nemlig danse. Og med denne færdighed som ballast blev hendes nummer positivt og livsbekræftende.

I øvrigt var det artistiske niveau udmærket. Det klassiske cirkus har vel nok fra tid til anden beklaget sig over, at nycirkus ikke har et højt artistisk udtryk. Men ikke her. Der var fint artisteri.

Erik Jensby tryllede og jonglerede med en herlig kommentar, hvor de grønne bolde blev til ærter og molekyler og reb blev til DNA-strenge. Overraskende – og igen artisteri sat ind i en fortælling. Zora Nikodemova kravlede ind i en kæmpeballon – som var tæt på at eksplodere – troede børnene – fordi hun forinden havde sprængt en lille ballon.

Lars Gregersen fra Teatro Glimt var inde i flere entreer, bl.a. et godt nummer på slap line. Og Esben Aerius var slinky-dukke. Desværre er Duo Aerius historie, og i duoens flotte karriere blev det kun til en enkelt optræden i Danmark. Men man kan se dem på Youtube. Selv om billedkvaliteten er problematisk, kan man se, hvor smukt og stærkt nummeret har været.

Konklusion: der findes et stort antal artister, trupper og kompagnier, som brænder for , teater og artisteri. Man kunne ønske sig, at mange flere fik øjnene op for deres kunst. Sommerlande, sommerrevyer og forlystelsesetablissementer af enhver slags må kunne give varieteen en renæssance. Måske kommer det, for varietekunsten er storslået underholdning.

Esben Aerius ved afslutningen af sit nummer Sculpture in Motion

 klovn.gif (1460 bytes)

2. juni 2010

Cirkus Wictoria. Martin Lasson Berglund har taget en række fotos fra det svenske Cirkus Wictoria. Cirkus Wictoria er for tiden på vej mod det nordlige Sverige. På Sveriges nationaldag 6. juni giver de en parade i Sysslebäck, hvor ejerparret Lars Åke og Karin Jonsson bor i vintersæsonen. Klik her for link til Martins stemningsfotos fra Cirkus Wictoria. Du kan læse mere om Cirkus Wictoria samt se deres turneplan nogle uger frem på www.cirkuswictoria.se/

 klovn.gif (1460 bytes)

1. juni 2010

Schumann og hestene. For flere generationer af danskere har Schumann-navnet været synonymt med hestedressur af verdensklasse – Schumann-ship, som familien selv kaldte det. Den lidt yngre generation kender derimod mest navnet fra klovnen og multiartisten Benny Schumann, hvis forestillinger siden 1984 er set af langt over en million danskere.

Hans kusine Katja Schumann optrådte i mange år med fornemt skoleridt og frihedsdressur i New Yorks Big Apple Circus. I 2008 vendte hun tilbage til Danmark, hvor hun optrådte i Cirkus Dannebrog. Siden 2009 har hun været knyttet til No Name Cirkus i Team LA i Bælum.

Der er dog også et andet medlem af Schumann-familien, som arbejder med heste og har en drøm om igen at gøre Schumann-navnet lige så kendt som hestedressører som det var, dengang Cirkus Schumann spillede i Cirkusbygningen og senere med Max Schumann som eneejer turnerede landet over.

Det er Laura Schumann, datter af Katjas bror Philip. Laura er født 16. maj 1980 og gift med Luis Torres. De bor i Søndersø på Fyn og arbejder med dressur af heste. Luis Schumann Torres fortæller: ” We have created a way of training horses that will bring

the Schumann name back in to the horse world and in to the 21st century”. Du kan læse om Laura og Luis på deres elegante hjemmeside www.schumannship.dk

Laura Schumann med en af hestene

 klovn.gif (1460 bytes)

30. maj 2010

DET SKER I PARIS --- precis NU:  CIRQUE ELECTRIQUE med ett utmärkt program passande perfekt för mål-gruppen barn 2 - 10 år --- och deras föräldrar -- och i sin tur  dessas föräldrar som ju gärna medföljer barnbarnen på cirkus !!

CIRQUE ELECTRIQUE, direktör och ledare HERVE VALLEE, har sedan några år skapat ett concept som innehåller cirkus-artisteri, akrobatik : vertikal rep, tissues, jonglering, hög monocykel "giraff",  rullskridskor(rulleskøjter), trapets, magi och utbrytning. Allt i en dekor som är mycket barn-vänlig, artist-numren är korta, dekoren i det lilla två-mast-tältet är som en barnkammare med plyschdjur/krammedyr överallt, musiken är lättförståelig och rytmiskt medryckande, samt förekommer ett otal muntrationer på barnens nivå. Eftersom föräldrar och andra medföjande noterar att barnen har mycket roligt/morsomt - så är succéen given !!!

Showtime: 50 minuter, följt av en s.k. free kids' soda bar - där publiken kan köpa pannkakor och läskedrycker/sodavand.

Ett mycket lyckat initiativ som jag sett tidigare i Paris, CIRQUE ELECTRIQUE har just nu varit ett helt år i Bruxelles, och prolongerar nu sin vistelse i Paris. Detta att kunna spela ett helt år i samma stad är endast möjligt i mycket stora europeiska städer, dessutom är klimatet/vädret gjunstigare än i t.ex. Köpenhamn, den enda verkligt stora staden vi har i Skandinavien, där jag dock tror att det vore omöjligt att spela ett helt år -- eller är det möjligt ???

DET SKER I PARIS - också på grund av en flera hundra år gammal teater-tradition - när går man på teater OCH CIRKUS !!!

Se mer: www.cirque-electrique.com

Reported by ZARRO ZARRO.

Cirque Electrique montage

klovn.gif (1460 bytes)

28. maj 2010

Internationalt ny cirkus gæster Danmark. Københavns Internationale Teater (KIT) præsenterer dette års sommerkavalkade med internationalt ny cirkus fra akrobatisk ekvilibrisme og halsbrækkende stunts til poetiske jonglører og moderne klovne. Som noget nyt gæster forestillingerne ikke blot hovedstaden, men går i sensommeren på turné i provinsen. Okidok, den belgiske klovneduo, der ved tidligere festivaler har spillet for udsolgte huse i København, kommer på Danmarksturné med deres forestilling Slips Inside. Også danske TinCanCompany kan opleves i provinsen sammen med finske Race Horse Company og de elegante boldjonglører fra Collectif Petit Travers. I København kan publikum møde Jeunes Talents Cirque Europe (6.-8. aug.), Mille Lundt (6.-9. aug.), Okidok (10.-12. aug.), Cirque Trottola (fra 12. aug.), Lefeuvre & André (13.-15. aug.),  Zimmermann & De Perrot (15.-17. aug.), Collectif Petit Travers (18.-19. aug.), Race Horse Company (20.-22. aug.), Nova (25.-26. aug.) samt TinCanCompany (29.-31. aug.).  Se hele programmet på www.kit.dk

 klovn.gif (1460 bytes)

28. maj 2010

Ny cirkus kompagniet TinCanCompany får Truxa legat. Dansk Artist Forbund skriver:

For deres nyskabende arbejde med de klassiske artisthåndværk er TinCanCompany tildelt Truxas mindelegat til bemærkelsesværdige artister. Ny cirkus kompagniet TinCanCompany består af artisterne Gry Lambertsen og Rune Andersen. Deres stil er fysisk, poetisk og humoristisk fængende, når de udforsker den menneskelige natur i både medgang og modgang. Gry og Rune har udviklet deres helt eget komiske og æstetiske univers med plastik fisk, paraplyer, røde telefoner, slap line og kinesisk pæl. Med et stærkt afsæt i de klassiske artist-dyder, lader TinCanCompany deres humoristiske figurer spejle menneskets fejl og mangler, så vi alle kan se og genkende selv. Med æren følger et legat på kr. 10.000. Mere om kompagniet www.tincancompany.dk

 klovn.gif (1460 bytes)

27. maj 2010

Zirkus Probst og Circus Probst. Probst-familien driver to cirkus i Tyskland: Zirkus Probst, også kaldet Probst Øst, da de stammer fra det gamle Østtyskland og forsat markedsfører sig som ”Die Nr. 1 aus Ostdeutschland”, og Circus Probst, også kaldet Probst West. 10 svenske og danske cirkusvenner besøgte lørdag den 15. maj Zirkus Probst i Lübeck og oplevede en forestilling med mange flotte dyrenumre. Forestillingen blev indledt med ungarsk kurer (også kaldet Sct. Petersborg kurer). Senere oplevede man ikke mindre end 20 velplejede ponyer i manegen. De kunne endda som elefanter sætte benene op på ”rumpen” af den forangående pony. Der var også skoleridt, masser af heste i frihedsdressur, wild west-ridt, eksoter, bondegårdens dyr samt tigre. De akrobatiske præstationer stod Truppe Enkhbaatar fra Mongoliet for: en sjippeentré, formationsjonglage, to piger i dobbelttrapez samt springbræt. Pænt, men ikke sensationelt. Forestillingens klovn James kom fra Italien. Han havde en enkelt god entré med tallerkenjonglering. En anden entré var nærmest pinlig, og i de øvrige entreer var han bedre til at gøre mere eller mindre frivillige publikummer til grin end til selv at være morsom. En uvane, som nogle repriseklovne har. Men dyrenumrene gjorde, at forestillingen bestemt var et besøg værd. 4. til 13. juni er Zirkus Probst i Rostock, ganske tæt ved havnen. Så cirkusvenner, som holder af gode dyrenumre, kan tage færgen fra Gedser og opleve en flot forestilling.

 

Aleksandra Probst med nogle af ponyerne, Rüdiger Probst med sine tigre samt indianeridt.

Zirkus Probst ejes af Rüdiger Probst. Circus Probst ejes af Reinhard Probst, og turnerer i det gamle Vesttyskland. Også hans cirkus har ry for at byde på flotte dyrenumre, men har dog knapt så mange dyr som Probst Øst. Til gengæld synes artistprogrammet at dømme efter hjemmesiden at være lidt stærkere end i Zirkus Probst. Circus Probst forventes at besøge Flensborg i juli, hvilket giver danske cirkusvenner gode muligheder for at besøge dem. Brianos cirkusrejser planlægger en tur til Circus Probst i Flensborg.

 klovn.gif (1460 bytes)

25. maj 2010

I omtalen 13. maj 2010 af årets forestilling i Cirkus Mascot stod der, at Daniel Deleuran imponerede, dels med sit ”gamle” rola-rola nummer, men nu således, at han kombinerer det med sit kube-jonglørnummer, og dels med et nummer i strapater. Marianne Deleuran har sendt mig en lille korrektion: Daniels første nummer har intet at gøre med et kube-jonglørnummer. Daniel er en dygtig jonglør, men han har aldrig jongleret med kuber. Hans flotte cube rola rola nummer består af, at han balancerer på kuber og ruller. Omkring strapater gør Marianne opmærksom på, at der er tale om det, som i fagsprog kaldes aerial straps.

Daniels Deleuran med sit cube rola rola nummer. Foto stillet til rådighed af Cirkus Mascot.

 klovn.gif (1460 bytes)

25. maj 2010

FLYING SUPERKIDS 2010-turne. Også i år kan man opleve de formidable gymnaster

FLYING SUPERKIDS i en række byer landet over: Kolding, Odense, København og hjembyen Århus. Se nærmere i Cirkuskalenderen. De leverer et 2-timers top-tunet mix af gymnastik, spring, tumbling, dans + sang. Fundamentet i showet er gymnastik; basis er færdigheder - opnået gennem lang tids kontinuerlig træning. Flying Superkids show er en oplevelsesrejse gennem mange spektre af gymnastikkens verden; et forsøg på at ophæve tyngdekraften, krydret med sang, humor og med børnenes livsglæde som den allervigtigste ingrediens. Smukt lysdesign og special-komponeret soundtrack understøtter showets koreografier; alt sammen produceret af en dynamisk stab omkring Flying Superkids. Jimmy Enoch har set deres show og kalder det en kanonflot forestilling. Cirkus Dannebrog har i øvrigt et godt samarbejde med superkids’ene blandt andet med rabatter til superkidskunder, som har set Cirkus Dannebrog, og omvendt.

Flying Superkids. Fotos stillet til rådighed af Flying Superkids

 klovn.gif (1460 bytes)

24. maj 2010

No Name Cirkus. Også i år kan man opleve No Name Cirkus i Cirkusbygningen i Team La i Solbjerg ved Bælum. Der er forestilling hver dag kl. 14:30, undtagen mandag. ”Vi vil cirkus på den gode gamle måde. Vi slider hele vinteren med dyr og træning. For så når foråret kommer, at fremvise vore resultater,” fortæller ejeren Luffe Bøgh og fortsætter: ” Vi er godt i gang og forestillingen må være seværdig, for vi har fine besøgstal. Vi lader vore gæster være dommere og deres karakter afgives i klap. Kort sagt alt ved det gamle. Målet er jo at holde på traditionerne og gøre cirkus populært. Cirkus er kultur og vi kan medvirke til at holde arven i live via at udbrede og højne kendskabet til cirkus med det vi laver. Forestillingen er sammensat så gammeldags, at vi har sat hestene i fokus, og her er vi nok virkelig skrappe, men et andet nummer der gør sig er jo tyren og tyrekalvene.” Som i 2010 er Katja Schumann knyttet til No Name Cirkus. Det samme gælder den alsidige tjekkiske artistfamilie Zdenek Ruml: far, mor og to børn.

No Name Cirkus cirkusbygning. Foto: Hans Vedel

 klovn.gif (1460 bytes)

22. maj 2010

Nyt fra AFUK. Den 5. maj 2010 fik AFUK (Akademiet For Utæmmet Kreativitet) omsider overrakt nøglerne til deres nye lokaler i Remisen, Enghavevej 82 B. Ombygningen er stadig ikke helt klar, men AFUK er alligevel så småt begyndt at indtage de nye kvadratmetre. De årlige AFUK FESTIVITAS, som i år har undertitlen " FLYTIVITAS", afholdes  torsdag d. 17 & fredag d.18 juni fra 16 til 24. Der er Late night cabaret d. 19 juni, og alt foregår i de nye lokaler i Remisen.

 klovn.gif (1460 bytes)

21. maj 2010

Nyt fra Cirkusmuseet i Hvidovre. Lørdag d. 29. maj er Turismens Dag. Cirkusmuseet holder åbent fra kl. 10.00-14.00 og byder på forskellige aktiviteter. Fra kl. 11.00-12.00 inviterer den professionelle artist Line Vittrup indenfor i Fægtesalen. Man kan prøve nogle af de spændende tilbud, museet har til både børn og voksne. Kl. 12.30 fortæller museumsinspektør Mikkel Knudsen om baggrunden for museet, og der vil være mulighed for en dialog om fremtidens museum. Der er fri entre til museet hele dagen.

Hver søndag i juli måned er der cirkusworkshop på Cirkusmuseet. Her kan man selv få lov at agere cirkusartist og give sig i kast med kunsten at jonglere, gå på line eller en af de mange andre cirkusdiscipliner. Der vil være en professionel artist til at give gode råd og vejledning. Workshoppen finder sted fra kl. 11-12.30 og er inkluderet i entrebilletten til museet.

Er du mellem 7 og 15 år kan du deltage i museets cirkusskole i sommerferien. Den finder sted over to dage enten d. 28-29. juni eller d. 5-6. juli alle dage kl. 11-15. Her vil artister fra Cirkus Arcus træne dig i cirkusdisciplinerne, og på de to dage vil du lære tricks, som du ikke troede var mulige. Tilmelding er nødvendig på cirkusbyen@hvidovre.dk eller tlf.

3649 0030. Det er gratis, hvis du bor i Hvidovre, mens det koster 50 kr. for børn bosat udenfor Hvidovre. Skolen er støttet af Aktiv Sommer.

 klovn.gif (1460 bytes)

19. maj 2010

Balademagere i cirkus. 7. til 9. maj besøgte Cirkus Dannebrog Esbjerg, hvor de havde slået teltet op på cirkuspladsen på Spangsbjerg Møllevej. Jyske Vestkysten fortæller, at en flok utilpassede unge under en af forestillingerne løb ind i teltet og rendte rundt om manegen, medens de viftede med lysende stave. Og det skete samtidig med at linedanserne Duo Gueros optrådte på tårnline 10 meter over manegen. Cirkusvogne og en bil blev beskudt med sten, et kamelføl blev jagtet op ad Stengårdsvej og dyrepasseren truet med kniv, da han forsøgte at stoppe det. Også Dahlgårds Tivoli har på samme plads oplevet store problemer med en gruppe på 10-15 utilpassede unge drenge. Tidligere på foråret blev en Hjem Is-mand overfaldet, da han i forbindelse med sit arbejde befandt sig i området. ”Det er absolut ikke i orden, og det er en opgave for os. Derfor er det vigtigt, at vi ved, hvad der foregår derude”, siger vicepolitiinspektør Jan Lambertsen fra Syd- og Sønderjyllands Polit til Jyske Vestkysten. Også byrådspolitikerne betragter de seneste tilfælde af vold, hærværk og chikane på Stengårdsvej som uacceptable.

 klovn.gif (1460 bytes)

16. maj 2010

DET SKER I PARIS  --  men också i närheten: vi besöker  LE MUSEE DU CIRQUE ET DE L'ILLUSION, invigd sedan 2004, belägen i DAMPIERRE- EN- BURLY, nära ORLÉANS, något söder om/syd for/ Paris.

Artisten och cirkus-entusiasten REMY DEMANTES har här skapat ett museum som framställer cirkus- och illusionskonsten i en populär expo: LE MUSEE DU CIRQUE ET DE L'ILLUSION har givetvis utställningar av cirkus-rekvisitor, modeller av cirkus-företag, artist-rekvisitor inklusive dem som trolleri-artister använder, dessutom talrika aktiviteter där barn och även vuxna kan pröva sina krafter i diverse cirkus-discipliner: akrobatik, lindans, konst-cykling, jonglering och -- trolleri.

Speciella tillbud gives  till skol-klasser och andra grupper och i en välförsedd butik kan man köpa de rekvisitor man nu gärna vill ha för att öva sig vidare ...

Företag kan här anordna sina konferenser och sales promotions och man kan få underhållning till barnens födelsedag !!

I allt är detta ett underbart inslag i en annars krass och realistisk värld - man kan här uppleva drömmar och poesi -  precis som man gärna gör på cirkus !!

REMY DESMANTES , samman med sin dotter ANNE SOPHIE, har lyckats med att skapa en plats för cirkusens historia - unik i Europa, väl värd ett besök.

Plats: DAMPIERRE-EN-BURLY, nära ORLEANS, strax söder om/syd for/  Paris.

Tel: ++ 33 2 38 35 67 50

email: cirqueetillusion@aol.com

Se mer: www.museeducirqueetdelillusion.com

---------------------------------------reported by ZARRO ZARRO.

    

 

Fotos fra LE MUSEE DU CIRQUE ET DE L'ILLUSION, stillet til rådighed af museet

klovn.gif (1460 bytes)

14. maj 2010

Cirkusdirektør Søren Arli – 75 år den 22. maj.  Historien om Søren Arli er historien om den unge malerlærling, som havde meget mere lyst til en tilværelse som artist end til at male vægge og lofter. Og som efter at være blevet professionel artist drømte om at blive cirkusdirektør. En drøm som han realiserede i 1971. Men hans gamle håndværk er stadig umiskendeligt - Cirkus Arli er altid nymalet!

Søren Arli Hansen fik sin artistdebut 30. april 1953 i den daværende bakkekonge Frode Jensens variete "Alhambra" med et nummer, hvor han rev figurer ud af papirark.

 

Søren Arli med sit debutnummer i 1953. Foto udlånt af Martin Arli

Sammen med Lotte, som han blev gift med 29. oktober 1960, skabte Søren et komisk jonglørnummer, Lott and Arli.

 

Lott and Arli 1959. Foto udlånt af Martin Arli

Lott and Arli optrådte også med en melange-akt. Derudover arbejdede Søren som hvid klovn og Lotte som tankelæser under navnet Madame Zarina. Med numre som disse optrådte Søren og Lotte i en række cirkus, herunder Cirkus Moreno (blandt andet 1957,1960 og 1965) og Cirkus Arena (blandt andet i 1963 og 1964 og – sammen med sønnen Martin Arli – i 1969 med indianernummeret Dakotas).

Som mange artister drømte Søren om at få sit eget cirkus. Det skulle ikke være verdens største cirkus, men et lille cirkus med intim kontakt til publikum og med atmosfære som i gamle dage. Cirkus Arli lagde ud i 1971 i et lille 1-mastet telt, som Lotte og Søren selv havde syet. De byggede også selv bænke, manege, ridegang og facade. Personalet bestod af Søren, Lotte og deres søn Martin. Cirkus Arli blev hurtigt en succes, og det lille cirkus har hvert år siden været at finde på de danske landeveje og har fastholdt konceptet om at det skal være småt, men godt. De første to sæsoner tilbragte Cirkus Arli i Jyllands Mini-Zoo i Haustrup. Siden 1972 har Cirkus Arli turneret på Sjælland med Faxe Ladeplads som det sydligste punkt. For utallige mennesker er et besøg i Cirkus Arli blevet en af årets store og helt uundværlige oplevelser. Mange gæster er kommet i Cirkus Arli som børn, og har nu deres egne børn eller børnebørn med.

Indtil 2000 samt i 2006 optrådte Søren Arli selv som hvid klovn - han var en af de bedste, vi har set her i landet. I dag har han overladt de artistiske præstationer til næste generation: sønnen Martin, svigerdatteren Bettina og barnebarnet Alexander. Fra 2004 overlod han også rollen som sprechstallmeister til Bettina. Det er dog fortsat Søren Arli selv, som byder velkommen og står ved udgangen efter hver forestilling og siger farvel og tak til sit publikum, som han nu for 40. år i træk glæder med hvert år at præsentere en helt ny festlig og børnevenlig familieforestilling af god kvalitet. Hvert eneste år en herlig blandet forestilling af stort og småt - og godt!

Hvis Søren var fortsat som maler, var han for længst gået på pension. Men det gør en cirkusdirektør ikke. Som sønnen Martin siger: Far kan godt gå på pension - bare han passer sit arbejde! 

På fødselsdagen ligger Cirkus Arli i Himmelev på pladsen ved centret, hvor der dog først er forestilling 1. og 2. pinsedag, den 23. og 24. maj. Cirkus Arli spiller nemlig aldrig pinselørdag.

 

Søren Arli, fotograferet før årets premiereforestilling 28. marts i Fløng

 klovn.gif (1460 bytes)

13. maj 2010

Cirkus Mascot 2010. Jørgen Lorenzen så forestillingen 11. maj kl. 18 i Karup og skriver:

Der var godt besøg, og igen i år kan man glæde sig over en meget velholdt vognpark og et behageligt klima blandt personalet. Man mærker, at i Mascot er det væsentligt, at der bliver plads til trivsel og socialt liv, når arbejdet er fuldført.

I manegen er det i år DANIEL, der imponerer. År for år lægger han alen til sin cirkusvækst. Han er inde to gange. Først med sit ”gamle” nummer, men nu således, at han kombinerer sit kube-jonglørnummer med sit rola-rola-nummer. Og i år kan han balancere på 5 led – 2 ruller og 3 kuber. Vi ser her en artist i rivende udvikling.

Og hans andet nummer er nyt – og imponerende. Han arbejder i strapater, og allerede i sin første sæson med det nummer roterer han kroppen 7 gange om sine overarme. Hvornår så man sidst det?

Begge hans numre er udført i et lækkert, stilsikkert regi. Og Daniel har fået den ægte artists attitude: selvbevidst, stolt, sikker, på kanten af det arrogante, men kun til stregen – aldrig afvisende over for publikum. Læg mærke til ham, for han er ved at skrive sig ind i rækken af store danske artister.

To andre numre påkalder sig særlig opmærksomhed. THE BARBIES har et flot illusionsnummer – lynomklædning på højt niveau og ekstra godt, fordi det beskriver en (frier)historie. Der er en indre logik i de mange kostumeskift. Og det andet nummer, der falder i øjnene: JEFF JAY i en vellykket udgave af det kendte fuldemands-trampolinnummer.

Fru MARIANNE har fået nye pudler, og nummeret virker friskt med i alt 8 hunde. De gamle hunde har dog ikke opgivet cirkuslivet. Blackie kommer ind ved hjælp af en rollator!

Der er et slinky-nummer (GULIO), et diabolo-nummer (ANDREAS), hula hop (HUSIK), en cowboy-act med lasso og knivkast (THE JAYS), der er shetlandsponnier (direktøren selv), tissues (MISS TATYANA PRIMACHENKO), og som afslutning et nummer med geder (MARIANNE og ANDREAS).

Og så er der den elskelige og efterhånden også elskede husklovn GULIO. Han dukker op ind imellem, i samspil med ANDREAS. I år ser man ham knap så hyppige som tidligere, men det vinder han faktisk ved. Når en god klovn går ud, skal han efterlade den fornemmelse, at man gerne vil se mere – ikke det indtryk: ”Nå, endelig blev han færdig!”

GULIO fungerer fint, og det lykkes på enestående vis at få 4 publikummer til at lege med i sketchen, hvor en fotograf vil optage en frierscene, hvor publikum får roller som forfører, forførte, frier og forsmået. Efter sigende lykkes det for ham hver gang.

Konklusion: en dejlig cirkusoplevelse, som bekræfter, at Mascot er en selvfølgelig og integreret del af den danske cirkusflora.  

 klovn.gif (1460 bytes)

13. maj 2010

Dansktopfestival med artistoptræden. Bo Bonde¸ som driver kroen Bonde's Spisegård, der ligger i den lille østjyske by Løsning, er stor fan af dansktop-musikgenren. Nu starter han den første festival inden for genren.  Den afholdes søndag den 6. juni 2010 fra kl. 12.00 til 22.00 og byder på navne som Kandis, Birthe Kjær, Fede Finn og Funny Boyz, Richard Ragnvald, Lis & Per og Annette Klingenberg. Festivalen lejer en række telte af Isaballe Enoch, og mellem sangstjernerne kan man opleve artistoptræden og workshops arrangeret af Isabella.  Isaballa får hjælp af John Thurano til at holde orden på det hele. Hans døtre Conny og Kirsten skal også være med til workshoppen. Selvfølgelig får Isabella Enoch også hjælp af sin ældste søn Edward. Den yngste, David er stadig på artistskole i Italien. Der er afslutning dernede den 10. juni med kæmpe galla forestilling, som Isabella selvfølgelig rejser ned for at se.

 klovn.gif (1460 bytes)

13. maj 2010

Einar Tries Cirkus Charlie har ikke gennemført en egentlig turne siden 2007. I stedet har de spillet enkelte udvalgte steder og været kraftigt involveret i diverse arrangementet for børn og unge.

Det gælder også i 2010. I uge 26 er de involveret i den årlige European Circuscamp på Cirkusfabrikken i Salling.

I hver af ugerne 27 til 30 arranger Cirkus Charlie cirkusferie, hvor deltagerne bor i cirkusvogne og træner hele ugen. Et ugearrangement starter søndag kl. 15.00 med kaffe, og kl. 16.00, er der forestilling med underviserne i cirkusteltet. Der afsluttes fredag med en forestilling – derefter holdes man en lille fest. Lørdag er der fælles morgenmad, og der pakkes sammen. Prisen for et ugeophold er kr. 2.500,- pr. voksen / kr. 1.500 (3-16 år) / under 3 år gratis. Der er fællesspisning tre gange dagligt, og prisen er inkl. kost                   

I uge 31 er der UniCycleCamp 2010. For at kunne deltage i dette arrangement skal man kunne cykle på unicycle. Underviserne er Lars Lottrup (har vundet unicykel DM mere end 20 gange og guld til VM i Trials), Jesper Møller Andersen og Nikolaj Moestrup.

Klik her for link til side med nærmere informationer.

klovn.gif (1460 bytes)

11. maj 2010

Porsgrunn Teaterfestival 2010. Porsgrunn er med ca. 35.000 indbyggere ikke en af Norges største byer. Men på det kulturelle landkort placerer byen sig flot, blandt andet med teaterfestivaler hvert år i juni måned. I år er det 16. gang, man holder en sådan festival. Det foregår i dagene 18. til 27. juni.

”Porsgrunn er en liten by i verden. Men av og til blir den stor. Eller er det bare at den

fylles av store opplevelser? Lag en midtsommerfest med gjøglere og akrobater, inviter

verdenskjente scenekunstnere og så er ikke Porsgrunn en liten by mer, men en by

fylt av sterke historier, lykkelige øyeblikk, dyp poesi. Plutselig er det en by i en stor

verden. Plutselig skapes det øyeblikk der du glemmer deg selv, med historier du ikke

vil glemme og opplevelser du kommer til å huske. Fordi de provoserer deg - eller gjør

deg glad,” hedder det i invitationen til årets festival.

Traditionen tro byder festivalen også på nycirkus. I år det svenske Cirkus Cirkör med deres nye forestilling “Wear It Like A Crown”. Idé og sirkusregi: Tilde Björfors. Medv: Henrik Agger, Louise Bjurholm, David Eriksson, Jesper Nikolajeff, Fouzia ”Fofo”

Rakez, Shannon Savage. Musikk og tekst: Rebekka Karijord. Dramaturg: Camilla Damkjaer. Kostymer og scenografi: Anna Bonnevier. Forestillingen havde premiere i Landskrone i april og har siden besøgt en række svenske byer. I august og september kan den opleves i Stockholm. Se nærmere på http://www.cirkor.se/

Derudover kan man blandt mange andre arrangementer opleve

·         Burnt Out Punks. Disse svenskere gjorde furore i Porsgrunn i 2007. Nå er de tilbake – styggere, eklere og mer sjarmerende enn noen gang! Et flammefylt sirkus-punk-show. Se nærmere på http://www.burntoutpunks.com/

·         The Cockney Awkestra (England). En engelsk gjøglermusikertrio på høygir. En halvtime der du som publikummer får testet dine ”Cockney”-ferdigheter. For første gang utenfor Storbritannia! Se nærmere på http://www.cockneyawkestra.co.uk/

·         The Professional Idiot (Danmark). Palle er tilbake! Porsgrunn får åpenbart ikke nok av denne etthjulssyklende gjøgleren. En artist for alle aldre som vi er svært stolte av å ha tilbake på PIT.

·         The Joyful Juggler (Danmark). Jon Skjerning-Rasmussens har reist verden rundt med sitt humoristiske sjongleringsshow. Kniver, baller, kjegler og fakler. På håndholdt slakk line! Se nærmere på http://www.juggler.dk/danish/joyfuljugglershow.html

 klovn.gif (1460 bytes)

8. maj 2010

Artister i Hansapark.  Mange danskere har besøgt den store tyske forlystelsespark Hansapark lidt nord for Lübeck. Ud over mere end 125 forlystelser, heraf 35 såkaldte kørende forlystelser, byder parken på artistoptræden. I år kan du møde:

·         Den danske showlommetyv Kenny Quinn og fru Joan, kendt fra Søren Østergaards Tivoli variete 2008 og Cirkus Dannebrog 2009. Svenskerne kender ham fra Cirkus Olympia 2006. Kenny og Joan kan opleves på friluftsscenen i Det Gamle Tivoli (på tysk Freilichtbühne „Alter Jahrmarkt“). På samme friluftsscene kan man også opleve børneclownen Kolobov-Jr.

·         I jungleteatret kan man opleve papegøjeshow med Alona & Evgini Schmarlovski (staves undertiden Chmarlowski).  Mange husker Evgini som den komiske tryllekunstner med dyr, som sluttede nummeret med at give sin partnerske en pels, som lige pludselig viser sig at bestå af levende dyr. Nummeret kunne opleves i Cirkus Benneweis i 1997 og 2004. Efter at det i flere europæiske lande at blevet svært at rejse rundt med de dyr, han brugte i sit nummer, har parret droppet det gamle nummer og præsenterer i stedet et papegøje -pirat show.

·         I vandcirkus kan man opleve John Burke og hans patagoniske søløver. De har flere gange optrådt for Benny Schumann i Danmark. Men i Hansapark foregår showet i et kæmpemæssigt bassin. En gang imellem er det John Burkes søn, som præsenterer de legesyge søløver.

·         Hansaparks ca. 30 minutter lange varieteshow byder på to numre: De to dygtige kinesiske jonglørpiger Duo Yingling, som var et af topnumrene i Cirkus Dannebrog i 2004, samt en kinesisk artisttrup på 7 personer, som optræder med spring gennem tøndebånd. Desuden en ballet med 6 dansere.

Kenny og Joan Quinn

Duo Yingling, Foto fra Cirkus Dannebrog 2004

Scandlines sælger billetter til Hansapark inkl. sejlturen Rødby-Puttgarten retur for 895 kr. for en bil med op til 6 passagerer.

Fra 8. til 24. oktober præsenterer Hansapark om aftenen et imponerende lysshow. Brianos Cirkusrejser arrangerer en tur til parken med afgang lørdag den 9. oktober om morgenen og hjemkomst søndag. Gæsterne få mulighed for at se alle ovennævnte artister samt lysshowet samt tid til i øvrigt at opleve parken. Klik her for nærmere information.

klovn.gif (1460 bytes)

7. maj 2010

NyCirkusFestival med gæstespil af Teatro Glimt, Cikaros, TinCanCompany og Kompagni Kimone. Der er kropslig ekvilibrisme, halsbrækkende artisteri og stort drama, når fire nycirkuskompagnier besøger ZeBU i maj og juni måned til den første NyCirkusFestival for børn og unge. ZeBU er en kreativ forkortelse for ”Scenekunst for børn og unge”. De kunstneriske ledere er Jørgen Carlslund og Marc van der Velden, og ZeBU har spillested Øresundsvej 4, 2300 København S.

Den 20.-21. maj spiller Teatro Glimt forestillingen 'Two Faces'. 22. maj NyCirkus lørdagsvarieté med bl.a. Teatro Glimt. 27.-28. maj spiller Kompani Kimone forestillingen 'Nørd', 29. maj NyCirkus lørdagsvarieté med bl.a. Kompagni Kimone. 3.-4. juni spiller Cikaros og TinCanCompany forestillingen 'Cirkuskanonen', 5. juni NyCirkus lørdagsvarieté med bl.a. Cikaros. De tre NyCirkus lørdagsvarietéer bliver med forskellige programindslag af de fire kompanier samt lokale artister.

Pressefoto for festivalen. Fotograf: Andreas Omvik

 klovn.gif (1460 bytes)

5. maj 2010

Den franske tv-udsendelse LE PLUS GRAND CABARET DU MONDE er i flere år blevet sendt om lørdagen, dog langt fra hver lørdag. Nu har udsendelsen vist nok skiftet sendedag, således at den nu sendes fredag aften (dog langt fra hver fredag). I hver fald kan man fredag den 7. maj kl. 21 opleve Ovarelys (troupe bascule, Cuba), Julius Frack (batterie magique, Allemagne), Yvo Antoni (dressage de chiens, Allemagne), Yo Kato (manipulation de dés, Japon), Team Matrix (cascadeurs, France), Topas (cloning, la lévitation du synthé, Allemagne), Mikhail Sozonov (rolla rolla, Russie), Rémi Martin (le mât, Allemagne), Les Etoiles du cirque de Pékin (tapis, lanières, saut à la corde), Bernard Bilis (magie close up), Dani Lary (grande illusion : le jardinier du roi), Vocca people (troupe musicale), SOS & Victoria (changement de robes). Yvo Antoni har optrådt i Danmark, idet han turnerede med Cirkus Arli i 2005 og optrådte i cirkus i Bonbonland i 2007.

 klovn.gif (1460 bytes)

4. maj 2010

Ikke Monte-Carlo cirkus i tysk tv. I mange år har tysk ARD vist 90 minutters sammendrag fra årets cirkusfestival i Monte Carlo Kristi Himmelfartsdag om aftenen. Men ikke i år. Vist nok efter pres fra tyske dyreretsforkæmpere har ARD besluttet ikke længere at vise Monte Carlo-cirkus, ganske som de sidste år valgte at ændre programmet Stars in der Manege til ikke at foregå i et cirkus.

 klovn.gif (1460 bytes)

4. maj 2010

Gratis ridning i Benneweis-manegen. 25. april omtalte jeg børns mulighed for ganske gratis at prøve lykken som cirkusryttere før hver Benneweis-forestilling. På billedet nedenfor kan du se, hvordan det foregår. Det er dog ikke alle, som klarer at komme op at stå på hesten. Den dygtige pige nedenfor har da også fået lidt speciel træning: hun er datter af Rosi Hochegger og Roger Mettin. Tilbuddet om gratis ridning er dog ikke snyd, sådan så det i virkeligheden er cirkusbørn, som prøver lykken. Tilbuddet retter sig til børn med billet til forestillingen. Som billedet viser får de et bælte om maven med en lounge, så der ikke er risiko for, at noget går galt.

År tilbage oplevede man ofte nummeret RIDEMASKINEN som led i en cirkusforestilling. Her var det mest unge mennesker, der skulle prøve lykken, og det endte altid med en stor svingtur i manegen hængende i loungen til stor moro for tilskuerne. Var der endelig en talentfuld rytter, skulle knysterne nok med et ryk i loungen få pillet ham af hesten. Ofte sluttede nummeret med, at en artist forklædt som publikummer prøvede lykken.

Medens Ridemaskinen primært handlede om at give publikum noget at grine af, handler Benneweis’ tilbud om ridning om at give børnene en god oplevelse.

Manegeridning. Foto: Helle Thomsen

 klovn.gif (1460 bytes)

3. maj 2010

Amerikansk ordre på dansk bog. Sidste efterår udgav Aase Thomassen bogen ”La Norma”, som handler om trapezstjernen Norma Nielsen, som blev født i Randers i 1926. Hun var i 1940’erne et af de store navne indenfor underholdning herhjemme. Hun har siden optrådt i store dele af verden og opnåede stjernestatus i USA, hvor hun i dag bor.

Beretningen om Norma Nielsens barske vej til international berømmelse har grebet mange, og nu er bogen også kommet på det amerikanske marked.

For nylig blev det første parti bøger personlig afleveret til indkøber, Peter Adams som havde bedt Aase Thomassen signere bøger sammen med bogens hovedperson, Norma Fox. Det skete ved en sammenkomst i Sarasota i Florida.

Klik her for at læse mere om Aase Thomassen og hendes bog.

Indkøber Peter Adams havde bedt Aase Thomassen og Norma Fox signere de første bøger til det amerikanske marked. Mødet fandt sted i Sarasota i Florida. Det er La Norma til venstre

La Norma 1946. Foto fra Cirkus Bellis program. Bent Petersens samling. I programmet blev La Norma præsenteret som ”La Norma og assistentinde – Yndefuld Trapez-Akt”. Under turneen med Cirkus Belli lærte La Norma sin senere mand André Fox at kende. Han var medlem af den franske ryttertrup Yves de la Cour, som viste høj spansk skoleridning.

 klovn.gif (1460 bytes)

2. maj 2010

World Circus Day markeret over hele verden. Det var ikke bare i Danmark, man den 17. april fejrede den internationale cirkusdag, på dansk kaldet Store Cirkusdag. Hovedarrangøren Fédération Mondiale du Cirque har udsendt følgende pressemeddelelse:

FIRST WORLD CIRCUS DAY CELEBRATED ON FIVE CONTINENTS.  Festivities held in 36 Countries

The importance of Circus as a performing art and as living cultural heritage was overwhelmingly demonstrated by World Circus Day festivities in 36 countries in North, Central and South America, Africa, Asia, Europe, and Oceania. Building on the success of the European Circus Association’s celebrations the third Saturday of April each year, the first World Circus Day took place on 17 April 2010 under the patronage of H.S.H. Princess Stephanie of Monaco, Honorary President of the Fédération Mondiale du Cirque.

“The success of the first World Circus Day, a day designated to honor and celebrate the circus in all of its many forms, demonstrates its continuing popularity and universal appeal of circus as part of our shared cultural heritage,” said H.S.H. Princess Stephanie of Monaco.

Circuses, both classical and contemporary, were joined by circus festivals, circus friends and circus historical societies, professional circus schools, youth organizations, museums and libraries housing circus collections, representatives of local governments, public sector cultural organizations and state-sponsored circus companies to celebrate World Circus Day with some celebrations lasting as long as ten days. More than 75 individual events were registered on the Federation’s website (www.circusfederation.org), with many additional celebrations, both planned and spontaneous, taking place.

From Europe’s largest circus to family, youth, and amateur circuses around the globe, World Circus Day was celebrated by parades, open air shows, gala events, open doors, exhibitions, competitions, raffles, and give-aways, and free admission to circus shows under tents, in halls and on stages. These celebrations created opportunities for the public, numbering in the hundreds of thousands, to celebrate Circus. In Nairobi, United Nations Under Secretary General Achim Steiner hosted a special performance by Kenyan acrobats for United Nations staff and their families.

Highlighting the history of the modern circus, the grandchildren of the founder of the India circus received a special momento. Newly published books on the golden era of circus in Mexico and the history of the Big Top in England were launched at book signing events held in Puebla and London. Perhaps challenging the commonly held view of London as the birthplace of the modern circus, indigenous performers in Mexico performed acrobatic acts that have long been part of this community’s traditional rituals. Similarly, celebrations in the Republic of Sahka, Russian Federation featured Yakut traditional folkore while in Lithuania the public enjoyed live circus singing, an important part of the area’s circus tradition.

The commitment of circuses and circus people to philanthropy was apparent at numerous World Circus Day events. Several fundraising events for local charities were organized in England; in Brazil more than 2,000 underprivileged children were invited to circus shows. South Africans, including some in circus costume, participated in a 5k fun run/walk to raise funds for local organisations. In the United States, a celebration generated funds to benefit rural families in Mongolia. Social circus organizations based in the United States that employ circus arts to help kids living with cancer and to build bridges between communities also opened their doors to demonstrate the power of Circus.

Events highlighting the special role of animals in the classical circus included a workshop on the care of performing animals in partnership with an animal welfare organization in Lithuania, as well as open stables and open animal training sessions in circuses across Italy as well as in Poland. In Germany, a local mayor hosted a bountiful breakfast for an African elephant. World Circus Day events in Bucharest combined open animal training sessions and a free show for underprivileged children.

Always loyal, circus friends’ organizations from Monaco, Denmark, France, Italy, and the United States celebrated by attending circus performances, hosting special gatherings, or partnering with others in the circus community to offer high quality World Circus Day events. Circus photographers hosted an exhibition in Sweden, musicians performed under Big Tops in France and elsewhere, and a British watercolour artist painted clowns in a 12-hour open studio event. Circus professionals, students and amateurs demonstrated circus arts and skills in France, Latvia and Ukraine; students in Australia combined their skills to build a human wall in the streets of Melbourne. More than 800 children participated in a week of workshops and performances in Munich.

Additional details about World Circus Day events and contacts for further information can be found on the Federation’s website. World Circus Day also served as the opening of the Federation’s Second Annual World-Wide Photography contest. Photographs that answer the question “What makes a Circus a Circus?” may be submitted to PhotoContest@circusfederation.org through 30 June 2010. The next World Circus Day will be celebrated on Saturday, 16 April 2011.

 klovn.gif (1460 bytes)

2. maj 2010

Norske Cirkus Arnardo i dansk tv. I 2007 fulgte et filmhold fra NRK Cirkus Arnado, hvilket resulterede i 8 dokumentarudsendelser om livet i det store norske cirkus samt en udsendelse, hvor man viste årets forestilling. DR tv, som ellers sjældent viser noget om cirkus, gik 2. maj kl. 18 i gang med at sende serien, som kan ses med et afsnit om ugen hver søndag kl. 18 til 18:30. Det er uvist, om man som Norge slutter med som udsendelse nr. 9 af vise Arnardo-forestillingen fra 2007.

Arnardo sæson 2007 bød blandt andet på repriseklovnen Jimmy Folco (juniordirektøren Are Arnardos svoger), Joy Gärtners elefanter og ponyer, rulleskøjtestjernerne Duo Peris, luftakrobaterne Trio Wozniewski, kinesiske akrobater fra Ji Nan Acrobatic troupe, Beljakovs hunde, Truppe Slipchenko med russisk barre samt Are og Poulina Arnardo med illusioner. Det er en række at disse artister man følger i udsendelserne, og så selvfølgelig direktøren Arild Arnardo. 3 af artistumrene kan i denne sæson opleves i danske cirkus: Duo Peris i Cirkus Baldoni og Jimmy Folco samt Trio Wozniewski i Cirkus Arena.

Dem kan du møde både i den norske tv-udsendelse og i Cirkus Baldoni 2010: det talentfulde engelske søskendepar Duo Peris. Pressefoto fra Cirkus Baldoni

 klovn.gif (1460 bytes)

2. maj 2010

Charlie & Binalto fra Cirkus 3. Per Krogh Petersen har set et af de shows, som Charlie & Binalto (Jan Kierulf og Bo Bjerregaard) fra Cirkus 3 optræder med landet over. Klik her for at se Pers fotos og omtale af showet.

 klovn.gif (1460 bytes)

30. april 2010

3 små mænd – også i Århus. Jeg har tidligere fortalt  at man i Glassalen i Tivoli fra 8. til 20. juni kan opleve showet ”3 små mænd”, hvor man ud over skuespillerne Asger Reher, Anders Bircow og Thomas Mørk kan opleve søskendeparret Martyn & Alain Chabry med deres flotte musikalske quick-change-nummer, som også kunne ses i Cirkus Benneweis i 2005.

Showet kan også opleves i Tivoli Teatret i Tivoli Friheden i Århus fra 13. maj til 5. juni.

klovn.gif (1460 bytes)

29. april 2010

Lige som sidste år præsenterer DR Big Bandet og Muskelsvindfonden Cirkus Summarum De kunne i 2009 kunne glæde sig over et flot tilskuerantal, sikkert i et vist omfang på bekostning af tilskuerantallet i de rigtige cirkus. Billetsalget bakkes op af kraftig markedsføring i DR’s børneprogrammer.

2009-forestillingen var langt mere børneteater end cirkus. Forestillingen byggede på, at børnene mødte de figurer, de kender fra tv. Og det var for resten kun en del af big bandet, som akkompagnerede forestillingen.  Alt tyder på, at konceptet i år et det samme. I pressematerialet hedder det:

De elskede og veloplagte figurer fra DRs børneunivers gør igen i år klar til en sublim cirkusforestilling, der hylder musikken og mangfoldigheden. I et tæt samarbejde mellem DR Big Bandet og Muskelsvindfonden og i år Det Kongelige Teater gennemfører Cirkus Summarum 40 forestillinger i København og Århus til sommer …

- Det er lykkedes at skabe en forestilling, hvor vi fortsætter med at flytte grænserne for, hvad der normalt kan lade sig gøre i DRs børneuniverser. Samtidig får vi vores særlige karakterer og værter ud af fjernsynet og ud i den virkelige verden, hvor publikum kan lugte savsmuldet og lege rigtigt med - det hele bundet sammen af musikken, så smukt leveret af DR Big Bandet, siger kanalchef for Børn og Unge, Birgitte Fredsby.

Som noget helt nyt er Det Kongelige Teater i år blevet en del af Cirkus Summarum, og det er en glæde for parterne, at de store kulturinstitutioner i Danmark kan drage fordel af hinandens kompetencer…

- Med 68.000 solgte billetter sidste år svarende til 80 % belægning og med flere udsolgte forestillinger viste børn og familier, at de er klar til en ny type oplevelse. Cirkus Summarum bygger fortsat på de værdier, der gennem så mange år er blevet skabt med Åh Abe-koncerterne. Vi glæder os til endnu en omgang cirkus – denne gang med nogle noget mere øvede artister. Overskuddet fra billetindtægterne går fortsat til børn og unge, der er ramt af muskelsvind, siger Theis Petersen, der er indsamlingschef i Muskelsvindfonden.

Praktiske oplysninger

Spilleperiode: 1. juli til 25. juli 2010

Sted: Tiøren - Amager Strandpark - 2300 København S

Spilleperiode: 29. juli - 8. august 2009

Sted: Tangkrogen - Marselisborg Havnevej 1 - 8000 Århus C

Medvirkende: Bamse, Bruno, Søren Hauch-Fausbøll, Sebastian Klein, Rasmus Bjerg, Jakob Riising, Signe Lindkvist, Lille Nørderne, Anders og Katrine, Det kongelige Teaters Balletskole, DR Big Bandet, Louise Hart og Sigrid Kandal Husjord. 

På sigt vil DR og Muskelsvindfonden undersøge mulighederne for at udvide konceptet til at omfatte andre byer i Danmark. Forestillingen præsenteres i Danmarks største cirkustelt venligt udlejet af Cirkus Arena, med plads til mere end 2000 børn og voksne.

Rent konkurrencemæssigt er det problematisk, at DR står bag showet og tildeler det stor og helt gratis reklame, også selv om overskuddet går til velgørende formål. I en leder i Weekend Avisen den 29. april hed det helt berettiget:

Hvis Danmarks Radio får lyst til at lave noget inden for Deres forretningsområde, kan De pakke sammen … DR åbnede således i denne uge billetsalget til årets cirkus-forestillinger. Her kan de små opleve Bamse, Bruno og mange, mange flere; efter hvad der forlyder, plages der allerede i børnefamilierne i takt med, at reklametrykket på de statslige kanaler stiger. For DR må gerne have børnerettede TV-reklamer for egne varer … Ingen private cirkus kommer bare inden for den samme galakse som DR, hvad angår reklamebudgettet, så det er nok et sikkert gæt, at det første cirkusbesøg bliver hos DR.

 klovn.gif (1460 bytes)

28. april 2010

Cirkus Krone 2010. I årets pressemeddelelse hedder det:

Med sidste års jubilæumstourné i glad erindring tager Irene Thierry nu hul på sin 26. sæson som direktør i Cirkus Krone. Fra den 15. april drager landets mindste og hyggeligste familiecirkus atter ud på de danske landeveje. I år i bogstaveligste forstand med hornet i bund.

Således kaster den temperamentsfulde englænder Freddy Anthony sig over Bach- & Rock´n Roll-kompositioner udsat for adskillige båthorn, som han betjener med vanvittig musikalitet og med appel til både latter- og klappemuskler.

Fra den internationale artistskole i Berlin har Cirkus Krone hentet den tyske artist Martina Arment Steinhelle, som med lidenskab og overmenneskelig kropskontrol kombinerer håndstandsakrobatik og hullahop. - Et nummer i særklasse som lader det stå til troende, at kvinder - om nogen - evner kunsten at multitaske, fortæller Irene Thierry. 

Duo Ungureanu, det unge rumænske par Antal Luzia Alexandra og Ungureanu Ioan Lucian, har valgt en karriere inden for elitesporten fra til fordel for en plads i cirkuseliten, og præsenterer med smidighed og kraft to numre i akrobatikkens univers – både på gulvet og i luften. 

Ukrainerne Olga Glavatska og Oleg Glavatskyi – også kaldet Duo Smile – lever med stor charme og smittende glæde op til deres kunstnernavn, hvad enten de præsenterer et nummer med ”slinky”, et ”menneskeligt” rør, eller et nummer med cykelkomik, eller de begge udsættes for hunden Pufik´s drillerier. Desuden præsenterer Olga en smuk og halsbrækkende aeriel act oppe under teltdugen.

I skikkelse af klovnen Allando vil den ene halvdel af direktionen, Jan Allan Hansen, for 25. år i træk begejstre og tryllebinde tusinder af børn i alle aldre med sine drillerier af verdens ”farlige” dyr. I år den fuldvoksne pingvin Pingo. Men hvem er det lige, der driller hvem? Børnene er ikke i tvivl. Heller ikke Irene Thierry: - Allando er en klovn. Verdens bedste. Det er med stor stolthed vi kan fejre hans 25 års jubilæum.

Klovnen Allando kæmper desuden med at finde en grimasse, der kan passe, i sin kamp med ponyer i pralende piruetter, og sammen tryllebinder direktionsparret publikum med et smukt, traditionelt og musikalsk klovnenummer. Popcorn, savsmuld og stjerner går hånd i hånd med poesi og nærvær i Cirkus Krones Internationale cirkusforestilling 2010. En forestilling for hele familien.

”Mine Damer og Herrer: Der er altid en sol bag skyen! Og om lidt er Cirkus Krone i byen!”

Den 16. april bragte jeg en kort omtale af årets forestilling.

Allando og Pingo. Foto fra 2008

 klovn.gif (1460 bytes)

25. april 2010

Appetitvækker til Benneweis-forestillingen. Cirkus Benneweis har fået lavet en kort video-trailer til årets flotte forestilling. Klik her for link til denne appetitvækker, som du selvfølgelig også kan finde ved at gå ind på Cirkus Benneweis hjemmeside www.benneweis.dk.

Gratis ridning i manegen. Cirkus Benneweis har i øvrigt et helt nyt og spændende tilbud til børn: Du kan komme til at ride rundt i manegen på en rigtig cirkushest!  30 minutter før forestillingen kan du teste dine færdigheder som cirkusrytter. Under ledelse af Roger Mettin, der er en af verdens bedste til hestedressur, kan du fx lære at stå på en hesteryg. Øvelserne foregår under skrappe sikkerhedsregler, så alle børn er velkomne - og det er helt gratis for alle børn med billet til forestillingen.

Så kom i god tid, hvis du har børn eller børnebørn med, når du besøger Cirkus Benneweis!

 klovn.gif (1460 bytes)

25. april 2010

Martin Arlis 50-års fødselsdag blev fejet en dag før selve dagen, nemlig 25. april. Cirkusteltet var opstillet på P-pladsen ved Rostadion i Bagsværd, hvor Martin og Bettina havde inviteret en række gode venner og bekendte til en både hyggelig og lækker frokost på det, som vejrmæssigt blev årets første rigtige forårsdag.

Gæsterne formåede at få Martin Arli og Grethe Mogensen til at give et nummer

 klovn.gif (1460 bytes)

25. april 2010

Cirkustur til Tyskland 15. maj. Den svenske cirkusven Martin Lasson Berglund arrangerer en endagstur den 15. maj og skriver: ”Det finns fortfarande platser kvar till Martins cirkusresan den 15 maj. Turen startar kl. 06.00 fra Malmö C i Sverige og mod Rödby hvis någon vill stiga på där. Tåg från Huvudbangården 05.23 till 05.58. Turen går till Dassow Tigerpark där vi får se tigrar på nära håll. Vi får också se hur man tränar tigrar och besöka parkens övriga djur. Vidare går turen till Cirkus Probst kvällsföreställning och därefter mot Malmö. Tillbaka i Malmö ca kl. 01.30. Anmälan och information till antilop80@hotmail.com Välkommen! "

Også danske cirkusvenner er velkomne til at tilmelde sig. Som nævnt er det muligt at tage tog fra Hovedbanegården til Rødby. Men man kan også aftale opsamling ved en motorvejstilkørsel et sted på ruten fra Kastrup til Rødby. Pris for transport er 500 danske kroner. Hertil kommer entré til cirkus og dyrepark.

Det cirkus, som besøges, er det af Probst-familiens cirkus som kaldes Probst Øst og som fra 14. til 21. april spiller i Lübeck. Se nærmere info om dette cirkus og forestillingen på http://www.circusprobst.com/

Den dyrepark, som besøges inden cirkusbesøget, er Erlebnis & Tigerpark Dassow, som ligger nord for Lübeck. Den ejes af familen Farrell, og ud over tigrene kan man også se diverse andre dyr. Se nærmere på http://www.tigerpark.de/

 klovn.gif (1460 bytes)

24. april 2010

Kongeligt besøg i Cirkus Arli. Årets første royale cirkusbesøg fandt sted, da Cirkus Arli den 13. april spillede i Fredensborg, hvor de fik besøg af Prins Christian og lillesøster Prinsesse Isabella. Martin Arli fortæller: ”Vi lå i Fredensborg, og deres far og morfestede på Christiansborg i anledning af dronningens fødselsdag. Børnene var i selskab med deres barnepiger og sikkerhedsfolk.”

Prinsen og prinsessen følger opmærksomt med i forestillingen

Prins Christian fik sig en tur på Cirkus Arlis lille karrusel. Begge fotos stillet til rådighed af familien Arli

 klovn.gif (1460 bytes)

24. april 2010

I forbindelse med generalforsamlingen 17. april i Danske Cirkusvenner blev den tidligere formand Jens Frobenius og den tidligere kasserer Bjarne Laursen udnævnt til æresmedlemmer af foreningen som tak for den kæmpemæssige indsats de havde ydet, siden en gruppe mennesker i 1992 fik den ide, at Barlys samling skulle bevares for eftertiden og danne grundlaget for et cirkusmuseum. Det museum, som i dag er kendt som Cirkusmuseet i Hvidovre, og som har Nordens største samling.

Fra udnævnelsen af æresmedlemmer. Fra venstre ses Jens Frobenius, John Lington og Bjarne Laursen. Foto: Per Krogh Petersen

Bestyrelsen i Danske Cirkusvenner består i dag af John Lington (formand), Ole Simonsen (næstformand), Lise Kokholm (kasserer), Irene Hansen, Aase Rasmussen og Kim Thanning Olsen. Suppleanterne, som altid inviteres til at deltage i bestyrelsesmøderne, er Bent Petersen og Erik Mertz.

I fortsættelse af generalforsamlingen markerede foreningen World Circus Day (på dansk Store Cirkusdag). Knapt 40 personer overværende et spændende og humørfyldt talkshow, hvor den danske verdensartist Freddi Steckel fortalte om sin tilværelse. Omkring 100 personer aflagde cirkusmuseet et besøg, hvor de enten selv gik rundt og kiggede eller deltog i en af de gratis rundvisninger. Mange børn nød trylle- og ballonklovnen Pee Wee, og en del voksne hørte Jørgen Lorenzen fortæller om den danske rovdyrdomptør Carl Mundeling og vise optagelser med Carl og hans tigre. Der var også lejlighed til at se filmklip fra Cirkusfestivalen i Monte Carlo 2009.

Danske Cirkusvenner og deres samarbejdspartner Cirkusmuseet i Hvidovre er glade for det gode besøg og har allerede nu besluttet, at man også næste år vil markere Store Cirkusdag.

 klovn.gif (1460 bytes)

24. april 2010

DET SKER I PARIS --- nu i säsongens 11:e timme - men vi har skol-ferie i 14 dagar och så kommer det shows för hela familjen:  NU  --  THEATRE MARSOULAN presenterar MARGOT MAGIC SHOW  - en Musical för hela familjen med dans, festliga upptåg, trolleri och stora illusioner, som man annars mest ser på cirkus.

Föreställningen är raskt, rappt och entusiastiskt framförd, det hela hänger samman och trolleriet är väl integrerat i handlingen som går ut på att en ung, vacker flicka söker sin försvunna hund i den stora skogen. där möter hon en - egentligen snäll och vänlig - häxa/heks --- och diverse episoder uppstår. Trolleriet: den förklädda häxan trollar med silke-dukar som knytes samman men oförklarligt löses upp, duvor trollas fram ur dukar och försvinner i en liten bur, vars sidor faller av - och man ser en stor katt !!

Vidare illusionerna: en variant av SVÄRDSKABINETTET, där den vackra flickan stänges/lukkes in och kabinettet, där hon knappt får plats, genomborras med käppar/stokke och två stora, fyrkantiga rör, modell skorsten,  vilket gör att publiken kan se rakt igenom kabinettet. Happy Ending - naturligtvis - då flickan till slut träder oskadd ut ur kanbinettet.

I finalen blir häxan placerad i ett cirka två meter högt kabinett, vilket är format som en förlängd pyramid, alltså format som en stympad kon eller "utdragen triangel".

Vi ser här att häxans ansikte som sticker ut i toppen av kabinettet - plötsligt rutschar ned till golv-nivå, samtidigt som att hennes armar förblir i normal position - denna effekt gentages omvänt - med en mycket humoristisk effekt.

Final  med dans, dynamiskt framförd till ett professionellt sound-track.

Författare: Alexandre Vaz, musik: Marielle Beaulieu, skådespelare: Marielle Beaulieu, Emmanuel Treffle, Nicolas Godefroy, Emilie Roussaly, Sissi Robiette-

THEATRE MARSOULAN har en riktigt fin teatersalong inredd med röd plysch, en stor flott scen och en effektiv ljud-och ljus-installation.

De har en rikhaltig programmering, teater, music och visuella shows - väl värt att se,  och -- DET SKER I PARIS !!!

Plats: 20 rue Marsoulan, 75012 Paris, Métro: Nation eller Métro: Picpus.

Se mer: www.theatremarsoulan.com

----------------------------------  reported by ZARRO ZARRO.

 klovn.gif (1460 bytes)

21. april 2010

En klovn fylder rundt. Mandag den 26. april fylder juniordirektøren og klovnen Martin Arli fra Cirkus Arli 50 år. Da han blev født, arbejdede hans forældre Lotte og Søren Arli for Cirkus Moreno, og i de kommende år var han selvfølgelig med dem, når de var på turne med deres komiske jonglørentré Lott & Arli. Derudover arbejdede Søren som hvid klovn og Lotte som tankelæser under navnet Madame Zarina. Søren og Lotte optrådte i en række cirkus i ind- og udland, herunder Cirkus Moreno og Cirkus Arena.

Sin scenedebut fik den lille Martin som 2-årig som Ole Lukøje og nissedreng. I de kommende år indledte han sin artistiske uddannelse med bl.a. akrobatik, ridning og jonglering. I 1965 viste Lotte og Søren et kaskadørnummer i Cirkus Moreno. Årets topstjerne var verdensklovnen Charlie Rivel, og Martin husker den dag i dag, hvordan han hver aften sad i Charlie Rivels garderobe og fulgte, hvordan Charlie sminkede sig. Dermed var spiren lagt til det, som senere skulle blive Martins levevej. Selv om Martin også har optrådt på slap line, med rola-rola, som jonglør, med cowboy- & indianernumre, som knivkaster, fakir, bugtaler og tryllekunstner, er det første og fremmest som klovnen Martino han er kendt og elsket.

I 1967 debuterede Martin som Danmarks yngste Pjerrot. Det blev til to sæsoner i Damhus Tivoli, hvorefter turen gik til Carstensens Tivoli, med optræden på Plænen, i Glassalen og Tivolis koncertsal. Også svenskerne fik øjnene op for ”mini-pjerrot”, hvilket resulterede i en turne i de svenske folkeparker, hvor Martin bl.a. optrådte sammen med Abba.

Martin Arli sammen med Tivolis daværende direktør Henning Søager og Pjerrot Knud Hilding. Foto fra 1970. Foto fra familien Arlis samling

I 1970 fik familien Arli den ide at starte et lille cirkus. De følte, at Danmark savnede et lille cirkus med intim kontakt til publikum, med atmosfære som i gamle dage. Cirkus Arli lagde ud i 1971 og blev hurtigt en succes, og det lille cirkus har hvert år siden været at finde på de danske landeveje. De første to sæsoner tilbragte Cirkus Arli i Jyllands Mini-Zoo i Haustrup. Siden 1972 har Cirkus Arli turneret på Sjælland, og for utallige mennesker er et besøg i Cirkus Arli blevet en af årets store og helt uundværlige oplevelser.

Søren og Martin Arli laver parade i Jyllands Mini Zoo i 1971, dvs. Cirkus Arlis allerførste sæson. Foto fra familien Arlis samling

I vintermånederne i det første år var der stadig tid til optræden udenfor cirkus, bl.a. I svensk tv med Eva Rydberg og Östen Warnerbring. Herhjemme medvirkede Arli’erne i filmen ”Orla Frøsnapper” og Danmarks Radios opførelse af Herman Bangs ”Ludvigsbakke”. I vinteren 1977 blev Martin Arli ansat på Amager-scenen af Volmer Sørensen. Der lærte den unge Martin en masse om teater og optræden, både foran og bagved tæppet.

I 1981 blev Martin inviteret til Hamborg, hvor han var sprechstallmeister for ”Hamburger Weichnacht Circus”, en forestilling der blev transmitteret i tysk tv.

Da han vendte hjem fra det tyske, mødte han Bettina. Sammen lavede de et knivkasternummer med Bettina som levende mål på knivbrættet. I 1983 blev de gift ved et romantisk bryllup i cirkusteltet. Samme år fik filminstruktøren Jørgen Roos den ide
at lave en film om Cirkus Arli, og det resulterede i kortfilmen ”Lille cirkus”. I 1985 stiftede Bettina og Martin et Mester Jakel-teater, som de uden for cirkussæsonen rejste landet tyndt med. I 1986 havde Bettina og Martin Arli en lille rolle i Erik Clausen-filmen ”Manden i månen”.

1987 blev duoen udvidet til en trio, da de fik sønnen Alexander. I 1990 blev ”Martin Arlis Eventyrteater” grundlagt og havde fast spillested i Reprise-Teatret i Holte, nord for København. I 6 sæsoner spillede de julekomedier for hele familien og i samme
tidsrum skrev, instruerede og medvirkede Martin Arli i julekalenderne ”Jul i Postgården” og ”Kuk i julen” til Kanal København. På samme kanal lavede Bettina og Martin deres eget børneprogram, ”Børneværelset”, som de nåede at producere 64 afsnit af. Sammen med Søren Østergaard var Martin Arli medvirkende i 14 afsnit af TV3-quizzen ”24 karat”.

Martin har også fungeret som instruktør af cirkusforestillinger med handicappede børn som de medvirkende artister.

I 1995 medvirkede Martin i to danske børnefilm, ”Tøsepiger” og ”Cirkus Ildebrand”.

I 2002 medvirkede Martin sammen med Bettina i Jørgen Lorenzens kortfilm ”Mellem gråd og latter” om cirkusklovnen.

I dag er året delt op cirkuslivet fra april til august og i resten af året med freelancejob med optræden rundt omkring i butikscentre, foreninger, firmaer, institutioner og specialopgaver med dramatik, musik og kurser og foredrag. Optræden på Grønland har også været en fast tradition i adskillige år.

Undervejs i sin karriere er Martin Arli blevet en virtuos behersker af alskens musikinstrumenter.

På Martins runde dag ligger det lille Cirkus Arli i Bagsværd på p-pladsen ved Rostadion – og selvfølgelig giver man forestilling klokken 19 som på alle andre mandage. Derimod holder man spillefri søndag den 25. april, hvor Bettina og Martin har inviteret en række venner og bekendte til fødselsdagsfrokost i cirkusteltet, som også den dag er opstillet i på p-pladsen ved Rostadion i Bagsværd.

Klovnen Martino alias Martin Arli 2010

Martin Arli 2010

klovn.gif (1460 bytes)

16. april 2010

Cirkus Krone 2010. Ole Bünger var til premiere hos Cirkus Krone i Tørring den 15. april og skriver:

Fantastisk stor manegekunst i det lille Cirkus Krone ! Fra Ukraine så vi duo Smile, som var nogle dygtige multiartister med bl.a. cykel og klovnenummer. Duo Ungureanu var 2 unge artister fra Rumænien, som udførte 2 stærke numre, både luft og akrobatnummer. Og så fik vi et smukt håndstandsnummer udført af Martina. Lige inden finalen kommer et nummer der næsten vælter teltet, nemlig Freddy Anthony med sine elskede båthorn, det er bare toppen på Kransekagen! Vi må ikke glemme den poetiske klovn Alando med sine ponyer, virkelig flot! Direktøren Irene fører os elegant igennem en særdeles vellykket, morsom og hyggelig cirkusaften.

Glæd jer til Cirkus Krone kommer til jeres by.

 klovn.gif (1460 bytes)

15. april 2010

Kærlighedens Tegn - Billeder, ord og musik i Kerteminde Sognekirke - Maj 2010

Viggo Salting, Helle Abildgaard, Ole Eriksen og Kirsten Jørgensen

Kunstnerne Helle Abildgaard og Viggo Salting er blandt andet kendt for deres cirkusmalerier – i årevis har de således på skift lavet en årsplakat til Cirkus Krone, og år tilbage rejste de runde med Cirkus Benneweis,

Helle Abildgaard og Viggo Salting har i adskillige år fordybet sig i skoven syd for Kerteminde. Med tegneblokken under armen har de siddet mellem træerne og

tegnet dér, hvor forelskede igennem mange år har sat deres kærlighedstegn- og symboler på træerne. Symbolerne har gennem årene udviklet sig til rene skulpturelle mirakler, som

kunstnerne har afsmittet, tegnet og viderebearbejdet i maleri. Ord: Med inspiration i kunstnernes arbejder og med træet som udgangspunkt har sognepræst Kirsten Jørgensen skrevet fire tekster med kærlighed som tema: fire bibelske kærlighedsbilleder, der bliver til prædikener.

Organist Ole Eriksen har med inspiration i billederne valgt fire musikstykker, som bliver til fire små koncerter.

Program

Mandag den 10. maj, tirsdag den 11. maj, onsdag den 12.

maj og Kristi Himmelfartsdag den 13. maj:

kl. 10.00 Kirken åbner

kl. 15.00 Rundvisning i kirken ved Jørn Tvedskov

kl. 15.30 Rundvisning i kunsten ved Viggo Salting og

Helle Abildgaard

kl. 16.30 Orgelkoncert ved Ole Eriksen

kl. 17.00 Gudstjeneste ved Kirsten Jørgensen

Alle fire dage har deres egenart: hver dag et nyt stykke musik, en ny gudstjeneste og en ny kunstudstilling.

Bogudgivelse:

Kærlighedens Tegn - en kunstbog med tegninger og de fire bibelske kærlighedstekster. Bogen kan købes i kirken under udstillingen – eller bestilles. Den koster 300 kr. (porto 50 kr.) Tilsendes ved indbetaling på konto 0828-0002158817. Husk at oplyse navn og adresse.

 klovn.gif (1460 bytes)

14. april 2010

DET SKER I PARIS  --  nu på THEATRE CLAVEL som presenterar THE RENZOS - en god Music Hall Family Show, utförd av två multi-artister: clowning, comedy, jonglering med klubbor och ringar samt rutin med cigarr-askarna, slak lina med jonglering, magi: Three Card Monte med halv-meter-stora kort där man skall "finna Hjärterdamen" samt en bra variant av The Substitution Trunk där artisterna blixtsnabbt/lynhurtigt byter plats trots att de är instängda/lukket inde i säck och låda/kasse. Vidare: musik på trumpet och batteri/slagverk, dressyr av kanariefågel och duva, Tap Dance, handstans-akrobatik, samt diverse lustigheter som väckte publikens entusiasm.

Les Renzo. Foto stillet til rådighed af artisterne

Theatre CLAVEL, uppskattningsvis 150 platser var fullsatt, grupper med barn 4 - 8 år.

Jag såg föreställningen en onsdag, då franska barn har ledigt från skolan, officiellt för att bevista undervisning i religion, vilket den offentliga, sekulära/icke religösa skolan inte har på sitt program. Den Franska Republiken har ingen officiell religion, men full religionsfrihet råder - att notera !

En mycket visuell show, med endast ringa tal, vilket gjorde att barnen förblev intresserade, glada och de responderade väl på de moment av interaction som förekom. Ett professionellt inspelat sound-track ackompanjerade hela denna show. Sålunda: en utmärkt föreställning för hela familjen !!!

Show: en dryg timme.

Venue: Theatre CLAVEL, 3 rue Clavel, Métro: Pyrénées, / tämligen centralt läge/

Detta reportage skriver jag inom ramen för mina försök att få mindre teatrar med goda program att komma till besökande turisters kännedom - detta är värt att se !!!

DET SKER I PARIS !!!

--------------------------- reported by ZARRO ZARRO.

 klovn.gif (1460 bytes)

9. april 2010

Store Cirkusdag (World Circus Day) lørdag den 17. april 2010 - Foredrag, filmklip og klovneoptræden

Foreningen Danske Cirkusvenner markerer i samarbejde med Fédération Mondiale du Cirque og Cirkusmuseet i Hvidovre Store Cirkusdag (World Circus Day) lørdag den 17. april.

Program:

Kl. 11:30: Et artistliv. Den danske verdensartist Freddi Steckel fortæller om sit liv som artist i et talkshow med John Lington som vært. Sted: Auditoriet i Avedørelejren (landskendt fra

filmen Italiensk for begyndere).

Kl. 12:00 til 15:00             Åbent på Cirkusmuseet, Hovedporten 6, Avedørelejren, 2650 Hvidovre, hvor der den dag er gratis adgang. På museet er der følgende aktiviteter:

Kl. 12:05      Gratis rundvisning på museet.

Kl. 12:30      Optræden af trylleklovnen Pee Wee, som i år kan fejre sit 20-års jubilæum som gøgler og artist.

Kl. 13:05      Gratis rundvisning på museet.

Kl. 13:30      Optræden af trylleklovnen Pee Wee.

Kl. 14:00      En dansk rovdyrdomptør. Jørgen Lorenzen fortæller om den eneste nulevende danske rovdyrdomptør, Carl Mundeling, og viser filmklip med Carl og hans tigre.

Kl. 14:30      Filmklip fra Open Air Show fra Cirkusfestivalen i Monte Carlo og andre optagelser fra festivalen.

Forud for ovennævnte er der klokken 10:30 ordinær generalforsamling i foreningen Danske Cirkusvenner.

Om Danske Cirkusvenner (tidligere Selskabet Barlys Venner): Foreningen har til formål at udbrede interessen for cirkus og cirkushistorie, herunder at støtte Cirkusmuseet i Hvidovre. I samarbejde med Cirkusmuseet i Hvidovre udgiver foreningen Cirkusbladet, som kommer en gang om året. Endvidere udsender foreningen det elektroniske nyhedsbrev CirkusPosten. Medlemskab koster 100 kr. om året.

Om Store Cirkusdag: World Circus Day, som vi på dansk har kaldt Store Cirkusdag, afholdes på initiativ af Fédération Mondiale du Cirque og Prinsesse Stephanie af Monaco. Dagen markeres over hele verden. En liste over arrangementer kan ses på http://www.circusfederation.org/FMC/WCD/WorldCircusDay.html

Om Freddi Steckel: Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det” sang Osvald Helmuth for mange år siden. Og det passer godt på en af Danmarks kendteste artister, kaskadøren Freddi Steckel. Når man ser med hvilken lethed, han smider rundt med sine kvindelige partnere og selv bliver smidt rundt med, skulle man ikke tro, at han har rundet 60 år! Freddi Steckel blev født i Helsingør den 29. januar 1950. Forældrene var cirkusdirektør Frederik Schmidt, bedre kendt som klovnen Gugele, og hans norskfødte hustru Dina. Frem til 1950 drev Frederik Schmidt Cirkus Brødrene Schmidt sammen med broderen Arnold. Efter sæson 1952 blev Arnold eneejer af foretagendet, som fortsatte til 1955. Frederik tog derimod sammen med fru Dina og parrets børn til Norge, hvor de optrådte i Cirkus Empress i 1953, 1954 og 1955. Efter engagementet i Norge fortsatte Frederik Schmidt i mange år med sit klovnenummer Gugele & Co., blandt andet bistået af fru Dina og børnene Randi, Freddi, Jacki og Heidi. De 4 søskende optrådte selv blandt andet under navnet 4 Steckels med et flot stigebalancenummer. Familienavnet Schmidt blev udskiftet med Steckel, som var brødrene Schmidts mors pigenavn. Freddi Steckel ændrede med årene sit nummer, og hans nuværende kaskadørnummer Steckels hører til de allerbedste på markedet. I 2002 turnerede han med Cirkus Merano i Norge. I 2003 optrådte han i det svenske Cirkus Maximum med ikke mindre end 3 forskellige partnersker, bl.a. Lene Vittrup og Zora Nikodemova, idet Freddi er eminent til på kort til at få en ny partnerske indarbejder i nummeret, og Line havde på grund af andre engagementer på forhånd meddelt, at hun kun kunne være med en del af sæsonen. I 2004 turnerede han med Cirkus Dannebrog, hvor han havde Isabella Enoch som partner. I 2008 og 2009 kunne man opleve ham i Cirkus Baldoni med direktørfruen Thessa Mønster som partner.

Om Pee Wee: Pee Wee alias Mette Møller har siden 1990 optrådt for firmaer, børnehaver,

fritidshjem, i butikscentre og til fester og familieunderholdning. Børnene får også lov til at være med i hendes trylleklovn-entré.

Arrangørerne håber, at rigtig mange vil bakke om op arrangementet, som de håber på kan blive en årligt tilbagevendende begivenhed.

 klovn.gif (1460 bytes)

7. april 2010

Cirkus Mascot har landspremiere 8. & 9. april på markedspladsen i Roslev. De skriver:

Hele Danmarks Familie Cirkus' er igen klar til at byde velkommen til en ny og spændende sæson. Cirkus har mange traditioner, som er helt ubrydelige for det faste publikum og det skal respekteres. Men ''cirkus for hele familien'' forpligter os at følge med tiden og det har vi som altid gjort vores yderste for.

Dertil har vi håndplukket topartister fra forskellige steder i Europa. Mascot kan blandt andet byde på komik i verdensklasse nemlig gummiansigtet fra Storbritannien Mr. Jeff Jay. Vi har som altid børnenes favorit, vores husklovn Gulio. Mascots dyrerevy som både indeholder, hunde, geder og heste.

Vores 2 sønner leverer avanceret balancekunst, diabolo, jonglering og luftakrobatik samt meget meget mere..

Glæd jer til en festlig og uforglemmelig aften!

Som noget nyt har Cirkus Mascot offentliggjort turneplan 1-2 uger frem. Ligesom turneplaner for de øvrige danske cirkus kan du se den i Cirkuskalenderen.

Interiør fra Circus Mascot, som bruger et tomasters telt med plads til 260 personer

 klovn.gif (1460 bytes)

7. april 2010

DET SKER I PARIS   --  också i år --  LA FOIRE DU TRONE öppnar på La Pelouse de Reuilly, vilken är den stora cirkusplatsen i Paris där de flesta jul-cirkus spelar.

LA FOIRE DU TRONE  är, som man kan förstå, en FUN FAIR, Tivoli, Nöjesfält -- och som daterar sig tillbaka till -anser man - 900-talet.

Här finns de bästa och de flesta av marknads-förlustelserna i Frankrike, de marknads-resande flockas hit för att ligga still och arbeta i två månader, April - Maj. Man kan sammanlikna LA FOIRE DU TRONE med BAKKEN /Dyrehavsbakken, Klampenborg, København/ - även om LA FOIRE DU TRONE är betydligt äldre och större. Emellertid har tiden och utvecklingen även här fört med sig att alla tält-varietéer, separat presenterade illusions-nummer, curiositeter och liknande har försvunnit men dessa förevisningar var mer långlivade här än i Skandinavien.

I år ser vi för första gången  CIRQUE BOLETTI, fransk familje-cirkus med många djur, både lejon/løver, tigrar, exoter: kameler, lamas, åsnor/æsler samt djur från lantgården.

Hela familjen gör programmet med akrobatik i aerial ring, romerska ringar, akrobatik på bord, stolbalans, jonglering, clowning med mycken audience participation, samt alltså flera nummer med dresserade, duktiga djur/dyr.

Musiken är på band, en liten familjecirkus kan inte ha orkester, allt materiel är fint nymålat och i gott skick.

Hela föreställningen är god underhållning för hela familjen, och den är särskilt vänlig mot de små barnen - det är pony-ridning i pausen .... ett must !!!!

Showtime 1,5 timme.

Liksom vid fotbolls-matcher har våldet spritt sig hit - efter en del problem har man nu ett massivt polis-uppbåd - och alla besiktigas och en del kroppsvisiteras innan de släpps in på platsen, en nyhet sedan 2009 - tydligen nödvändigt för allas trevnad/hygge  och för att alla skall få en god upplevelse !!

Och -- DET SKER I PARIS !!!

Se mer: http://www.foiredutrone.com/ ---  på franska men många fina fotos.

---------------------------------------------reported by ZARRO ZARRO.

 klovn.gif (1460 bytes)

6. april 2010

CirkusPrinsessan 2010. Sidste år relancerede Robert Bronett den svenske cirkusfestival CirkusPrinsessan, hvor alle deltagerne er kvinder. I år flyttes festivalen fra Stockholm til Göteborg, hvor den afholdes i Liseberghallen i dagene 3. til 6. juni.

Robert Bronett fortæller: CirkusPrinsessan är ingen vanlig cirkus. Här visar världens främsta kvinnliga artister upp sina mest färgstarka och nyskapande konster i en föreställning.där de ger allt för att vinna titeln “årets CirkusPrinsessa.” Artister från cirkusfamiljer tävlar sida vid sida med fantastiska nya förmågor från världens olika cirkusskolor. CirkusPrinsessan är en föreställning där artisterna vågar experimentera och blanda olika discipliner inom cirkus såväl som inom andra konstformer. Vi vågar lova en rolig & spännande show full av överraskningar. Kom och låt oss underhålla och förtrolla Er!

Læs mere på http://cirkusprinsessan.net/

 klovn.gif (1460 bytes)

5. april 2010

Cirkus Zorba er det mindste af de tre norske cirkus, som turnerer i år. Familien Gujord startede Cirkus Zorba i 1992. Sæson 2010 begynder 7. april i hjembyen Kristiansund.

I årets forestilling møder man:

- Duo Contact med et håndstandsnummer

- Clown Duet med nye og morsomme påfund

- Peter Bors med stigebalance

- Laszlo Nacsa med et strapat nummer

- Den kun 19-årige cirkusdirektør Ronja Gujord i et nyt, moderne og romantisk eventyr på hesteryggen.

- Den 14-årige gummidreng Ludvik, som har chokeret såvel publikum som kiropraktorer over hele verden

- et dyrenummer med ponyer, hunde, geder, katte, et æsel og en ilder

- Den sibiriske kæmpe Gouriov, som jonglerer med kanonkugler

- 14 år gamle Angelica i swingtrapez

- The Dworaks med ikarisk perch

- Miss Otilia med et luftnummer

- Kattedressur fra Ungarn udført af Fatima og Pazo

- Mr. Jumping, komik på trampolin

De 3 sidste artister var oprindelige sat på programmet i det svenske Cirkus Wictoria, men kan altså nu i stedet opleves i norske Cirkus Zorba. Det danske publikum kender Mr. Jumping (Peytchev Plamen Metodiev), som viste sin fortrinlige entré i Cirkus Baldoni i 2006. Der mødte man også hans partnerske Fatime, som den gang viste en elegant hula-hop entré. Siden da har hun og Peytchev udviklet et fint nummer med dresserede katte. Parret har også i et par sæsoner optrådt i svenske Cirkus Olympia. Også Miss Otilia var hos Cirkus Baldoni i 2006.

Miss Ottilia. Foto fra Cirkus Baldoni 2006

 klovn.gif (1460 bytes)

5. april 2010

Cirkus Wictoria - Cirkus Olympia - Cirkus Maximum 2010. Martin Lasson Berglund har besøgt de tre svenske cirkus og skriver:

CIRKUS WICTORIA 2010

Fredagen den 26 mars hade Cirkus Wictoria premiär i Heby utanför Uppsala. Tältet och vagnar stod tätt samman på den lilla cirkusplatsen i samhället. Cirkus Wictoria drivs numera av Lars Åke och Karin Jonsson och de strävar efter att bjuda på traditionell familjecirkus. Under vintern har man renoverat både toalett- och duschvagn vilka nu är mycket fräscha. Wictorias toaletter kan nog räknas till de mest fräschaste cirkustoaletterna jag sett på cirkus i Norden. På toaletterna spelas det också musik när man uträttar sina behov.

Årets program är både variationsrikt och underhållande. Ivan Tomov från Bulgarien presenterade sina hundar på ett lekfullt sätt. Det var både små och stora st bernhardshundar som sprang runt i manegen. Stiliana från Belgien gick på spänd lina och gjorde något så ovanligt som att gå på träklossar. Ett mycket bra nummer med tempo och elegans. Hon gjorde också ett antipodnummer med bollar och eld. Från Mongoliet kom den unga och späda Uyanga som kanske är föreställningens höjdpunkt. Hon sköt bl.a. pilbåge med sina fötter samtidigt som hon vred sin kropp i olika positioner. Uyanga kommer också att delta i det svenska TV-programmet TALANG 2010 som nu går på fredagar på TV4. Dressören Jessica Bengtsson framförde kameler, arabhingstar, getter, alpackor, ankor och en hund. Det är andra säsongen hon är på Wictoria och samtliga djur kommer från Cirkus Olympia. Jessica framförde samtliga djur med stil och elegans och det märktes inte att det var premiär för djuren visste vad de skulle göra. Årets clowner Duo Matvees från Ryssland visar på mycket komik. De är enkla och lättförstådda vilket är bra för en ibland kräsen svensk publik. Orkestern har i år utökats till fyra musiker vilket är glädjande för nu hörs också tonerna från en trumpetare. Detta är ett mycket trevligt traditionellt cirkusprogram i klassisk stil. Jag kan absolut rekommendera ett besök i sommar! Cirkus Wictoria turnerar i Stockholmsområdet och uppåt i landet men cirkusen kan man lätt nå på en dag om man åker tåg (www.sj.se) och tar en övernattning. Dansken Brian håller kommer också ev. att göra en tur till Cirkus Wictoria i år med besök i Kolmårdens djurpark/Stockholm. Så är ni intresserade kontakta honom på Brianbehrendt@jubii.dk

Uyanga. Foto: Martin Lasson Berglund

Vill ni veta mer om Cirkus Wictoria gå in på www.cirkuswictoria.se eller maila till martin@cirkuswictoria.se

 klovn.gif (1460 bytes)

CIRKUS OLYMPIA 2010

Jag skulle vilja beskriva årets Cirkus Olympia 2010 som ett glädjefullt och akrobatiskt år. Truppen Black Jambo från Kenya bjuder på en härlig blandning av volter och lek. Det är tempo och glädje som smittar av sig vilket gör att truppen verkligen sticker ut. Duo Axt på cykel är också något att imponeras av. Jag såg de i fjol på tyska Cirkus Berolina och nu är de här. Snygg rekvisita och snyggt utformat nummer. Henrika Bengtssons charmiga hundar framförs i år i lila stil vilket klär numret riktigt bra. Det är ett nummer med glada skuttande hundar som verkligen vill visa vad de lärt sig. Niklas Bengtsson framför i år en ny djurgrupp med friserhästar, vita kameler och en ponny. Ett nytt annorlunda nummer som kommer se ännu bättre nu när djuren växt till sig lite. Även Niklas fru, Natascha framför en ny grupp getter som även den är underhållande att se. Oleg Sheludyakov i Washingtontrapets imponerar också mycket på mig. Sist men inte minst Cirkus Olympias fenomenala orkester underledning av kapellmästare Valentin Smirnov som varit hos cirkusen i många år nu. Han har verkligen utvecklat musiken på Olympia till det bättre genom åren och handplockar varje år musiker från Ryssland och Ukraina. Cirkus Olympia kommer som vanligt till Skåne området i augusti men redan 13 april kan man se dem i Rydebäck vilket ligger ca 15 minuter från Helsingborg.

Duo Axt. Foto: Martin Lasson Berglund

CIRKUS MAXIMUM 2010

I fjol var det många cirkusvänner som beklagade sig över att Maximum hade ett tunt program utan riktiga stjärnartister. I år är det faktiskt tvärtom! Årets program enligt mig håller en hög nivå med riktigt bra artister och fina djurnummer. Anton Frank presenterar äntligen ett riktigt exotnummer med kameler, watussi, higland cattles, lamadjur och en indisk zebu. Jag tror det är över 10 år sedan man fick se en watussi i en svensk cirkusmanege! Anton framför också arabhingstar på ett frigjort sätt och senare Cirkus Arenas elefanter. Trio Vinicki - Smaha är tre oerhört duktiga jonglörer som man bara njuter av. Messoudi såg jag först på tyska Voyage, sen på Dannebrog och nu är de i Sverige. Ett starkt och fint akrobatiknummer på hög nivå. Även Garcia i sin rymdraket har vi sett i Danmark förut men i Sverige känns det nytt och blir ett riktigt sevärt nummer där artisterna åker runt i luften och gör diverse konststycken. Med i årest program finns också klädombytarparet Sudartchikov, Ingo Stiebner med sina sjölejon, clownerna Rossyan samt på rola rola Paulo Kaiser. Sammanfattningsvis en stark sevärd cirkusshow. Maximum kommer precis som Olympia till Skåne i augusti.

Messoudi Acrobats. Foto fra Cirkus Dannebrog 2008

 klovn.gif (1460 bytes)

3. april 2010

Cirkus Dannebrog 2010. Traditionen tro havde Cirkus Dannebrog pressepremiere på årets forestilling Skærtorsdag i Odense, hvor man i år har slået teltet op på Dyrskuepladsen, idet den gamle plads på Christmas Møllers Vej ligger i den såkaldte miljøzone, som de mange cirkuskøretøjer kun med særlig dispensation må køre ind i.

Årets forestilling kaldes En hyldest til Haddy Enoch. Grundlæggeren af det nuværende Cirkus Dannebrog døde som bekendt i november sidste år. Artistnumrerne var dog allerede bookede, så sæson 2010 kan kaldes den sidste, som er sammensat af den gamle mester. Som sædvanligt er den sat i scene af Isabella Enoch i den kendte og festlige varietestil med ballet, lys og farver – flot!

Forestillingen indledtes med det, amerikanere vil kalde et ”opening spec”, hvor alle de medvirkende kom i manegen og udførte et par tricks. Akkompagneret af flot sang: Aura Guerrero, som man genså i forestillings sidste nummer, har en pragtfuld sangstemme.

Første nummer på programmet var de marokkanske tumblere Casablanca Truppen i en særdeles flot entré med opbygning af menneskelige pyramider. Det er mange år siden, jeg sidst har set et tilsvarende nummer her i landet. Dernæst kom Bernhard Kaselowsky i manegen med sine kameler. Han blev afløst af luftakrobatik med Ksenia og Pasha (Pavel Voladas), som optrådte i tissue (også kaldet arial silks eller simpelthen silke, da rekvisitten er lodrethængende stofbaner). Næste nummer var et wild west show med lasso og pisk, fremfør at to medlemmer af Veslov-truppen. I den slags numre er det ofte den mandlige partner, som laver det hele, medens den kvindelige partner blot er staffage. I Veslovs charmerende entré var opgaverne dog mere ligeligt delt mellem M & K.

Der er ikke let at få dygtige klassiske musikalske klovner. Men igen i år har familien Enoch sikret sig nogle af de allerbedste inden for genren: The Michels med deres formidable udgave af vandentréen. Selv om José Michel har udført denne entre så langt tilbage som jeg kan huske, virker han og hans 2 partnere lige veloplagte, hver gang de går i manegen. Som sædvanligt blev entreen både indledt og afsluttet med musikalske indslag. Sidste nummer før pausen var Bernhard Kaselowsky, som assisteret bl.a. af datteren Melanie fremførte sin elefant i en fin entre.

Bernhard Kaselowskys elefant. Foto: Lise Kokholm

Efter pausen indledte man med illusionsnummeret Black and White med illusionisten Augusto Goncalves og et par kvindelige assistenter. Entreen bød på flere elegant udførte tricks, herunder også et face-liftet version af den kendte substitution trunk. Derefter kom Veslovski-familien tilbage – vist nok far, mor og datter – med et rulleskøjtenummer. Save your love my darling, save your love hed et 1982 hit med duoen Renée og Renato, vist nok den italienske smørtenor Renato Pagliaris eneste virkelige hit. Mange andre har sunget eller mimet til nummeret, men i mine øjne har ingen gjort det så fremragende som José Michel, som havde en formidabel repriseentré med det efter rulleskøjterne. Derpå mødte man Pavel Voladas i reck i en tangoinspireret entré, hvor han fik assistance af danseren Rikke Dall-Hansen.

Voladas. Foto: Lise Kokholm

Næste nummer var Gabi Donnert med elegante og velplejede heste, der kunne alt, hvad man kan forvente af et veludført frihedsdressurnummer. I en stor og lille entre fik han assistance af sin datter. Forestillingens sidste nummer var tårnlinenummeret Duo Guerreros, 2 gange belønnet med en sølvklovn i Monte Carlo og en gang med juryens specialpris. Man forstår det godt, når man ser deres imponerende entre, hvor Aura synger under nummeret, som byder på tricks som at han hopper hen over hende, at hun med bind for øjnene går over linen og sætter sig på en stige, at hun går over linen med ham på skulderen og at han med hende på skulderen går ned af skrålinen. Aura fortalte mig efter forestillingen, at det er deres første optræden i Danmark. I Sverige har de optrådt hos Francois Bronett i Cirkus Scott, og i Norge har de turneret med såvel Cirkus Berny som Cirkus Merano. I år er det altså det danske publikum, som kan nyde disse superstars. Ideen med at synge under nummeret fik Aura for 11 år siden – hun synes der skulle ske noget nyt.

Duo Guerreros under nedstigningen. Foto: Lise Kokholm. Klik her for at se flere fotos fra forestillingen (slideshow først helt færdigt 5/4)

 klovn.gif (1460 bytes)

29. marts 2010

Traditionen tro havde familien Arli inviteret en række gode venner og bekendte til lidt godt til hals og mave i cirkusteltet efter i Cirkus Arlis  landspremiere i Fløng den 28. marts. Og traditionen tro var det den navnkundige Fru Jensen, Mad, Vin & Musik fra Hedehusene, som stod for traktementet. Fru Jensen er ikke en helt almindelig kogekone. Hvor hun kommer frem er der ikke blot lækker mad, men også fest, farver og humør. Derfor havde hun også fundet på en helt speciel jubilæumsgave til familien Arli, som i år kan fejre deres sæson nr. 40: Optræden af Elvis Jensen og Graceland Express med deres show fra The Golden Age of Rock & Roll med hits som Blue Suede Shoes, Can´t Help Falling in Love og Love Me Tender. På den sidste melodi havde fru Jensen endda skrevet en hyldestsang til familien Arli.

Elvis Jensen og Graceland Express hyldede den jubilerende familie Arli med Årets Koncert

 klovn.gif (1460 bytes)

29. marts 2010

 

Cirkus Arli 2010. ”Der er overhængende fare for at blive smittet af den vanedannende virus minimalistisk cirkushygge, når man besøger Cirkus Arli. Den er umulig at slippe af med når man først er ramt.  Bacillen har nu været resistent i 40 festlige år og er i flot udbrud igen …Et mere hyggeligt, jordnært og intimt alternativ til de store imponerende cirkus findes ikke,” skrev Rud Kofoed i Ekstra Bladet. Og det kan de, som oplevede landspremieren 28. marts på Møllebakken i Fløng, kun være helt enige i.

Martin Arli indledte forestillingen med den poetiske entre, hvor klovnen sminker sig i manegen – en entré, som Cirkus Arli introducerede helt tilbage i 1978. Således omskabt til klovnen Martino tog han sin rumsterstang og sang ”Længe leve cirkus” – en tekst og melodi, som Martin oprindelig lavede til 1994-forestillingen Længe leve cirkus:

Hvor møder man altid det bedste humør

Vi siger længe leve cirkus

Hvad er det som gi´r livet en anden kulør

Når man si´r længe leve cirkus

Når teltet på marken mod himlen bli´r rejst

så si´r vi længe leve cirkus

og når publikum viser den helt rette gejst

ja så´det længe leve cirkus

for når det bli´r sommer, ved man cirkus kommer

og man glæder sig der til

for ud af cirkusvognen, kommer cirkusklovnen

hvad mon i år han vise vil.

Hvor møder man altid det bedste humør

Vi siger længe leve cirkus

Nu skal i møde den gamle cirkusdirektør

Vi si´r velkommen Søren Arli

De sidste 2 linier er lavet til i år og introducerede selvsagt cirkusdirektøren Søren Arli, som bød publikum velkommen og derpå overlod mikrofonen til sin svigerdatter Bettina Arli, der som sædvanligt på kompetent og charmerende vis ledte publikum gennem forestillingen.

Første artist var jongløren Rius (Darius) med en udmærket entré, hvor han jonglerede med fodbolde. Han blev afløst at Kristaps, som i farverige piratkostumer viste magiske tricks.

Kristaps

Derpå var turen igen kommer til Martino, som med bistand fra et par børn viste det nummer, hvor de omhyggeligt binder hans hænder sammen og dækker dem under et klæde, hvilket dog ikke forhindre Martino i at pege rundt med den ene hånd. Det er altid spændende at se, hvilken ny entré multitalentet Alexander Arli præsenterer. I år var det en stepdansentré med jonglørislæt, som Susanne Breuning havde hjulpet ham med at binde flot sammen. Er der mon noget, som den knægt ikke kan?

Dernæst kom Darius tilbage med et udmærket stigebalancenummer, hvor han også fik bistand af sin partnerske.

I mange år var geden Bukke et fast indslag i Cirkus Arlis forestilling – rent faktisk var der vist gennem årene mere end én Bukke. Det er derfor naturligt, at man valgte at fejre det lille cirkus’ sæson nr. 40 med et gensyn med gedenummeret – i år dog med hele 3 geder, fint fremført af Martino. Han blev afløst af Gogol i en minuputentré, hvor en husar og hans pige danser rundt i manegen.

Gogol

De fleste hundenumre i cirkus er med pudler, som nok hører til blandt den hunderace, som er lettest at dressere. Missina mestre imidlertid også at træne de langt mere egensindige gravhunde, som hun fremviste i en god entré, hvor man mærkede, at også hundene nød forestillingen. Et helt uundværligt indslag i en Arli-forstillingen er klovnerne Martino & Co. – Martin og Alexander Arli, bistået af Bettina. I år kom de musicerende ind i manegen med mexicaner hatte. Senere i nummeret spillede Alexander på klokker, og Martin spillede jazz på båthorn, fastgjort til kostumet. Derpå fulgte ballonskydningsentréen, hvor adskillige balloner ”mister livet” – og selvfølgelig var der vand i den sidste ballon! Nummeret sluttede med en musikalsk entré, hvor Martin spillede på trombone og Alexander på kornet. Efter klovnene kom Ina Sopova med et elegant fodjonglørnummer, hvor hun er iført støvler med høje hæle. Som nævnt startede forestillingen poetisk med at Martin sminkede sig. Slutningen var lige så poetisk – han kom ind i manegen med en dukke, som sang først What a wonderfull world og siden When the saints go marching in, medens de medvirkende kom ind i manegen for at modtage det velfortjente bifald efter endnu en herlig forestilling.

What a wonderful world. Martino og dukken. Klik her for at se flere fotos fra forestillingen

 klovn.gif (1460 bytes)

28. marts 2010

Omtalen af våde cirkuspladser den 21. marts var ikke helt forkert. Da Cirkus Benneweis den 27. marts skulle ind på pladsen i Espergærde var den så sumpet, at det var umuligt at køre ind på den, selv om de i dyre domme havde lejet over 50 entreprenørjernplader til at køre på. De forsøgte at køre ind på pladsen, men den første vogn med generatoren sank så dybt i, at cirkusfolkene måtte erkende, at det var håbløst og derfor aflyse aftenens forestilling. Det lykkedes at komme i kontakt med en næsten alle de, som havde forudbestilt billetter – mange valgte at bytte til billetter til forestillingerne i Helsingør eller Hørsholm. Der var dog også gæster, som tog til cirkuspladsen for at opdage, at der var masser af mudder, men ikke noget cirkus.

klovn.gif (1460 bytes)

26. marts 2010

Troldmandens kone fylder 75. En hel generation kan huske trylleægteparret Ann og Henri Alakazam, som i mere end 40 år optrådte på børneinstitutioner, til kulturarrangementer m.v. De optrådte også på Plænen i Tivoli og på børneteatret Valmuen i 25 sæsoner. Den københavnske børnehjælpsdag havde besøg af parret ikke mindre end 30 gange. I 1993 rejste Ann og Henri Alakazam med Cirkus Fantastico!, hvor Henri var sprechstallmeister. De har også en kortere periode optrådt i Cirkus Max Schumann. Henri Alakazam, hvis borgerlige navn var Henry Hermansen, døde i 2001. Men Ann, hvis borgerlige navn er Ruth Anne Hermansen, lever i bedste velgående og bor fortsat i Ullerslev på Fyn i den ejendom på Vestergade, som hun og Henri købte for mange år siden.

Mandag den 29. marts kan Ann fejre sin 75 års fødselsdag.

Ann og Henri Alakazam på Plænen i Tivoli

Ann er fynbo. Hun var kun 15 år gammel, da hun mødte Henri. Ann gik på danseskolen "Terpsichore" i Odense, vandt 2. præmie i Danmarksmesterskabet i ballet og optrådte rundt omkring med akrobatisk dans. På danseskolens akrobatik-linie trænede i øvrigt den 12-årig John Seidel, siden berømt som Little John (den hidtil eneste danske artist, som har vundet en af de fornemste priser ved Cirkusfestivalen i Monte Carlo – det var i 1975, hvor han vandt en sølvklovn).  Med sit akrobatiske dansenummer fik Ann et engagement til en forenings-fest i Haraldsted, hvor hun mødte en ung trylleinteresseret manufakturlærling, som cyklede rundt med et trylleshow – det hele kunne være i en kuffert på bagagebæreren. Der opstod sød musik, og de unge mennesker skrev sammen i de næste 5 år. Så skulle Henri aftjene sin værnepligt og kom som sergent til Odense. Og så sagde det for alvor ”bang”, og parret blev gift i marts 1956.

Fra 1960 - 1970 var Henri og Ann soldaterhjemsledere i Farum. På kasernen var en ung meget trylle- og cirkusinteresseret soldat ved navn Jörgen Börsch. Han hjalp med at udvikle "figurerne" og Alakazams Trylleteater samt at promote trylleteatret over for solist-bureauerne og pressen. "Premieren" på nyskabelsen eventyr-trylleriet "ALAKAZAM!" blev på det københavnske børneteater, "Det Lille Teater". B.T.s estimerede teateranmelder Mogens Garde fremhævede Henri & Ann som pædagogiske.

Også i soldaterhjemstiden optrådte Alakazam en lang række steder. I 1970 besluttede de, at tiden var moden til at prøve af leve af at være tryllekunstnere – og det gjorde de så med stor succes lige indtil Henri døde i 2001. De var givetvis landets travleste tryllekunstnere i deres tid med optræden også i Norge, Sverige og Tyskland. Mere end 30 tv-shows blev det også til lige fra DR-TV B&U's begyndelse.

Ud over trylleri havde parret også en årrække et tankelæsernummer, som overvejende blev vist på varieté-restauranter, firma-fester og i en sommer-revy.

Mange har sikkert spekuleret på, hvor navnet Alakazam kommer fra. Trylleordet alakazam er hentet fra en roman om troldmanden Merlin ved kong Arthurs hof. I romanen bruger han alakazam som sin magiske formel, ganske som andre siger hokus pokus. " Men hokus pokus er der ikke kraft i mere," fortalte Alakazam'erne i en eftermiddags-radio udsendelse. Og det gav presse, dagsaktuelle tegninger i aviserne og et møde (behørigt presse-fotograferet) med statsminister Jens Otto Krag!

Alakazam på børneteatret Valmuen i Tivoli, hvor parret optrådte i 25 sæsoner

 klovn.gif (1460 bytes)

25. marts 2010

Cirkus Brazil Jack 2010. Traditionen tro havde Cirkus Brazil Jack premiere ved Jägersro i Malmø. Og som altid bød Carmen og Trolle Rhodin JR på en absolut seværdig forestilling, som ingen danske eller svenske cirkusvenner bør snyde sig selv for.

Forestillingens hovedstjerne var den dejlige franske repriceklovn Francesco, som det danske publikum flere gange har oplevet i Cirkus Benneweis, senest 2005. Svenskerne oplevede ham i Cirkus Scott i 2000. Og nu er Francesco, hvis døbenavn er Francis Brunaud, altså tilbage i et svensk cirkus. Francesco er født i Paris i 1950 og uddannet på Ecole Nationale du Cirque (i dag Académie Fratellini). Sin debut som repriceklovn fik han i Cirque Jean Richard. Siden har han optrådt i cirkus både i Europa og USA og også et par gange været med ved cirkusfestivalen i Monte Carlo.

Årets forestilling blev indledt med, at Francesco kom ind med en billet i hånden og ledte efter en plads. Han prøvede at sætte sig flere steder og varmede publikum op og fik alle til at klappe taktfast inden forestillingens første nummer, et farverigt charivari med de fleste af de medvirkende, kom ind i manegen. Efter Carmen Rhodins velkomst mødte vi Daniel med stigebalance. Derpå kom Francesco ind med sin elskede og poetiske entre med jordkloden, som han får til at svæve ved hjælp af en kæmpefinger med indbygget støvsuger, som puster luft ud. Entreen sluttede med at sende en rulle papir til vejrs.

Derpå kom Pat Harrison (som undertiden kalder sig Pat Clarrison) ind med sine hot dogs i et sjovt og tempofyldt hundenummer, som han har overtaget fra sin far Pete Harrison. Hans mor Claire var en fremragende søløvetræner, og sammen med Pete skabte hun det fornemme nummer Clarrisons søløver. Senere droppede de søløverne, og Pete begyndte at optræde med et komisk hundenummer, som altså nu er gået videre til sønnen. I Danmark har Patrick flere gange optrådt for Benny Schumann.

Francescos næste reprice var en af hans musikalske entréer, hvor han spiller på fløjte og ender med at balancere et kæmpe alpehorn på panden, medens han fløjter. Derpå fulgte 4 medlemmer af Dragomir-truppen – 3 mænd og en kvinde – med et håndvoltigenummer, som også indeholdt tricks på russisk barre. Truppen var også hos Brazil Jack i 2007. Derpå kom den flittige Francesco atter i manegen, denne gang med sin entré med fakler.

Sidste nummer inden pausen var 6 ponyer, fint fremført af den 37-årige tyske dressør Yvonne Lübben, datter af klovnen Lubino. Hun lærte at optræde med heste, medens hendes forældre var knyttet til Cirkus Knie i Schweiz, og har siden 1994 optrådt i en række europæiske cirkus.

Yvonne Lübben. Foto stillet til rådighed af Cirkus Brazil Jack

Første nummer efter pausen var Yvonne Lübben med flot skoleridt på en pragtfuld sort friser hest.  Derpå mødte man Francesco, som denne gang charmede en ung pige ind i manegen, hvor hun fik en rose for et kys. Entreen sluttede med, at han spillede bold og musik på 6 gongonger (se foto). Han blev afløst af den unge Daniel, denne gang med en jonglørentré. Så kom Francesco igen, denne gang med sin abibaba boubouboubou-entré, hvor han fik fin hjælp at en halvstor dreng fra publikum. Forestillingens sidste nummer var Dragormir-truppen (denne gang hele truppen) med deres springbræt-nummer, hvor de ender med at klare 5 mand høj.

Forestillingen blev akkompagneret af et særdeles velspillende 6 mands orkester, vist nok fra Ukraine.

Forestillingen rejser nu på turne og besøger størstedelen af Sverige. Indtil 11. april kan den opleves i en række svenske byer, som også er nemme at nå for en dansker – eksempelvis er de i Helsingborg 9. til 11. april. Derpå går turen mod nord, men normalt rammer de Skåne igen i juli måned. Turneplane i Skåne kan du se i Cirkuskalenderen.

Francesco. Klik her for at se flere fotos fra forestillingen.

 klovn.gif (1460 bytes)

23. marts 2010

Cirkus Amara. Det lille tyske Cirkus Amara tilbragte hele sæson 2009 i Danmark. Googler du på navnet, er det ikke just positive artikler, der er flest af. Aabenraa Ugeavis fortæller nu, at Cirkus Amara har overvintret i Bajstrup ved Tinglev, hvor de har efterladt en bunke møg og en stak ubetalte regninger. Sönke Krob og Stefan Magnus fra firmaet ShowProductions havde i hele vintersæsonen givet husly til den lille cirkustrup, bestående af en familie med 5 børn samt en dyrebestand på fem ponyer og to lamaer. De fortæller til Aabenraa Ugeavis, at de har haft udgifter på knapt 84.000 kr. til strøm, mad og drikke, tøj og kontanter, så familien i det mindste havde noget at leve for. De har intet fået til gengæld, og et tilbud til familien om arbejde med at reparere paller fandt familien uinteressant.

Der var ikke givet de nødvendige myndighedstilladelser til det langvarige ophold, og da politiet rykkede ud med et brev fra fogedretten i Sønderborg for at fjerne familien, flyttede de – vist nok til en anden adresse i Tinglev.

Det et uvist, om Cirkus Amara har tænkt sig at turnere her i Danmark i sæson 2010. I givet fald må man forvente, at myndighederne kontrollerer, om alle tilladelser er på plads, herunder også de tilladelser til fremvisning af dyr, som alle de danske cirkus i år har skullet sikre sig.

klovn.gif (1460 bytes) 

21. marts 2010

Skuespillere som iscenesættere af cirkusforestillinger. I Cirkus Baldoni har man i flere år fået skuespilleren og instruktøren Niels Vandrefalk (Niels Andersen) til at sætte forestillingen i scene. Niels Vandrefalk er uddannet på det Kongelige Teaters elevskole. I mange år turnerede han landet over med sit enmandsteater Vandrefalken. I dag står han i spidsen for Holbergteatret i Sorø. Sin debut som cirkusinstruktør havde han vist nok hos Cirkus Charlie i 1997. Siden 2001 har han samarbejdet med René og Thessa Mønster og har sin del af æren for, at en forestilling i Cirkus Baldoni altid hænger flot sammen. Den stigning i besøgstallet fra år til år, som Cirkus Baldoni har oplevet hver eneste af sine 9 leveår, tyder på, at publikum påskønner det koncept, som Cirkus Baldoni har valgt . Så forhåbentlig fortsætter Cirkus Baldoni samarbejdet med ”Vandrefalken”.

René Mønster og løven Leonardo er nærmest blevet et varemærke for Cirkus Baldoni.

I 2009 fik Diana Benneweis hjælp fra skuespilleren og instruktøren Jan Hertz til at sætte forestillingen i Cirkus Benneweis i scene. Det var særdeles vellykket –  der var en klar ”add value” og Benneweis 2009-forestilling hang vældig godt sammen. Det er derfor ikke overraskende, at Diana igen i år alierede sig med Jan Hertz. Med Jans bistand har hun endnu en gang skabt en flot forestlling, som hænger flot sammen og hvor man lige som sidste år undgår overflødige pauser. På samme måde som en god kok også forstår at anrette gode ingredienser, har Jan Hertz anrettet de dygtige artister, som Diana har hyret til årets forestilling, til en herlig anretning. Jan Hertz har en fortid som teaterchef på Amagerscenen og som underholdningschef i Tivoli. Og nu kan han alstå også skrive succesfuld cirkusinstruktør på visitkortet. Jeg både håber og tror, at Diana Benneweis også i  2011 vil alliere sig med Jan Hertz til at ”imanegesætte” forestillingen (Jans eget udtryk).

Jan Hertz fotograferet efter premieren på årets Benneweis-forestilling. Forestillingen igennem mærker man Jans sikre hånd.

 klovn.gif (1460 bytes)

21. marts 2010

Våde cirkuspladser. Tøvejret efter den langvarige frost samt lørdagens regn har omdannet flere af landets cirkuspladser til sumplignende området. Nedenstående foto er fra Dyrskuepladsen i Hillerød, hvor Cirkus Benneweis har haft sin landspremiere. Landet over findes der utvivlsomt andre pladser, som er lige så plørede, og hvor de tunge cirkusbiler ikke kan undgå at efterlade synlige spor på pladsen.

 klovn.gif (1460 bytes)

20. marts 2010

Cong Tian. Flere har spekuleret på, hvor gammel den formidable slap-line-akrobat Cong Tian hos Benneweis egentlig er. Jeg har spurgt Freddy Bergmann Kolding, som fortæller at Cong Tian er 48 år gammel.

Cong Tian

 klovn.gif (1460 bytes)

20. marts 2010

I forbindelse med at Cirkus Benneweis var i Hillerød blev Nelly Jane Benneweis urne nedsat i Benneweis’ familiegravsted på kirkegården ved Kapelvej i Hillerød

 klovn.gif (1460 bytes)

20. marts 2010

DET SKER I PARIS ---- nu igen sker det på en av de många små teatrarna att det bjudes på en fängslande, rolig/morsom och barn-och familje-vänlig show: ESPACE LA COMEDIA preaenterar trolleri-förställningen ALCHIMIE FEERIQUE /fritt översatt SAGOLIK ALKEMI/ av och med trolleriartisten SEBASTIEN GAYOU med partner.

Föreställningen är baserad på barnens aktiva medverkan, interaction och audience participation kallas det idag, och själva trolleri-effekterna är egentligen endast förevändningen för att presentera en timmas underhållning för hela familjen där det omöjliga blir möjligt och där drömmar förverkligas.

När ridån går upp ser publiken en hel del rekvisita på scen - detta väcker intresse och förundran - man frågar sig vad skall nu ske med allt detta mystiska ?

SEBASTIEN GAYOU har mycket god kontakt med publiken och alla var glada och klappade taktfast till den inspelade slut-musiken. Speltid: 50 minuter.

Intressepunkt: man har i Frankrike en gammal och väl förankrad teater-tradition, vilken går tillbaka till de medeltida spelen som framfördes i kyrkorna och sedan på platsen utanför kyrkan, denna tradition att man går på teater befästes av de klassiska författarna Molière, Racine och Corneille - och både Paris och övriga Frankrike har ett blomstrande teater-liv.

Detta kommer även de mindre teatrarnas barn-och familje-föreställningar tillgodo - man går på teater också med sina barn !!!

Plats: ESPACE LA COMEDIA, 6 Impasse Lamier, Metro: Philippe Auguste. 

Se mer: www.magicsebpro.com

-------------------------------------- reported by ZARRO ZARRO.

Sébastien GAYOU

klovn.gif (1460 bytes)

19. marts 2010

Cirkus Benneweis. Alle var enige om, at Benneweis årgang 2009 var en af de senere års bedste Benneweis-forestillinger. Spørgsmålet forud for 2010-premieren var derfor: kunne de gøre det igen?  

Efter at have overværet premieren i Hillerød den 17. marts er svaret klart: Diana Benneweis og hendes team har ikke alene matchet sidste års succesforestilling. De har skabt en forestilling, som er endnu bedre end sidste år. Der var stående ovationer efter forestillingen, og forestillingens topnavn, kinesiske Cong Tian, blev også mødt med spontane stående ovationer efter sit formidable nummer. Noget, som jeg ellers kun har oplevet i Monte Carlo, hvor Cong Tian da for resten også har hentet en sølvklovn.

Som sædvanligt i Hillerød spillede Drabantgarden i manegen inden forestillingen gik i gang. Da de var ude, kom en rengøringskone, frau Schmidt, ind for at feje i manegen. Det lykkedes dog aftenens sprechstallmeister Kim Kenneth at få den surt udsende frau Schmidt verfet ud, så han kunne præsentere aftens første nummer. Dog ikke uforstyrret, for en 3 x 34-vognmand kom kørende ind med en stor pakke. Vognmanden viste sig at være årets repriceklovn Don Christian. Inde i pakken fandt man en af de unge artister fra Art Allé Ensemble, som derpå entrede manegen. Den 12 personer store trup består af unge artister i alderen fra 12 til 22 år. Et enkelt medlem er dog 38 år. Truppen byder på en herlig og humørfyldt blanding af alle mulige artistiske discipliner og er en flot start på forestillingen.

Art Allé Ensemble. Foto: Cirkus Benneweis/Arne og Vibeke Maj Magnussen

Mange klovne spiller på klokker, også med publikum som hjælpere. Det gør Don Christian også i sin første klovnereprice. Men i stedet for at dele klokkerne ud til en række gæster på første række, inviterede han en knægt ind i manegen og bad ham på rette tidspunkter slå takt på en stor gongong, som Don Christian havde spændt fast på sin bagdel, medens han selv spillede på klokker.

Derpå fulgte aftenens luftnummer: parret Yves og Ambra med tango, sang (han synger) og tissue (akrobatik i lodrethængende stofbaner) med en spektakulær sluteffekt. Næste nummer var et kært gensyn med en af sidste års stjerner: Rosi Hochegger sammen med en flot knapstrupperhest i en skoleridtsagtig entré uden rytter. Efter dette nummer skulle der fejes igen. Cirkustjenerne fik hjælp af den nævenyttige og mopsede frau Schmidt. Derpå fulgte 3 unge artister fra Art Allé-truppen med en flot og sjovt akrobatnummer. Så var det tid til endnu en klovneentré: Don Christians hovednummer, en bokseringsentré, hvor han fik hjælp af 5 publikummer.  Sidste nummer inden pausen var brødrene Christian og Alex Gärtner med deres 2 indiske kæmpeelefanter, fremført på sympatisk vis.

Første nummer efter pausen var den kendte klovneentré, hvor der står 3 spande på et bord, og hvor klovnens hoved flytter plads under spandene. Hos Benneweis var det selvfølgelig sprechstallmeister og tryllekunstner Kim Kenneth, som flyttede rundt på spandene, og Don Christian som lagde hoved til. Efter klovnerepricen kom det nummer, som formentlig er det mest imponerende noget dansk cirkus byder på i sæson 2010: den kinesiske artist Cong Tian på slap line. En disciplin, som man ofte ser nycirkusartister udføre, og som man også har set Daniel Deleuran udføre i Cirkus Mascot. Men Cong Tians nummer er i særklasse bedre end noget andet slap-line-nummer, jeg nogensinde har set. Han kan ikke alene gå på linen og slå koldbøtter. Han kan også gå på hænder, cykle på en halvhøj monocykel og dreje rundt på linen. Som nævnt ovenfor blev han belønnet med stående ovationer. Jeg mindes ikke, at en artist tidligere har oplevet noget lignende i et dansk cirkus. Men det langvarige bifald var særdeles velfortjent.

Cong Tian. Foto: Cirkus Benneweis/Arne og Vibeke Maj Magnussen

Efter ham kom Yves Nicols med en jonglørentre med fodbolde m.v. Inden næste artistnummer havde Kim Kenneth en tryllereprice, hvor han på magisk vis fik vand i en bowle til at skifte farve, hældte farvet sand ned i bowlen og rørte rundt for derefter på ubegribelig vis at få sandet tørt op af bowlen og tilbage i de vinglas, han havde taget det fra. For så at røre lidt mere rundt i bowlen, hvis vand igen blev klart. I en senere tryllereprice hældte han forkelligfarvet saftevand ud af en boks med popkorn. Efter Kim kom den surmulende frau Schmidt igen ind for at gøre rent. Det viste sig nu, at hun var partner i det formidable komiske cykelnummer Farellos, hvor parret blandt andet hopper op og ned af en trappe på hans monocykel og med den surmulende Jaqueline på skulderen. Hun kan da for resten også stå på hans hoved. Et helt formidabelt komisk nummer. Så var det blevet tid til gensyn med Rosi Hochegger, som i vinter har indøvet et helt nyt hundenummer. Et utroligt charmerende nummer, hvor man klart oplever Rosis glæde ved at arbejde med sine hunde og deres glæde ved af arbejde med deres ”mor”. Forestillingens sidste nummer var en tempo- og humørfyldt sjippeentré med Art Allé ensemble.

Det danske cirkuspublikum kan glæde sig til årets formidable Benneweis-forestilling, som også er blevet særdeles godt modtaget af anmelderne. Såvel Ekstra Bladet som Berlingske Tidende og Jyllandsposten har givet forestilling 5 ud af 6 mulige stjerner.

Farellos. Foto: Cirkus Benneweis/Arne og Vibeke Maj Magnussen. Klik her for at se flere fotos fra forestillingen (slideshow først helt færdigt 21. marts).

 klovn.gif (1460 bytes)

18. marts 2010

Cirkus Arena 2010. Jørgen Lorenzen skriver:

Alt er ved det gamle i cirkus Arena – og det vil sige det gode, gamle.

Arenas forestilling følger traditionen fra de senere år: spektakulære numre i store rammer – storcirkus i lagkageform, hvilket vil sige, at de enkelte numre kommer slag i slag – lag på lag. Men lag for lag er ikke hulter til bulter. Hvert nummer har sin egen konsistens og sin egen smag.

Og så fastholder Arena også i år en tradition, hvor cirkus vedkender sig sin arv fra tivoli og markedspladserne. Den tradition vedkender Benny Berdino sig gerne, og det udtrykkes i et eller flere numre, hvis oprindelse er markedsgøglet. I år er der et gensyn med dødsdromen. Ældre cirkusgængere husker med fryd Franz Krüger og Gurli Gabel, der drønede op og ned ad de lodrette vægge på deres Javacykler, mens dromen rystede og der bredte sig en fæl stank af udstødningsgas. Nu er dromen forvandlet til en kugle, og Diorios er tilbage i cirkus Arena, nu med 6 ryttere, der kører ”med livet som indsats og døden som modstander”. Og ja, det er et af de frydefulde øjeblikke i cirkus, hvor tilskueren siger: dette her kan simpelthen ikke passe! Det kan ikke lade sig gøre! Men de gør det alligevel, for i cirkus kan det umulige ske.

Dernæst er der pauseklovnen Jimmi Folco i en entre, der minder om det muntre køkken i tivoli. Der knaldes porcelæn i mængder. Et forsøg på at uddanne 4 assistenter fra publikum (herunder sås Gordon Kennedy) endte planmæssigt i mange skår – uden at der gik skår i glæden hos de 4 assistenter og publikum.

I øvrigt har Jimmi Folco udviklet sig. Han begyndte for mange år siden som en lidt forsagt August hos sine forældre og skulle spille sammen med sin søster Pauline – som var sky og genert. Men han har lært det, og han kan klovnens metier: en enkel logik, som dog kan være overraskende og bagvendt. Han er så langsom, som en klovn skal være, men dog med flow i udførelsen. Og så skal han kende kunsten at komme ud af manegen, inden nummeret bliver langtrukkent.  Han kan det!

Forestillingen indledes af Laura Berdino, ægtefælle til Jackie. Publikum modtager hende med hjertelighed og varme, og i år har regissøren fået den gamle, men gode ide at nummerere de 8 frihedsheste, så man bedre kan følge med i deres bevægemønstre.

Laura Berdino. Foto: Cirkus Arena/Christian Warrer

Derefter byder direktør Benny Berdino velkommen, inden Roby Berousek jonglerer. Jimmy Folco kommer ind første gang – med marionetdukken, som forvandles til hans egen søn. Mon ikke ideen egentlig stammer fra Bonbon?

Derefter kommer Sailors - 5 kinesiske bungeespringere. Og derefter kommer et virkelig seværdigt nummer. Merrylu Casselly one woman pas de deux! Overraskende og nyt, fordi ballerinaen både lynomklæder og svinger med hulahop-ringe, mens hun lader sig transportere på sin jyske bryggerhest.

Max Veldy viser sit komiske fuldemandsnummer på trampolin – men ikke med samme intensitet som i sin tid Ray Dondy og Don Martinez.

Dejligt nyt er et dansk exotnummer. Patrick Berdino fremfører heste, zebraer og lamaer, inden 1. afdeling afsluttes med Diorios dødsdrom.

Diorios – 6 crossmotorcykler i høj fart i kuglen af båndflettet stål

2. afdeling indledes med kinesertruppen Sailors i truppens hovednummer – spring gennem tøndebånd fra russisk gynge, meget højt op i luften. Konstantin Mouraviev er uhyre veloplagt i sit prisbelønnede, komiske nummer i Rhönrad. Det serveres med en præcis markering af de enkelte tricks og er både morsomt og sikkert uhyre svært.

Wolfgang Lauenburger har ligeledes vundet pris ved Monte Carlo-festivalen. Man forstår hvorfor. Hans 9 hunde – vistnok alle gadekryds, i hvert fald af forskellig race, skaber velvære helt op på de bageste rækker. Man kunne ønske sig, at modstandere af dyr i cirkus ville tage sig tid til at se hans hunde og deres kunster. Det er en leg – for og med dyr, og man undres over, hvor få kommandoer, hundene behøver. De nærmest snubler over hinanden i iver efter at komme til.

René Casselly runder forestillingen af med sine 4 elefanter, men forinden er der et fantastisk luftnummer, Trio Woznievsky, hvor en mand arbejder som fanger med to kvindelige partnere. Nummeret er enestående, fordi det forener alle elementer i cirkusartistikken: elegance, fart, styrke, tyngde og lethed, æstetik og gys. Det hele er der.

Og efter finalen var der – som sædvanligt - stor buffet med herlig mad og mulighed for at hilse på alle fra nær og fjern, fra cirkusverdenen og verden udenfor cirkus.

Merrylu Casselly og to af elefanterne. Foto: Cirkus Arena/Christian Warrer

klovn.gif (1460 bytes)

18. marts 2010

Svenske Cirkus Olympia har premiere i Oskarström 27. marts kl 15. Årets forestilling indledes ifølge det offentliggjorte program af den ungarske ekvilibrist Erzsebet Axt. Hun afløses af den tjekkiske klovn Frenkis, som også var hos Cirkus Olympia i 1987, 1988 og 2009. I Washingtontrapez møder man Oleg Sheludyakov fra Ukraine. Et fast og elsket indslag hos Cirkus Olympia er Henrika Bengtsson med sine charmerende pudlar og dværgspetsar. Hendes og direktør Herbert Bengtssons søn Niklas Bengtsson præsentere Cirkus Olympias 2 hvide sibiriska kameler i majestætisk frihetsdressyr sammen med friserheste. Sidste nummer før pausen er Black Jambo-truppen, tempoakrobater fra Kenya. Efter pausen møde man de engelske cykelekvilibrister Duo Axt. Så følger Natascha Jarz  med en helt ny dyregruppe med syv geder og en hest. Katarina & Oleg Sheludyakov viser flot luftakrobatik i persch og trapez. Dernæst kommer klovnen Frenkis & Rosita med en musikalsk klovnentré. Niklas Bengtsson præsenterer Cirkus Olympias store tinkerheste og små shetlandsponnier. Forestillingen afsluttes af Black Jambo-truppen. Som sædvanligt har Cirkus Olympia et stort og velspillende orkester: 8 mand under ledelse af Valentin Smirnov.

Klovnene Frenkis og Rosita. Foto fra Cirkus Olympia 2009

klovn.gif (1460 bytes)

14. marts 2010

Cirkus Baldoni 2010. De René Mønster med bistand af Thessa i 2002 relancerede det økonomisk set skrantende Cirkusteatret under navnet Cirkus Baldoni, var der mange som tvivlede på, om det ville blive andet og mere end en døgnflue. Men hårdt arbejde og en ukuelig vilje til at ”ville cirkus” har betydet, at Cirkus Baldoni nu 9 sæsoner senere er vokset fra et ganske lille cirkus i et meget slidt telt til et cirkus af mellemstørrelse med telt, gradin og lysanlæg anskaffet som helt nyt (i 2009) specielt til Cirkus Baldoni. På materielsiden er anskaffelserne i år en ny kioskvogn, en ny toiletvogn og et nyt fortelt.

Også antallet af artister er øget siden 2002. Sæson 2010 byder således på en kinesertrup, en ungarsk familie og et engelsk artistpar ud over husklovnen Danilo og ejerparret Thessa og René Mønster.

Årets forestiling begynder med, at Danilo entrer scenen (Baldonis manege er en stor rund scene, nogenlunde af sædvanlig manegestørrelse) med en kurv, som han samler lys i. Efter Cirkus Baldonis traditionelle velkomstsang møder man Yuan Guosheng-truppen med ”jumper-spring”, dvs. spring, hvor artisterne har en art fjedre spændt fast på benene. (Se foto nedenfor). Truppens agent Jörgen Börsch fortæller, at der er første gang et sådant nummer vises uden for Kina. De fire springere viser forskellige former for spring.

Yuan Guosheng-truppen

Efter et kort mellemspil med klovnene Danilo og Danila viser Miguel Peris et slinky-nummer. Mange artister har gennem de senere år vist sådanne numre. Miguel Peris version hører til de allerbedste af denne type numre.

René Mønster optrådte oprindelige  som tryllekunstner og viste flotte illusionsnumre i bl.a. Cirkus Arena. I de senere år har han koncentreret sig om bugtaleri, og løven Leonardo og René er et uundværligt indslag i Cirkus Baldoni, hvor de i fællesskab præsenterer forestillingen. Ikke mindst den unge del af publikum var derfor glade for, at det var René og Leonardo, som præsenterede det næste nummer: den ungarske Varadi-familie med et humørfyldt tallerkenjonglørnummer.  De blev afløst af Alicia Peris med et charmerende lasso- nummer. Dernæst mødte man Danilo og Danila, som udklædt som indianere viste det kendte knivkaster-gag med en publikummer som medhjælper. Sidste nummer før pausen var to kvindelige medlemmer af Guosheng-truppen: Guan Huifang og Li Ling. De udfærte et spektakulært balancenummer, som også viste de to artisters færdigheder som kontortionister (slangemennesker).

Guan Huifang og Li Ling

Første nummer efter pausen var bungee-jump udført af de 4 mandlige medlemmer af Guosheng-truppen.  En disciplin, som man normalt kun ser udført i større cirkus. Eksempelvis har Cirkus Arena i år et tilsvarende nummer på programmet.  Dernæst havde Danilo en entre, hvor han formåede to publikummer til at agere sangere, medens han malede dem. Han blev afløst af den unge jonglør Nandor Varadi, som jonglerer med både køller, bolde og ringe. Han kan klare ikke mindre end 7 køller og hele 9 ringe. Hans forældre Diana og Michi Varadi viste derpå et charmerende nummer med 5 glade puddelhunde og en lille chihuahua.

Dernæst mødte man Danilo og Danila som mr. Hokus og miss Fokus i en komisk trylleentré. Sidste nummer inden grand finale var Duo Peris med et rulleskøjtenummer, som bød på alle de tricks, som man kan forvente af et topnummer inden for denne disciplin.

Forestillingen blev akkompagneret af et 2-personers orkester (trommer samt keyboard/elektrisk klarinet).

Med årets forestilling har Thessa og René Mønster endnu en gang vist, at Cirkus Baldoni formår at vise en velkomponeret og familievenlig forestilling.

Nandor Varadi. Klik her for link til flere fotos fra forestillingen.

 klovn.gif (1460 bytes)

14. marts 2010

DET SKER I PARIS ---  besök på  ett intressant museum som många turister icke finner:

LE MUSEE DE LA MAGIE ET DES CURIOSITES. Initiativtagare, ledare och ägare: GEORGE PROUST.

Detta museum som visserligen är baserat på trolleri, magi, marionetter och automater, d.v.s. "levande dockor", har också  intresse för den stora allmänna publiken: man möter ovanliga  ting, överraskningar och vackra, äldre föremål som använts i trolleri-föreställningar, ävenledes en stor samling affischer/plakater som, i sin tid, gjorde reklam för dåtidens stora stjärnor på underhållnings-magiens himmel. Där finns en butik var man kan köpa enkla trolleri-trick, vilka alla kan lära sig att utföra. För dem som önskar gå vidare erbjuds en trolleri-skola, där man kan få undervisning i hur man på bästa sätt presenterar sina trolleri-nummer.

Kronan på verket är den trolleri-show som bjudes någorlunda non-stop, varje show varar 15 - 20 minuter och utföres av olika trolleri-artister, alla skickliga, roliga/morsomme och underhållande. Här har vi alltså ett idealiskt besök - för hela familjen !!!

Museet är öppet ons-lör-sön kl 14.00 - 19.00. Biljett kostar Euro 12, med rabatt Euro 9.

Plats: 11, rue Saint Paul, Metro: Saint Paul /centralt läge, nära Hotel de Ville, som icke är hotell men RÅDHUSET  i Paris/.

Se mer: www.museedelamagie.com

-------------------reported by ZARRO ZARRO.

klovn.gif (1460 bytes)

12. marts 2010

Cirkus Arli 2010. 2010 er året, hvor Cirkus Arli kan præsentere sin 40. sæson. Alle sejl er sat til og et splinternyt italiensk cirkustelt fra Scola Teloni danner den festlige ramme omkring jubilæumsforestillingen.  Cirkus Arli lover publikum at årets forestilling er et overflødighedshorn af lys, fest og farver. Dygtige artister, pragtfulde dyr og ikke mindst morsomme klovne.

Man skal blandt andet møde:

FORMIDABEL VM-FODBOLDJONGLØR Rius

SPÆNDENDE PIRATMAGI Kristaf

HYLENDE MORSOMME MINIPUTTER Gogol

STIGEBALANCE I ABSOLUT SÆRKLASSE Darius

SJOVE MUSIKALSKE KLOVNE Martino & Co

ELEGANT STEPDANS Alexander Arli

DE ALLERSØDESTE DRESSEREDE HUNDE Missina

UTROLIGE BALANCE GEDER Bettina Arli

FODANTIPODIST I VERDENSKLASSE Ina Sopova

Miss Missina med sine herlige hunde. Alle fotos stillet til rådighed af Cirkus Arli

Kristaf præsenterer piratmagi

Martin Arli fortæller, at Alexanders stepdansnummer er koreograferet af Susanne Breuning. Da det er en jubilæumssæson, har man valgt at lave en slags kavalkade ved at genengagere nogle af de bedste artister, som man har budt på de senere år. Kristaf/Sopova var således hos Arli i 2006. Begge hold fremmede artister laver dog et nyt nummer, lover Martin Arli. Ud over 40 års-jubilæet byder sæsonen på et par runde dage i familien Arli: Martin runder 50 den 26. april, og den 22. maj kan cirkus Arlis grundlægger Søren Arli fejre sin 75 års fødselsdag.

Cirkus Arli spiller årets to første forestillinger 27. og 28. marts på Møllebakken i Fløng.

Alexander Arli – i år med elegant stepdans, koreograferet af selveste Susanne Breuning

 klovn.gif (1460 bytes)

11. marts 2010

Thorbjørn Klæbo Flo har sendt mig nedenstående foto fra norske Cirkus Meranos 2010-forestilling.

Cirkus Merano på cirkuspladsen i Frederikstad 4. marts. Alle fotos taget af Thorbjørn Klæbo Flo.

Åbningsparaden

Amadeo Folco med sine to elefanter og to heste under generalprøve 5. marts

Don Christan med Jan Navratils datter som dygtig assistent

Miguel Ferreri under generalprøve 5. marts

 

Årets debutant: jongløren Mike Ferreri

Malvina & Sychevs strapatnummer

Cirkus Meranos orkester under prøve 4. marts

klovn.gif (1460 bytes)

10. marts 2010

Svenske Cirkus Brazil Jack firar 111-årsjubileum 2010 och har traditionellt säsongspremiär på cirkusplatsen vid Jägersro i Malmö onsdagen 24 mars kl 19:00.Barn och vuxna i alla åldrar kommer att uppskatta årets nya familjevänliga program.

En klassisk cirkusföreställning med ystra hästar, viga akrobater, skickliga jonglörer.

roliga clowner, pigga hundar och en stor välspelande cirkusorkester.

Välkommen till Cirkus Brazil Jack - etablerad redan 1899!

Cirkus Brazil Jack bliver i Malmø til og med søndag den 28. marts. Se nærmere om spilletidspunkter i Cirkuskalenderen.

Cirkus Brazil Jack på Heden i Göteborg sæson 2009

klovn.gif (1460 bytes)

9. marts 2010

Fotos af teltopsætning m.v. ”Nu er der igen cirkus på de danske veje,” skriver Per Krogh Petersen, som har været forbi Cirkus Arena på Bellahøj, Cirkus Benneweis i Hillerød & Cirkus Baldoni i Lyngby og lagt billeder ind på sin hjemmeside.

Klik her til links til Arena-fotos

Klik her til links til Benneweis-fotos

Klik her til links til Baldoni-fotos

 klovn.gif (1460 bytes)

8. marts 2010

Norsk Cirkusforum fortsætter. På generalforsamlingen 4. marts 2010 i de norske cirkusvenners forening Norsk Cirkusforum havde den gamle bestyrelse bestående af Øivind R. Larsen, Herman Berthelsen, Britta Bergersen og Bjørn Aulstad stillet forslag om at nedlægge foreningen, hvis man ikke kunne få valgt en ny bestyrelse.

Det lykkedes at finde kandidater til en ny bestyrelse, så foreningen går videre. Ny formand er Tom Bloch-Nakkerud, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer er Geir Støre, Yvonne Støre og Lazlo Szabo (som også er ansvarlig for Norsk Cirkusforums hjemmeside www.cirkusforum.no). Herman Berthelsen og Øivind Larsen, som i 25 år har været de drivende kræfter i foreningen, blev af den nye bestyrelse udnævnt til æresmedlemmer.

 klovn.gif (1460 bytes)

7. marts 2010

Cirkus i Helsingør. I mange år har cirkuspladsen i Helsingør ligger ved grunden ved Kronborg Strand. Men denne grund bliver nu ombygger til parkeringsplads for det nye Kulturværft. I 2009 brugte de tre cirkus, som besøger Helsingør (Benneweis, Arena og Dannebrog) den ene af grusfodboldbanerne ved Helsingør Hallen. Men den plads kan ikke bruges i år. Cirkus Benneweis, som kommer til Helsingør den 28. marts, har fået anvist en anden plads ved Helsingør Hallen. ”Det er ikke optimalt, men vi tager, hvad vi kan få,” siger Freddy Kolding fra Cirkus Benneweis til Frederiksborg Amts Avis. Om den nye plads kan bruges af de andre cirkus er uvist. Kommunen har tilbudt Cirkus Arena en plads ved Teknisk Museum og en ved Sommariva. Cirkus Arenas turnechef Klaus Jochumsen har endnu ikke besigtiget pladserne og ved derfor ikke, om de dækker Cirkus Arenas pladsbehov. – Frederiksborg Amts Avis bragte i øvrigt den 7. marts et portræt af Marek Benneweis, som arbejder for Cirkus Benneweis i sommersæsonen og om vinteren kører taxa for TaxiNord. ”Cirkus holder mig ung”, fortæller Marek, der ikke lægger skjul på, at cirkuslivet er mere spændende end tilværelsen som taxachauffør.

 klovn.gif (1460 bytes)

7. marts 2010

I forbindelse den 4. marts af Grethe Søncks bisættelse stod der, at Dansk Artistforbunds formand, Leif Conradi, stod fanevagt. Det er korrekt, at Leif Conradi som repræsentant for Dansk Artistforbund stod fanevagt. Han er deres faste fanebærer ved begravelser. Men han er ikke formand for artistforbundet. Formanden hedder Lena Brostrøm Dideriksen. Før hende var det Nick Olander.

Leif Conradi med artistforbundets fane. Foto fra Haddy Enochs bisættelse 21. november 2009

klovn.gif (1460 bytes)

5. marts 2010

Vi glæder os! Alle cirkusglade danskere glæder sig til, at sæsonen begynder om kun en uges tid. I dag begyndte Cirkus Arena at opstille teltet på Bellahøjpladsen, hvor de har første forpremiere med publikum næste fredag, den 12. marts. Selve landspremieren er tirsdag den 16. marts. Cirkus Baldoni giver årets første offentlige forestilling søndag den 14. marts på Cirkuspladsen på Firskovvej i Lyngby. Selve landspremieren er torsdag den 18. marts. Cirkus Benneweis forpremiere den 16. marts på Dyrskuepladsen i Hillerød er som sædvanligt en solgt forestilling. Landspremieren er dagen efter, onsdag den 17. marts. Cirkus Dannebrog spiller årets første forestilling fredag den 26. marts i Vojens. Pressepremieren foregår i Odense Skærtorsdag den 1. april. Cirkus Arli har forpremiere på Møllebakken i Fløng lørdag den 27. marts. Landspremieren er dagen efter, den 28. marts. Cirkus Krone har landspremiere medio april. Jeg kender endnu ikke premieredatoen for Cirkus Mascot, men det plejer at være i slutningen af marts eller begyndelsen af april.

I Norge har Cirkus Merano haft landspremiere i Frederikstad i dag, den 5. marts. Cirkus ArnaRdo har landspremiere senere på måneden. Det sidste norske cirkus, Cirkus Zorba, plejer at lægge ud i april måned.

I Sverige har Cirkus Wictoria premiere 26. marts i Heby. Cirkus Olympia har premiere 27. marts i Oskarström. Cirkus Maximum har premiere den 31. marts i Älvsered. Cirkus Skratt har premiere 16. april i Grästorp. Jeg kender endnu ikke premiedatoen for Cirkus Brazil Jack, men gætter på 25. marts i Malmø ved Jägersro.

Den strenge og langvarige vinter er en udfordring for alle de skandinaviske cirkus. Mange er med god grund spændte på og lidt nervøse for, hvordan cirkuspladserne har det oven på sådan en vinter. Er jorden stadig frossen, kan det være en udfordring af få pløkkerne ned. Og er det blevet tøvejr, kan pladsen være omdannet til et mudderbassin.

 klovn.gif (1460 bytes)

5. marts 2010

Kim Benneweis til Cirkus Brazil Jack. Sidste år fremførte Kim Benneweis heste i frihedsdressur for det svenske Cirkus Skratt, hvis forestilling som bekendt produceres af Benny Berdino. Siden stoppede samarbejdet med Benny Berdino, og Kim har i nogle måneder arbejdet som langturschauffør. I den kommende sæson er Kim Benneweis knyttet til det svenske Cirkus Brazil Jack, som ejes af Trolle og Carmen Rhodin. Cirkus Brazil Jack plejer at have premiere i Malmø i slutningen af marts.

 klovn.gif (1460 bytes)

4. marts 2010

Artister i Tivoli. Nej, der er desværre ikke tale om, at Tivoli genoptager artistoptræden på Plænen. Men i et par andre forbindelser kan man i den kommende sæson opleve artister i Tivoli. 

Første gang er 16. og 17. april, hvor man i koncertsalen kan opleve Shaolin Kung Fu showet "Resurrection - Rise of the Middle Kingdom". Forestillingen tager publikum med til Kina på en rejse i tid og sted og tager afsæt i Shaolin Templets spektakulære og eventyrlige historie. Shaolin Shows har været vist i over 60 lande og har begejstret mere end 5 millioner mennesker. Forestillingerne er kendte for at være mesterlige fremvisninger af det umuliges kunst, en kombination af spring, dans, kamp og poetisk meditation, der ophæver tyngdeloven og giver tilskueren en helt ny fornemmelse af menneskets formåen. I forestillingen medvirker 30 Kung Fu-krigere. Cirkus Arena gav i deres 2008-forestilling det danske publikum en smagsprøve på Shaolin Kung-Fu akrobater.

Næste gang bliver i Glassalen fra den 8. juni - den 20. juni 2010, hvor Asger Reher, Anders Bircow og Thomas Mørk  præsentere showet '3 små mænd'. I forestillingen oplever man også artisteri: søskendeparret Martyn & Alain Chabry, som også kunne opleves i Cirkus Benneweis i 2005 med deres flotte musikalske quick-change-nummer. Det med artisteriet har de ikke fra fremmede: deres far er den verdensberømte klovn Toto Charbri.

Martyn Chabri spillet ufatteligt hurtigt på sin xylofon. Foto fra Cirkus Benneweis 2005

 klovn.gif (1460 bytes)

4. marts 2010

Ursula Böttcher død. Den verdenskendte tyske isbjørnedomptør Ursula Böttcher er død. Hun døde på et hospital i Dresden onsdag d. 3 marts 2010 i en alder af 82 år. Ursala Böttcher var født i Dresden, og blev verdenskendt da hun som den første og eneste kvindelige isbjørnedomptør udførte det legendariske "dødskys" med en isbjørn, hvor hun fodrede bjørnen med et stykke kød fra mund til mund. Ursala Böttcher var også den første domptør, der optrådte med 10 isbjørne på engang. Hendes enestående isbjørnenummer optrådte hun med over hele verden bl.a. i USA (1975-1981, hvor hun var hos Ringling Bros. and Barnum & Bailey), Japan, Spanien, Italien og i Schweiz hos Circus KNIE. Hun blev regnet for DDR-Statscirkus' største stjerner. Inden hun i 1964 startede med at fremføre isbjørne, havde hun optrådt med løver.

Ursula Böttchers berømte nummer med dødskysset blev afbilledet på et østtysk frimærke

 klovn.gif (1460 bytes)

4. marts 2010

Om at klappe til en begravelse – endnu en gang. Da den folkekære sangerinde Grethe Sønck den blev bisat fra Tibirke Kirke blev der klappet. Med tilladelse fra Rud Kofoed gengiver jeg uddrag af hans omtale i Ekstra Bladet den 19. februar:

Grethe Sønck blev spontant klappet til himmels i Tibirke Kirke med en hjertelighed, der ikke var til at tage fejl af. Hvad der det ene øjeblik ville være helt upassende i en kirke, blev her forvandlet til den naturligste måde at vise sin dybe taknemmelig på. Klapsalverne blev senere forlænget ved mindesammenkomsten.

Det var en stor stjerne, der fik det sidste bifald, da hun for sidste gang trådte ud af rampelyset som den lysende, folkelige, givende kunstner, hun var.

Andagtsfuld, diskret klædt i sort rejste Birthe Kjær sig stille i kirken, gik frem foran kisten, samlede hænderne til Henrik Krogsgaards smukke optakt. Så blev der helt stille, inden hun a cappella sang 'My Way', som ingen næppe nogensinde før har hørt afleveret så smukt, enkelt og inderligt herhjemme. Det føltes, som havde Birthe komprimeret al sin kærlighed, beundring og tak i et sidste farvel til Grethe …

Der blev sunget igennem i kirken, ikke noget med at sidde og fedte med salmerne. Ingen tvivl om, at det var 'Grethes kor', vi var omgivet af. Dansk Artistforbunds formand, Leif Conradi, stod fanevagt for sin æreskunstner ved den ridderkorsbesmykkede kiste.

Netop ved farvel til de største artister oplever man klapsalver i kirken. Da Cirkus Dannebrogs gamle stifter og direktør, Haddy Enoch, blev begravet i november, standsede kisten midtvejs i kirken, og han modtog sit sidste, rungende bifald, før han blev båret ud. Det er sjældent, den gamle tradition tages i brug, men Grethe var også en af de sjældne.

I Tibirke Kirke er der så intimt, at kisten måtte rulles ned til indgangsdøren. Derfra blev Grethe båret ned over kirkegården og ud til rustvognen …

 klovn.gif (1460 bytes)

3. marts 2010

Ud over de teltcirkus, som gennemfører en traditionel turne - Cirkus Arena, Cirkus Arli, Cirkus Baldoni, Cirkus Benneweis, Cirkus Dannebrog, Cirkus Krone og Cirkus Mascot – findes der en række småcirkus.

Et af disse er Cirkus ChangHigh, som ejes af Dr. Chango alias Jean Ascher. Chango har for nylig sendt mig følgende om sit cirkus:

Dr. Chango

Cirkus ChangHigh - Danmarks eneste ethjulede cykelcirkus.

Cirkus ChangHigh har eksisteret i 30 år og har rejst rundt her i landet, men også i Skandinavien, Europa og Israel, og optrådt ved festivals, børne- og ungdomsfester, julefester, firmaarrangementer, bryllupper, skoler, karneval, byfester og utallige kultur begivenheder.

For os står middelalderens omvandrende gøglere og deres uforfalskede folkelighed som idealet, og i vores optræden såvel som i udklædning og effekter har vi dem som forbillede.

Vi opfinder og laver selv alt udstyr og for at skabe den rigtige cirkusstemning medbringer vi vort eget scenetæppe, samt en masse farvestrålende faner og bannere som vi stiller i ring og danner »manege« med.

Børnene i Cirkus ChangHigh er nogle af Danmarks og Europas bedste ethjulede

børne-artister og flere af dem har vundet danske mesterskaber i unicykling.

De kan bare ”det der” - ja, sådan siger alle som har set dem. Forestillingen varer ca. 1 time, men kan afkortes eller opdeles i flere sektioner efter aftale. Vi kan desuden tilbyde cirkus-værksted med udstyr til ca. 50 personer, samt et mindre festfyrværkeri inkluderet i en særopførsel af vores ildshow efter mørkets frembrud. Varighed 1x60 min. el. 2x30 min. eller efter aftale.

På gensyn i fremtiden fra en Gøgler af Gud og Folks nåde.

Som tillæg kan følgende oplyses:

·         At i år 1989 medvirkede Cirkus ChangHigh ved TV optagelser for Tysk TV angående kultur og gadeliv i København.

·         At i år 1990 medvirkede Cirkus ChangHigh ved TV optagelser for Japansk TV angående kultur og gadeliv i København.

·         At i år 1993 medvirkede Cirkus ChangHigh ved TV optagelser for Italiensk TV angående kultur og gadeliv i København.

·         At Cirkus ChangHigh har medvirket i turistbrochurer fra henholdsvis Odense, Århus, Ålborg og København, som et symbol på en levende by.

·         At Cirkus ChangHigh er afbilledet KTAS telefonbogen for 1990, som et symbol på kultur og gadeliv i København.

·         At Cirkus ChangHigh utallige gange er blevet afbilledet i samtlige landets aviser i forbindelse med kultur og gadeliv.

·         At Cirkus ChangHigh i 17 år har afholdt et kulturelt ethjulede cykel stævne, nemlig Rundetårn UniRacer Rally op og ned.

·         At Cirkus ChangHigh igennem sine 20 år, ved mange lejligheder har optrådt som støtte for Kræftens bekæmpelse, Rock for Afrika, Børnehjælpsdagen, Unicef, Særforsorgen, Dansk Diabetiker Forening, Handicap foreninger o.a.

·         At Cirkus ChangHigh igennem 20 år har undervist på utallige skoler, biblioteker, ungdomsklubber, samt optrådt for et utal af landets mange Handelstandsforeninger i forbindelse med lange lørdage og alm. underholdning.

·         At Cirkus ChangHigh igennem mange år har optrådt ved mange af Danmarks største festivaler.

·         At Cirkus ChangHIgh ved flere lejligheder har optrådt for erhvervsvirksomheder, alle relaterende til Dansk Turisme og industri.

·         At Cirkus ChangHigh har optrådt i Sverige, Norge, England, Tyskland, Holland, Frankrig, Italien, Grækenland, samt Israel, repræsenterende Danmark.

·         At Cirkus ChangHigh har været gengivet på tryk i franske ugeblade som symbol på cykelkultur i Danmark.

·         At Cirkus ChangHigh igennem de sidste 3 år har optrådt på Europas største REGGAE SummerJam festival ved Fühlingen See, Køln i Tyskland.

Alt dette og mere til, er foregået uden nogen som helst støtte fra det offentlige, men finansieret via cirkussets drift.

Cirkus ShangHigh

Klik her for at læse mere om Cirkus ChangHigh og andre danske småcirkus.

klovn.gif (1460 bytes)

2. marts 2010

Cirkus i Slaraffenland kunne man opleve i uge 8 i Fyns Congress Center. Forestillingen var produceret af Isabella Enoch. Slaraffenland er til børn, og der var overfyldt til alle forestillingerne, som blev vel modtaget. Initiativtagerne til Slaraffenland har bedt om, at der næste år bliver flere siddepladser. I forestillingen mødte man Bernhard Kaselowsky med sin elefant, kameler og heste, Winnetou (Henry Fröchte) med fodjonglering og et tallerkennummer, hans og Katja Enochs datter Nathalie med hula hop, den unge svenske klovn Cito (Albin Ganovic) samt Thurano Sisters alias Johnjohn og Marjolein Thuranos to døtre Conny og Kirsten Thur. De to piger er henholdsvis 13 og 14 år. De havde et fællesnummer, hvor de jonglerede med tørklæder samt et James Bond-pige nummer på line. Herudover optrådte Conny i arial silks (tissue), medens Kirsten spillede på saxofon. Dejligt at se, at den berømte Konrad Thuranos børnebørn således fører familiens stolte artisttraditioner videre. Konrads søn Johnjohn, som gennem mange år var sin fars partner, trak sig tilbage som aktiv linedanser efter faderens død i 2008 og har i stedet optaget sit gamle tallerkenjonglørnummer. Johnjohn er født i 1946. På dåbsattesten står for resten Johnannes Thur. Johnjohn Thurano er hans artistnavn.

Thurano Sisters. Foto: Linny Lindegaard. Klik her for at se lidt flere fotos fra forestillingen.

 klovn.gif (1460 bytes)

2. marts 2010

Kenny Quinn i Station 2. Den danske mestertyv fortæller:

Jeg har i sidste uge haft en del kontakt med Yigal Znaty fra TV2, som nu sidder i Station 2- redaktionen. TV2 ville meget gerne lave et indslag om kriminelle lommetyve efter de sidste par ugers mange lommetyverier fra ældre mennesker med rollator, i supermarkeder m.v. på bl.a. Frederiksberg, som TV2 også har en del overvågnings klip fra, som er blevet vist på TV2 Nyhederne i de sidste 14 dage.

Så i dag har jeg været hos TV2 på Teglholm Allé i Købehavn for at være med i optagelserne til det næste STATION 2 program, som vil have et ca. 12 min. langt indslag om kriminelle lommetyve og deres arbejdsmetoder som en af de 4 hovedhistorier i programmet mandag d. 15. marts (Hvis der sker noget andet, som er vigtigere, bliver indslaget skubbet til mandag den.29. marts).

Opgaven for mig i dag var, at jeg skulle forsøge at bestjæle en gruppe ældre personer, som TV2 havde inviteret til en rundvisning i deres forholdsvis nye hus på Teglholm Allé. Mine tyverier skulle ske, når vi bevæget os rundt i lokalerne, hvilket naturligvis ikke var noget problem. Til min store overraskelse bestod gruppen kun af 15 personer, hvoraf kun en var en mand. En ekstra overraskelse var det da også at se hvor gamle denne gruppe faktisk var, for de var alle var minimum 75, hvilket nok vil få nogle af seerne til at sige "det er jo lige så let, som at stjæle slik fra et barn". Men nu handlede historien jo om tyveri fra ældre, og derfor havde TV2 valgt denne aldersgruppe for at give seerne af Station 2 et indblik i, hvordan det faktisk foregår, når en lommetyv slår til.

Jeg fik stjålet 3 genstande fra de 15 personer, der var på rundvisning. Tingene jeg fik fat i var en nøgle til en lejlighed, en pengepung og et større bundt nøgler fra en dametaske. Efter de bestjålet personer fik deres ejendele tilbage, blev de interviewet til programmet, men om det kommer med i programmet ved jeg ikke. TV2 havde også talt med en politimand fra Sønderjylland, der laver et stort forbyggende arbejde med at oplyse ældre borger om, hvordan man bedst kan sikker sig mod lommetyve.

Udover selve udsendelsen vil Station 2-holdet også lave en historie om emnet lommetyve til deres hjemmeside, som vil komme på samme aften, som programmet bliver vist eller dagen efter. Til at lave den historie har mine 9 tips til, hvordan man beder kan sikre sig mod kriminelle lommetyve. De har også fået et par videoklip fra vores optræden i Cirkus Dannebrog og Tivoli Varieteen, der muligvis også i uddrag vil blive brugt i programmet.

Station 2 er et af TV 2’s mest populære programmer med mere end 1 million seere. 

 klovn.gif (1460 bytes)

2. marts 2010

DET SKER I PARIS  --- men turist-statistiken säger att den genomsnittlige turisten stannar 4 dagar - vilket ju gör att de endast får se de traditionella sevärdheterna: Louvre-muséet, Eiffeltornet, THE LIDO SHOW ... och inte så mycket mer. Det finns emellertid så många mindre teatrar som presenterar intressanta, roliga/morsomme och spännande program - jag har gjort det till min uppgift att informera om dessa.

De som följer med varje vecka/uge har sett ett antal fina men mindre teatrar nämnas.

Under Cirkusnyt hade jag 3 Januari ett reportage om THEATRE DE LA VIEILLE GRILLE, som just nu uppför ett enastående intressant, kulturellt och underhållande program: MELIES CABARET MAGIQUE, film, magi, teater, musik.

På grund av den stora succén har detta program nu prolongerats och utökats:

Fyra olika trolleri-artister alternerar, nämligen SYLVAIN SOLUSTRI /

anmäld 3 Jan/, PAUL MAZ med ett program inspirerat av mim-artisten Marcel Marceau, ABDUL ALAFREZ med ett originellt och  humoristiskt program där interaction och audience participation är hörnstenarna för den succé han får.

Paul Ma 

Abdul Alafrez

ANAËL är en ung trolleriartist, som uppträder elegant och med god publik-kontakt- vi såg ett flott sätt att ur en ballong trolla fram en riktig champagne-flaska. ANAËL presenterade som GRANDE FINALE ett mysterium där en melodi, hemligt vald av en tillfällig åskådare/tilskuer - plötsligt spontant spelades av de övriga i ensemblen: på accordeon, bugle-horn och piano - en stark final-effekt !!

Anaël. Foto: © Jean-Pierre Berman

Man får se ett 20-tal korta filmer från MELIES' storhetstid  slutet av 1800-talet och fram till cirka 1920 med de special effects där han var föregångare och långt före sin tid.

L. BERMAN och ANNE QUESEMAND står för förklarande text, iscensättning, ljud-effekter, nämligen levande musik som på stumfilmens tid: accordeon och bugle-horn, tillsammans med SAMUEL ZUCCA, accordeon. Original-musik av LAURENT GRYNSZPAN, han ackompanjerar filmerna tillsammans med BETSY SCHLESINGER, de spelar piano fyr-händigt. Som musiker alternerar FERNANDO ALBINARRATE.

Ett  kulturellt evenemang  - 2 timmars-progam   ---    och DET SKER I PARIS !!!

Plats: 1 rue du Puits de l'Ermite  /liten sidogata till rue Monge, där Paris' Stor-Moské ligger/

Metro: Place Monge.

Se mer: site: http://vieillegrille.fr

---------------------------------reported by ZARRO ZARRO.

 klovn.gif (1460 bytes)

1. marts 201

Norske Cirkus Agora erklæret konkurs. Det norske Cirkus Agora, som efter i 20 år at have turneret som traditionelt cirkus sidste år uden succes forsøgte at lancere sig som dyrefrit cirkus, er 25. februar erklæret konkurs ved retten i Bergen. Direktøren Jan Ketil Smørdal mener, at det var satsningen på dyrefrit cirkus som kostede hans cirkus livet. ”Uten offentlig støtte kan man bare glemme å drive sirkus uten dyr,” har han udtalt til en norsk avis. Han har nu bestemt sig for at tage et års pause, men håber på at vende stærkt tilbage igen i 2011.

Det er tredje gang at Cirkus Agora kommer en tur i skifteretten. Cirkus, som drives i selskabsform. gik nemlig også konkurs i 1991 og i 2008. Så det er nok ikke bare satsningen på dyrefrit cirkus, som er årsag til endnu et økonomisk sammenbrud. Når det er sagt er det sikkert korrekt, at mange af dem, som er modstandere af dyr i cirkus, slet ikke kunne drømme om at gå i cirkus. Heller ikke selv om der ikke var dyr med i forestillingen.

klovn.gif (1460 bytes)

26. februar 

Cirkus Benneweis 2010. Cirkus Benneweis har premiere i Hillerød onsdag den 17. marts. Lige som sidste år bliver det tryllekunstneren Kim Kenneth, som præsenterer programmet. Der er næppe tvivl om, at man lige som i 2009-forstillingen vil opleve små trylletricks mellem numrene, og at forestillingen ender med en magisk finale. Den charmerende Kim Kenneth kaldes ikke for ingenting the Dane in the fast lane.

 

Kim Kenneth

Forestillingen byder gensyn med et af de artistpar, som gjorde størst lykke sidste år: Rosi Hochegger og hendes ægtefælle Roger Mettin med deres fantastiske heste og hunde.

 

Roger Mettin som jonglør til hest

Nye i Danmark er de unge russiske artister fra Art Allé ensemblet, som i 2009 var et af topnumrene i det svenske Cirkus Maximum. Alle medlemmer i gruppen er artister i alderen fra 10 til 25 år, og de præsenterer et fantastisk tempo- og humørfyldt show, som sætter helt nye grænser for cirkusoplevelsen. Efter planen får de unge artister lov til både at indlede og afslutte forestillingen. Ny i Danmark er også repriseklovnen Don Christian. Når Don Christian går i manegen kan alt ske. Det er sjældent, at to forestillinger er ens for den østrigske komiker, som er kendt for at bruge publikum i sit show. Sin klovnedebut havde han i det store hollandske Cirkus Herman Renz, som bortset fra navnet absolut intet har til fælles med det tyske Cirkus Renz, som de senere sæsoner har turneret her i landet. I Norden har Don Christian tidligere haft stor succes i norske Cirkus Merano og svenske Cirkus Maximum. En anden nyhed i en dansk manege er kinesiske Cong Tian, som optræder på slap line. Et sådant nummer ser man sjældent i et af de store cirkus. Men Cong Tian er ikke hvem-som-helst, men en sand mester inden for sin disciplin. I mange år var han medlem af Dalian-truppen og vandt i den forbindelse en sølvklovn ved cirkusfestivalen i Monte Carlo i 1999. Cong Tian har optrådt i Cirkus Knie i Schweiz, i Cirkus Carré i Amsterdam og i Big Apple Cirkus i USA. Og nu er det altså det danske publikums tur til at opleve denne topartist. Christian og Alex Gärtner og deres to indiske elefanter er gamle bekendte af Benneweis-publikummet, idet de to sympatiske brødre også var hos Benneweis i sæson 2007 og 2008. Deres elefantnummer bygger på tilliden mellem elefanterne og brødrene, og de er utroligt gode ved deres store dyr.

Gärtner-brødrene med en af elefanterne

Nye i Danmark er parret Yves og Ambra. Han er femte generation af en velkendt artistfamilie fra Spanien. I 2006 giftede Yves sig med Ambra Faggioni, som også er artist, og sammen har de skabt en forrygende lufttango i tissue (lodret silke). Nummeret er tilsat argentinsk tangomusik og sang højt oppe under teltdugen. Yves viser desuden en jonglørentré. Parret kommer direkte fra Benidorm Palace i Spanien. Farellos (Ralf Lindner og Jacqueline Marchan) var hos Benneweis i 2005, hvor de begejstrede såvel publikum som anmelderne. ”Aftenens højdepunkt er den tyske duo Farellos. De er et komisk par, hvor hun er klædt ud som muskelsvulmende rengøringskone og han en slikket stereotyp-artist. Tilsammen forener de satirisk selvironi og en snert af latterliggørelse af artisteriet”, skrev Michael Eigtved således i BT. Lige som i 2009 har Diana Benneweis allieret sig med skuespilleren og instruktøren Jan Hertz til at iscenesætte forestillingen.

 klovn.gif (1460 bytes)

24. februar 2010

Cirkus Arnardo 2010. Årets program for Cirkus Arnardos 62. sesong er nå klart til publisering, skriver Arild Arnado fra Norges ældste cirkus.

Araz Hamzayev – contortionist. Marco Moressa – sjonglør. Elvis Errani´s tre elefanter. The Balders Clowns. Krenzola Jr´s store dyrefamilie. Duo Glavatskiy – luftnummer / Fangstuhl. Duo Eccentric – parterre. Reinaldo Monteiro – rola rola. Priscilla – hula hoop. Zeudy – fotantipode. I tillegg :direktør Arild Arnardo, cirkusprinsesse Helen Arnardo, samt Are Arnardo & Paolina´s nye illusjonsnummer. Pluss et perchnummer tilkommer også.

Duo Eccentric. Alle fotos stillet til rådighed af Arild Arnardo

Araz  - gummimanden fra Azerbajdzjan - kunne svenskerne i 2008 opleve i Cirkus Brazil Jack. Det var imponerende at se, hvordan Araz kunne vride runde på sine led, herunder dreje armene 360 grader. Tempojongløren Marco Moressa optrådte i Cirkus Dannebrog i 2007 og 2008. Han er gift med Priscilla Errani. Errani-familiens elefanter optrådte i Cirkus Dannebrog i 2007 og 2008 og opnåede en velfortjent bronzeklovn i Monte Carlo i januar 2009. De musikalske klovne Christian, Engelbert og Sidney Balder havde stor succes hos Cirkus Dannebrog i 2008 og 2009. Jochen  Krenzolas dyrerevy, som han overtog fra læremesteren Wolfgang Krenzola, har man flere gange set i Danmark, senest i 2004 i Cirkus Arena. Due Glavatskies med deres yndefulde luftvoltigenummer har været to gange i Cirkus Dannebrog, senest i 2006. Priscilla Errani optrådte som sin bror elefantdomptøren Elvis Errani i Cirkus Dannebrog i 2007 og 2008. Det samme gælder antipodisten Zeudy Errani, som bruger bagsædet på en motorcykel som trinka i sit spektakulære fodjongleringsnummer. Reinaldo Monteiro var tidligere medlem af truppen The Gaspers, som optrådte i Cirkus Benneweis i 2008.

Gummimanden Araz.

I pressemeddelelsen om årets forestilling skriver Arild Arnardo:

Levende 3D-show med orientalsk gummimann, Kyra Gribb, og Elvis med sine tre elefanter

Det blåser gjennom gatene nå, og vinden er et topptrimmet Cirkus Arnardo som kan presentere det mest påkostede showet noensinne.

- Årets forestilling er variert, med prisvinnende toppartister. Med krav på å kunne kalle meg fagmann, mener jeg å ha tatt ut nummer med faglig kvalitet som det har måttet kostet utøveren årelang tid for å innarbeide. Derfor kan vi sette vårt familienavn som garanti for kvaliteten, sier Arild Arnardo, direktør for Norges eldste cirkus som innleder sin 62. sesong i Arendal, og han legger til: - Det er gledelig at stadig nye generasjoner samles rundt vår manesje. Vi viser levende underholdning i 3D, og i full størrelse.

Ekstra mange dyr i «Arnardos Ark».

I år har «Arnardos Ark» utvidet tonnasjen med mange nye dyr av forskjellige raser. Og en ekte gribb ved navn Kyra, som attpåtil kan føle seg litt norsk fra før, er ifølge Direktør Arild Arnardo både showets celebritet og representant for verdens tyngste flyvedyktige fugleart:

Med et mektig vingespenn på nesten tre meter er munkegribben Kyra stjernen i Krenzola´s store dyrefamilie. Kyra er 45 år, og ble i 1965 klekket ut av egget, og matet for hånd, av Krenzola Sr. I alle år har Kyra vært Krenzola-familiens stolthet. I 1967 var hun hos oss i Cirkus Arnardo for første gang! Nå, 43 år senere, er hun tilbake i Norge, i selskap med en ny generasjon Krenzola, Krenzola Jr, samt en stor og fargerik gruppe kakaduer, gjess, arapapegøyer, hane, duer, hunder, høns, løpeender og katter.

Elvis og tolv tonn elefanter

Hele tre elefanter kan du oppleve i årets utgave av Cirkus Arnardo. Og Arild Arnardo er mektig stolt av elefanttrioen Baby, Mala og Jumba, og full av lovord om deres ledsager:

Den 21-årige Elvis Errani er siste tilskudd til det italienske cirkusdynastiet Errani, med en historie som går tilbake til 1800-tallet. Til tross for sin unge alder har Elvis allerede vunnet mange priser og har med bravur gjestet de største og viktigste cirkus og festivaler. I en sekvens går Elvis og setter seg blant publikum på tribunen, og styrer elefantene derfra kun med stemmen. Dét er gjensidig tillit og hengivenhet, det, sier en tydelig stolt Arnardo, før han fortsetter: - For den italienske statskanalen Rai3 gjorde Elvis stor suksess med rekordhøye seertall i beste sendetid i det berømte tv-showet Circo Massimo. Ved den 33. Internasjonale Cirkusfestivalen i Monte Carlo i 2009 vant han den prestisjetunge Clown de Bronze samt spesialprisen Prix de la revue "Le cirque dans l'univers" til stående ovasjoner. Sist høst var han engasjert av The Greatest Show On Earth, Ringling Bros. and Barnum & Bailey til deres imponerende turné i Europa.

Musikalske klovner og orientalsk gummimann

I  CONTACT _Con-3F8E9F2A2 \c \s \l Cirkus Arnardo er det tradisjon med gode klovner. Både entréer imellom de forskjellige artisters opptreden, men også med store selvstendige klovneentréer, med humor, gags og overraskelser som kaller frem latteren hos små og store.  

I år er oppgaven lagt i hendene på ekspertene når de klassiske og musikalske klovnene The Balders er tilbake i manesjen, bekrefter Arnardo.

Gummimannen Araz Hamzayev kommer fra Aserbajdsjan. Gjennom spektakulære kroppsbevegelser utfolder han sin livskunst og inntar ekstreme positurer. Med en kropp som åpenbart er bygget opp av samme DNA som en seigmann, vrir han sine armer helt rundt, i 360 grader.

Sydlandsk charme og luftig magi

Den spennende Zeudy sjonglerer med føttene liggende på ryggen oppå en tung motorsykkel, mens den skjønne Priscilla gir hula-hoop et friskt uttrykk som i høyt tempo trer frem som sukkertøy for øyet.

I rasende tempo trakterer Marco Moressa så mange ting i luften samtidig at man nesten ikke tør trekke pusten av frykt for å distrahere. Samtidig som rola-rola-mesteren Reinaldo Monteiro balanserer på vaklende konstruksjoner uten annen støtte enn publikum.

Høyt, høyt oppunder cirkuskuppelen regjerer Duo Glavatskiy med kraft og eleganse. Og tenk på perchnummeret! Og hva med illusjonisten?

Seiersgang på Moulin Rouge

Duo Eccentric´s skøyeraktige parterre-akrobatikk er noe av det mest originale jeg har sett, slår Arnardo fast. – Det handler om en fiffig historie med tap og besittelse av en jakke, og opptredenen skapte med rette stor begeistring hos det verdensvante cabaretpublikum på velrenommerte Moulin Rouge, i Paris.

Og den Justøy-baserte direktøren gleder seg nå til en ny turné som vil ta 100 mennesker og 45 vogntog rundt til 140 steder over hele landet: Dette er det beste vi noen gang har satt sammen, og jeg kan bare bekrefte ryktene som har begynt å versere i internasjonale cirkuskretser: Dette kommer til å bli en fantatisk forestilling

Familien Arnardo.

 klovn.gif (1460 bytes)

24. februar 2010

Det store svenske Cirkus Maximum har premiere den 31. marts. Årets forestilling hedder Bravissimo og præsenteres traditionen tro af direktøren Bengt Källquist. Forestillingen byder på cirkus egne araberheste, fremført af chefdressøren Anton Frank. Trio Vinicki – Smaha præsenteres som tempofyldte jonglører. Pavel Kaiser viser et tempofyldt rola-rola-nummer. Brødrene Yann og Hector Rossyan er klassiske musikalske klovne. For deres nummer blev de belønnet med en bronzeklovn ved Cirkusfestivalen i Monte Carlo i januar i år.  De har flere gange tidligere optrådt i Cirkus Maximum: i 2002, 2003 og 2005. I 2004 optrådte de i Cirkus Arena.

Yann og Hector Rossyan sammen med Bengt Källquist. Foto fra 2005

Søløvedomptøren Ingo Stiebner er kendt og elsket for sit charmerende søløvenummer. Han var hos Cirkus Maximum i 2001 og 2005 og har tilbragt ikke mindre end 5 sæsoner hos Cirkus Arena: 2000, 2003, 2003, 2007 og 2008. I 1998 optrådte han i Cirkus Benneweis. Victoria og Pablo Garcia opnåede lige som Rossyans en bronzeklovn ved årets Monte Carlo-festival for deres luftnummer med en roterende raket. Danskerne kunne se dem i Cirkus Dannebrog i 2008 og i Cirkus Arena i 2001. Anton Frank præsenterer Cirkus Maximums eksoter. Messoudi Acrobats - far og tre sønner - viser et flot håndstandsnummer, som begejstrede publikum hos Cirkus Dannebrog 2008. Sudartchikovi viser et nummer med lynhurtigt tøjskift. De kunne også opleves i Cirkus Maximum i 2001. Forestillingen afsluttes med afrikanske elefanter, fremført af Anton Frank. Det er de samme tre elefanter, som han fremførte sidste år. De er lejet hos Benny Berdino.

Messoudi Acrobats. Foto fra Cirkus Dannebrog 2008

 klovn.gif (1460 bytes)

21. februar 2010

DET SKER I PARIS  --  CIRQUE  NATIONAL ALEXIS GRÜSS spelar varje år från slutet av oktober till början av mars med ett exceptionellt flott program - alltid originellt, påkostat och verkligen sevärt, god underhållning.

Huvudpunkten är HÄSTEN - som presenteras på mångfaldiga sätt/måder: talrika racer, originella dressyrer och man märker samspelet och förtroendet, tilliten mellan ALEXIS GRÜSS och hans hästar.

I år är temat PAMPA, inspirerat av en resa till Argentina egentligen för att inköpa de små Fallabella-hästarrna, som är miniatyrer, faktiskt den minsta existerande hästracen.

Detta syd-amerikanska tema är helt genomfört: latina-musik, kostymer och dekor - allting stämmer - vi såg ALEXIS GRÜSS flotta dressyrer - jag vågar/vover påstå att han är den enda som uppnår den nivå vi fann hos Albert och Max SCHUMANN - de äldre läsarna av detta kommer säkert ihåg Cirkus Schumann's enastående häst-nummer.

Vidare: STEPHAN GRÜSS som jonglerar 7 klubbor i formeringar med flera jonglörer, originella clown-entréer varav en  där vattenfontäner sprutar upp ur en plastic-matta som är lagd i manegen, helt nytt såvitt jag kan se - NATHALIE GRÜSS i  luftnummer på rep à la trapets, och en scen från en argentinsk  bar där man dansar tango, sensuellt och elegant, samtidigt som nummer med monocykel och jonglering presenteras. GYPSY GRÜSS med hundar och häst - elegant, högsta klass. En likaledes originell entré med  LAURE GRÜSS  på stor, indisk elefant,  en grupp exoter och som final LA POSTE, där STEPHAN GRÜSS står på två hästar och sedan kommer 17 hingstar efterhand in mellan dessa två, för att till slut bilda en gigantisk karusell i manegen.

Se - det är cirkus när den ar som bäst - artistisk, originell, sympatisk och --- underhållande, och detta är vad publiken kommer för och vad de väntar sig.

Hela programmet utföres av familjen GRÜSS, såvitt jag kunde se var inga artister utifrån engagerade.

Venue: Bois de Boulogne, Metro LA MUETTE, sedan 15 min promenad.

DET SKER I PARIS  !!!

Se mer: www.alexis-gruss.com

---------  reported by ZARRO ZARRO.

 klovn.gif (1460 bytes)

19. februar 2010

Cirkus i vinterferien. Som tidligere omtalt har man adskillige steder i vinterferien i uge 7 kunnet se korte cirkusforestillinger i butikscentre m.v.

I Ballerup Centeret var det Cirkus Landino, som blev præsenteret af Finn Bendixen. Første nummer i forestillingen var David med et håndstandnummer, hvor han blandt andet oppe på podiet i håndstand balancerede med ringe og cylinder og senere gik på hænder ned ad en 8 trins trappe. Derpå mødte man den unge danske klovn Tobyas med en fin og original mimisk entré, hvor han startede med at sove og siden stod op, børstede tænder, var på toilettet, kørte bil osv. Derpå viste Miss Natali elegante tricks med hula-hop ringe. Hun er i øvrigt nybagt mor - i finalen havde hun sin kun 4 måneder gamle baby med ind. Derpå kom Tobyas igen med en komisk trylleentré. Ved hjælp af kun et bræt, en stol og et bord viste Wolf Brothers (den ene af brødrene er håndstandsakrobaten David) fald-på-halen komik - det som i fagsproget kaldes et kaskadørnummer. De to talentfulde artister kan fra 5. marts opleves i det norske Cirkus Merano, hvor de tillige viser en håndstandsentre.

Wolf Brothers. Klik her for at se flere fotos fra forestillingen.

I Helsingør Bycenter kunne man opleve Benny Schumanns Mini Cirkus. Per Krogh Petersen har besøgt forestillingen og skriver: Benny Schumann Show er en rigtig flot gave til alle børn. Det er altid en fornøjelse når man ser Benny Schumann show. Benny får altid det gode humør frem. Det er mig en stor fornøjelse at jeg nu kan vise jer de billeder som jeg tog i Helsingør (Winter show 2010). Benny Schumann & Pat Clarrisons hundeshow.

Klik på http://www.realshowtime.com/benny-schumann/ for at se Pers fotos.

Også i Vestsjællandscenteret i Slagelse har man kunnet opleve Benny Schumanns Mini Cirkus. Oprindelig skulle de optrædende have været John Burke med søløver, Thurano Sisters (Kirsten og Connie Thur) på line og klovnen Florin med hunden Cato. De to første numre kom da også, og Kirsten og Connie Thur præsenterede endda forestillingen. Men Florin måtte melde afbud med ganske kort varsel. I stedet kunne vestsjællænderne mandag opleve klovn Tapé og resten af ugen Danmarks bedste bugtaler Preben Palsgaard.

Thurano Sisters

Preben Palsgaard

John Burke. Alle fotos fra Slagelse er taget af Brian ”Briano” Behrendt og fru Rikke.

Alle de nævnte forestillinger kan opleves til og med 20. februar.

I Jylland har der været vintercirkus i Herning (Cirkus Mascot). I uge 8 kan man opleve vintercirkus i Ålborg (Cirkus Mascot) og Odense (som led i den indendørs forlystelsespark Slaraffenland).

 klovn.gif (1460 bytes)

19. februar 2010

Søren Østergaard og Arne Bjørk. Jørgen Lorenzen skriver:

Cirkus er ikke teater, og teater er ikke cirkus. Men de læner sig op ad hinanden og overlapper hinanden. Det ser man to eksempler på netop nu.

De to skuespillere, Søren Østergaard og Arne Bjørk har begge et langt ben i cirkus - den første som komiker, den anden som klovn. Begge er et fint udtryk for, at en komiker og en klovn skal beherske et fag eller en færdighed, før han går i manegen. For dem begge blev skuespilfaget udgangspunkt for deres cirkuskarriere.

For øjeblikket er de medvirkende i hvert sit teaterstykke. Søren Østergaard spiller Woland i Århus teaters opførelse af Mesteren og Margarita. Arne Bjørk er Osvald i Odense teaters opførelse af Afsked.

I Århus er Søren Østergaard karakterskuespiller i et stykke, som ikke er helt let at fordøje. Der er spring i tid og sted og et kompliceret handlingsforløb. Men Søren Østergaards store evner som skuespiller slår klart igennem. Og minsandten om ikke der har sneget sig lidt cirkus ind. Pludselig får tilskueren et herligt illusionsnummer – som kun Søren Østergaard kan være ophavsmand til. Og nummeret glider organisk ind i handlingen, for Woland er magiker.

 Odense er handlingen lettere at følge. Skuespillet kan vel bedst karakteriseres som et lystspil, og Arne Bjørk har en rolle som hustjener. Og ja, man aner tydeligt klovnen i hans figur: de lidt for store bukser, den lidt gaggede gangart og de finurlige påfund, som jo er klovnens adelsmærke – f.eks. den med den tunge kuffert, som er fyldt med ingenting. Og en sprælsk klovnedans, hvor benene gør kludder. Og en finurlig men meget udtryksfuld og menneskevarm maske.

Så der er gode grunde til at gå i teatret. Det er der vel altid, men netop nu er de ekstra gode.

I Odense opføres Afsked til den 12. marts. I Århus opføres Mesteren og Margarita til den 6. marts.

 klovn.gif (1460 bytes)

19. februar 2010

Det svenske Cirkus Wictoria har sæsonpremiere 26/3 i Heby. Martin Lasson Berglund bistår dem med markedsføring, og ejerne Lars Åke og Karin Jonsson har givet mig lov til at fortælle om årets program. De skriver:

Lars Åke och Karin Jonsson hälsar ALLA varmt välkomna till en ny säsong med Cirkus Wictoria!

Ett internationellt klassiskt cirkusprogram när det är som bäst!

Vi presenterar stolt:

Stor säsongspremiär 26/3 kl 18.00 i HEBY

För mer information besök oss på www.cirkuswictoria.se

För frågor om cirkusen, tveka inte att kontakta oss på martin@cirkuswictoria.se

Vi ser fram emot Ert besök!

Det danske publikum kender Mr. Jumping (Peytchev Plamen Metodiev), som viste sin fortrinlige entré i Cirkus Baldoni i 2006. Der mødte man også hans partnerske Fatime, som den gang viste en elegant hula-hop entré. Siden da har hun og Peytchev udviklet et fint nummer med dresserede katte. Parret har også i et par sæsoner optrådt i svenske Cirkus Olympia, som turnerer i et andet område af Sverige end det, som Cirkus Wictoria normalt besøger.

Mr. Jumping. Foto fra Cirkus Baldoni 2006

 klovn.gif (1460 bytes)

19. februar 2010

Balders-klovnene til Cirkus Arnardo. De talentfulde tyske Balders-klovne, som i sæson 2008 og 2009 optrådte i Cirkus Dannebrog, er for den kommende sæson engageret til norske Cirkus Arnardo. De tre brødre Christian (hvid klovn), Engelbert og Sidney glæder sig til at møde det norske publikum og prøver inden premieren at lære nogle af deres replikker på norsk.  De havde stor succes i Danmark og beviste, at man også i den unge generation kan finde gode musikalske klovne. Med forbehold for vejret regner Cirkus Arnado med at have premiere i midten af marts. Direktør Aril Arnado har sagt ok til, at jeg fortalte om Balders, men bedt mig vente et par uger med at omtale resten af hans program.

Balders i Cirkus Dannebrog 2009. Foto: Rud Kofoed

 klovn.gif (1460 bytes)

15. februar 2010

Cirkus Arenas eksoter. Den 9. februar kom jeg til at skrive, at Cirkus Arenas dromedarer, zebraer og alpakaer var trænet af Suzanne Berdino. Det er forkert. Suzanne har fremført dem i udlandet. Men de er som de fleste øvrige dyr fra Cirkus Arenas stalde trænet af cheftræneren Tim Delbosq.

 klovn.gif (1460 bytes)

14. februar 2010

Cirkusmusik. Der findes en række melodier, som man ofte hører i cirkus og som mange forbinder med cirkus.

Her er lidt info om nogle af disse melodier:

Mange cirkusforestillinger indledes med Gladiatorernes indtogsmarch. Komponisten hedder Julius Fucik (1872-1916) og blev født i Prag. Efter en tid som teatermusiker i Prag startede Fucik i 1897 sin karriere som leder af militærorkestre ved det Østrig-Ungarske 86' infanteriregiment i Sarajevo. Fra denne periode stammer hans mest kendte march Gladiatorernes indtogsmarch.

Join the circus (Just join the circus like you wanted to, when you were a kid / Climb aboard before it moves on and you’ll thank your lucky stars you did) stammer fra musicalen Barnum fra 1980 om den berømte amerikanske showman P.T. Barnum. Komponisten hedder Cy Coleman (1929-2004).

Come to the circus stammer fra filmen The Greatest Show on Earth fra 1952. Filmen er optaget i Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus og vandt en Oscar som årets bedste film. Komponisten hedder Victor Young (1900 – 1956). Den kvindelige hovedrolle som trapezstjerne spilles af Betty Hutton, og danskfødte La Norma var stand-in for hende i nogle af trapezscenerne. I filmen ser man yderligere en lang række artister, herunder klovnene Emmett Kelly og Lou Jacobs, dværgen Cucciola og trapezartisten Antoinette Concello.

There’s now business as show business stammer fra musicalen Annie get your gun, komponeret af Irving Berlin (1888-1989).

“Oh mein Papa" stammer fra en musical kaldet Der Schwarze Hecht. Teksten til omkvædet, som er det man bedst kender, lyder:

O mein Papa

War eine wunderbare Clown.

O mein Papa

War eine große Künstler.

Hoch auf die Seil,

Wie war er herrlich anzuschau´n!

O mein Papa

War eine schöne Mann!

Komponisten er fra Schweiz og hedder Paul Burkhard (1911-1977). Under navnet Feuerwerk blev stykket filmatiseret i 1954. I filmen er det Lilli Palmer som synger om sin elskede far, som var en stor klovn. En del af filmen er optaget i tyske Cirkus Gebr. Belli, og man ser blandt andet Rudi Llata-klovnene og trapeztruppen 7 Leotaris. I mindre roller ses Los Pilars og Pilade Christiani. Der findes næsten utallige indspilninger af sangen med bl.a. Alan Breeze, Billy Cotton, Billy Vaughn, Connie Francis, The Everly Brothers, Harry James, Lys Assia, Malcolm Vaughan, Muriel Smith, Ray Anthony & his Orchestra, Russ Morgan & his Orchestra, The Beverley Sisters samt Björk. En instrumentalversion med trompetisten Eddie Calvert lå højt på hitlisterne i1954.

En anekdote, som gengives på http://www.cirkusrobertdaniels.dk/,  fortæller, at melodien skulle være skrevet til den senere cirkusdirektør Robert Daniels i forbindelse med, at han i 1914 optrådte som klovn i det rumænske Cirkus Sidoli, som besøgte Zürich. Midt under en fødselsdagsfest for direktøren Cesar Sidoli og hans staldmester indløb der telegram til Robert Daniels om, at han netop var blevet far til en dejlig dreng, hans tredje barn. En af de kvindelige gæster nærmest halvsang til den stolte Robert, Oh, mein papa, du bist mein schönes ideal, du bist ein schöner mann. En anden af gæsterne var komponisten Paul Burkhard, som straks forlod selskabet og gik hjem og lavede sangen. Historien lider dog af den svaghed, at Paul Burkhard er født i 1911 og således kun skulle have været 3 år gammel, da han komponerede Oh mein Papa til ære for Robert Daniels!

Flere danske cirkus har deres egen kendingsmelodi. I Cirkus Arena hedder den Cirkus er i byen. Den blev lanceret af Peter Belli i 1984 eller 1985, hvor han var sprechstallmeister i Cirkus Arena. Siden blev det direktøren Benny Berdino, som blev kendt for at fremføre sangen. Teksten er skrevet af Keld Heick. Det er måske også Keld, som har komponeret den iørefaldende melodi.

I Cirkus Dannebrog er kendingsmelodien den march, som altid slutter forestillingen: Københavnermarch, komponeret af Axel Frederiksen (1894-1951).  

I Cirkus Baldoni er velkomstsangen komponeret af Eskild Dohn. Æren for teksten, som justeres lidt fra år til år, tilkommer René og Thessa Mønster samt deres instruktør Niels Vandrefalk Andersen.

 klovn.gif (1460 bytes)

14. februar 2010

DET SKER I PARIS men NU ocksaa i DUBAI,----- inom ramen foer THE DUBAI SHOPPING FESTIVAL presenterar THE STATE CITY OF DUBAI: THE CHINESE CIRCUS AND DOLPHIN SHOW.

Detta evenemang presenteras i en stor, flott dekorerad hall med fint ljus- och -ljud-system, och en maskin som producerar roek/roeg som del av dekoren. En sympatisk konferensier presenterar paa engelska, ingenting alls paa arabiska, vilket kanske en del hade vaentat.

Denna show sker i en stor hall med en halv-maane-formad swimming pool, vilken har en scen alldeles vid baksidan och en annan scen vid framsidan.

Paa den bakre scenen fick vi se en mycket trevlig act med sjoelejon/soeloever, framfoerda sympatiskt, personligt och roligt/morsomt av den kvinnliga dressoeren.

Kines-cirkusen bestod av fyra kvinnliga akrobater och en manlig komiker. Vi fick se: en elegant akrobat i tissues/textil, en contorsionist/slangemenneske med glas-balanser, en handstans-akrobat paa piedestal och en antipodist som flott och elegant jonglerade med fyra parasoller. Som mellanspel/run-in kom komikern som gick pa alla fyra, alltsaa paa haender och foetter med tvaa dummies/dockor paa ryggen, publiken hade alltsaa intryck av att de tvaa dockorna dansade med varandra, en clown-entré som alltid goer succé.

De ryska/russiske artisterna med soeloever och delfiner: ALIXANDER ZANIN, OLEXIY MOROSOV, MARIA ZIRCHENKO, KATERYNA STRACHENKO. Dessa namn aer transskriberade fraan det ryska alfabetet.

Det var utmaerkta cirkus-nummer och som Grande Finale en fantastisk DELFIN SHOW, egentligen otroligt och imponerande att man kan laera delfiner alla dessa tricks: de kastade boll mellan varandra, hoppade igenom ringar och drog en kanot efter sig - flott !

En liten fotnot: delfiner aer daegg-djur/pattedyr, inte fisk - vilket alla inte vet.

DET SKER I PARIS -- men NU i DUBAI -- verkligen vaert att veta och --- mycket sevaert !!!

----------------  reported by ZARRO ZARRO.

Kinesisk akrobat med glasbalance. Foto stillet til rådighed af Dubai Dolphinarium.

Fotografierne bragt 7. februar under omtalen af Dubai Shopping Festival var taget af IMADEL DUBAI UAE /United Arab Emirates.

klovn.gif (1460 bytes)

12. februar 2010

Dennie Enoch fylder 55 år søndag den 14. februar. Dagen før er der åbent hus i hjemmet Sølvgade 3, Mølby, 6560 Sommersted fra klokken 19, hvor venner og bekendte er velkomne.

Dennie Enoch som det danske cirkuspublikum kender ham

 klovn.gif (1460 bytes)

12. februar 2010

Cirkus Merano har som det første af de skandinaviske cirkus premiere i Frederikstad den 5. marts med et særdeles spændende program:

På line møder man spanske Miguel Ferreri, som det danske publikum husker fra Benneweis i sæson 2007. Det norske publikum kan glæde sig til den temperamentsfulde spanier, som mestre såvel en forlæns som en baglæns salto på linen.

Miguel Ferreri. Foto fra Cirkus Benneweis 2007

6 flotte hvide andalusiske heste bliver fremført af Rüdiger Probst i elegant frihedsdressur.

I 2009 var det publikum i Sverige, som i Cirkus Brazil Jack kunne glæde sig over det flotte nummer.

14-årige Mike Ferreri får sin manegedebut med en jonglørentré.

Brødrene Wolf fra Tjekkiet optræder dels med et komisk kaskadørnummer, dels med et håndstandsnummer. Det danske publikum kan for resten opleve dem i den kommende uge i Cirkus Landino i Ballerup Centret.

Jan Navratil viser sit fremragende antipodenummer (fodjonglering). Det danske publikum husker ham fra Cirkus Benneweis 2009. Året før optrådte han i det svenske Cirkus Maximum.

Jan Navratil. Foto fra Cirkus Benneweis 2009

Lyudmilla Sergeeva kommer med et nummer med pudler og akrobatik. Hun står for akrobatikken, og de 7 legesyge puddelhunde (seks hvide og en sort) for de muntre indslag. Lyudmilla er uddannet på Cirkusskolen i Moskva.

Parret Malvina/Sychev viser et strapatnummer. Der russiske par har kun én gang tidligere gæstet Europa: det var sidste år, hvor de deltog i en artistkonkurrence i Tyskland og vandt guld.

6 Alexanders fra Rumænien er vippebrætsakrobater og klarer op til 4 mand høj. De er også med som old boys akrobater ved indledningen af forestillingen.

Amedeo Folco fremviser sine 2 indiske elefanter Gilula (37 år) og Sharon (36 år). For det meste bruger han kun hænder og stemme til at få elefanterne til at vise, hvad de kan. Pisk og elefantstok bliver lagt til side. Elefanterne har tilført Folco-familien fra de var ganske små.

Årets klovne er de geniale russiske Bobylevs, som begejstrede Benneweis-publikummet i Danmark sidste år. På grund af andet engagement kan de dog ikke være med helt fra sæsonstart. De første par uger møder det norske Merano-publikum derfor en anden af deres favoritter: den østrigske klovn Don Christian, som fra landspremieren 17. marts og resten af sæsonen optræder i Cirkus Benneweis

Bobylevs med deres berømte bordtennisentré. Foto fra Cirkus Benneweis 2009

 klovn.gif (1460 bytes)

11. februar 2010

Cirkus Baldoni 2010. ”Vi glæder os meget til at præsentere jer for en spændende forestilling for hele familien med susende rulleskøjter, drillende hunde, flyvende tallerkener, fejende lassoer, tempojonglering, latterlige klovne, højthoppende akrobater og selvfølgelig Leonardo”, skriver Cirkus Baldoni. Videre hedder det: ”2 timer for fuld udblæsning med underholdning for hele familien. Årets forestilling byder på et herligt nummer med dejlige drilske hunde, tempojonglering der tager kegler, bungee jumping højt oppe under kuplen, et fejende flot rulleskøjtenummer, graciøst synkron "slangemenneske"-nummer, højthoppende akrobater på buede stylter, masser af klovnerier og meget mere. Cirkusdirektør Baldoni og hans frække talende løve Leonardo står for præsentationen.”

Indtil videre ser navne og rækkefølge i programmet således ud:

1. afdeling

Ouverture

Baldoni´s startsang

Stylteakrobaterne, Yuan Guosheng Truppen

Baldoniklovnerne, Danilo og Danila (Daniel Dim og Thessa Mønster)

Crazy Pipe, Miguel Peris

Leonardo i fri dressur

Flyvende tallerkner, fløjet ind fra Ungarn, Varadi

Lassosvingeren, Alicia Peris

Danilo og Danila

Bungee-Jump udført at GUO Zhisen, NIU Zhenhui, WANG Huijie og GUAN Huifang

Alicia Peris. Foto fra Cirkus Olympia 2010

2. afdeling

Slangemennesker i synkronknuder, Guan Huifang & Li Ling, Kina

Danilo på slap line

Hæsblæsende jonglering, Nandor Petruska

Løvebrøl der bli´r værre og værre

Varadi´s hunderevy

Magi i værste klasse med Mr. Hokus og Miss Fokus (komisk tryllenummer med Thessa Mønster og Daniel Dim)

Rulleskøjteartisterne, Duo Peris

Le Grand Finale

Guan Huifang & Li Ling. Pressefoto fra Cirkus Baldoni.

Duo Peris. Foto fra Cirkus Olympia 2006

Cirkus Baldoni har flere gange tidligere haft dygtige kinesiske artister på programmet. Klovnen Danillo har samarbejdet med Cirkus Baldoni siden 2008. Duo Peris (Michael og Alicia Peris) har flere gange optrådt i svenske Cirkus Olympia, senest i 2009. De var også med i Cirkus Kenny i Odense i efteråret 2008. Varadi-familien (Diana og Michi samt deres søn Nandor) turnerede med Cirkus Baldoni i 2008 og har tidligere optrådt i Irene Thierrys Cirkus Krone.

 klovn.gif (1460 bytes)

10. februar 2010

Klovn Cito til Odense. Isabella Enoch har hyret den unge svenske klovn Cito alias Albin Ganovic til at medvirke i cirkusforestillingerne i uge 8 i Slaraffenland i Odense Congress Center. Albin optrådte sidste år i det svenske Cirkus Madigan og er også kendt for sit engagement i det skånske ungdomscirkus Cirkus Villekulla.

Cito foran Cirkus Madigan. Foto fra 2009

 klovn.gif (1460 bytes)

10. februar 2010

Diana Benneweis, Poul Nyrup Rasmussen, Jens Arentzen og Noller stiller op for SIND i ny video. Anledningen er foreningens 50-års jubilæum.  

I næste uge begynder produktionen af en helt ny video, hvor Diana Benneweis, Poul Nyrup Rasmussen, Jens Arentzen og Noller fortæller, hvorfor de støtter SIND og foreningens arbejde. Videoen kan fra midten af marts ses i bl.a. Cirkus Benneweis, hvor den vises på storskærm i hele sæson 2010.

”Jeg håber, at videoen kan være medvirkende til, at flere får øjnene op for SIND og vil støtte os i vores arbejde”, siger Knud Kristensen, der er landsformand for SIND. Videoen er en del af foreningens jubilæumsaktiviteter.

Foreningens formål er at skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende. SIND arbejder for trivsel, forebyggelse og helbredelse.

Diana Benneweis og Poul Nyrup behøver ikke nærmere præsentation. Jens Arentzen er kendt som skuespiller, manuskriptforfatter, instruktør og foredragsholder. Han underviser på bl.a. de danske skuespillerskoler, Den Danske Filmskole og er foredragsholder for mere end 50.000 publikummer om året. Noller er den ene halvdel af sangduoen Brødrene Olsen.

 klovn.gif (1460 bytes)

9. februar 2010

Zebraer i Cirkus Arena. I Cirkus Arenas stalde findes en gruppe såkaldte eksoter: dromedarer, zebraer og alpakaer. Selv om en zebra ligner en stribet hest og biologisk set hører til hestefamilien, har den karaktermæssigt ikke meget med de domesticerede hesteracer at gøre og er ikke helt let at dressere. Suzanne Berdino har imidlertid trænet med såvel zebraerne som dromedarerne og alpakaerne. De skal dog ikke med Suzanne til Cirkus Skratt, hvorimod det er planen at Patrick Berdino skal fremvise dem i Cirkus Arena.

 klovn.gif (1460 bytes)

9. februar 2010

Nye norske regler om hold og fremvisning af dyr i cirkus. Mattilsynet, som administrerer de norske dyrevelfærdsregler, sendte kort før jul et udkast til nye regler i høring.

Følges forslaget, bliver det kun tilladt at fremvise følgende dyrearter i cirkus:

1. Pattedyr

1.1. Dromedar, Camelus dromedarius

1.2. Esel, tamformer av Equus asinus

1.3. Hest, tamformer av Equus caballus

1.4. Hund, vanlige tamformer Canis familiaris

1.5. Kamel, Camelus bactrianus

1.6. Kanin, vanlige tamkaniner av familien Leopridae

1.7. Katt, vanlige tamkatter Felis silvestris catus

1.8. Lama, Lama glama og alpakka Vicugna pacos. Ikke guanaco Lama guanicoe og vicüna Vicugna vicugna

1.9. Muldyr

1.10. Mulesel

1.11. Sau og geit, tamformer av Capra hircus og Ovis aries

1.12. Storfe, Bos taurus og Bos indicus

1.13. Svin, tamformer av Sus domestica

2. Fugler

2.1. And, rene tamformer av arten Anas platyrhyncho, moskusand Cairina moschata

2.2. Emu Dromaius novaehollandiae

2.3. Gås, rene tamformer av arten Anser anser

2.4. Høne, rene tamformer av Gallus gallus

2.5. Kalkun Meleagris gallopavo

2.6. Nandu Rhea americana

2.7. Påfugl Pavio muticus

2.8. Store papegøyefugler av artene araer (Ara ssp.), kakaduer (Cacatuidae ssp.) og grå jaco (Psittacus erithacus)

2.9. Struts Struthio camelus

2.10. Tamdue (artistduer, brevduer) av arten Colomba livia domestica

Som det kan ses optræder hverken søløver eller elefanter på oversigten. Omkring elefanter er der dog foreslået følgende overgangsordning:

Frem til 1. januar 2015 kan sirkus som siden før 1. januar 2010 har hatt asiatisk elefant (Elephas maximus) som en fast del av sine forestillinger, etter søknad få tillatelse fra Mattilsynet til å fremvise denne dyrearten. Søknaden skal dokumentere tidligere fremvisning av denne dyrearten og beskrive nødvendige tiltak for å ivareta god dyrevelferd.

Fristen for høringssvar udløb 18. januar. Norske dyreværnsorganisationer støtter de nye regler (de mest rabiate dyreværnsfolk vil dog have dyr helt ud af cirkus og dyreparker samt befolkningen gjort til vegetarer), medens de norske cirkus har protesteret mod reglerne.

Høringsbrevet viser, at myndighederne i modsætning til i Danmark ikke har forsøgt at sætte sig godt ind i forholdene i cirkus eller har haft cirkusfolk med i arbejdet. I oplistningen af norske cirkus har man således glemt Cirkus Agora. Man skriver også, at det er mange år siden, at udenlandske cirkus turnerede i Norge. Man har altså ”overset”, at danske Cirkus Arena turnerede i Norge i 2008, og at Norge flere gange havde besøg af svenske Cirkus Scott. Heller ikke dette efterårs besøg af Cirque du Soleil har myndighederne været opmærksomme på.

Forslaget om ikke længere at tillade elefanter, er baseret på en risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

I høringsbrevet hedder det herom:

VKM har særlig vurdert asiatisk elefant og kameldyr. For de øvrige dyreartene er vurderingene mer generelle. Det vises til at disse artene er godt kjent som husdyr i Norge eller i utlandet, og at det for de fleste finnes egne forskrifter.

Det foreligger også lite vitenskapelig dokumentasjon som spesifikt omhandler velferden til asiatisk elefant i sirkus. Konklusjonene i VKM-rapporten bygger derfor på dokumentasjon som omhandler denne arten i fangenskap generelt. Det påpekes klare velferdsmessige utfordringer:

Det finnes lite dokumentasjon av hvilke behov lama, alpakka og kameler har i fangenskap eller hvordan sirkuslivet påvirker velferden. VKM-rapporten konkluderer likevel med at verken klimaforhold, krav til stell og fôring, transport, trening eller fremvisning er faktorer som i seg selv gjør disse dyrene uegnet til bruk i sirkus. Som for andre store dyr som brukes i sirkus, er likevel begrenset bevegelsesfrihet et risikomoment.

Dersom hester på sirkus holdes i samsvar med forskrift om velferd for hest, mener VKM at sirkuslivet i seg selv ikke representerer en vesentlig risiko for denne artens velferd. Det er også god tilgang på veterinærhjelp. Hester brukes mye i konkurranser og andre fremvisningssituasjoner som innebærer transport, miljøskifte, lys, lyd og støypåvirkning og skulle således tåle denne type belastninger bedre enn de andre norske produksjonsdyrene.

VKM konkluderer med at bruk av storfe, gris, sau og geitr i sirkus ikke representerer spesiell risiko for lidelse, gitt at de holdes og transporteres som et minimum i samsvar med de forskrifter som gjelder for produksjonsdyr av samme arter. Det er gode muligheter for at de kan alle trenes, transporteres, fôres under sirkusforhold, og for disse finnes det veterinærfaglig kompetanse over hele landet.

Ifølge VMK er det ingen spesiell risiko for lidelse for hund, katt og kanin, gitt at behovene de har i fangenskap oppfylles. Når det gjelder fugler, finner VKM at det ikke foreligger nok vitenskapelig dokumentasjon til å trekke noen konklusjoner om artenes egnethet for bruk i sirkus.

Mattilsynet har gjennomført møter med direktørene for de norske sirkusene. Deres erfaringer er delvis ikke i samsvar med VKM-rapporten. Dette gjelder blant annet opphavet til ”egne” sirkuselefanter, treningsmetoder, transporttid og elefanters levealder i fangenskap.

Direktørene hevdet at omreisende sirkus ikke ville ”overleve” i Norge uten dyr. De to største sirkusene fremholdt at de er helt avhengige av elefanter for å få tilstrekkelig publikum.

Mattilsynet viste til at asiatisk elefant allerede står på CITES-liste 1 og således er forbudt å innføre til Europa. I tillegg reproduserer elefanter seg dårlig i fangenskap. Det blir derfor ikke rekruttert nye sirkuselefanter i Europa, samtidig som den nåværende populasjonen av sirkuselefanter er gammel og i ferd med å forsvinne. Det er også dårlig nyrekruttering av sirkusartister og dyrepassere.

Direktørene anslo at sirkuselefantene i Europa vil forsvinne av seg selv i løpet av de neste 10-15 år. Sirkusene ønsker å få bruke denne tiden til å omstille seg til en situasjon uten sirkuselefanter. De påpekte at et forbud i Norge ikke vil hindre at de samme elefantene fortsatt blir brukt i andre europeiske land.

Direktørene mente at det til en viss grad kan la seg gjøre å tilby elefanter som brukes i dag, vesentlige miljøforbedringer i form av for eksempel større plass. De største utfordringene er at tilgjengelig areal varierer mye fra sted til sted.

Mattilsynet har også hatt møte med dyrevernorganisasjonen NOAH og representanter fra Elephant Voices (Petter Granli og Joyce Poole). Poole har doktorgrad på elefantatferd og har observert elefanter i naturen og på sirkus. Hun betegner atferdsforandringen som inntreffer når elefanten holdes i sirkus, som ekstrem: Dyrene blir apatiske og utfører stereotypier, noe som uttrykker mistrivsel.

Til det sidste bemærkes at der findes seriøse videnskabelige undersøgelser, som siger det stik modsatte.

Høringsbrevet oplyser om reglerne i en række andre lande. Fsv. angår Danmark har man kun omtalt overvejelserne i arbejdsgruppen om hold og fremvisning af cirkusdyr og overset resultatet: de nye regler, som Folketinget vedtog sidste år, og som fortsat muliggør fremvisning af elefanter og søløver!

Tiden vil vise, hvordan de norske regler kommer til at se ud. For såvel de norske cirkus og det norske cirkuspublikum må man håbe, at man som i Danmark besluttet at undersøge sagerne lidt grundigere, inden man udsteder et forbud mod de cirkuselefanter, der som nævnt af de norske cirkusdirektører nok alligevel forsvinder af sig selv over de kommende 10-15 år. Man kan nemlig ikke få lov at købe nye elefanter til brug i cirkus, hvorfor den eksisterende bestand af cirkuselefanter stort set vil uddø.

klovn.gif (1460 bytes)

8. februar 2010

Uheld for Alexia Casselly. Her i vinter har René og Alexia Casselly, som danskerne kender fra flere sæsoner i Cirkus Arena, optrådt i det spanske Gran Circo Mundial, hvor Alexia under en formiddagsforestilling lørdag den 30. januar kom ud for et grimt uheld. Under den del af nummeret, hvor hanelefanten Mambo bærer rundt på Alexia, gled elefanten og ramlede hovedet ned i manegen. Dens ene stødtand ramte den 40-årige Alexia i foden og hun måtte bringes på hospitalet med et åbent sår. Så vidt vides var der intet brækket eller knust, og Alexia er nu udskrevet og igen tilbage i Gran Circo Mundial, dog med foden i bind. Hanelefanten Mambo er født i 1983 og har tilhørt familien Casselly siden 1985. Det er en såkaldt afrikansk bushelefant. Casselly ejer yderligere 3 elefanter, alle hunner: Nada, født 1983, Kimba, født 1989 og Tonga, født 1990. René Casselly (Kaselowsky) er tysker og Alexia er fra Belgien.

Parret og deres elefanter kan i den kommende sæson opleves i Cirkus Arena.

Alexia Casselly

 klovn.gif (1460 bytes)

8. februar 2010

Cirkus Flik-Flak i vinterferien. Tommy Hardam fra det odenseanske børnecirkus skriver:

Så er Cirkus Flik-Flak igen klar med et godt cirkus tilbud til børn, og voksne i Odense. Det sker i form af forskellige forestillinger og muligheder for selv at prøve kræfter med cirkuskunsten i vinterferien uge 8.

Kom og se, hør og vær med, når cirkusfolket indtager Odense med gøgl, klovneri og komik! Vi lukker dørene op for et fantastisk program fyldt med fabulerende gøglere og artister - velkommen til årets Cirkus gøgl og sjov 2010.

Cirkus Krones forestilling for hele familien lørdag d. 20. februar: kl. 14. Direktør Irene Thierry fra Cirkus Krone har sammensat forestillingen som kan få både børn, unge og voksne til at more sig sammen. I forestillingen medvirker bl.a. klovnen Allando samt en af verdens bedste cykelartister nemlig Malte Knappe den internationale svenske cykelartist der har optrådt med sit tempofyldte cykel nummer i det meste af verden bl.a: Cirkus Scott, Sverige, The Big Stage, England, Tivoli, osv. Sidst Malte var i Danmark optrådte han I Søren Østergårds Tivoli Variete. Og sommeren 2008 var han i Circus Circus Casino, Las Vegas, USA.  Der er lagt op til tempo og energi i et forrygende cirkusshow.

Det Flyvende kuffertcirkus’ forestilling: Mandag d. 22. februar: kl. 10.00. Det  Flyvende kuffertcirkus præsenterer en forestilling består af elementer som jonglering, ethjulede cykler, magi, balance, lasso, linedans, ild og andre gøglerdiscipliner kædet sammen af en god portion humor. I nogle af numrene kan der blive brug for publikums hjælp, så selv dem på de bagerste rækker bliver nødt til at holde sig vågne.

Cirkus Flik-Flak’s forestilling for hele familien - Stuurt stuurt nummer i lille manege! Fredag d. 26. februar: kl. 10.00

“Mine damer og herrer! Cirkus Flik-Flak har nu fornøjelsen at byde Dem velkommen til en overraskende og underholdende forestilling for børn i alle aldre.” Sådan kan det lyde, når Cirkus Flik-Flak igen er klar med en ny og spændende forestilling, hvor inspirationen er hentet fra cirkusverdenen. Artisterne i Cirkus Flik-Flak tryller, jonglerer, optræder som ethjulede cykelartister og det hele krydres med musik og gags.

Cirkusrekordforsøg til Børnenes Rekordbog 2010: Fredag den 20. februar kl. 13.00

I Cirkus Flik-Flak har vi mange forespørgsler på, hvordan cirkusrekorderne i Børnenes Rekordbog sættes. Fredag i vinterferien får alle børn og unge i Odense igen chancen for selv at medvirke til optagelse af nye rekorder i bogen, som udkommer til efteråret. Mød blot op i Cirkus Flik-Flaks træningslokaler på Blangstedgårdsvej 14 og sæt rekorden. Vi har sørget for dommere, der repræsenterer Børnenes Rekordbog.

Alle som vil slå en ny eller gammel cirkusrekord, møder bare op. Husk evt. at medbringe dine rekvisitter, f.eks. diabolo, ethjulede cykler, hulahopringe, jongleringskegler mv.

Efter alle forestillingerne er der mulighed for selv at prøve cirkusrekvisitterne.

Billetpriser og bestilling: Voksne: forsalg 40 kr., ved indgang 50 kr. Børn/unge: forsalg 20 kr., ved indgang 30 kr.

Billetbestilling kan ske på www.cirkusshop.dk eller på tlf. 20 68 48 83

Arrangementet støttes af Kultursekretariatet Odense Kommune.

Alle arrangementer foregår i Cirkus Flik-Flak’s lokaler, Blangstedgårdsvej 14

Arrangør: Cirkus Flik-Flak  www.cirkusflikflak.dk

 klovn.gif (1460 bytes)

7. februar 2010

Tur til Cirkus Probst (vest) i Flensborg. Jeg har tidligere skrevet, at Brianos Cirkusrejser ville arrangere tur til Cirkus Charles Knie, når de i foråret besøgte Flensborg. Desværre kommer Charles Knie alligevel ikke til Flensborg. Det gør til gengæld et andet af de større tyske cirkus, Cirkus Probst (vest) – parentesen skyldes, at andre medlemmer af Probst-familien driver et cirkus, som kaldes Zirkus Probst (øst). Briano-turen finder sted fredag den 14. maj (dagen efter Kr. Himmelfartsdag). Klik her for link til omtale af Cirkus Probst.

Zirkus Probst (øst) kommer vist også inden ”for rækkevidde” af danske og svenske cirkusvenner, idet de formentlig kommer til Rostock medio juni. Cirkuspladsen er kun knap 10 minutters gang fra færgehavnen, så man kan sejle fra Gedser uden at have brug for at tage bilen med. Hvis der er interesse, arranger Brian også en tur til Probst Øst.

Klik her for nærmere omtale af Brianos ture.

 klovn.gif (1460 bytes)

7. februar 2010

Et enkelt af de danske cirkus bidrog til DanmarksIndsamlingen 2010. Det var Cirkus Baldoni, som donerede en del billetter til familier samt en ½ forpremiere. Disse blev solgt på Lauritz.com. ”Vi er glade for at bidrage med et anseligt beløb til en god sag,” fortæller direktør René Mønster.

 klovn.gif (1460 bytes)

7. februar 2010

Artisteri i Dubai. Min trofaste Pariser-korrespondent Zarro Zarro skriver: 

DET SKER I PARIS --- men just nu hela Februari ocksaa i DUBAI --- THE DUBAI INTERNATIONAL SHOPPING FESTIVAL --  motto: SHOP UNTIL YOU DROP !!!

Under mitt besoek hos min dotter Madeleine och hennes man Imad ... fann jag mycket intressant under denna SHOPPING FESTIVAL  -- en maangkulturell marknad med varor fraan hela vaerlden, inklusive glas, knivar och skinn av ren/rensdyr fraan Sverige  ... allt kan tydligen saeljas  ... det fanns ett stort TIVOLI med massor av tivoli-attraktioner samt flera frilufts-scener med  utmaerkta artister:

THE WALL KINGS, en trupp med fyra akrobater som utfoerde sitt nummer paa en stor, rund trampolin -- haerifraan studsade de upp emot en slags teater-kuliss i form av en husvaegg med stora foenster - ibland sprang de igenom dessa foenster, ibland hamnade de paa taket av husvaeggen - det var halsbrytande trampolin-akrobatik som var synnerligen imponerande och helt originellt - jag har ju sett en del men aldrig detta - en flott och stor succé.

THE WALL KINGS kommer fraan Ungern. Manager Dubai: GHASSAN JALAL, se mer:  www.eastandwestentertainment.com

Wall Kings. Alle fotos er taget af IMADEL DUBAI UAE /United Arab Emirates

Paa en mindre utomhus-scen, naera en konstgjord kanal fick vi se WILD STYLE CREW, fyra akrobater fraan Manilla, Filipinerna - de annonserades som acrobatic rope-spinners - de presenterade en imponerande uppvisning som bestod av en blandning av break dance, hip hop och akrobatik med hopprep/skippetov. En originell blandning av ungdomlig spelglaedje, flott akrobatik, styrka, balans och precision.

Contact:  bboys_gm@yahoo.com

Wild Style Crew

Paa samma scen presenterades EBONY ARTS TROUPE FROM KENYA -- en afrikansk trupp med traditionell dans i modern version, akrobatik och en kvinnlig contorsionist Anita Kyalo med balans-trick av typ "sabelbalans". Att bemaerka var att de fyra MASTER DRUMMERS  som ackompanjerade de sex dansarna samt flickan/pigen som var contorsionist -- visade stor spelglaedje, att dansarna verkligen presterade koreografi samt att den flotta och eleganta contorsionist-flickan var utomordentligt duktig med stt balansera koppar och glas paa smala stickor --- ett helt igenom grand - prix-nummer -- spelglaedje och god publik-kontakt !!

Under mina 13 aar i Zambia och Elfenbenskusten visades ju denna typ av show i diverse sammanhang, jag har naagot att sammanlikna med ... denna show har baesta och hoegsta kvalitet - och den fulltaliga publiken var entusiastisk och klappade vilt --- det var vael foertjaent !!!!

Contact: ebonyarts05@gmail.com

Ebony Arts troupe med Anita Kyalo

I kvarteret DEIRA, ett folkligt kvarter, kunde vi se ett antal gatu-artister, gycklare/goeglere som i clown-kostymering underhoell med jonglering, stilt-walking, monocycling  och diverse trolleri - de var alla fraan Ryssland, det var just ingen av dem som kunde engelska, alltsaa omoejligt att faa vidare info. De utgjorde emellertid ett faergrikt och muntert inslag i gatu-bilden - och detta var ju meningen med det hela.

DET SKER I PARIS men NU I DUBAI !!!

 klovn.gif (1460 bytes)

4. februar 2010

Cirkus i Odense. Jeg har tidligere skrevet, at der i uge 8 ville være cirkus såvel i Odense Congress Center som led i den indendørs forlystelsespark Slaraffenland som ved Mega Møbler..

Det med cirkus i Odense Congress Centre står stadig ved magt, hvorimod man har aflyst forestillingen ved Mega Møbler. Det skyldes, at Mega Møbler ikke som tidligere har fået tilladelse til at hænge plakater op på veje og gader i Odense for at fortælle om de gratis cirkusforestillinger. Turnerende cirkus må hænge plakater op, men en erhvervsdrivende må ikke ophænge reklameplakater. Og Odense kommune har anset plakater, der fortæller om gratis cirkusforestillinger ved Mega Møbler, som en reklame for Mega Møbler, som sponserer forestillingen, og ikke for Isabella Enochs Cirkus Trapeze, som skulle levere forestillingen.

Uden den omtale, som plakaterne vil give Mega Møbler, har direktøren for møbelbutikken valgt at droppe cirkusforestillingerne.

Odense-børn og deres forældre, som har lyst til en herlig cirkusoplevelse, må derfor i stedet tage til Slaraffenland i kongrescenteret. Også her er det Isabella Enoch som producerer forestillingen, som hun også selv præsenterer. Bernhard Kaselowsky optræder med sin elefant og sine kameler samt heste, han har overtaget efter Haddy Enoch. Henry Fröchte, også kendt under artistnavnet Winnetou, optræder med antipode og et tallerken nummer. Thurano Sisters (John John Thuranos to døtre Connie og Kirsten Thur) optræder henholdsvis med slør (tissue) og på line. Desuden er Isabellas faste ”piger” Rikke, Melanie, Connie og Kirsten med i forestillingen. Der er også en klovneentré, hvor jeg endnu ikke kender navnet på den eller de medvirkende.

I uge 7 kan også sjællænderne opleve Thurano Sisters, som dels skal præsentere programmet i Benny Schumanns Mini Cirkus i Vestsjællandscentret i Slagelse, dels vise deres linenumre. De øvrige optrædende i Vestsjællandscentret er som tidligere oplyst John Burke med søløver og klovnen Florin med hunden Cato.

 klovn.gif (1460 bytes)

3. februar 2010

Gå til c