Cirkusbygningen i København

Københavns Cirkusbygning blev bygget 1885-86 efter tegning af arkitekt Henrik Vilhelm Brinkopff. Den blev indviet 8. maj 1886 af den tyske cirkuskonge Ernst Renz (1814 -1892) fra Berlin. Den gang var teltcirkus ikke så almindelige. I stedet rejste cirkus rundt i Europa og gæstespillede i simple bygninger opført af træ. Men Renz havde tjent mange penge på cirkus, og i byer som Berlin, Wien, Hamburg og Breslau byggede han smukke og dyre cirkusbygninger af tegl og andre former for bygningssten.

 CB 1888.jpg (19507 bytes)

Cirkusbygningen 1888. Gengivet efter Anders Enevig: Cirkus i Danmark, bind 1.

Cirkusbygningen i København skulle efter de oprindelige planer have en pompøs facade med statuer og en mængde græske søjler, men ved indvielsen 8. maj 1886 var facaden noget enklere, men fortsat elegant og pompøs. På ydervæggen lige under tagkanten fandtes (og findes endnu) billedhuggeren Frederik Hammeleffs smukke stenfrise med væddeløbsmotiver fra antikkens Rom og Grækenland.

CB stenfrise 3.jpg (19634 bytes)

Udsnit af Frederik Hammeleffs stenfrise

Renz lejede blot Cirkusbygningen. Han havde skrevet kontrakt i tre år med ejeren. Imidlertid fremlejede Renz i 1887 bygningen til en tysk kollega, Albert Schumann (senior). I 1888 var Renz tilbage. Siden begyndte hans cirkusimperium at gå dårligere, så i stedet kom andre udenlandske cirkus på gæstespil såsom tyske Paul Busch, italienske Cinicelli, russiske Beketow, svenske Orlando, hollandske Carré og de 2 tyske gigant-cirkus Hagenbeck og Sarrasani.

I marts 1914 brændte størstedelen af Cirkusbygningen ned. Kun ydermurene med stenfrisen og indgangsportalen stod tilbage. Men man fik hurtigt genopbygget Cirkusbygningen. Denne gang med tag og indervægge af beton.

Cirkusbrand 1914.jpg (21424 bytes)

Cirkusbranden i 1914. Gengivet fra Carl Muusman: Københavns Cirkusliv i 100 år

Fra 1918 kom familien Schumann (som var blevet svenske statsborgere, selv om de egentlig kom fra Tyskland) med de tre ejere, brødrene Willy, Ernst og  Oscar, til at stå for cirkusvirksomheden. Det varede frem til 1937 og igen fra 1943 til 1969. Fra juli 1954 var det Oscars sønner Albert og Max, som stod for driften. I årene fra 1938 til 1942 var der gæstespil af andre cirkus som bl.a. fransk-svenske Houcke, danske Miehe og hollandske  Mikkenie-Strassburger.

Der var ikke cirkusforestillinger om vinteren. En lokal bestemmelse (som kun galt for København og ikke for Frederiksberg, Gladsaxe m.v.) fra ca. 1910 forbød nemlig cirkusforestillinger i vinterhalvåret. Bestemmelsen var indført efter pres fra byens teaterdirektører, som ikke brød sig om konkurrencen fra de populære cirkus. I stedet blev Cirkusbygningen i vinterhalvåret brugt som biograf under navnet World Cinema.

 Cirkusbygning luftfoto.JPG (43791 bytes)

Luftfoto af Cirkusbygningen i 1963 (Benny Schumanns samling)

1963 købte brugsforeningernes varehus Anva Cirkusbygningen. De havde planer om at rive bygningen ned eller at bygge den om til et moderne og elegant varehus, som skulle konkurrere med Illum og Magasin. Men der kom mange protester, og Anva savnede kapital til byggeriet, så planerne blev aldrig til noget. Men blandt andet usikkerheden om husets fremtid påvirkende familien Schumann så meget, at de til sidst besluttede at stoppe.

Fra 1970 til 1990 var det i stedet familien Benneweis med ”altmeister” Eli og hans datter Diana samt medarbejdere som Nelly Jane Benneweis, Henrik Krogsgaard og Claus Jespersen, som gav cirkusforestillinger i sommerhalvåret.

 cirkusbygn1970.jpg (52864 bytes)

Cirkusbygningen 1970, det første år den blev anvendt af Cirkus Benneweis

I 1974 købte Københavns kommune Cirkusbygningen og lejede den ud til familien Benneweis. Benneweis blev derfor også ansvarlig for World Cinemas virksomhed i vinterperioden.

 I 1983 lod kommunen i samarbejde med Benneweis og Tivoli bygningen sætte i stand. I 1988 blev bygningen fredet med dens nuværende udseende.

Tiderne skifter, selv for et sommercirkus i en storby som København. Efter mere end 100 år søgte publikum efter andre former for forlystelser. Eli Benneweis valgte derfor at slutte, medens legen var god.  

Siden er Cirkusbygningen blevet flittigt brugt til arrangementer som musical, ballet, musikfestivaler, koncerter m.v. I december 1996, da København var Europas kulturby, gæstespillede det østrigske Cirkus Roncalli nogle dage i bygningen.

 cirkusbygningenside.jpg (18219 bytes) 

Cirkusbygningen 2002

I 2003 blev lejemålet af bygningen overtaget af svenske Wallmans Nöjen. Deres ledelse udelukkede ikke, at der igen kunne komme cirkus på gæstespil i bygningen i Jernbanegade. I praksis har Wallmans dog kun brugt bygningen til dinnershows med sang, dans og ganske enkelte artistnumre.

I bygningens foyer indrettede Wallmans en artistcafe med udsmykning bestående af bl.a. plakater, fotos og programmer fra nogle af de cirkus og artister, som har optrådt i Cirkusbygningen. I begyndelsen var cafeen også åben for andre end gæster til Wallmans egne shows. I dag er den kun åben for gæster til dinnershows m.v.

I november 2010 udbød Københavns Kommune Cirkusbygningen til salg, idet kommunen ønskede at sælge ejendomme, der ikke blev brugt til kommunale formål. Pr.1. juni 2011 købte Wallmans gennem datterselskabet Walllmans CB A/S bygningen. I maj 2014 videresolgte Wallmans aktierne i Walllmans CB til et ejendomsselskab og indgik samtidig en 20 årig lejekontrakt.

Der er ikke meget der tyder på, at Cirkusbygningen inden for overskuelig fremtid igen vil blive brugt til sit oprindelige formål: cirkus.


Tekst: Johan Vinberg (medlem af det svenske cirkusakademi). Opdateret i august 2014 af Ole Simonsen

Cirkusbygningen maj 2014

Oversigt over cirkus, som har optrådt i Københavns Cirkusbygning:

 1886: Cirkus Renz. Ernst Renz.

1887: Cirkus Schumann. Albert Schumann.

1888: Cirkus Renz. Ernst Renz.

1889: Cirkus Busch. Paul Busch.

1890: Cirkus Busch. Paul Busch.

1891: Cirkus Busch. Paul Busch.

1892: Cirkus Schumann. Gotthold Schumann.

1893: Cirkus Schumann. Gotthold Schumann.

1894: Cirque du Nord. Albert Schmidt.

1895: Cirkus Busch. Paul Busch.

1896: Cirkus Schumann. Albert Schumann.

1897: Cirque du Nord. William Casper.

1898: Cirque du Nord. William Casper.

1899: Cirque du Nord. Levater Lee.

1900: Cirkus Wulff. Eduard Wulff.

1901: Cirkus Krembser. August Krembser.

1902: Cirkus Beketow. Mathias Beketow.

1903: Cirkus Beketow. Mathias Beketow.

1904: Cirkus Beketow. Mathias Beketow.

1905: Cirkus Orlando. Henning Orlando.

1906: Cirkus Ciniselli. Alexander Ciniselli.

1907: Cirkus Orlando. Henning Orlando.

1908: Cirkus Orlando. Henning Orlando.

1909: Cirkus Ciniselli. Alexander Ciniselli.

1910: Cirkus Ciniselli. Alexander Ciniselli.

1911: Cirkus Carré. Oscar Carré.

1912: Cirkus Ciniselli. Alexander Ciniselli.

1913: Cirkus Beketow. Mathias Beketow.

1914: Genopbygget efter brand.

1915: Cirkus Sarrasani. Hans Stosch - Sarrasani.

1916: Cirkus Schumann. Brdr. Schumann.

1916-1917:  For første og eneste gang spillede Schumann en vintersæson i Cirkusbygningen

1917: Cirkus Carl Hagenbeck.         

1918 - 1937: Cirkus Schumann. Brdr. Schumann.       

1938: Cirkus Houcke. Jean Houcke.

1938:     Cirkus Miehe. Dora Miehe.

1939: Cirkus Houcke. Jean Houcke.

1940: Cirkus Miehe. Dora Miehe.

1941: Cirkus Mikkenie - Strassburger. Karl Strassburger.

1942: Cirkus Mikkenie - Strassburger. Karl Strassburger.

1943 - 1969: Cirkus Schumann. Brdr. Schumann.

1970-1982: Cirkus Benneweis (Eli Benneweis). Fra 1973 til 1982 sluttede man sæsonen med efter sommerprogrammet at vise programmet fra teltforestillingen. I 1981 indledtes sæsonen med Russisk Statscirkus. 

1983: Lukket på grund af ombygning.

1984-1990: Cirkus Benneweis (Eli Benneweis). I alle årene sluttede man sæsonen med efter sommerprogrammet at vise programmet fra teltforestillingen. I 1989 bestod sommerprogrammet af først Moscow Circus og siden Ulan Bator Circus

1996: Cirkus Roncalli. Bernhard Paul.

1998: Chinese state circus Yin Yang (Guandong-truppen)

F.s.v. angår perioden frem til 1969 er oversigten er baseret på en oversigt udarbejdet af Claes Söderberg. Nelly Jane Benneweis har bistået med supplerende oplysninger om den periode, hvor Cirkus Benneweis brugte bygningen.

  Tilbage til forsiden