nyhedder.gif (5725 bytes)

Nyheder fra den danske cirkusverden

Suppleret med nyt fra Norge, Sverige og Paris

Senest opdateret 15. juli. 2017

Opdateringerne dækker denne gang perioden 8. til 14. juli. Næste opdatering lørdag den 22. juli.  sidste nyt-siden, kan du evt. finde korte nyheder, som er modtaget efter den 14. juli.

14. juli 2017

I forbindelse med en forestilling onsdag den 12. juli Cirkus Krone blev Irene Thierry udnævnt til æresmedlem af Danske Cirkusvenner. En hæder som blandt cirkusdirektører tidligere kun er overgået Haddy Enoch. Irene Thierrys hjerte banker varmt for cirkus. Ikke kun hendes eget, men hele branchen. Irene har stået i spidsen for Cirkus Krone siden 1984. Hun fyldte 70 i foråret og har bebudet, at 2017 bliver hendes sidste sæson i ledelsen af Cirkus Krone.

Forestillingen blev overværet af omkring 20 medlemmer af Danske Cirkusvenner. Enkelte var smuttet, inden gruppebilledet blev taget efter forestillingen.

Hvordan er det at få besøg af 21 gæster? Det prøvede Lise Kokholm den 12. juli om eftermiddagen, hvor 21 medlemmer af Danske Cirkusvenner besøgte hendes klovneudstilling, inden de fortsatte til middag i Lundeborg havn og forestilling i Cirkus Krone. På det nederste billede ses Lise i ivrig samtale med Irene Thierry fra Cirkus Krone.

Fra Lises klovneudstilling. Klik her for at se flere fotos fra Cirkusvennernes besøg på Fyn.

 klovn.gif (1460 bytes)

14. juli 2017

Höstens cirkusresa till Berlin! Martin Lasson Berglund skriver:

Lördag-söndag 7/10-8/10 arrangerar jag en resa till Berlin! Avfärd tidig morgon från Lund via Malmö samt fd Hilton hotell på Kastrup.

Vi ser Cirkus Afrika som ligger utanför Rostock, de uppträdde med elefanter på Cirkus Scott för nått år sedan. En familjecirkus med egna elefanter och zebror. De reser vanligtvis aldrig upp till norra Tyskland men nu finns en unik chans att se dem.

I Berlin ser vi fd Cirkus Barelli, som nu heter Carelli. En fd storcirkus som fått flera motgångar men som hållet sig kvar och som nu kör cirkus med familjemedlemmar. Kända för sin fina hästdressyr. Extra.... för den som vill ges också chansen lördag kväll att besöka en av Europas största shower i Berlin: Friedrichstadt-Palast! En storslagen show med dansare, glitter och musik. Vårdad klädsel rekommenderas här. Biljetter Friedrichstadt -Palast från 27,80 euro till 94,79 euro. Det blir en intensiv resa med flera häftiga upplevelser! Begränsat antal platser och reserverar mig för slutsålda biljetter vid sen anmälan men chansa och kontakta mig. Pris kommer bli lite inviduellt hvis man ska bo i enkelrum eller sammen samt hvis man vill med i Friedrichstadt. Kontakta mig så kan jag berätta priserna.

Resa med hotell med frukost, färja, broavgift, biljetter samt ev taxiavgift. Anmälan/betalning senast 10/9

Välkomna!

Martin Lasson Berglund. Tfn +46 7230158. E-mail antilop80@hotmail.com

 klovn.gif (1460 bytes)

10. juli 2017

Benny Schumann i Cirkusbygningen. Wallmans skriver: ”Vi er utrolig stolte over at kunne byde Benny Schumann velkommen tilbage her i Cirkusbygningen, hvor han første gang optrådte som 5-årig. Benny skal underholde med sit spændende tallerkenjonglørnummer, som han første gang imponerede med helt tilbage i 1967, og som derfor har 50 års jubilæum i år.”

Benny Schumann skal medvirke i det nye show ENTOURAGE, som har premiere til september.

Benny Schumann og tallerknerne. Foto fra ca. 1967. Benny Schumanns samling

Fotos fra 1967 og 2017 sat sammen. Stillet til rådighed af Benny Schumann.

 klovn.gif (1460 bytes)

10. juli 2017

Hæderspris til Marianne Deleuran. Vladyslav Kornienko, som er rektor på Kyiv Academy of Circus And Variety Arts i Ukraine, har været på besøg hos Cirkus Mascot i Danmark. I den forbindelse overrakte han skolens hæderspris til Marianne Deleuran som belønning for mange års kreativt samarbejde og et betydeligt bidrag til udvikling af cirkuskunsten.

 klovn.gif (1460 bytes)

10. juli 2017

I omtalen 6. juli af et besøg i Cirkusland var det ikke link til fotoalbum, idet jeg vidste af unge Jacob Boas Leitisstein også tog derned og ville lave sådan et album. Nu har Jacob været der - klik her for at se hans mange fine billeder.

 klovn.gif (1460 bytes)

9. juli 2017

Fonden efter Nelly Jane Benneweis – en bedrøvelig historie. Nelly Jane Benneweis døde i maj 2009. Hendes ægtefælle Sonny Benneweis var død allerede i 1979. Nelly havde inden børn. Sonnys 3 børn Kim, Miller og Jaqueline børn var fra et tidligere ægteskab. Nellys forældre var for længst døde. Hendes eneste søster, som var ugift og barnløs, var død året før med Nelly som den eneste arving.

Nelly havde et ønske om, at det, som hun efterlod sig, skulle tilfalde en fond, som skulle støtte unge artister, andre personer med tilknytning til cirkuslivet samt personer med tilknytning til balletten. Herunder foreningen Ballettens venner, som Nelly var et trofast og mangeårigt medlem af. ”Man har vel lov til at være lidt egoistisk for sine egne penge - jeg vil gerne huskes i forbindelse med uddeling af et legat til en artist", sagde Nelly en gang til en nær veninde.

Da Nelly i foråret 2009 måtte erkende, at hun var ramt af en håbløs og dødbringende kræftsygdom, havde hun endnu ikke fået oprettet et testamente. Uden et sådant ville alt, hvad hun efterlod sig, tilfalde statskassen.

Efter at være indlagt på hospitalet tog hun kontakt til advokat Micael Rasmussen. Hun kendte ham, fordi han havde bistået Cirkus Benneweis med visse opgaver og været advokat for foreningen af cirkusdirektører. Advokaten, der driver en mindre enkeltmandsforretning, besøgte hende på hospitalet. Først alene og senere sammen med en notar, for hvem der blev oprettet testamente med bestemmelse om, at en fond, kaldet Fonden efter Nelly Jane Benneweis, skulle være enearving. Det skulle alt samme gå meget hurtigt, da det var klart, at Nelly kun havde ganske kort tid igen.

Nelly havde ifølge veninden og Diana Benneweis forventet, at advokaten senere ville vende tilbage, så de kunne aftale lidt nærmere om fonden. Men det skete aldrig.

Ifølge sagens natur ved kun advokaten præcis, hvad han talte med Nelly Jane om. Da Nelly Jane døde 21.maj 2009, blev boet behandlet af advokaten, som samtidig repræsenterede enearvingen, Fonden efter Nelly Jane Benneweis. Da det kun er skifteret og arvinger, der har adgang til at se et testamente, kendes det præcise indhold af testamentet ikke.

Advokat Michael Rasmussen valgte at etablere fonden som en erhvervsdrivende fond. Måske for ikke at være underlagt reglerne om anbringelse og bestyrelse af fondes midler, der ikke gælder for erhvervsdrivende fonde. Erhvervsvirksomheden består i, at fonden har et datterselskab, Neja ApS.

Nelly Jane Benneweis – ønskede at blive mindet i forbindelse med uddeling af legater. Sådan er det desværre ikke helt gået. Foto fra ca. 1989

Siden fonden blev etableret har den trods en formue på knap 4 mio. kr. kun en enkelt gang, i 2014, uddelt et legat: 50.000 kr. til en balletdanser.

Michael Rasmussen har i et svar af 28. juli 2016 på en henvendelse fra Danske Cirkusvenner oplyst, at han som følge af fondens økonomi selv betalte dette beløb. I svaret skriver han videre:

”Situationen er den, at renteniveauet for nærværende er lavt, og at Fonden’s indtægter derfor er helt minimale. Selvom Fonden hidtil kun har haft udgifter til revisor, er der således endnu ikke beløb til uddeling. Fonde ønsker ikke at tage væsentlige økonomiske risici. Alligevel anser jeg, at Fonden inden for nogle år har foretaget dispositioner, der indebærer, at Fonden på lidt længere sigt vil have mulighed for at foretage uddelinger … Så selv om det meget lave renteniveau har indebåret, at Fonden indtil nu har kunnet uddele mindre end oprindelig forventet, er jeg tryg ved at Fonden på sigt kan ære Nelly Jane Benneweis minde yderligere, herunder ved uddeling i henhold til Fonden’s vedtægter og Fonden’s bestyrelses beslutning”.

Hovedreglen er, at en fond skal søge at bevare fondskapitalen intakt og derfor kun kan udlodde af sit overskud. Der er dog visse muligheder for også at uddele af fondskapitalen, således at fonden kan ”dø en værdig død” i stedet for at leve så længe, at færre og færre kan huske fondsstifteren.

Mange, der har kendt Nelly Jane, føler sig sikre på, at hun ville have foretrukket en sådan model. Og at hun i sin himmel føler sig trist over fondens skæbne.

”Såvel min mor og far som Bettina og jeg selv havde et godt forhold til Nelly Jane og fejrede fx flere gange nytårsaften sammen med hende. Og hverken min mor, Bettina og jeg kan forestille os at Nelly ønskede en fond, hvor uddelinger er en sjældenhed”, siger Cirkusdirektørforeningens formand Martin Arli. Han fortæller, at Nelly Jane altid var gæst ved de årlige sammenkomster der blev holdt, når man uddelte legater fra Peter Lies Mindefond. ”Jeg tror, det er noget i den stil Nelly har forestillet sig,” siger Martin, som har svært ved at forstå Michael Rasmussens håndtering af sagen.

Michael Rasmussen er selv formand for fonden. De to øvrige medlemmer af bestyrelsen er Emilie Elisabeth Lyngholm Rasmussen og Frederik Overgaard Rasmussen.

Fondens årsregnskab for 2016, som er aflagt den 20. juni 2017, viser er overskud på knap 46.988 kr. og en egenkapital på 3.956.364 kr.

De væsentligste aktiver er ”Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder” på 2.964.225 kr. og ”Andre tilgodehavender” (uoplyst hos hvem) på 912.500 kr. Den disponible kapital er i regnskabet angivet som 28.292 kr.

”Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder” dækker over et tilgodehavende hos datterselskabet Neja ApS, som har ovennævnte Emilie Elisabeth Lyngholm Rasmussen som enedirektør. Virksomhedens formål er at ”drive virksomhed ved handel, service, produktion, investering, herunder i fast ejendom, udlejning og hermed beslægtet virksomhed”.  Nejas resultatopgørelsen for 2016 udviser et underskud på 3.874 kr. mod et underskud på 6.375 kr. i 2015. Egenkapitalen er 56.991 kr. Det væsentligste aktiv er ”grunde og bygninger”, som i 2016-regnskabet af ansat til en værdi af 2.917.383 kr. Væsentligste passiv er gælden til fonden. Man kan ikke af regnskabet se, hvad der er for en ejendom Neja ApS ejer. Da de imidlertid har stillet pant i ejendommen til sikkerhed for virksomhedens eventualforpligtelser over for ejerforeningen Frederiksberggården, er det nærliggende at tro, at det drejer sig om en ejerlejlighed i Frederiksberggárden. Den ligger på Prinsesse Maries Alle 1A og Gl. Kongevej 70, 72A-C.

Når man sammenholder Nejas 2015-regnskabet med 2016-regnskab, må den omtalte ejendom være erhvervet i 2016.

Man må håbe, at Fonden snart gør noget mere aktivt end hidtil for at ære Nelly Jane Benneweis minde. I øvrigt ville det være naturligt, om der i fondsbestyrelsen sad repræsentanter for Dansk Artistforbund og Ballettens venner i stedet for Emilie Elisabeth Lyngholm Rasmussen og Frederik Overgaard Rasmussen.

klovn.gif (1460 bytes)

9. juli 2017

DET SKER I PARIS  – också under sommaren:  ­­  en liten teater ESSAION,  trevligt inredd med cirka 100 platser, presenterar LE CLUB DES MAGICIENS, en familje-vänlig trolleri-show utförd av  trolleriartisten LOIC PIET och hans burleska partner JEAN SIFFERMANN.

Som tekniskt back-drop visas bilder på en stor skärm, en viss nyhet, som man inte hade tidigare, i detta sammanhang.

Föreställningen framföres dynamiskt, humoristiskt och LOIC PIET visar stor spelglädje - publiken är hänförd, både barn och vuxna. LOIC PIET utnyttjar samma idé som många affärer, nämligen att dela ut ett medlemskort till en klubb /LE CLUB DES MAGICIENS/ - det fungerar utmärkt, barnen behåller medlemskortet som souvenir - och många kommer säkert tillbaka till senare föreställningar.

Genialt!!

Foto stillet til rådighed af Loic Piet

Effekterna är klassiska, men presenterade på ett personligt sätt, den kända SNOWSTORM IN CHINA har givits en japansk och teatralisk stil, vilken imponerar.

Det är att notera att de vuxna applåderar glatt - och de är glada att se sina barn ha en munter stund.

Snowstorm in China. Foto stillet til rådighed af Loic Piet

En timmes show, barnen får signerade affischer vid utgången. Mycket god barn-och familje-underhållning!!

Plats: Theatre ESSAION, 6 rue Pierre-au-Lard, 75004 Paris. Metro: Hotel de Ville /= Rådhuset.

Föreställningen spelar från onsdag till söndag till 30 juli, från 23 augusti till 3 september varje dag och sedan 6 september till 17 september på onsdagar, lördagar och söndagar kl. 14.30 för alla datum.

Se mer: http://www.leclubdesmagiciens.com/

DET SKER I PARIS!!!

-------------------------------  reported by ZARRO ZARRO.

 klovn.gif (1460 bytes)

7. juli 2017

Torsdag den 13. juli fylder søskendeparret Nadia og Dawid Benneweis 30 år. I sæson overlod 2015 Diana Benneweis den daglige ledelse af Cirkus Benneweis til Nadia og Dawid, og med udgangen af sæsonen valgte Diana helt at ”abdicere”. Nadia og Dawid besluttede samtidig at holde et par års pause, medens de arbejder på et helt nyt koncept for det hæderkronede gamle cirkus.

Nadia, Diana og Dawid Benneweis fotograferet efter premieren i 2015. Foto: Rud Kofoed / Ajour Press

klovn.gif (1460 bytes)

6. juli 2017

Cirkusland 2017.

Med formidabelt humør byder høvding Talende Vandfald (Brian Behrendt) gæsterne velkommen i Cirkusland i Årslev ved Slagelse. Her er han og sheriffen fotograferet foran den nye Western-by. Til og med 6. august er der åbent hver dag fra 10 til 16. Men en entre på kun 119 kr. og gratis parkering samt rimelige priser i bistro og kiosker er der for familier med børn på op til 10-11 år "better value for money" ved et besøg i Cirkusland end et besøg i Bonbon land, Tivoli og Bakken. Mit medbragte barnebarn på 9 år samt en veninde morede sig i hvert fald herligt de næste 6 timer, de tilbragte i Cirkusland.

Som tidligere år byder Cirkusland på søløveshow. I år med pirattema.

Hvor andre parker primært satset på "kørende forlystelser" er hovedvægten i Cirkusland lagt på levende underholdning i form af en lang række shows: søløveshow, westernshow, børneshow samt Cirkus Landino. De enkelte shows er gratis når man har betalt entre til parken. Her set en af danskernes meste elskede klovne, østrigeren Don Christian, med en af sine entreer ved børneshowet. Han er også med i westernshowet samt forestillingen i Cirkus Landino.

I den knapt en time lange forestillingen i Cirkus Landino møder man bl.a. Duo Biasini (Claude og Silvana Biasini). Silvana, som er 44 år, optrådte i mange år i trapez, men er nu skiftet til den fysisk lidt mindre krævende antipode (fodjonglering). Hendes mor, som i dag er 72, var kendt som en fremragende fodjonglør. ”Og hun kan stadig,” fortæller Silvana, hvis familie i øvrigt er kendt som kunstcyklister med mange sæsoner hos både Schumann og Benneweis. Ud over antipodenummerer viser hun sammen med Claude et illusionsnummer, hvori også indgår quick change.

Med Suzanne Berdino som parkchef der selvfølgelig også heste med i forestillingen. Suzannes datter Charmaine slutter forestillingen i Cirkus Landino med en fint nummer med to spanske heste. Nummeret byder både på skoleridt og frihedsdressur. Måske det bedste hestenummer, vi i år ser i en skandinavisk cirkusmanege?

klovn.gif (1460 bytes)

4. juli 2017

Et dødsfald: Ole Emil Riisager. Ole Emil Riisager sov stille ind den 4. juli om morgenen. Han var født 5. november 1932 på Frederiksberg og mest kendt som ”stemmen” ved Radioavisen, hvor han fra 1959 til 1999 var ansat som redaktør og nyhedsoplæser. Han havde også en dyb kærlighed til og viden om cirkus. I 2011 overdrog han sin store cirkussamling – plakater, programmer og fotos – til Cirkusmuseet i Hvidovre. Han var i mange år en omhyggelig og hurtig korrekturlæser på Cirkusbladet. Ud over cirkus var hans store interesse veteranbiler, og han var i mange år redaktør af Dansk Veteranbilklubs blad ”Veterantidende – Bilhistorisk tidsskrift”.

klovn.gif (1460 bytes)

4. juli 2017

   

I hele juli måned kan du hver mandag, onsdag, fredag og søndag kl. 20.00 opleve et 25 minutter langt cirkusshow med Alan Sulc i Lalandia Rødby.  Alan Sulc optræder med et slinky show, jonglering i højt tempo til nyt musik samt boldspil med publikum til stor fornøjelse for alle. Mange hussker sikkert Alan Sulc som topnummeret i Cirkus Benneweis i 2004. I efteråret 2014 optrådte han ved Cirkus Arenas forestillinger i Kolding Storcenter, lige som han var med på deres turne til Grønland. Foto: Hr. Plys

klovn.gif (1460 bytes)

4. juli 2017

Flere penge til cirkusklubber. 15. maj 2017 fortalte jeg, at Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforening DUBAL med 3,86 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden havde igangsat et nyt stort projekt under overskriften ’Cirkus for alle’. Målet var at oprette 20 cirkusklubber rundt i Danmark, hvor børn og unge kan mødes i et stærkt fællesskab med cirkus som omdrejningspunkt.

Nu kan børn i Region Midt snart begynde at gå til cirkus, på samme måde som at nogle går til spejder eller fodbold eller skak. Regionen har nemlig bevilget 500.000 kroner til DUBALS projekt. Alene i Region Midtjylland er målet at opstarte 10 klubber for børn og unge. Ideen er at gøre det muligt for endnu flere børn og unge at gå til cirkus som fritidsbeskæftigelse. Artisttræning er både idræt, kultur og levende, skabende fællesskab. Cirkus er den idrætsgren og kulturudfoldelse, der spreder mest livsglæde for deltager og tilskuer.

Landsforeningen har i dag to cirkusklubber i regionen, Salling Cirkus Kids i Skive og Cirkus Tværs i Aarhus, men de to klubber skal vokse til 10 i Region Midt over de næste tre år.

– Cirkusklubber for børn kan noget, som mange andre fritidstilbud ikke kan. Tilbuddet er et alternativt foreningstilbud, hvor man ikke konkurrerer mod hinanden, men i stedet skaber et fællesskab og bidrager med det, som hver især har talent for. Det gode ved cirkus er, at her kan alle være med, uanset hvad de kan, eller hvem de er. Vi er utrolig glade for, at Region Midtjylland og Nordea-fonden har besluttet at støtte vores projekt, så endnu flere børn kan opleve glæden var artisteri, siger Einar Trie, der er projektleder på ’Cirkus for alle’ og leder af Salling Cirkus Kids i Skive til Viborg Netavis.

Projektets primære målgruppe er børn og unge fra 6 år-20 år. Med særlig fokus på dem, som i dag ikke er aktive i en forening.

klovn.gif (1460 bytes)

3. juli 2017

European Circus Camp - Gallaforestilling - Cirkusfabrikken – fredag den 30. juni kl. 20. Jørgen Lorenzen skriver:

Gallaforestillingen i cirkus Charlies telt på Cirkusfabrikken var kulminationen på en uges højskoleophold. 80 deltagere, heriblandt mange familier, dyrkede cirkus fra morgen til aften. Overnatningen ugen igennem foregik dels i cirkus Charlies vogne, dels i campingvogne og i telte, og en rundgang på pladsen og i de fine indendørs faciliteter viste, at deltagerne var besjælet af begejstring og medleven i det fælles projekt

Forestillingen havde besøg af mange interesserede, som var dukket op denne aften for at se, hvad deltagerne havde drevet det til. Og lad det være sagt: der var et forbløffende højt niveau. Det skyldes nok ikke alene deltagernes ildhu, men også de dygtige instruktører, som stod bag. Der var flere fra Cirkusfabrikkens udenlandske forbindelser, og fra Danmark var der bl.a. Lars Lottrup, Ann-Charlotte Birk Koch og Asger Gomez Frøkov.

Einar Trie bød velkommen – forklædt som Elvis. Og derefter kom et længere danse- og mimeindslag, hvor skuespillerne opførte sagnet om Esmeralda og Quasimodo. Og så gik det løs med de egentlige cirkusnumre. Et nummer med to piger i strapater udviklede sig, så strapaterne holdt en gynge, hvorpå der kunne sidde 5 artister. Alfred og Magne viste vilde diabolo-kast, inden Louise S. krøb op i gardinerne/stoffet. 

Louise S. i tissue. Foto: Louise Sørensen

Et nummer på monocykel blev ført til ende af instruktøren fra Ungarn. Einars kommentar: han er fra Hungary – og hungry, når han er sulten. Den anden artist kom – iflg. Einar – fra et helt andet land, nemlig Sjælland!

Så blev det Veronikas tur – med hula hop-ring.

Veronika. Foto: Louise Sørensen

Og nu fulgte et udviklet nummer i solotrapez. Silje kunne de svære tricks, bl.a. knæhang. Og hun brugte trapezstangen til balance, bl.a. liggende på ryggen.

Silje. Foto: Louise Sørensen

Og så kom der en virkelig overraskelse. Jeg har aldrig set det før. Ca. 20 klovne kom ind og satte sig på to rækker i det, der skulle være en biografsal. Salen blev efterhånden godt svinet til af popcorn og slik, og man fulgte tilskuernes reaktioner på det, de så. Musikken angav temaet, og klovnetilskuerne agerede cowboys, blev bange i gyserfilmen, græd, tudede og morede sig over grinekomedien. Til sidst var filmen forbi, og alle gik ud. Men en blev tilbage, for han var faldet i søvn!  Meget originalt, meget morsomt og spillevende skuespil.

Nogle af klovnene. Foto: Louise Sørensen

Paula steg derefter til vejrs i aerial ring, og Alexis smed om sig med diabolo-spoler, inden Nafsi Acrobats fra Kenya fyrede et festfyrværkeri af – som springere og som pyramidebyggere.

Alexis. Foto: Louise Sørensen

Nafsi Acrobats. Foto: Louise Sørensen

Forestillingen sluttede med, at to mænd – vistnok instruktører – jonglerede med ildmeteorer og spyede ild.

Einar takkede af – rev sin Elvis-paryk af, så man igen kunne kende ham på hans sparsomme frisure. Han præsenterede de medvirkende, som talte både jysk, tysk og fremmede, uforståelige tungemål. Og så var der dem fra Sjælland. Og når de er kommet hjem og måske kommer helt til København, kan de jo fortælle, at helt herovre i den jyske udørk findes en cirkusjuvel. Det lønner sig at tage den lange ekspedition til ukendt land.

Og mon ikke alle deltagerne fik stimuleret deres cirkusgen, fik lært, hvor svært det er, og fik en oplevelse, som med garanti sender dem tilbage i cirkus - som tilskuere eller aktører?

klovn.gif (1460 bytes)

2. juli 2017

Ny sprechstallmeister i Cirkus Trapez. På deres hjemmeside skriver Cirkus Trapez: "David Sosman er søn af grundlæggeren af Cirkus Trapez - Isabella Sosman. David har et glødemde hjerte for cirkus og er selv artist. David slutter sig til Cirkus Trapez i begyndelsen af juli, efter han har afsluttet sin bachelor i statskundskab og historie fra The University of Glasgow, hvor han skal være Ringmaster & Sprechstallmeister."

David Enoch Sosman. Pressefoto fra Cirkus Trapez

Hidtil er rollen som sprechstallmeister blevet varetaget af Judy Glosted, som altså nu er afløst af David. Også den hidtidige marketingchef Louise Mandrup er stoppet i Cirkus Trapez.

klovn.gif (1460 bytes)

Link til ældre nyheder fra 2017

Link til nyheder fra 2016

Link til nyheder fra 2015

Link til nyheder fra 2014

Link til nyheder fra 2013

Link til nyheder fra 2012

Link til nyheder fra 2011

Link til nyheder fra 2010

Link til nyheder fra 2009

Link til nyheder fra 2008

Link til nyheder fra 2007

Link til nyheder fra 2006

Link til nyheder fra 2005

Link til nyheder fra 2004

Link til nyheder fra 2003

Link til nyheder fra 2002

Link til nyheder fra 2001

Link til nyheder fra 2000

 

Tilbage til forsiden